Gia đình chính sách là gì? Cấp giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng?

Chính sách gia đình là gì? Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cá nhân, gia đình có công với cách mạng? Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân?

Hàng năm, nhiều chính sách đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng được triển khai thực hiện. Bên cạnh những danh hiệu, huân huy chương vinh danh những người con anh hùng của đất nước, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước còn thể hiện ở những chính sách cụ thể chăm lo đời sống hàng ngày của các thương bệnh binh. các thương bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã có công đền đáp một phần những hy sinh xương máu để xoa dịu phần nào nỗi đau chiến tranh của các cô, chú, bác, anh, chị.

Bài viết này sẽ hướng dẫn và trả lời câu hỏi được nhiều người quan tâm đó là gia đình có công với cách mạng là gì? Chế độ, chính sách đối với gia đình có công với cách mạng. Điều kiện cấp giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng.

1. Thế nào là gia đình chính sách?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, khoản này được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi tại 2012 như sau:

‘Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Người có công với cách mạng:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

đ) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

đ) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công với cách mạng.”

Trước đây chúng ta đã có Thông tư 16-TBXH-1977 hướng dẫn thực hiện Quyết định 208-CP-1977 về chế độ đãi ngộ đối với người và gia đình có công với cách mạng do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành. đưa ra khái niệm gia đình có công với các mạng nhưng nay văn bản này đã hết hiệu lực:

‘đầu tiên. Người và gia đình có công với cách mạng là người trực tiếp có công với cách mạng trước khi giành được chính quyền hoặc ở vùng bị địch kìm kẹp, khủng bố…; Nếu sự giúp đỡ này bị bại lộ sẽ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của người giúp đỡ cách mạng như bị địch bắt, tù đày, sát hại, phá nhà, v.v.

a) Người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng chế độ đãi ngộ là người trực tiếp giúp đỡ cách mạng có tên trong quyết định khen thưởng.

b) Gia đình có công với cách mạng là gia đình mà người chủ gia đình và ít nhất có thêm một người thân thích (cha, mẹ, vợ, chồng, con, v.v.) có công với cách mạng.

Trong gia đình có công với cách mạng chỉ những người có công lớn có tên trong quyết định khen thưởng và người có công trực tiếp giúp đỡ cách mạng được xác nhận trong hồ sơ khen thưởng mới được hưởng chế độ đãi ngộ. .’

Tuy nhiên, tài liệu này đã hết hạn. Hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng là gia đình có công với cách mạng chưa có quy định hiện hành.

Xem thêm bài viết hay:  Khi nào vật nhiễm điện âm? Vật nhiễm điện dương khi nào?

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cá nhân, gia đình có công với cách mạng:

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2012 và Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cá nhân và gia đình có công với cách mạng. Các hộ gia đình, cá nhân có thể tham khảo các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình tự sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật. Số lượng hồ sơ chuẩn bị 1 bộ. Ứng dụng sẽ bao gồm các tài liệu sau:

– Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học.

– Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ.

– Giấy xác nhận nợ gốc để đối chiếu.

– Giấy tờ chứng minh có công với cách mạng.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ nêu trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội. Thời gian xử lý hồ sơ là các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Cán bộ, công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của công dân và kiểm tra, xác minh tính chính xác, các giấy tờ, nội dung có trong hồ sơ. hoa quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện theo quy định.

Bước 4: Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật phải giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn cho công dân. Cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng.

3. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân:

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích quá trình thức tỉnh của Chí Phèo chọn lọc siêu hay

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi:

+ Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh hoặc từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2) kèm theo văn bản ủy quyền (Mẫu UQ).

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3) kèm bản sao các giấy tờ làm căn cứ chứng thực.

+ Quyết định trợ cấp hoặc trợ cấp hàng tháng (Mẫu LT4) hoặc quyết định trợ cấp 1 lần (Mẫu LT5).

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi:

+ Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu TKN1).

Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh hoặc từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu TKN2) kèm theo văn bản ủy quyền (Mẫu UQ).

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Mẫu TKN3) kèm theo bản sao các giấy tờ làm căn cứ chứng thực.

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TKN4) hoặc quyết định trợ cấp một lần (Mẫu TKN5).

– Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ

+ Giấy chứng tử.

+ Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

+ Bản kê khai thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

+ Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử đối với trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).

– Mẹ Việt Nam anh hùng

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

+ Bản khai cá nhân (Mẫu BM1).

Trường hợp mẹ đã chết thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu BM2) kèm theo văn bản ủy quyền (Mẫu UQ).

+ Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước của “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ (Mẫu BM3) hoặc quyết định trợ cấp một lần (Mẫu BM4).

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến.

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

+ Bản khai cá nhân (Mẫu AH1).

Trường hợp anh hùng từ trần chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2) kèm theo văn bản ủy quyền (Mẫu UQ).

+ Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng.

+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu AH3) hoặc Quyết định trợ cấp một lần (Mẫu AH4).

4. Cách xác định gia đình có công với cách mạng:

Tóm tắt câu hỏi:

Mẹ tôi đã được Thủ tướng Chính phủ tặng huân chương và Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, hiện tại mẹ tôi vẫn đang hưởng trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Tôi có được coi là con của gia đình có công với cách mạng không? Tôi có thể nhận bảo hiểm y tế không? Tôi có thể cảm ơn bạn?

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2012 quy định đối tượng được coi là người có công với cách mạng như sau:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

– Liệt sĩ;

– Mẹ Việt Nam anh hùng;

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

– Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Bệnh binh;

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

– Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

– Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

– Người có công với cách mạng.

Căn cứ Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

‘đầu tiên. Thân nhân của người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ cũng là người có công nuôi liệt sĩ’.

Ngoài ra, theo Điều 2, đối tượng tham gia BHYT của Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn lập danh sách tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Quy định về thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm:

– Bố, ​​mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi liệt sĩ;

– Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi nếu còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng sau: người hoạt động cách mạng trước đây ngày 1 tháng 1 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

– Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị dị dạng, dị tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Vậy bạn sẽ căn cứ vào quy định trên để xác định mình có phải là con của gia đình có công với cách mạng hay không? Nếu đủ điều kiện thì bạn được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế hiện hành của nhà nước quy định.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Gia đình chính sách là gì? Cấp giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận