Giáo lý cơ bản về Bí tích Rửa tội? Ý nghĩa của Bí tích Rửa tội?

Lễ rửa tội là một trong những bí tích quan trọng trong đạo Công giáo, vì vậy bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn liên quan đến lễ rửa tội.

1. Bí Tích Rửa Tội là gì?

Bí tích Rửa tội là một bí tích của Giáo hội, trong đó một người được rửa tội bằng nước và Chúa Thánh Thần. Đó là dấu hiệu bên ngoài cho thấy một người đã được tẩy sạch tội lỗi và được đổi mới trong Chúa Giê-xu Christ. Nó cũng làm cho một người trở thành thành viên của Giáo hội của Chúa Giê-su và cho họ được chia sẻ sự sống, sự chết, sự phục sinh và cơ nghiệp vĩnh cửu của Ngài.

Phép báp têm do Chúa Giê-su thiết lập trong thời gian thi hành chức vụ trên đất là một trong hai bí tích khởi đầu đức tin Cơ đốc (cùng với phép xác nhận). Giáo hội Công giáo coi phép báp têm là cần thiết để được cứu rỗi. Phép rửa loại bỏ mọi tội lỗi, cả tội nguyên tổ và tội thực sự của cá nhân. Do đó, không thể phạm bất kỳ tội lỗi nào mà không chịu phép báp têm trước.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo nói: “Nhờ Bí tích Rửa tội, mọi tội lỗi, nguyên tổ và cá nhân, đều được tha thứ.”

Hội đồng Cơ đốc giáo xác định rằng người lớn cần phải được rửa tội “để” được cứu, nhưng trẻ em chết khi chưa được rửa tội vẫn được cứu vì chúng vẫn không mắc tội trọng; Lời dạy này ngày nay được gọi là “lễ rửa tội cho dục vọng”.

2. Phép rửa ban cho chúng ta những ân sủng nào?

Bí tích Rửa tội cho phép chúng ta chia sẻ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nó cũng ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta trở nên mới.

3. Các tên gọi khác của Bí Tích Rửa Tội:

Có rất nhiều tên cho phép báp têm trong Kinh thánh. Một số được “ngâm” hoặc “nhúng”, “phun”, “đổ”.

Phép báp-têm không chỉ là một việc, mà là một từ diễn tả nhiều hành động khác nhau. Khi xem xét những hành động này, chúng ta thấy ba điều về phép báp têm.

Đầu tiên, đó là rửa sạch tội lỗi

Thứ hai, đó là một hành động vâng lời.

Xem thêm bài viết hay:  Công nghệ biến tần là gì? Nguyên lý hoạt động của Inverter?

Thứ ba, nó tượng trưng cho cái chết đối với tội lỗi và sự phục sinh trong cuộc sống mới với Chúa Giêsu Kitô.

4. Ý nghĩa Bí Tích Rửa Tội:

Rửa tội là một bước quan trọng trong bước đi Công giáo của bạn. Nó là biểu hiện bên ngoài của những gì bạn tin tưởng ở bên trong. Đó là một tuyên bố công khai rằng bạn là một Cơ đốc nhân và đã công khai xác định với Chúa Giê-xu. Trong phép báp têm, bạn nhân danh Chúa Giê-xu và như vậy trở thành môn đồ của Ngài.

5. Nước dùng trong Bí Tích Rửa Tội là gì?

Phép rửa của tôi không chỉ là nước. Đó là nước đã được chúc phúc và dành riêng cho Thiên Chúa. Khi chúng ta chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê Su, chúng ta nói với thế giới rằng chúng ta muốn sống giống như Ngài, yêu thương như Ngài, và phục vụ Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Chúa của chúng ta. Chúng ta cũng nói với những người khác rằng chúng ta muốn được đồng hóa với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá—sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi. sự sống đời đời nhờ Ngài.

6. Điều kiện lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội:

Bất kỳ người nào ở độ tuổi hợp lý (khoảng 7 tuổi) đều có thể được rửa tội và có quyền lãnh nhận bí tích cách hợp lệ. Trẻ em thường được rửa tội ngay sau khi sinh, nhưng trẻ lớn hơn cũng có thể được rửa tội nếu chúng chưa được rửa tội.

7. Phép rửa:

Ma-thi-ơ 3:16 Khi chịu phép báp têm, Đức Chúa Jêsus lên khỏi nước, các từng trời mở ra cho Ngài, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời như chim bồ câu ngự xuống và chiếu sáng trên Ngài.

Ma-thi-ơ 20:22-23 Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi các ngươi, ta không biết các ngươi xin điều gì. Các ngươi có uống nổi chén ta sắp uống và chịu phép báp-têm ta chịu không? Họ đáp rằng: Chúng tôi được.

Ngài phán rằng: Các ngươi hãy uống thật sự từ chén của Ta, và chịu phép báp-têm mà ta chịu; cho họ rằng nó đã được chuẩn bị bởi Cha tôi.

Mác 1:4 Giăng làm phép báp-têm trong đồng vắng và rao giảng phép báp-têm về sự ăn năn để được tha tội.

Xem thêm bài viết hay:  Môi giới bảo hiểm là gì? Phân biệt với hoạt động đại lý bảo hiểm?

Mác 1:8 Quả thật, tôi đã làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh.

Mác 10:38 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết các ngươi xin điều gì: chén Ta đã uống, các ngươi có uống được không? và được rửa tội bằng phép rửa mà một người đã được rửa tội?

Mác 10:39 Họ thưa rằng: Có thể được. Chúa Giêsu nói với họ: Quả thật, các ngươi sẽ uống từ chén Ta đã uống; và với phép rửa mà tôi đã rửa, bạn sẽ được rửa tội:

Mác 16:16 Ai tin và chịu báp-têm sẽ được cứu; nhưng kẻ không tin sẽ bị nguyền rủa.

Lu-ca 3:12 Bấy giờ cũng có những người làm báp-têm công khai và nói: ‘Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?

Lu-ca 3:16 Giăng đáp: “Thật, tôi làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng có Đấng quyền phép hơn ta đang đến, cầm giày mà ta không đáng cởi, Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

Lu-ca 3:21 Khi mọi người đều chịu phép báp-têm, thì xảy ra Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm, đang cầu nguyện, thì trời mở ra,

Lu-ca 7:29 Và tất cả những ai đã nghe ông, và những người công khai xưng công bình cho Đức Chúa Trời, đều được báp-têm bằng phép báp-têm của Giăng.

Lu-ca 12:50 Nhưng tôi phải chịu phép báp-têm; và làm thế nào tôi bị lạc cho đến khi nó được hoàn thành!

Giăng 1:26 Giăng đáp rằng: Tôi làm phép báp-têm bằng nước, còn một người trong các ngươi đứng mà các ngươi không biết;

Giăng 1:33 Và tôi không biết anh ta; nhưng Người sai tôi làm phép rửa trong nước, và Người bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì kẻ làm phép rửa trong Thánh Thần cũng sẽ thấy như vậy.” .

Giăng 3:22 Sau những việc ấy, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi đến xứ Giu-đê; và ở đó, anh ta đi ra ngoài với họ, và làm phép báp têm.

Giăng 3:23 Giăng cũng làm phép báp têm tại Aenon gần Salim, vì ở đó có nhiều nước; họ đến và chịu phép rửa.

Giăng 3:26 Họ đến gặp Giăng và nói với ông: “Thưa Thầy, người đang ở với thầy tại sông Giô-đanh, người mà thầy chưa gặp, nầy, cùng một phép báp-têm, và tất cả đều đi theo người.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích tâm trạng nhân vật Tràng sáng hôm sau hay chọn lọc

Công-vụ 1:5 Vì Giăng làm phép báp-têm bằng nước; nhưng bạn sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh trong ít ngày nữa vì điều đó.

Công vụ 2:38 Bấy giờ Phi-e-rơ nói với họ rằng: Hãy hối cải và mỗi người trong anh em hãy nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ làm phép báp têm để được tha tội mình, thì anh em sẽ nhận được ân điển. tứ của Đức Thánh Linh.

Công-vụ 2:41 Bấy giờ, những người vui lòng tiếp nhận lời Ngài đều chịu phép báp-têm; và cùng ngày hôm đó, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào họ.

Công-vụ 8:12 Nhưng khi họ tin Phi-líp giảng những điều về nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ, thì họ làm phép báp-têm cho cả nam lẫn nữ.

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:13 Chính Si-môn cũng tin, chịu phép báp-têm rồi, ở với Phi-líp, ông lấy làm lạ, thấy các phép lạ và dấu lạ đã làm ra.

Công-vụ 9:18 Lập tức mắt người như có vảy; anh ta được nhìn thấy lần đầu tiên, sống lại và chịu phép báp têm.

Công-vụ 10:47 Ai có thể cấm dùng nước làm báp-têm cho những người đã nhận Đức Thánh Linh giống như chúng ta?

Công-vụ 10:48 Đoạn, ông truyền cho họ nhân danh Chúa làm phép báp-têm. Sau đó cầu nguyện cho họ để anh ta bị ma ám vào những ngày nhất định.

Công-vụ 11:16 Tôi nhớ lời Chúa rằng: Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước; nhưng bạn sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

Công vụ 19:4 Sau đó, Phao-lô nói rằng Giăng đã thực sự làm phép báp-têm bằng một phép báp-têm ăn năn tội, và bảo dân chúng phải tin Đấng sẽ đến sau mình, tức là tin Đức Chúa Jêsus Christ. .

Công Vụ Các Sứ Đồ 22:16 Còn bây giờ, cớ sao các ngươi lại làm các ngươi sợ hãi? đứng dậy chịu phép rửa, rửa sạch tội lỗi, kêu cầu danh Chúa.

1 Cô-rinh-tô 1:14 Tôi tạ ơn Chúa vì tôi không làm báp têm cho ai trong anh em ngoài Crispus và Gaius;

1 Cô-rinh-tô 1:17 Vì Chúa Giê-xu sai tôi không phải để làm phép báp têm, nhưng để rao giảng Tin Mừng: không phải bằng lời nói khôn ngoan, kẻo thập tự giá của Chúa Giê-xu vô ích.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giáo lý cơ bản về Bí tích Rửa tội? Ý nghĩa của Bí tích Rửa tội? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận