Giá thú là gì? Con ngoài giá thú là gì? Quy định về con ngoài giá thú?

Giá bao nhiêu? Thế nào là con ngoài giá thú? Pháp luật nuôi con ngoài giá thú ? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của con ngoài giá thú ?

Trẻ em được sinh ra bằng bất kỳ phương pháp nào hợp pháp đều được coi là con người và có cha mẹ. Ngược lại, cha và mẹ đều phải có quyền và nghĩa vụ đối với con do mình sinh ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào đứa trẻ được sinh ra mà cả cha và mẹ đều ở trong một cuộc hôn nhân hợp pháp. Đây là trường hợp mà pháp luật quy định rằng đứa trẻ là đứa con hoang. Vậy con ngoài giá thú là gì? Quy định của pháp luật về con ngoài giá thú?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài Trực tuyến 24/7:

1. Giá thú là gì?

Giá thú là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ nhằm mục đích chính thức thành lập gia đình, chung sống với nhau, chung thủy, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, sinh con đẻ cái để duy trì nòi giống… Theo từ điển tiếng Việt, giá thú là việc kết hôn hoặc hôn nhân được pháp luật công nhận.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, giá thú là sự xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa một bên nam và một bên nữ, được pháp luật công nhận và bảo vệ.

2. Thế nào là con ngoài giá thú?

Không có định nghĩa pháp lý về thế nào là con ngoài giá thú. Tuy nhiên, theo nghĩa thông thường, con ngoài giá thú là con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp.

Pháp luật Việt Nam chỉ công nhận hôn nhân hợp pháp khi các bên có đủ điều kiện kết hôn và thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, con ngoài giá thú chỉ xuất hiện trong hai trường hợp:

đầu tiên, Hai bên nam, nữ sinh con mà không đăng ký kết hôn hoặc không đăng ký kết hôn. Cả hai đều độc thân

Chưa đăng ký kết hôn mà còn có con thì các bên vẫn phải có quyền và nghĩa vụ đối với con theo quy định tại Điều 14. Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

xem thêm: Con riêng của chồng có quyền thừa kế?

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này mà chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Thứ haiHai bên có tình cảm với nhau và có con chung. Tuy nhiên, một hoặc cả hai bên đã kết hôn.

Về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với đứa con hoang sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Cụ thể tại Điều 15 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì giải quyết quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con. quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con theo quy định của Luật này. Quy định này có nghĩa là dù con trong giá thú hay con ngoài giá thú đều được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Đóng vai bé Đản kể lại Chuyện người con gái Nam Xương

Tuy nhiên, điều đặc biệt của đứa con hoang ở đây là cha và mẹ tồn tại riêng trong một cuộc hôn nhân hợp pháp khác hoặc cả cha và mẹ đều độc thân. Như vậy, trước hết để được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình như trên thì Giấy khai sinh của con phải ghi cả tên cha và tên mẹ. Nếu muốn được hưởng các quyền và nghĩa vụ này thì bạn cần phải làm thủ tục công nhận cha, mẹ cho con. Thẩm quyền xác nhận cha, mẹ, con được quy định tại Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người có yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về việc xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Từ góc độ khoa học: Giá là hôn nhân, giá thú là hôn nhân, giá thú là khi con trai và con gái kết hôn và trở thành vợ chồng. Theo đó, con ngoài giá thú là con sinh ra khi cha, mẹ không phải là vợ chồng.

Theo từ điển Tiếng Việt: Con ngoài giá thú được hiểu là con mà cha mẹ không phải là vợ chồng theo quy định của pháp luật.

Theo Từ điển Luật học: Chưa có giải thích khái niệm con ngoài giá thú là gì mà chỉ đưa ra khái niệm con ngoài giá thú gần giống với khái niệm con ngoài giá thú (con mà cha mẹ không kết hôn).

Về góc độ pháp luật: Hiện nay, chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa thế nào là con trong giá thú hay ngoài giá thú. Căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, pháp luật Việt Nam chỉ công nhận hôn nhân hợp pháp khi các bên có đủ điều kiện kết hôn và làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/phường).

3. Quy định của pháp luật về con ngoài giá thú:

Như đã nói ở trên, theo quy định về con ngoài giá thú Theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, dù là con trong giá thú hay con ngoài giá thú, con đẻ hay con nuôi hợp pháp đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ.

Xem thêm bài viết hay:  Bài cảm nghĩ về ngày Tết cổ truyền hay nhất và ý nghĩa nhất

Về quyền và nghĩa vụ cơ bản của con ngoài giá thú theo quy định quy định về con ngoài giá thú của luật hôn nhân và gia đình bao gồm:

3.1. Quyền xác định cha mẹ:

Không ai sinh ra mà không bị mất quyền không nhận cha mẹ nuôi vì sinh ra ngoài thời kỳ hôn nhân. Việc xác định cha, mẹ cho con là quyền và cũng là nghĩa vụ của con. Đây là một trong những căn cứ cơ bản để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định.

Tại Điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con như sau:

“Điều 101. Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp.

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp hoặc người có yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của Luật này.

Quyết định của Tòa án về việc xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.”

Theo đó, việc đăng ký xác định cho con ngoài giá thú được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người con.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú đối với cha, mẹ:

Tại Khoản 2 Điều 68 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định: Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ thì con có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ theo quy định của Luật này. Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Con ngoài giá thú có các quyền và nghĩa vụ sau đây đối với cha, mẹ:

  • Con ngoài giá thú được cha, mẹ yêu thương, tôn trọng, được thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân, tài sản theo quy định của pháp luật; được hưởng các quyền liên quan đến phát triển thể chất; phát triển tinh thần, đạo đức và trí tuệ; được học tập trong môi trường và điều kiện tốt nhất từ ​​cha mẹ;
  • Con ngoài giá thú có bổn phận thương yêu, chăm sóc cha, mẹ; tận tụy, hiếu thảo, phụng dưỡng cha, mẹ;
  • Con ngoài giá thú vị thành niên (dưới 18 tuổi) hoặc đứa con hoang người đã thành niên (đủ 18 tuổi trở lên) nhưng thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền ở với cha, mẹ; được cha mẹ quan tâm, yêu thương, chăm sóc;
  • Con ngoài giá thú có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi ở, nơi học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các hoạt động liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa theo nguyện vọng và khả năng của bản thân. trường hợp ở với cha mẹ thì con ngoài giá thú có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình; làm các công việc liên quan đến lao động sản xuất phù hợp với bản thân nhằm đóng góp nhiều hơn vào thu nhập của gia đình;
  • Con ngoài giá thú được hưởng các quyền tương ứng đối với tài sản theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. tài liệu hợp pháp khác có liên quan. Ví dụ, quyền được thừa kế của cha mẹ theo di chúc hoặc pháp luật; quyền được hưởng tài sản theo công sức đóng góp của mình vào tài sản đó.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo công tác chi bộ và hướng dẫn cách viết báo cáo

3.3. Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ đối với con ngoài giá thú:

Về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con ngoài giá thú, có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục đứa con hoang đối với con trong giá thú như sau:

  • Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền yêu thương con, tôn trọng suy nghĩ, quan điểm của con; chăm sóc con cả về vật chất và tinh thần; tạo mọi điều kiện cần thiết để con em có môi trường học tập tốt nhất, trở thành người con hiếu thảo trong gia đình, là công dân có ích cho đất nước;
  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đến mức tối đa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đứa con hoang con chưa thành niên (con chưa đủ 18 tuổi) hoặc con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) nhưng thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
  • Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện quyền giám hộ, quyền đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự đối với con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

Cấm phân biệt đối xử và phân biệt đối xử giữa đứa con hoang với con trong giá thú hoặc trên cơ sở giới tính hoặc tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; nghiêm cấm các hành vi xúi giục, ép buộc trẻ em thực hiện những việc vi phạm pháp luật, trái đạo đức.

Ví dụ: Nghĩa vụ cấp dưỡng khi không chung sống với con được pháp luật quy định cho đến khi con thành niên (Điều 118 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Phần kết luận: Mặc dù con ngoài giá thú không được pháp luật Việt Nam hiện hành đưa ra một định nghĩa cụ thể hay tiêu chí đặc biệt nào nhưng một khi con người được sinh ra, khi có mặt cả cha và mẹ thì quyền lợi của con sẽ được đảm bảo theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Giá thú là gì? Con ngoài giá thú là gì? Quy định về con ngoài giá thú? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận