Đơn xin cấp phép xây dựng và hướng dẫn mới nhất năm 2023

Tất cả các công trình xây dựng muốn xây dựng đều phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và chỉ khi được phép thì các cá nhân, tổ chức mới có quyền xây dựng các công trình đó. Vậy nội dung và hình thức của mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng là gì, nội dung liên quan là gì và được soạn thảo như thế nào?

1. Hồ sơ xin phép xây dựng là gì?

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, công trình xây dựng được hiểu là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, do sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình tạo ra, có liên kết với công trình. định vị địa lý với đất liền, có thể bao gồm dưới bề mặt, trên mặt đất, dưới nước và trên mặt nước.

Giấy phép xây dựng được hiểu là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng thì mới được thi công xây dựng công trình.

Đơn đề nghị cấp phép xây dựng là văn bản do cá nhân, tổ chức muốn được cấp phép xây dựng lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền với các nội dung bao gồm thông tin về chủ đầu tư, thông tin về công trình. , thông tin tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng, nội dung đề nghị cấp giấy phép.

Mục đích của mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng: khi các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng công trình sẽ phải sử dụng mẫu đơn này nhằm mục đích xin phép cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. xin giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

2. Hồ sơ xin phép xây dựng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

HỒ SƠ XÂY DỰNG

(Dùng cho dự án: Phi tuyến/Tuyến đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh tường/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Giai đoạn công trình phi tuyến/Giai đoạn dự án tiếp nối tuyến đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính thưa: ………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………

– Người đại diện:……Chức vụ (nếu có):……

– Địa chỉ liên hệ: số nhà:……. Đường phố: ………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư khuyến cáo, cảnh báo hành vi vi phạm nhãn hiệu

phường/xã:……..quận/huyện:…….tỉnh/thành phố:……

– Số điện thoại: …………

2. Thông tin dự án:

– Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ………… Diện tích …………. tôi2.

Tại số nhà:…….đường/phố……

phường:……. Huyện: ……

tỉnh, thành phố:……

3. Tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

3.1. Tổ chức, cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã bằng cấp/chứng chỉ hành nghề:

– Tên, mã số chứng chỉ hành nghề của người thiết kế, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: Mã bằng cấp/chứng chỉ hành nghề:

– Tên, mã số chứng chỉ hành nghề của chủ trì thẩm tra thiết kế:….

4. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:

4.1. Đối với tác phẩm không theo dòng, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình:……Cấp công trình:……

– Diện tích xây dựng:…….m2.

– Phần cốt xây dựng:…….m.

– Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):……m2 (ghi diện tích sàn các tầng hầm, tầng trệt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao tầng hầm, tầng trệt, lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: ………….(ghi rõ số tầng hầm, tầng trệt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).

4.2. Đối với công trình dọc tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………Cấp công trình: ……

– Tổng chiều dài công trình: …………m (ghi rõ chiều dài qua từng địa bàn cụ thể, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Lõi công trình:…….m (ghi rõ cốt lõi qua từng khu vực).

– Độ cao máy bay: ……m (chỉ định chiều cao trên các khu vực).

– Độ sâu thi công: …………m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với tượng đài và tranh vẽ:

– Loại công trình:…… Cấp công trình: .……

– Diện tích xây dựng: …………m2.

– Cốt công trình: …………m.

– Chiều cao công trình: …………m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt): …………m2.

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trệt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …………m (trong đó ghi rõ chiều cao tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trệt, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Trường hợp cải tạo, sửa chữa:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên dân tộc thiểu số để tuyển sinh

– Loại công trình: …………Cấp công trình: ……

– Các nội dung quy định tại Mục 4.1; 4,2; 4,3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: …………Cấp công trình: …………

+ Các nội dung quy định tại mục 4.1; 4,2; 4,3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn 2:

Các nội dung quy định tại Mục 4.1; 4,2; 4,3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Sân khấu …

4.7. Trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ………

Đã được:…….phê duyệt, theo Quyết định số:…….ngày……

– Kể cả: (N) xây dựng

Bên trong:

Tòa nhà số (đầu tiên-n): (tên dự án)

* Loại công trình:……Cấp công trình: …

* Thông tin chính của dự án:……

4.8. Trường hợp di dời công trình:

– Công trình phải di dời:

– Loại công trình:…….. Cấp công trình:……

– Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt): …………m2.

– Tổng diện tích sàn: ……m2.

– Chiều cao công trình: …………m.

– Vị trí công trình dự kiến ​​chuyển đến:

Thửa đất số:……Diện tích…………m2.

Tại: ………… đường: …………

phường (xã)…… quận (huyện) …………

tỉnh, thành phố: …………

– Số tầng: ……

5. Thời gian dự kiến ​​hoàn thành công việc:……tháng.

6. Cam đoan: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đính kèm các tài liệu sau vào Đơn đăng ký này:

đầu tiên –

2 –

……ngAhy ….. thứ tựChâu Áng …. năm…..

NGƯỜI NỘP ĐƠN/TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ SỞ HỮUừmUUUUUUUUUUUUUUUUU

(CZK)ý tưởngghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

3. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

Người soạn thảo Đơn xin phép xây dựng phải đảm bảo đủ nội dung và hình thức để thể hiện một mẫu đơn xin phép xây dựng chính xác và hợp lệ.

Theo đó, về hình thức của tờ khai đề nghị cấp giấy phép, người soạn thảo cần đáp ứng các lưu ý soạn thảo sau:

Góc giữa trên cùng của dòng chữ: là vị trí Quốc hiệu và Tiêu ngữ; Thương hiệu Quốc gia”CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải viết hoa, in đậm; phương châm “độc lập-Tự do-Hạnh phúc“viết chữ thường, in đậm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gỗ, xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ

Bên dưới quốc hiệu và tiêu ngữ là ngày tháng năm làm đơn, nên ghi chính xác thời gian;

Chính giữa văn bản có tên Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng;

Phần kính cẩn là phần quan trọng trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng: Đơn cần có người gửi và người nhận, trong phần này ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

4. Các quy định liên quan đến cấp phép xây dựng:

Theo Điều 91 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị, công trình muốn được xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Công trình xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý đối với công trình xây dựng tại khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị. do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Công trình xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

– Công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trường hợp các công trình xây dựng này không đáp ứng các điều kiện trên, đồng nghĩa với việc nếu xây dựng các công trình này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, rủi ro đối với giao thông, di sản văn hóa… xây dựng.

– Đối với thiết kế xây dựng công trình, thiết kế này phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng 2014.

– Hồ sơ xin phép xây dựng theo từng loại giấy phép theo quy định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn xin cấp phép xây dựng và hướng dẫn mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận