Ghi chú kết hôn là gì? Mẫu trích lục ghi chú kết hôn mới nhất?

Ghi chú kết hôn là một trong những thủ tục hộ tịch quan trọng ở Việt Nam. Vậy ghi chú kết hôn là gì? Mẫu trích lục hôn thú mới nhất?

1. Ghi chú kết hôn là gì?

Ghi chú kết hôn được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào Sổ hộ tịch việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước đó. ra nước ngoài.

Nói cách khác, ghi chú kết hôn được hiểu là thủ tục hợp pháp hóa và công nhận việc kết hôn đã được đăng ký tại nước ngoài tại Việt Nam.

2. Mẫu trích lục hôn thú mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TUYÊN NGÔN LƯU Ý HÔN NHÂN

Kính thưa: (Đầu tiên)…………..

Họ, chữ đệm, tên của người yêu cầu: ……………………

Trú quán: (2) ………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………….

Yêu cầu cơ quan ghi việc kết hôn vào sổ Sau đây:

Họ, tên đệm, tên phía nữ: ………….

Ngày sinh: ……………..

Quốc tịch dân tộc: ………….

Nơi cư trú: (2)………….

Giấy tờ tùy thân: (3) …………..

Họ, tên đệm, tên bên nam: ………….

Ngày sinh: ………….

Quốc tịch dân tộc:…….

Nơi cư trú: (2)…………..

Giấy tờ tùy thân: (3) ………….

Đăng ký kết hôn tại (4) …………số ………….cấp ngày………….tháng……năm……………………

Trước khi kết hôn chưa từng kết hôn/đã kết hôn nhưng đã chấm dứt hôn nhân(5):

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo giao nhiệm vụ, quyết định nhiệm vụ kiêm nhiệm

………….

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình.

Yêu cầu cấp bản sao (6):

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Ghi chú kết hôn là gì? Mẫu trích lục ghi chú kết hôn mới nhất? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận