Giáo tỉnh là gì? Giáo miền là gì? Giáo phận là gì? Giáo họ là gì?

Giáo hội được chia thành các cấp bậc hành chính với quy mô và vai trò khác nhau. Dưới đây là bài viết về Tỉnh là gì? Miền là gì? Giáo phận là gì? Giáo phái là gì?

1. Tỉnh là gì?

Giáo tỉnh là một trong những hình thức thẩm quyền cơ bản trong các Giáo hội Thiên chúa giáo có cấu trúc phẩm trật truyền thống, bao gồm Cơ đốc giáo phương Tây và Cơ đốc giáo phương Đông. Nói chung, một giáo tỉnh bao gồm một số giáo phận (hoặc giáo phận chính thống), một trong số đó là tổng giáo phận (hoặc tổng giáo phận), do một giám mục hoặc tổng giám mục thành phố đứng đầu, người có thẩm quyền giáo hội đối với tất cả các giám mục khác của giáo tỉnh.

Trong thế giới Hy Lạp-La Mã, ecclesia (tiếng Hy Lạp cổ đại: ἐκκλησία; tiếng Latinh: ecclesia) được dùng để chỉ một hội đồng hợp pháp hoặc cơ quan lập pháp. Ngay từ thời của Pythagoras, từ này đã mang thêm ý nghĩa của một cộng đồng có niềm tin chung. Đây là ý nghĩa được lấy trong bản dịch tiếng Hy Lạp của Kinh thánh tiếng Do Thái (bản Septuagint), và sau đó được cộng đồng Cơ đốc giáo chấp nhận để chỉ sự tập hợp các tín đồ.

Trong lịch sử của thế giới phương Tây (đôi khi chính xác hơn là thế giới Hy Lạp-La Mã) được tiếp nhận bởi Đế chế La Mã và Đế quốc Byzantine, các tỉnh của Giáo hội Công giáo được đặt tên tương tự như tỉnh của La Mã. Thế tục của La Mã cũng như một số hình thức ngoại giao của thế giới phương Tây vào đầu thời Trung Cổ. lần (xem Sơ kỳ Trung Cổ). Trụ sở hành chính của mỗi tỉnh là tòa giám mục. Trong các nhà thờ Cơ đốc giáo phân cấp với các giáo phận, một tỉnh là tập hợp của các giáo phận đó (với tư cách là một đơn vị hành chính cơ bản).

Trong những năm qua, một số tỉnh đã chấp nhận tình trạng đô thị và có một mức độ tự chủ nhất định. Một giám mục của một tỉnh như vậy được gọi là giám mục đô thị hoặc đô thị. Nhà thờ Công giáo (cả Công giáo Latinh và Công giáo Đông phương), Nhà thờ Chính thống giáo và Cộng đồng Anh giáo đều có các tỉnh. Các tỉnh này được lãnh đạo bởi một tổng giám mục đô thị.

Các tỉnh giáo hội đầu tiên tương ứng với các tỉnh dân sự của Đế chế La Mã. Từ nửa sau của thế kỷ thứ 2, các giám mục của các tỉnh này đã quen tụ tập vào những dịp quan trọng để cố vấn chung trong các hội đồng. Từ cuối thế kỷ đó, lệnh triệu tập các công đồng ngày càng quan trọng này thường được ban hành bởi giám mục của thủ phủ hoặc thủ phủ của tỉnh, người cũng chủ trì hội đồng, đặc biệt là ở phương Đông. Các thông tin liên lạc quan trọng cũng đã được chuyển đến giám mục thủ phủ của tỉnh để thông báo cho các giám mục khác. Do đó, ở phương Đông vào thế kỷ thứ 3, giám mục của tỉnh lỵ dần dần chiếm một vị trí ưu việt nhất định, và được gọi là đô thị.

Xem thêm bài viết hay:  Văn khấn ông Công ông Táo? Mâm cúng táo quân 2023 chuẩn?

Tại Hội đồng Nicaea đầu tiên (325), vị trí thủ đô này đã được coi là đương nhiên và được coi là cơ sở để trao một số quyền hạn nhất định cho ông đối với các giám mục và giáo phận khác của tỉnh. Trong giáo luật Đông phương từ thế kỷ thứ 4 (xem Synod of Antioch 341, canon ix), có nguyên tắc rằng mọi giáo tỉnh dân sự cũng là một giáo tỉnh dưới quyền chỉ đạo tối cao của giáo hạt, tức là của giám mục giáo phận.

2. Nhà thờ miền là gì?

Theo Điều 439 của Bộ Giáo Luật Công Giáo, “Một công đồng chung, nghĩa là, một công đồng dành cho tất cả các giáo hội địa phương của cùng một hội đồng giám mục, sẽ được cử hành. bất cứ khi nào nó được coi là cần thiết hoặc hữu ích cho hội đồng giám mục, với sự chấp thuận của Tòa Thánh.”

Một tên gọi khác của Giáo phận là Đại hội toàn thể, là cuộc họp chính thức cao nhất của tất cả các nhà thờ địa phương trong một quốc gia. Một Hội đồng Toàn thể, hay Thượng Hội đồng, có thể thảo luận và lập pháp về nhiều vấn đề, bao gồm các vấn đề về đức tin, đạo đức và kỷ luật. Đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để thu hút mọi người tham gia vào các cuộc trò chuyện về Chúa và Giáo hội. Lần cuối cùng một hội nghị toàn thể được tổ chức tại Úc là vào năm 1937 và trước đó vào các năm 1885, 1895 và 1905.

Nói một cách đơn giản, Công đồng Toàn thể là một cuộc tập hợp các giám mục của một lãnh thổ cụ thể, cùng với một số linh mục và những người khác, để xem xét các vấn đề quan trọng đối với Giáo hội trong lãnh thổ đó. lãnh thổ và thông qua luật về chúng. Bất kỳ luật nào như vậy trước tiên phải được Tòa Thánh phê chuẩn (x. Điều 446).

Xem thêm bài viết hay:  Dũng cảm là gì? Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm hay nhất?

Công đồng Vatican II đã ủy thác cho các hội đồng giám mục một số lượng lớn các vấn đề phải được quyết định cho mỗi lãnh thổ, và các giám mục của đất nước thường xuyên họp và ra phán quyết về những vấn đề này. vấn đề này và các vấn đề khác trong nhiều năm.

3. Giáo phận là gì?

Giáo luật của Giáo hội Công giáo định nghĩa một giáo phận là “một phần dân Chúa được ủy thác cho một giám mục chăn dắt ngài với sự hợp tác của linh mục đoàn, vâng lời mục tử của ngài và được ngài quy tụ.” trong Giáo Hội Thánh”. Chúa Thánh Thần, qua Tin Mừng và Thánh Thể, tạo nên một Giáo Hội đặc biệt, trong đó Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Chúa Kitô thực sự hiện diện và hoạt động.

Giáo phận là một giáo hạt dưới sự chăm sóc mục vụ của một giám mục trong Giáo hội Cơ đốc. Hạt bao gồm một nhóm các giáo xứ dưới sự giám sát của một giám mục. Mỗi giáo xứ trong một giáo phận được giám sát bởi một linh mục. Hơn nữa, nhà thờ giáo xứ đóng vai trò là trung tâm tôn giáo của giáo xứ, nơi tổ chức lễ cưới và lễ rửa tội. Có gần 3.000 giáo phận trong nhà thờ Công giáo. Giám mục được hỗ trợ bởi phó chính của ông, một tổng đại diện. Phó tế này phải là một phó tế, linh mục hoặc giám mục đã được phong chức. Ngoài ra, phó giám mục có quyền kế vị và liên lạc trong việc điều hành giáo phận.

Nguồn gốc của khái niệm giáo phận bắt nguồn từ La Mã cổ đại, nơi mà giáo phận là một khái niệm chính trị hơn là một tôn giáo. Trên thực tế, từ giáo phận xuất phát từ tiếng Hy Lạp diikesis, có nghĩa là “chính phủ, cơ quan hành chính hoặc tỉnh”. La Mã cổ đại có nhiều giáo phận, và mỗi giáo phận bao gồm nhiều tỉnh. Sau khi Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức của Đế chế La Mã, thuật ngữ này dần dần được sử dụng để chỉ các khu vực tôn giáo.

4. Tông phái là gì?

Giáo phái là bộ phận nhỏ nhất của Giáo hội là một gia đình hay một nhóm người theo Giáo hội, tin tưởng và đặt niềm tin tôn giáo của mình vào Giáo hội.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 1 2 bài Viếng lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương

5. Huyện là gì?

Mỗi giáo phận hoặc nhà thờ cụ thể khác sẽ được chia thành các phần hoặc giáo xứ riêng biệt. Để thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ thông qua hành động chung, một số giáo xứ lân cận có thể được tham gia vào các nhóm đặc biệt, chẳng hạn như giáo xứ đại diện hoặc giáo hạt.

Bộ Giáo luật năm 1917 quy định việc thành lập các linh mục quản xứ trong mỗi giáo phận. Tuy nhiên, cách hiểu này về nhiệm vụ này đã trải qua một cuộc đổi mới mục vụ trong thời kỳ sau Công đồng Vatican II. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng Giám Mục của Công Đồng Vatican II đã coi mục tử như một thừa tác vụ mục vụ ưu việt, như một cách tập hợp các linh mục lại với nhau để thúc đẩy và điều hành một hoạt động mục vụ chung trong lãnh thổ của họ. . Danh mục Giám mục năm 1973 cũng khẳng định bản chất mục vụ của văn phòng và nói về cha sở như một người kích thích và làm sinh động linh mục địa phương trong hoạt động mục vụ.

Cha sở là một khu vực của giáo phận mà cha sở thi hành nhiệm vụ của mình. Mặc dù những khu vực này đôi khi được gọi là “giáo hạt”, thuật ngữ này không bao giờ xuất hiện trong Bộ Giáo Luật 1983. Thay vào đó, những vùng này được gọi là “giáo phận” hoặc thậm chí đôi khi là “giáo hạt” (x. giáo luật 555). Trong khi Bộ Giáo luật năm 1917 yêu cầu một giáo phận phải được chia thành các quận đại diện, thì điều 374 của Bộ Giáo luật hiện hành khiến việc này trở nên tùy chọn. Mặc dù không bắt buộc, các đại diện giáo xứ phục vụ một mục đích cao cả và vì lý do này là phổ biến. Giáo luật 374 §2 nói rằng mục đích của họ là “thúc đẩy việc chăm sóc mục vụ thông qua hành động chung.” Nói cách khác, chúng làm cho việc điều phối mục vụ trở nên dễ dàng hơn bằng cách tăng cường hiệu quả của các sáng kiến ​​mục vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của một bộ phận nào đó trong giáo phận.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giáo tỉnh là gì? Giáo miền là gì? Giáo phận là gì? Giáo họ là gì? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận