Đối tượng, điều kiện và bản chất vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ai vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước? Điều kiện vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước? Bản chất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước?

Tín dụng là một phương thức không thể thực hiện được đối với nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay. Đây là hoạt động hỗ trợ để các cá nhân, tổ chức có cơ hội đầu tư xây dựng phát triển kinh tế. Và việc vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là một phần không thể thiếu của quá trình này. Vậy đối tượng, điều kiện và tính chất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước? Hi vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 32/2017 / NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Khách hàng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:

Căn cứ Điều 5, Nghị định 32/2017 / NĐ-CP quy định về đối tượng vay vốn như sau:

– Đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định. Đặc biệt:

STT

NGÀNH, NGÀNH

GIỚI HẠN KÍCH THƯỚC

Tôi

CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ – XÃ HỘI
(Bất kể địa điểm đầu tư)

Đầu tiên Dự án đầu tư xây dựng cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt.

Nhóm A, B và C

2 Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, bệnh viện và cụm công nghiệp, làng nghề.

Nhóm A, B

3 Dự án đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật

Nhóm A, B và C

4 Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp hỗ trợ, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Nhóm A, B

5 Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng bệnh viện công lập

Nhóm A, B và C

II NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Bất kể địa điểm đầu tư)
Đầu tiên Các dự án đầu tư nhà máy chế biến thủy sản sử dụng công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm A, B

2 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất muối công nghiệp.

Nhóm A, B

3 Dự án giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Nhóm A, B

III

NGÀNH CÔNG NGHIỆP
(Bất kể địa điểm đầu tư)

Đầu tiên Dự án đầu tư sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc cai nghiện, vắc xin thương mại và thuốc điều trị HIV / AIDS; sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP.

Nhóm A, B

2 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng: Điện gió, mặt trời, địa nhiệt, điện sinh học, sinh khối và các nguồn năng lượng tái tạo khác; Dự án sản xuất, ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích theo quy định của pháp luật.
Xem thêm bài viết hay:  Ray Tracing là gì? Công nghệ Ray Tracing có gì đột phá?

Nhóm A, B

3 Dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm A, B và C

4 Dự án đầu tư sản xuất phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng; đầu tư nâng cấp dây chuyền, mở rộng quy mô sản xuất với công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Nhóm A, B và C

5 Dự án đầu tư thuộc danh mục công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm A, B và C 6 Dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn

Nhóm A, B

7 Dự án đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch; Dự án đầu tư phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Nhóm A, B và C

số 8 Dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao theo Danh mục công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhóm A, B

9 Dự án đầu tư thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm A, B

IV

Dự án đầu tư được tổ chức, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; Dự án nằm trên địa bàn tập trung đồng bào dân tộc Khmer, các xã thuộc Chương trình 135, các xã biên giới thuộc Chương trình 120, các xã vùng đồng bằng (không bao gồm các dự án nhiệt điện, sản xuất xi măng, …). sắt và thép; dự án đầu tư đường bộ, cầu đường bộ, đường sắt và cầu đường sắt).

VẼ TRANH Dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ; các dự án vay vốn theo Hiệp định của Chính phủ.

Nhóm A, B

– Trường hợp các dự án nêu trên đã được các tổ chức tài chính nhà nước khác tín dụng ưu đãi thì không được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định tại Nghị định trên.

2. Điều kiện vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước:

Căn cứ Điều 6, về điều kiện cho vay, khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, khách hàng phải thuộc các đối tượng quy định tại Mục 1;

Thứ hai, có đầy đủ năng lực pháp lý và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

  • Năng lực pháp luật là khả năng có các quyền và nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định cho cá nhân, tổ chức nhất định. Đây được coi là phần tối thiểu của khả năng chủ thể tham gia vào bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch nào với chủ thể khác. Tuy nhiên, đây không phải là thuộc tính tự nhiên do nhà nước quy định cho chủ thể. Đối với cá nhân sẽ có năng lực pháp luật dân sự, tức là cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật của pháp nhân đối với tổ chức bao gồm năng lực hành vi và năng lực pháp luật do pháp luật quy định. Khác với năng lực cá nhân, năng lực pháp luật và năng lực pháp luật đối với hành vi phát sinh đồng thời, ngay tại thời điểm xác lập.
  • Thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật được quy định chi tiết tại Luật đầu tư.
Xem thêm bài viết hay:  Chất béo là gì? Có mấy loại chất béo? Vai trò với sức khỏe?

Thứ ba, dự án đầu tư xin vay vốn được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

xem thêm: Tín dụng nhà nước là gì? Đặc điểm và nội dung của hoạt động tín dụng Nhà nước là gì?

Thứ tư, có vốn chủ sở hữu tham gia quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án, mức cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định phù hợp với khả năng tài chính của chủ dự án. chủ đầu tư và phương án trả nợ của dự án, trừ dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Năm, thực hiện bảo đảm tiền vay theo đúng quy định tại Nghị định 32/2017 / NĐ-CP và các quy định của pháp luật. Đặc biệt:

  • Khách hàng khi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư dự án phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Đối với từng dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cụ thể các biện pháp bảo đảm khoản vay theo quy định của pháp luật. Trường hợp dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
  • Ngân hàng Phát triển Việt Nam và khách hàng thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
  • Ngân hàng Phát triển Việt Nam được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Sáu, khách hàng không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay và giải ngân.

Bảy là, mua bảo hiểm tài sản tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay.

Tám là, khách hàng thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để có thể được Nhà nước vay vốn thì các cá nhân, tổ chức cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Đây là quy định bắt buộc nên các đối tượng cần chuẩn bị những điều kiện này để được vay vốn.

Xem thêm bài viết hay:  Phong cách nội thất Art&Crafts là gì? Các đặc trưng nổi bật?

3. Bản chất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước:

Đây là loại hình tín dụng đầu tư của Nhà nước nhằm phục vụ các chủ thể kinh tế, xã hội nhằm thực hiện vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong một thời kỳ nhất định. Do đó, nó sẽ có các thuộc tính sau:

Thứ nhất, tín dụng của Nhà nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phát triển, có vai trò chủ đạo, quan trọng trong đời sống. Đây là đòn bẩy đối với nền kinh tế của đất nước hoặc trong khu vực.

xem thêm: Huy động vốn thông qua hình thức tín dụng là cho thuê tài chính

Thứ hai, điểm khác biệt giữa loại hình tín dụng này với các loại hình tín dụng khác là lãi suất cho vay. Lãi suất được tính theo lãi suất bình quân gia quyền của lãi suất trúng thầu đối với trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Chính phủ bảo lãnh có kỳ hạn 05 năm trong thời hạn 01 năm trước thời điểm công bố lãi suất. theo quy định tại Nghị định này cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Thứ ba, chỉ có một loại tiền duy nhất để cho vay và thu nợ, đó là đồng Việt Nam. Và đối với các dự án ODA, dự án vay vốn nước ngoài, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được cho vay và thu hồi nợ bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về cơ chế cho vay lại vốn vay nước ngoài. bên ngoài Chính phủ và các hướng dẫn của Ngân hàng Việt Nam.

Thứ tư, tín dụng cho vay của Nhà nước chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà tín dụng thương mại với mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận không thể giải quyết được vì không đảm bảo hiệu quả trực tiếp cho nhà đầu tư. Quy mô vốn quá lớn, thời gian thu hồi lâu, rủi ro cao,… Ngoài ra còn nhằm giải quyết các vấn đề xã hội của đất nước như việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ vùng. nông thôn, núi, hải đảo…

Đây là bản chất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước hiện nay. Theo nhịp sống và nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế, hội nhập thị trường trong tương lai, bản chất của tín dụng sẽ không dừng lại ở đây mà còn nảy sinh nhiều vấn đề liên quan khác, nhưng nó là một bộ phận vô cùng quan trọng. quan trọng đối với nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đối tượng, điều kiện và bản chất vay tín dụng đầu tư của Nhà nước của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận