ECB là gì? Tìm hiểu về Ngân hàng Trung Ương Châu Âu?

ECB là gì? Nhiệm vụ chính của ECB là gì? Cơ cấu tổ chức của ECB? Vai trò của ECB là gì? Chính sách lãi suất của ECB ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là ngân hàng trung ương giám sát chính sách tiền tệ của khu vực đồng euro. Khu vực đồng euro là một khu vực địa lý và kinh tế bao gồm tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng đồng euro làm tiền tệ quốc gia. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về ECB.

1. ECB là gì?

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) là một trong bảy tổ chức của EU và là ngân hàng trung ương của toàn bộ Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là một trong những ngân hàng trung ương quan trọng nhất trên thế giới, giám sát hơn 120 ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại ở các quốc gia thành viên. ECB làm việc với các ngân hàng trung ương ở mỗi quốc gia EU để phát triển chính sách tiền tệ nhằm giúp duy trì giá cả ổn định và củng cố đồng Euro.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có trụ sở chính tại Frankfurt am Main, Đức. Nó chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ trong khu vực đồng euro kể từ năm 1999, khi đồng euro lần đầu tiên được một số thành viên EU thông qua.

2. Nhiệm vụ chính của ECB là gì?

Trong nền kinh tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu có hai nhiệm vụ chính là ổn định giá cả và ổn định tài chính. Cụ thể, nhiệm vụ của ECB trong nền kinh tế như sau:

2.1. Bình ổn giá:

Với nhiệm vụ ổn định giá cả, ECB sẽ tác động đến lãi suất ngắn hạn trong khu vực đồng euro. Tương tự các ngân hàng khác, lãi suất mục tiêu mà ECB duy trì là 2% hoặc thấp hơn.

Trên thực tế, lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế châu Âu nói chung. Qua đó, ngân hàng sẽ thắt chặt và duy trì sự ổn định của mặt bằng giá thực tế. Trong từng thời kỳ khác nhau, ngân hàng sẽ có những chính sách điều chỉnh phù hợp để ngăn chặn sự lên giá và mất giá của đồng Euro.

2.2. Ổn định tài chính:

Một nhiệm vụ khác của ECB trong nền kinh tế là duy trì sự ổn định tài chính trong khu vực đồng euro. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn khủng hoảng, ECB sẽ mua trái phiếu trên thị trường để bổ sung thanh khoản cho hệ thống. Bên cạnh đó, điều này cũng nhằm mục đích giữ ổn định tài chính.

Xem thêm bài viết hay:  Lãnh thổ quốc gia là gì? Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia?

Ngoài ra, ECB cũng sẽ giảm lãi suất xuống mức thấp nhất. Điều này có mục đích tạo điều kiện cho người dân thanh toán các nghĩa vụ nợ của mình.

Nếu nền kinh tế bước vào giai đoạn khủng hoảng, Ngân hàng Trung ương châu Âu không kịp thời tiến hành bổ sung thanh khoản thì chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ. Vì vậy, ECB có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là ổn định hệ thống tài chính – kinh tế khu vực.

3. Cơ cấu tổ chức của ECB:

Có bốn cơ quan ra quyết định của ECB được giao nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Các cơ quan này bao gồm Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội đồng và Ban kiểm soát.

3.1. Hội đồng hành chính:

Hội đồng quản trị bao gồm sáu thành viên của Ban điều hành và Thống đốc của các ngân hàng trung ương quốc gia của các quốc gia thành viên khu vực đồng euro. Các thành viên hội đồng họp hai lần một tháng tại văn phòng của tổ chức ở Đức. Biên bản cuộc họp của họ phải được công bố trước cuộc họp tiếp theo.

Một trong những chức năng chính của nó là xây dựng chính sách tiền tệ cho khu vực đồng euro. Về vấn đề này, họ đưa ra quyết định về các mục tiêu tiền tệ, lãi suất và nguồn cung dự trữ trong Hệ thống Châu Âu. Sáu tuần một lần, Chủ tịch và Phó Chủ tịch ECB phải chủ trì một cuộc họp báo để giải thích chi tiết các quyết định về chính sách tiền tệ của họ. Hội đồng quản trị cũng đưa ra các quyết định cần thiết để đảm bảo hoạt động của ECB và Hệ thống châu Âu.

3.2. Ban điều hành:

Ban điều hành bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bốn thành viên điều hành khác do Hội đồng Châu Âu bổ nhiệm. Các thành viên điều hành phục vụ cho một nhiệm kỳ tám năm không thể tái tạo. Vai trò của Ban điều hành là thực hiện chính sách tiền tệ theo quy định của Hội đồng quản trị và quản lý các hoạt động hàng ngày của ECB, cùng với Giám đốc dịch vụ.

Ngoài ra, hội đồng quản trị chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện các quyền được Hội đồng quản trị ủy quyền. Nó tổ chức các cuộc họp vào thứ Ba hàng tuần.

2.3. Hội nghị toàn thể:

Đại hội đồng là một cơ quan chuyển tiếp thực hiện các trách nhiệm được tiếp quản từ Viện Tiền tệ Châu Âu (EMI). Nó bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thống đốc của các ngân hàng trung ương quốc gia của các quốc gia thành viên EU. Cơ quan này sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi tất cả các quốc gia thành viên EU đã thông qua đồng Euro. Tính đến năm 2017, chỉ có 19 trong số 28 quốc gia thành viên EU sử dụng đồng Euro làm đồng tiền chung.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thuyết minh về Vịnh Hạ Long (Di sản thiên nhiên thế giới)

Là một cơ quan chuyển tiếp, Đại hội đồng được giao nhiệm vụ ấn định tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ cho các quốc gia sử dụng đồng Euro. Hội đồng cũng đóng góp vào việc chuẩn bị báo cáo hàng năm của ECB, thiết lập các điều kiện làm việc cho nhân viên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và thu thập dữ liệu.

2.4. Ban kiểm soát:

Ban giám sát bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, bốn đại diện của ECB và đại diện của các giám sát viên quốc gia. Hội đồng lập kế hoạch và thực hiện chức năng giám sát của ECB. Nó cũng đề xuất dự thảo quyết định lên Hội đồng quản trị thông qua thủ tục không phản đối.

Có Ban chỉ đạo hỗ trợ các hoạt động của hội đồng, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc họp của hội đồng. Các thành viên Ban chỉ đạo bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban giám sát, một đại diện của ECB và năm đại diện của các cơ quan giám sát quốc gia.

4. Vai trò của ECB:

Chức năng chính của Ngân hàng Trung ương châu Âu là duy trì sự ổn định giá cả và bảo vệ giá trị của đồng Euro. Hội đồng quản trị định nghĩa ổn định giá cả là lạm phát dưới nhưng gần 2%. Ổn định giá là điều cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, đó là những mục tiêu cốt lõi của EU.

ECB có độc quyền phát hành tiền giấy trong khu vực đồng euro. Nó ảnh hưởng đến lượng tiền trên thị trường bằng cách kiểm soát lượng tiền có sẵn cho các ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương đủ điều kiện ở các quốc gia thành viên EU. Ngoài ra, ECB đưa ra thông báo hàng tuần về số tiền mà họ muốn cung cấp và mức lãi suất tối thiểu có thể chấp nhận được. Sau đó, các ngân hàng đủ điều kiện cung cấp tài sản thế chấp sẽ đặt giá thầu của họ đối với các quỹ của ECB thông qua cơ chế đấu giá. Một khi các ngân hàng đã có được các khoản tiền, họ sẽ sử dụng chúng để cho các cá nhân và doanh nghiệp vay trước tiên.

Để đảm bảo sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng, ECB chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng ở tất cả các quốc gia thành viên EU. Ngân hàng Trung ương châu Âu thực hiện chức năng này thông qua Cơ chế giám sát duy nhất (SSM) bao gồm ECB và chính quyền quốc gia ở các quốc gia thành viên. Liên quan đến giám sát ngân hàng, ECB có quyền cấp và rút giấy phép ngân hàng, tiến hành đánh giá giám sát và đặt ra các yêu cầu về vốn cao hơn để đối phó với rủi ro tài chính. ECB trực tiếp giám sát 124 ngân hàng chủ chốt nắm giữ 82% tài sản ngân hàng trong khu vực đồng euro.

Xem thêm bài viết hay:  Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ đều là gì? Tính chất và bài tập?

Các trách nhiệm khác của Ngân hàng Trung ương Châu Âu bao gồm tiến hành các hoạt động ngoại hối, thúc đẩy hoạt động đúng đắn và an toàn của các hệ thống thanh toán của khu vực đồng euro và quản lý dự trữ ngoại tệ. Châu Âu.

5. Chính sách lãi suất của ECB ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

5.1. Đối với nền kinh tế:

Ngân hàng Trung ương Châu Âu hạ lãi suất khi cố gắng kích thích nền kinh tế và tăng lãi suất khi cố gắng kiềm chế lạm phát do nền kinh tế hoạt động trên mức tiềm năng (quá nóng).

Lãi suất thấp hơn kích thích nền kinh tế theo một số cách:

Các doanh nghiệp có thể vay tiền và đầu tư vào các dự án sẽ nhận được tỷ lệ cho vay rủi ro hơn.

– Khi lãi suất thấp hơn, thị trường chứng khoán được chiết khấu với tỷ lệ thấp hơn, dẫn đến giá trị của thị trường chứng khoán tăng lên gây ra hiệu ứng của cải.

– Mọi người đầu tư tiền vào nền kinh tế (cổ phiếu và các tài sản khác) vì họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những tài sản này so với mức lãi suất thấp hiện tại.

5.2. Đối với đồng tiền chung euro:

Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể tác động đến giá trị của đồng Euro thông qua những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Nghĩa là, tiền tệ có xu hướng tăng giá khi kỳ vọng lãi suất tăng, không chỉ do lãi suất tăng.

Ví dụ: nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất nhưng đưa ra hướng dẫn trước (nói với thị trường) rằng họ dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong tương lai, thì giá trị của đồng Euro có thể có xu hướng tăng giá.

Một chương trình nới lỏng định lượng (QE) có tác động tương tự như lãi suất đối với đồng Euro. Nới lỏng định lượng là việc Ngân hàng Trung ương mua chứng khoán trên thị trường mở để kích thích nền kinh tế và bổ sung thanh khoản cho hệ thống tài chính.

Trong lịch sử, nó chỉ được thực hiện trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Nới lỏng định lượng gia tăng làm giảm giá trị của đồng Euro vì nó làm tăng cung tiền.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: ECB là gì? Tìm hiểu về Ngân hàng Trung Ương Châu Âu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận