Giao dịch là gì? Cách ghi nhận giao dịch trong kế toán chi tiết?

Giao dịch là gì? Ghi nhận giao dịch trong kế toán là gì? Làm sao để ghi chép các giao dịch vào sổ sách kế toán chi tiết nhất?

Trading là một thuật ngữ không còn xa lạ với nhiều người. Giao dịch cũng là hoạt động thường xuyên phát sinh gắn liền với hoạt động của con người. Tuy nhiên, khái niệm giao dịch trong kế toán lại khác. Giao dịch trong kế toán là gì? Làm thế nào để ghi lại các giao dịch trong kế toán?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015.

– Luật Kế toán 2015.

1. Giao dịch là gì?

Giao dịch nói chung là một thỏa thuận dân sự được thể hiện dưới hình thức hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương. Kết quả của giao dịch có thể làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Đây là nội dung được quy định tại Điều 116 về Giao dịch dân sự, Bộ luật Dân sự 2015.

Vì vậy, về bản chất, giao dịch là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán. Mục đích nhằm trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc công cụ tài chính. Các bên có quyền tự do thỏa thuận, thống nhất về phương thức thực hiện giao dịch. Một giao dịch diễn ra sẽ nói lên nhiều yếu tố, bao gồm:

– Đối tượng hàng hóa trao đổi, mua bán;

– Phương thức thanh toán được sử dụng;

– Thời điểm bên mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán…

2. Ghi nhận giao dịch trong kế toán là gì?

Mỗi giao dịch diễn ra như trên, có rất nhiều thông tin cần được ghi lại. Đặc biệt là đối với những doanh nghiệp cần xoay vòng và huy động vốn. Việc xác định giúp họ có cơ sở để tính toán các yếu tố khác trong việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, các phương pháp kế toán ra đời để ghi nhận các giao dịch. Được gọi theo thuật ngữ: Ghi chép giao dịch trong kế toán.

Kế toán là công việc được thực hiện trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động này về bản chất là ghi chép các khoản thu, chi liên quan đến các giao dịch của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó có sự so sánh, đối chiếu và cân bằng lợi ích giữa các khâu hoạt động. Hoạt động này cũng cho thấy kết quả kinh doanh, lợi nhuận thu được, v.v.

xem thêm: Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo theo Bộ luật dân sự 2015

3. Cách ghi chép nghiệp vụ kế toán:

Kế toán là hoạt động ghi sổ kế toán để thống kê tài chính. Trong kế toán, các sự kiện ảnh hưởng đến tài chính của một doanh nghiệp phải được ghi lại. Qua kinh nghiệm thống kê, kiểm đếm, hoạt động kế toán có các biểu mẫu thực hiện thông dụng. Và một giao dịch kế toán sẽ được ghi lại theo nhiều cách khác nhau để thuận tiện cho mục đích thống kê của công ty. Hiện nay, có hai phương thức được sử dụng phổ biến trong hoạt động kinh doanh. Đó là kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt.

Xem thêm bài viết hay:  Nghị luận xã hội về câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn hay nhất

Kế toán dồn tíchkế toán tiền mặt đều là các phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa hai phương pháp này. Tên gọi của hai phương thức giúp chúng ta phần nào hình dung cách thực hiện được ghi lại. Hai hoạt động kế toán này ghi lại các thời điểm khác nhau để một giao dịch được thực hiện. Đó có thể là thời điểm mà giá trị được thiết lập vững chắc trên giấy tờ (Kế toán lũy kế). Hoặc thời điểm diễn ra quá trình cung ứng giá trị (kế toán tiền mặt).

Hiểu chi tiết và cách ghi chép các giao dịch trong kế toán. Chúng tôi thực hiện nội dung dưới đây.

3.1. Ghi nhận các giao dịch theo phương pháp kế toán dồn tích:

Bản chất của phương pháp

Phương pháp kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu và chi phí theo nguyên tắc dự báo thu – dự báo chi. Phương pháp này ghi lại thời điểm doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận hoặc phát sinh. Tức là trên thực tế chưa nhận được giá trị doanh thu nhưng chắc chắn sẽ nhận được trong tương lai theo thỏa thuận. Cũng như chưa nhận ra giá trị của khoản chi nhưng chắc chắn sẽ làm trong tương lai. Tại thời điểm phát sinh giao dịch cũng là lúc hoạt động kế toán ghi nhận giao dịch diễn ra. Ở đây, doanh nghiệp muốn xác định chính xác giá trị các khoản thu, chi nhận được hoặc cần quản lý và lập kế hoạch sử dụng trong kinh doanh.

Trong phương pháp kế toán dồn tích, một công ty ghi nhận thu nhập khi hoàn thành một giao dịch. Đây là những giao dịch liên quan đến một dịch vụ hoặc khi vận chuyển và giao hàng. Phương pháp này tập trung vào việc ghi lại thu nhập kiếm được và chi phí phát sinh. Tất cả các giao dịch được ghi lại trước thời điểm được thanh toán hoặc hoàn thành. Thời điểm này là một khoảng thời gian xác định trong tương lai.

Ví dụ với doanh thu

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu ngắn gọn, điểm cao

Một doanh nghiệp đã giao dịch hàng hóa với khách hàng trong tháng 10 nhưng chưa nhận được tiền mặt. Hai bên thỏa thuận cho phép khách hàng thanh toán trong tháng 12. Công ty áp dụng phương pháp kế toán dồn tích trong hạch toán thu chi. Do đó, nó sẽ ghi lại giao dịch như một khoản phải thu cho đến khi nhận được thanh toán. Giao dịch này được ghi nhận là thu nhập trong tháng 10.

xem thêm: Giao dịch dân sự là gì? Đặc điểm của giao dịch dân sự là gì?

Ví dụ với chi phí

Phương pháp tương tự được áp dụng cho chi phí. Doanh nghiệp đã giao dịch hàng hóa với người bán trong tháng 10 nhưng chưa thanh toán. Hai bên thỏa thuận cho phép công ty thanh toán vào tháng 12. Công ty áp dụng phương pháp hạch toán dồn tích trong thu chi. Như vậy, chi phí kinh doanh được ghi nhận ngay khi nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ. Vật tư đã mua nhưng chưa thanh toán được ghi nhận là chi phí. Giao dịch này sẽ được coi là đã diễn ra vào tháng 10 và chi phí được tính cho tháng 10.

Đối tượng áp dụng:

Áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, cơ cấu phức tạp. Cần tính toán tương đối giá trị thu chi để có kế hoạch sử dụng vốn trong tương lai. Bất kể bán hàng bằng tín dụng hay bán bằng tiền mặt. Hoạt động kinh doanh gắn liền với hàng tồn kho.

Ưu điểm của phương pháp

– Xác định chính xác, điều chỉnh và so sánh các hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong một kỳ kế toán nhất định.

Cơ sở dồn tích của kế toán cung cấp một bức tranh tốt hơn, chính xác hơn về lợi nhuận của công ty trong kỳ kế toán. Nhờ phương pháp này cũng có thể đánh giá, so sánh nhu cầu mua sản phẩm của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Hạn chế của phương pháp

xem thêm: Tư vấn pháp luật thuế, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán uy tín

Kế toán dồn tích phức tạp hơn kế toán dòng tiền. Hoạt động kế toán mất nhiều thời gian. Chứng từ thu, chi thực tế được lập sau khi thực hiện các hoạt động kế toán. Vào cuối kỳ kế toán, giá trị thu chi thực tế có thể khác xa so với nội dung thống kê.

– Báo cáo doanh thu trước khi thực nhận tiền. Cần quản lý chuyên nghiệp, giám sát cẩn thận. Bởi nó có thể dẫn đến tình trạng thiếu vốn ngay cả khi công ty kinh doanh có lãi.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của Đảng viên?

3.2. Ghi nhận các giao dịch theo phương pháp kế toán tiền mặt:

Bản chất của phương pháp

Phương pháp kế toán tiền mặt ghi lại các giao dịch khi doanh nghiệp thực sự chi tiêu hoặc nhận tiền. Phương pháp này được sử dụng trong hầu hết các doanh nghiệp nhỏ. Giúp tính toán chính xác các giá trị tồn trong kỳ kế toán. Thu nhập được ghi nhận tại thời điểm nhận được khoản thanh toán.

Ví dụ với doanh thu

Một doanh nghiệp đã giao dịch hàng hóa với khách hàng trong tháng 10 nhưng chưa nhận được tiền mặt. Hai bên thỏa thuận cho phép khách hàng thanh toán trong tháng 12. Công ty áp dụng phương pháp kế toán tiền mặt trong việc ghi nhận thu chi. Do đó sẽ ghi lại giao dịch khi nhận được thanh toán. Giao dịch này là thu nhập tháng 12 của doanh nghiệp.

Ví dụ với chi phí

Phương pháp tương tự được áp dụng cho chi phí. Doanh nghiệp đã giao dịch hàng hóa với người bán trong tháng 10 nhưng chưa thanh toán. Hai bên thỏa thuận cho phép công ty thanh toán vào tháng 12. Công ty áp dụng phương pháp kế toán tiền mặt trong thu chi. Vật tư đã mua nhưng chưa được thanh toán sẽ được coi là chi phí cho tháng 12.

xem thêm: Giao dịch dân sự có điều kiện là gì? Ví dụ về giao dịch dân sự có điều kiện

Đối tượng áp dụng:

Thường áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động chủ yếu dựa trên dòng tiền vào và dòng tiền ra. Ít để làm với hàng tồn kho. Chỉ xác định dòng tiền hiện tại để quản lý số dư. Tiếp tục tham gia các giao dịch quy mô nhỏ khác để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Ưu điểm của phương pháp

Đơn giản, không mất công khi tính toán, dễ hiểu, dễ xác định giá trị còn lại.

Hạn chế của phương pháp

Doanh nghiệp khó xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán. Tức là không thể tính chính xác giá trị doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì không có sự phù hợp giữa doanh thu đạt được và chi phí phát sinh.

Như vậy, mỗi phương pháp kế toán có những đặc điểm và mục đích sử dụng riêng. Doanh nghiệp cần xác định đúng mục đích để lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giao dịch là gì? Cách ghi nhận giao dịch trong kế toán chi tiết? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận