Đơn vị kế toán là gì? Bao gồm cơ quan, đơn vị tổ chức nào?

Đơn vị kế toán là gì? Gồm những cơ quan, đơn vị, tổ chức nào? Đối tượng kế toán? Vai trò của kế toán trong tổ chức là gì?

Kế toán – một bộ phận không thể thiếu của bất kỳ tổ chức kinh tế nào, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Bởi vì, chỉ có nhân viên kế toán mới đủ trình độ chuyên môn để có thể thực hiện việc ghi sổ kế toán, tính toán thu chi, từ đó hỗ trợ quá trình hoạt động kinh doanh và khai báo thuế theo quý, kỳ, năm cho cơ quan thuế.

Cơ sở pháp lý: Văn bản hợp nhất Luật kế toán 2019;

1. Đơn vị kế toán là gì?

Kế toán là một nghề có vai trò hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhà nước. Theo quy định của pháp luật, kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị và cơ quan nhà nước. Và để giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm đơn vị kế toán? Tác giả xin giới thiệu với các bạn kế toán là gì? Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thái giá trị, hiện vật và thời gian lao động.

Theo đó, đơn vị kế toán chủ yếu là các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự quản lý của Luật Kế toán, cụ thể như sau:

 • nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Các tổ chức sự nghiệp, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

2. Gồm những cơ quan, đơn vị, tổ chức nào?

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong đơn vị kế toán gồm:

 • Cơ quan chịu trách nhiệm chi ngân sách nhà nước các cấp. Đây là những cơ quan chịu sự quản lý của nhà nước. Ngân sách nhà nước sẽ bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Mục tiêu của việc phân chia, tổ chức các cơ quan có nhiệm vụ, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước các cấp là bảo đảm các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân bổ có hiệu quả nhất. Một số cơ quan có nhiệm vụ và chi ngân sách nhà nước như Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế… là cơ quan giúp việc chính cho nhà nước liên quan đến vấn đề thu, chi ngân sách.

 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước. Hầu như tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sở hữu nhà nước sẽ sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho các hoạt động có liên quan. Tuy nhiên, chi như thế nào sẽ có cơ quan quản lý chặt chẽ về quá trình thu chi. Và thông thường các cơ quan này sẽ được chi khi có quyết định phê duyệt của cấp trên có thẩm quyền khi có lý do chi phù hợp với tình hình thực tế để tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Xem thêm bài viết hay:  Phòng vệ chính đáng là gì? Phạm vi của phòng vệ chính đáng?

Các vấn đề sử dụng ngân sách phải phục vụ lợi ích của người dân vì đây là tiền thuế của người dân nộp cho nhà nước. Mục đích sử dụng ngân sách nhà nước là xây dựng các bệnh viện hiện đại, các công trình công cộng và khu vui chơi giải trí, xây dựng cầu đường, hỗ trợ người dân trong cuộc chiến chống lại virus. dịch Covid… nhiều vấn đề được nhà nước hỗ trợ cho dân, tất cả đều phục vụ lợi ích của dân.

 • Các tổ chức sự nghiệp, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà nước. Một số đơn vị chịu sự quản lý của nhà nước nhưng đã tự tạo nguồn thu nên không cần lấy nguồn thu của nhà nước để chi cho hoạt động và các vấn đề liên quan.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Hiện nay theo quy định của nước ta sẽ có 5 loại hình doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và hoạt động theo quy định của pháp luật. Như sau:

Như vậy, các đơn vị kế toán theo pháp luật hiện hành được Luật kế toán quy định cụ thể và các cơ quan này sẽ chịu sự quản lý của nhà nước. Đơn vị nào được tổ chức, thành lập theo quy định của pháp luật phải có cơ quan kế toán để theo dõi, quản lý thu, chi theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng hạch toán:

– Đối tượng hạch toán trong hoạt động thu, chi NSNN, hành chính sự nghiệp; Hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm:

xem thêm: Tư vấn pháp luật thuế, hỗ trợ nghiệp vụ kế toán uy tín

Tiền, vật tư, tài sản cố định như nhà máy, xí nghiệp, trang trại, máy móc, thiết bị, v.v.

+ Nguồn kinh phí, quỹ;

+ Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị hạch toán như tiền mua sản phẩm, chi tiêu,..

+ Thu, chi và xử lý chênh lệch thu chi từ hoạt động kinh doanh;

+ Thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước;

+ Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước;

Xem thêm bài viết hay:  Công thức tính và cách tính diện tích, chu vi hình tam giác

+ Nợ và xử lý nợ công;

+ Công sản;

xem thêm: Nhiệm vụ của kế toán trong trường học

+ Tài sản, phải thu, phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

– Đối tượng hạch toán trong hoạt động của đơn vị, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm tài sản, nguồn hình thành tài sản như tiền, vật tư, nguồn kinh phí, quỹ, các khoản thanh toán trong, ngoài. vị trí kế toán, thu, chi và xử lý chênh lệch thu, chi từ hoạt động nghiệp vụ và thu, chi cân đối ngân sách nhà nước.

– Đối tượng kế toán trong hoạt động kinh doanh bao gồm:

Các tài sản như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển, v.v.

+ Nợ phải trả và vốn góp vào doanh nghiệp. Nợ phải trả là các quỹ tài trợ cho tài sản của một thực thể dưới hình thức nghĩa vụ trả nợ của một thực thể. Xét về thời hạn trả nợ có hai phần là nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

+ Doanh thu của công ty, chi phí kinh doanh như chi phí mua máy móc, thuê nhân công…, thu nhập và chi phí khác nếu có.

+ Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước;

+ Kết quả và phân phối kết quả kinh doanh;

xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước

+ Tài sản, phải thu, phải trả khác có liên quan đến đơn vị kế toán.

– Đối tượng kế toán trong hoạt động ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán và đầu tư tài chính bao gồm:

+ Các đối tượng quy định tại nội dung trên.

+ Đầu tư tài chính, tín dụng;

+ Các khoản thanh toán trong và ngoài đơn vị kế toán;

+ Các cam kết, bảo lãnh, giấy tờ có giá.

Như vậy, đối tượng kế toán chủ yếu là tài sản, nguồn vốn, các vấn đề liên quan đến Tài sản kinh doanh và hoạt động thu, chi mà kế toán và giám đốc cần phản ánh trong quá trình hoạt động của đơn vị được thể hiện trên hai phương diện: tài sản và nguồn vốn. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của đơn vị, kế toán cần thu thập, cập nhật và quản lý thông tin về các đối tượng kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác để có thể phục vụ cho nhu cầu quản lý. của quản trị doanh nghiệp.

4. Vai trò của kế toán trong đơn vị:

Đối với mỗi doanh nghiệp kế toán có một vai trò không thể thiếu, những công việc liên quan đến hoạt động tài chính tiền tệ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nó không chỉ liên quan đến công việc nội bộ của công ty mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế. Theo dõi các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp kết quả bằng các báo cáo kế toán. Vì vậy, vai trò của người kế toán là không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Tập hợp là gì? Các phép toán tập hợp? Các phần tử tập hợp?

xem thêm: Phụ cấp kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Thông tin kế toán sai sẽ dễ dẫn đến các quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp bị sai lệch, từ đó gây hậu quả nghiêm trọng cho chủ doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi hoạt động thu chi trong doanh nghiệp sẽ liên quan đến Các hoạt động kinh doanh khác. Việc quản lý số liệu, tiền bạc, thu chi là yếu tố quyết định đến các chính sách điều hành của doanh nghiệp. Vì vậy, số liệu thống kê rất quan trọng, người hành nghề kế toán phải luôn cân nhắc và cẩn trọng trong quá trình tổng hợp số liệu. Đồng thời, công tác quản lý doanh nghiệp cũng dựa vào số liệu thống kê để nhà quản lý có thể theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, doanh thu. Từ đó, các bộ phận chuyên môn và các nhà quản lý có thể đưa ra các định hướng chính sách marketing phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược kinh doanh hiệu quả mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Hiện nay, kế toán sẽ có hai bộ phận là kế toán tài chính và kế toán quản trị.

 • Kế toán tài chính sẽ tập trung vào mục đích chính là phục vụ các nhu cầu bên ngoài của doanh nghiệp như cổ đông, nhà cung cấp, ngân hàng, khách hàng hay cơ quan chính phủ…
 • Kế toán quản trị nhằm phục vụ cho các nhà hoạch định chính sách bên trong công ty như hoạt động kinh doanh, thống kê doanh thu từng kỳ, từng thời kỳ hoặc từng năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận. Hội đồng quản trị, quản lý cấp cao, hiệu trưởng, chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý trong tổ chức… có thể làm cơ sở để hiểu rõ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách. Chiến lược phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp…

Vì vậy, kế toán đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp và là một bộ phận không thể thiếu để doanh nghiệp duy trì hoạt động. Qua đó hạn chế các vấn đề thường gặp phải tại doanh nghiệp như quản lý thuế chưa rõ ràng, thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn vị kế toán là gì? Bao gồm cơ quan, đơn vị tổ chức nào? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận