Đơn khiếu nại là gì? Mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn viết đơn khiếu nại?

Khiếu nại là gì? Mẫu Đơn Khiếu Nại Mới Nhất Và Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Khiếu Nại? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền như thế nào?

Khi cuộc sống ngày càng trở nên phức tạp kéo theo nhiều vấn đề nảy sinh trong xã hội khiến cuộc sống của mỗi người trở nên bận rộn. Nhiều bất cập, nhiều mối quan hệ mâu thuẫn đã gây khó khăn cho mỗi cá nhân trong quá trình giải quyết. Vì vậy, để đẩy nhanh quá trình giải quyết nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân hoặc khiếu nại về một vấn đề nào đó thì một trong những phương án thích hợp là soạn đơn khiếu nại sau. gửi tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Khiếu nại 2011;

1. Khiếu nại là gì?

Để hiểu khiếu nại là gì, trước hết tác giả sẽ giới thiệu đến bạn đọc khái niệm khiếu nại là gì?

Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính. quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, có tính xâm phạm pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Theo đó, đơn khiếu nại được hiểu là nội dung được trình bày dưới dạng văn bản giấy nhằm mục đích đưa ra những việc làm sai trái của một cá nhân, tổ chức hoặc có thể là của một cá nhân nào đó. , cơ quan nhà nước, gây phương hại đến lợi ích của đương sự.

Căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết đơn khiếu nại khi đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật.

Một số khái niệm liên quan:

 • người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.
 • rút đơn khiếu nại là việc người khiếu nại yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chấm dứt việc khiếu nại của mình.
 • Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.
 • người xử lý khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại nhưng việc giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ.
 • Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
 • Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. .
 • Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng kê chi tiền của doanh nghiệp theo thông tư 200 và 133

2. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày tháng năm ….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:………….)

Kính thưa:……

Họ và tên:….Sinh năm:…

Chứng minh nhân dân:……Ngày cấp:……Nơi cấp:…

Địa chỉ liên lạc:……

Số điện thoại:…

Nay tôi làm đơn khiếu nại đề nghị quý cơ quan giải quyết những việc sau:

…..

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn khiếu nại nội dung trên. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết các yêu cầu sau:

-……

-……

-……

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm trên.

Đề nghị xem xét giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

….., ngày…. có thể….

Người nộp đơn

3. Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

Thứ nhất, đơn khiếu nại phải đảm bảo hình thức về quốc hiệu, tiêu ngữ. Ngày trong đơn không được để trống.

Thứ hai, đối với tiêu đề đơn, phần này nên ngắn gọn nhưng trình bày đầy đủ nội dung. Đừng viết quá dài hoặc có thể chắc chắn, chỉ cần viết “Khiếu nại”. Tuy tên văn bản không quyết định giá trị của đơn nhưng để người nhận và người được nhận hiểu nhanh, chính xác nội dung thì cần viết đúng tên đơn, không viết sai, viết sai. nó một cách lỏng lẻo, không dành cho mục đích của ứng dụng. . Tương tự như vậy, đơn thỉnh cầu phải nêu rõ vụ việc nói về vấn đề gì.

Thứ ba, tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

 • Tùy theo mục đích của văn bản, người có thẩm quyền sẽ trực tiếp giải quyết hồ sơ. Đề nghị chỉ rõ người có thẩm quyền giải quyết để vụ việc được tiếp thu và giải quyết nhanh chóng.

Thông tin, nội dung và lý do khiếu nại

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Đối với nội dung này nên trình bày tóm tắt sự việc, không trình bày dài dòng, nêu đủ nội dung, ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết, thời gian, địa điểm. Chỉ rõ người có thẩm quyền giải quyết nhưng không tiến hành hoặc giải quyết không đúng quy định, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người đó.

Năm, nội dung yêu cầu giải quyết trong đơn

Những nội dung này cần được ghi chép chính xác, sát thực tế để có cơ sở xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ.

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền:

Thứ nhất, trách nhiệm giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết khiếu nại kịp thời, đúng pháp luật và xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
 • Cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc khiếu nại theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của mình; nếu trái pháp luật phải kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, không để phát sinh khiếu kiện.
 • Nhà nước khuyến khích việc hòa giải tranh chấp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó.

Như vậy, giải quyết khiếu nại là một thủ tục hành chính và việc giải quyết khiếu nại sẽ do các cơ quan có liên quan giải quyết hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan để có thể giải quyết nhanh chóng cho khách hàng. Mọi người. Việc đóng góp ý kiến ​​và gửi đơn khiếu nại sẽ giúp cho vi phạm của cơ quan, đơn vị nhanh chóng được giải quyết. Nhưng việc khiếu nại chỉ có hiệu lực khi được ủy quyền và phụ thuộc vào trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết.

Thứ nhất, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính. của mình, của người có trách nhiệm dưới sự quản lý trực tiếp của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 20)

Thứ hai, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến một số nội dung như kỷ luật cán bộ, viên chức hoặc ra văn bản quyết định xử lý hành vi hành chính trong quản lý bệnh tật tại địa phương…
 • Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu mà còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết nhưng chưa được giải quyết.

Thứ ba, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan thuộc sở và cấp tương đương

Thủ trưởng cơ quan cấp sở và tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

Ví dụ: Kỷ luật cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lợi dụng chức vụ gây khó dễ cho công dân, có phát biểu không đúng với cương vị công tác… Nhiều trường hợp nghiêm trọng hơn sau khi phát hiện ra hành vi xử lý của cán bộ cấp dưới làm chưa đúng quy định sẽ trực tiếp yêu cầu chấn chỉnh, hỗ trợ người dân trong vấn đề khiếu nại.

Thứ tư, thẩm quyền của giám đốc sở và cấp tương đương

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;
 • Việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu mà còn khiếu nại hoặc hết thời hạn khiếu nại lần đầu mà chưa được giải quyết.

Thứ năm, thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
 • Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã được giải quyết lần đầu nhưng khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn mà chưa được giải quyết.
 • Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Như vậy, thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực, nội dung, đối tượng có liên quan mà người khiếu nại có nhu cầu gửi khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp gửi không đúng thẩm quyền sẽ bị gọi và hướng dẫn đến nơi có thẩm quyền để giải quyết.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Đơn khiếu nại là gì? Mẫu đơn khiếu nại và hướng dẫn viết đơn khiếu nại? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận