Force sell là gì? Làm sao để tránh bị Force-sell cổ phiếu?

Lực bán là gì? Hiểu về lực lượng bán hàng? Làm sao để không bị ép bán cổ phiếu? Giá trị khi Force sell (bán cưỡng bức)? Khi nào nên sử dụng Thanh lý cưỡng bức và Định giá bắt buộc bán?

Buộc bán hoặc thanh lý cưỡng bức thường liên quan đến việc bán tài sản hoặc chứng khoán không tự nguyện để tạo thanh khoản trong trường hợp không thể kiểm soát hoặc không lường trước được. Hãy đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu về Buộc bán (Forced Liquidation).

1. Lực bán là gì?

Buộc bán hoặc Thanh lý cưỡng bức thường liên quan đến việc bán tài sản hoặc chứng khoán không tự nguyện để tạo thanh khoản trong trường hợp không thể kiểm soát hoặc không lường trước được. Buộc bán thường được thực hiện để đối phó với một sự kiện kinh tế, thay đổi cuộc sống cá nhân, quy định của công ty hoặc trật tự pháp lý.

RÚT TIỀN

Buộc bán (buộc phải thanh lý) có thể đề cập đến một số tình huống mà tài sản của một cá nhân bị buộc phải bán.

Trong thế giới đầu tư, nếu lệnh gọi ký quỹ được ban hành và nhà đầu tư không thể đưa khoản đầu tư của họ lên đến mức yêu cầu tối thiểu, nhà môi giới có quyền bán hết các vị thế.

Trong tài chính cá nhân, tài sản của một cá nhân có thể được thanh lý vì nhiều lý do bao gồm: phá sản, ly hôn hoặc qua đời.

2. Hiểu lực bán:

2.1. Buộc bán trong tài khoản ký quỹ:

Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư có thể bị ép bán nếu nhà đầu tư không lấy tài khoản vượt quá yêu cầu tối thiểu sau khi được yêu cầu ký quỹ. Buộc thanh lý thường xảy ra sau khi nhà môi giới đưa ra cảnh báo về tình trạng dưới mức ký quỹ của tài khoản. Nếu chủ tài khoản chọn không đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc đơn giản là không thể thanh toán cho họ, nhà môi giới có quyền bán các vị thế hiện có.

Hai ví dụ sau đây minh họa việc buộc phải bán trong tài khoản ký quỹ:

Nếu Nhà môi giới XYZ thay đổi yêu cầu ký quỹ tối thiểu từ 1.000 đô la thành 2.000 đô la, thì tài khoản ký quỹ của Mary với giá trị cổ phiếu là 1.500 đô la giờ đây sẽ thấp hơn yêu cầu mới. Nhà môi giới XYZ sẽ gọi ký quỹ cho Mary để gửi thêm tiền hoặc bán một số vị trí mở của cô ấy để tăng giá trị tài khoản của cô ấy lên đến số tiền cần thiết. Nếu Mary không trả lời cuộc gọi ký quỹ, Nhà môi giới XYZ bảo lưu quyền bán các khoản đầu tư hiện tại trị giá 500 đô la của cô ấy.

Xem thêm bài viết hay:  Chế định pháp luật là gì? Đặc điểm, thuộc tính của chế định pháp luật?

Giá trị ròng tài khoản ký quỹ của Mary là 1.500 đô la, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu của nhà môi giới của cô ấy là 1.000 đô la. Nếu cổ phiếu của cô ấy hoạt động kém hiệu quả và giá trị tài sản ròng của cô ấy giảm xuống còn 800 đô la, nhà môi giới của cô ấy sẽ đưa ra lệnh gọi ký quỹ. Nếu Mary không đáp ứng lệnh gọi ký quỹ bằng cách đưa tài khoản quá hạn của cô ấy trở lại trạng thái tốt, nhà môi giới sẽ buộc bán cổ phiếu của cô ấy để giảm rủi ro đòn bẩy.

2.2. Buộc thanh lý tài sản cá nhân:

Buộc bán tài sản cá nhân có thể xảy ra khi một thành viên trong gia đình qua đời; một di sản có thể bị buộc phải bán tài sản và tài sản của người chết để trả nợ. Trong thủ tục ly hôn, tài sản cũng thường được bán và số tiền thu được sẽ được chia cho cả hai bên.

Các chủ nợ, dưới thẩm quyền của lệnh thi hành, thường có thể buộc bán tài sản của con nợ bằng cách bán đấu giá chúng. Giá trị thanh lý bắt buộc (FLV) hoặc Giá trị bán bắt buộc (FSV) là số tiền thu được từ việc bán các tài sản túng quẫn này, được sử dụng để trả nợ.

2.3. Buộc mua so với bán ép buộc:

Đối lập với việc buộc phải bán trong tài khoản ký quỹ là bị buộc phải mua. Điều này xảy ra trong tài khoản của người bán khống, khi người cho vay cổ phiếu ban đầu thu hồi chúng hoặc khi người môi giới không còn khả năng mượn cổ phiếu cho vị thế bán khống. Khi lệnh mua bắt buộc được kích hoạt, cổ phiếu sẽ được mua lại để đóng vị thế bán. Chủ tài khoản có thể không được thông báo trước khi hành động.

3. Làm sao để không bị ép bán cổ phiếu?

Tham gia ký quỹ giống như sử dụng con dao hai lưỡi, vì vậy để tránh bị ép bán, nhà đầu tư cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Bạn chỉ nên tham gia ký quỹ khi bạn là người đã có kinh nghiệm lâu năm.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ chọn lọc hay nhất

– Chỉ sử dụng ký quỹ để đầu tư vào các cổ phiếu có tính thanh khoản tốt như cổ phiếu Bluechip, cổ phiếu cơ bản.

– Nhà đầu tư nên sử dụng ký quỹ ở mức vừa phải, tạo biên độ an toàn cho tài khoản để khi thị trường chứng khoán có biến động, tài khoản không rơi vào tình trạng bị gọi ký quỹ.

– Xây dựng quy trình khi ra quyết định đầu tư:

+ Xác định thời điểm thị trường

+ Tạo thư mục

+ Phân tích kinh doanh

+ Quyền chọn cổ phiếu

+ Quản lý rủi ro

4. Giá trị khi Force sell (bán cưỡng bức):

Thuật ngữ “giá trị bán bắt buộc (FLV)” được sử dụng bởi những người cho vay thế chấp để thể hiện giá trị bán dự kiến ​​của một tài sản được bán sau khi tịch thu tài sản thế chấp. tài sản thế chấp. Nó thường là khoảng 70 phần trăm giá trị thị trường hợp lý của tài sản. Một thuật ngữ khác cho điều này là “thanh lý bắt buộc”. Đối với hầu hết những người cho vay, đây là phương sách cuối cùng khi họ không thể thu hồi khoản vay theo bất kỳ cách nào khác.

Giá trị bán cưỡng chế là toàn bộ số tiền bán tài sản dùng để thanh toán các khoản nợ của chủ sở hữu. Nó thể hiện số tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ nhận được nếu việc bán hàng hoặc đấu giá diễn ra ngay lập tức.

Giá trị này là một phương tiện để tính toán ước tính về tình hình tài chính của một công ty, nếu nó phải đối mặt với các tình huống xấu nhất. Nó giả định rằng tài sản sẽ được bán càng sớm càng tốt. Nếu thời gian không phải là vấn đề, chủ sở hữu có thể giữ giá cao hơn, nhưng bán nhanh thường dẫn đến giá thấp.

Ước tính này, được tính toán bởi một thẩm định viên chuyên nghiệp, có thể giúp các cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp quyết định cách tiến hành với tình hình hiện tại của họ. Khung thời gian cho một đợt giảm giá thường là 90 ngày hoặc ít hơn. Tất cả các mặt hàng được bán đấu giá đều được thẩm định và số tiền dự kiến ​​được cộng lại với nhau để tạo ra giá trị thanh lý cần thiết.

Do đó, giá trị thanh lý bắt buộc thể hiện số tiền tối thiểu mà tài sản cá nhân hoặc doanh nghiệp đáng giá. Giả định rằng cá nhân hoặc doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng và cần bán gấp. Nó hầu như luôn thấp hơn nhiều so với giá trị của những tài sản này nếu chúng được bán theo giá trị thị trường hợp lý.

Xem thêm bài viết hay:  Chi nhánh là gì? So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện?

5. Khi nào sử dụng thanh lý bắt buộc và xác định giá trị bán bắt buộc:

Một doanh nghiệp nên sử dụng thanh lý cưỡng bức khi gặp khó khăn về tài chính và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán tài sản của mình. Ngay cả khi một công ty có kế hoạch bán đấu giá một mặt hàng, một doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt vẫn có thể dành thời gian chuẩn bị bán mặt hàng đó thay vì bán nguyên trạng. Doanh nghiệp cũng có thể chờ đợi người mua phù hợp xuất hiện với mức giá phù hợp.

Một tình huống khác mà doanh nghiệp có thể cần sử dụng biện pháp thanh lý bắt buộc là nếu doanh nghiệp đang vội bán các mặt hàng để nhường chỗ cho các thay đổi, nâng cấp hoặc thiết bị mới.

Các doanh nghiệp hoặc cá nhân cần định giá thanh lý bắt buộc nên tìm một thẩm định viên chuyên nghiệp am hiểu lĩnh vực này. Họ cũng cần hiểu khái niệm “thời điểm bán”. Do hai yếu tố này, một tài sản có thể có giá trị bán khác nhau trong các trường hợp khác nhau.

Một thẩm định viên chuyên nghiệp sử dụng nhiều yếu tố để tính toán giá trị thanh lý cần thiết của một doanh nghiệp. Đầu tiên, họ ước tính giá của từng bất động sản nếu được bán đấu giá từ 60 đến 90 ngày sau khi quảng cáo bán. Sau đó, họ cộng giá của mọi thứ Tài sản kinh doanh cùng với nhau.

Giá trị bán được yêu cầu có thể thay đổi theo thời gian vì doanh nghiệp sẽ bán một số tài sản của mình và mua những tài sản mới. Nó cũng dựa trên một số giả định có thể không đúng tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ: nó giả định rằng người mua tài sản đang trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc di chuyển các mặt hàng từ nơi này sang nơi khác. Giá trị cũng không phải lúc nào cũng bao gồm bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc bán các mặt hàng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Force sell là gì? Làm sao để tránh bị Force-sell cổ phiếu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận