Đọc Kinh Thánh có tác dụng gì? Vì sao nên đọc Kinh Thánh?

Các tôn giáo lớn trên thế giới, tất cả các tôn giáo đều tồn tại, đều có kinh sách để diễn đạt các học thuyết về các vấn đề của con người, về các thực tại siêu nhiên. Trong Công giáo, Kinh thánh là một trong những cuốn sách rất quan trọng. Vậy việc đọc Kinh Thánh có ích lợi gì? Tại sao bạn nên đọc Kinh Thánh?

1. Giới thiệu Kinh thánh:

Từ “kinh thánh” xuất phát từ tiếng Hy Lạp “ta biblia” có nghĩa là “sách”. Vì vậy, trong khi Kinh thánh, theo nghĩa thực sự, chỉ là một cuốn sách, thì theo một nghĩa thực tế khác, nó là một thư viện nhỏ gồm 73 cuốn sách được viết bởi các tác giả khác nhau, sử dụng các phong cách khác nhau. Cách viết rất khác nhau và được biên soạn trong khoảng thời gian gần một nghìn năm bằng ba ngôn ngữ khác nhau: tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng A-ram và tiếng Hy Lạp.

Kinh thánh, như chúng ta có ngày nay, là kết quả của một quá trình năm bước mà bây giờ chúng ta sẽ mô tả ngắn gọn. Kinh thánh phát triển từ một loạt các sự kiện cứu rỗi trong đó Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Một số sự kiện quan trọng này là: sự kêu gọi của Áp-ra-ham, Cuộc Xuất Hành, Giao Ước Si-na-i, lối vào Đất Hứa, sự thành lập chế độ quân chủ ở Y-sơ-ra-ên, Cuộc Chiến Lưu đày ở Ba-by-lôn, sự hồi hương của những người bị lưu đày, Sự Cung Hiến của Đền thờ, sự trở lại của Chúa Giê-su, lời rao giảng và phép lạ của ngài, cái chết, sự Phục sinh và Thăng thiên, sự hiện đến của Đức Thánh Linh, và sự khởi đầu của Giáo hội. Tất cả
Những sự kiện này đã xảy ra trong một cộng đồng. Dần dần, chúng được coi là những sự kiện trong đó Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân của Ngài và mời họ vào một mối quan hệ giao ước với Ngài.

Trước Công Đồng Vatican II (1962-1965), Kinh Thánh thường được người Công Giáo coi là sách Tin Lành. Người Công giáo không được khuyến khích đọc Kinh thánh vì sợ hiểu lầm. Nỗi sợ giải thích sai là một điều rất thực tế khi chúng ta xem xét số lần Cơ đốc giáo bị chia rẽ vì việc giải thích Kinh thánh. Kể từ Công đồng Vatican II, người Công giáo đã bùng nổ mối quan tâm đến Kinh thánh. Ngày nay, nhiều người Công giáo đọc và cầu nguyện thánh thư như một hình thức nuôi dưỡng tinh thần. Hầu hết các giáo xứ đều có nhóm học Kinh Thánh.

Xem thêm bài viết hay:  Tiêu chuẩn để được hiến máu? Nên hiến máu bao nhiêu lần?

2. Việc đọc Kinh Thánh có ích lợi gì?

2.1. Đọc Kinh Thánh Để Được Phước Lành:

Việc đọc Kinh Thánh thúc đẩy sự lành mạnh trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta cho phép Kinh Thánh uốn nắn niềm tin, suy nghĩ và hành động của mình. Chúng ta có thể không cảm nhận được kết quả của việc nuôi dưỡng nó lúc đầu, nhưng việc đọc hàng ngày của chúng ta cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng.

“Đức Chúa Trời ban phước cho người đọc những lời tiên tri này cho hội thánh, và Ngài ban phước cho tất cả những ai lắng nghe sứ điệp của nó và tuân theo những gì nó nói…” Khải Huyền 1:3 (NLT)

2.2. Đọc kinh để sửa lỗi và trang bị:

Chúng ta có thể sống trong sự đắc thắng vì Kinh Thánh loại bỏ tất cả những gì không thuộc về Đức Chúa Trời và thay thế bằng những điều thực sự giúp chúng ta vượt qua. Để Đức Chúa Trời kỷ luật chúng ta bằng cách đọc Kinh thánh, Ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Đọc Kinh thánh cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần mỗi ngày để giành chiến thắng!

“Cả Kinh thánh đều được Thượng Đế soi dẫn và hữu ích để dạy chúng ta điều đúng và giúp chúng ta nhận ra điều sai trong cuộc sống của mình. Kinh Thánh sửa sai khi chúng ta sai và dạy chúng ta làm điều đúng. Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh để chuẩn bị và trang bị cho dân Ngài làm mọi việc lành”. 2 Ti-mô-thê 3:16-17 (NLT)

2.3. Đọc Kinh Thánh để biết thêm về Chúa Giêsu:

Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời được phán để tạo dựng và cứu chuộc tất cả chúng ta. Chúa Giê-xu là Thân vị của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài xuyên suốt Kinh thánh. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta uống chính sự hiện diện của Chúa Giê-xu và mọi điều tốt lành chứa đựng trong Ngài.

“Ban đầu Ngôi Lời tồn tại. Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hiện hữu ngay từ đầu với Thiên Chúa. Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật nhờ Ngài, và không vật gì được dựng nên mà không nhờ Ngài.” Giăng 1:1-3 (NLT)

2.4. Đọc Kinh Thánh để được chữa lành:

Nguồn sức mạnh chữa bệnh của Chúa Giêsu được tìm thấy trong Kinh thánh. Một khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài được tìm thấy trong Lời Ngài, thì đức tin của chúng ta SẼ kích hoạt quyền năng của Chúa Giê-xu trong đời sống tâm linh, thể chất, mối quan hệ và tâm linh của chúng ta. cảm xúc và tinh thần của chúng ta! Chúng ta chỉ cần đọc Kinh Thánh để có được sức mạnh đó!

Xem thêm bài viết hay:  Nhãn hiệu là gì? Tại sao phải bảo hộ nhãn hiệu độc quyền?

“Chính Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể của Ngài trên thập tự giá để chúng ta có thể chết cho tội lỗi và sống cho điều đúng. Nhờ vết thương của Ngài mà bạn được chữa lành.” 1 Phi-e-rơ 2:24 (NLT)

2.5. Đọc Kinh thánh để thanh tẩy:

Đọc Kinh thánh đối với tinh thần giống như nước đối với cơ thể, nó làm sạch! Đọc Kinh thánh loại bỏ tất cả các chất độc tâm linh (nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, v.v.) và thay thế chúng bằng Chúa Giê-xu thuần khiết và tất cả những điều tốt đẹp tìm thấy trong Ngài! Đọc Kinh Thánh làm mới và hồi sinh chúng ta!

“Làm thế nào một chàng trai trẻ có thể dọn đường cho mình? Bằng cách chú ý đến lời của Ngài.” Thi Thiên 119:9 (NKJV)

3. Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh?

Thứ nhất, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta bản tính của Đức Chúa Trời và cung ứng cho chúng ta sự khải thị của Đức Chúa Trời về chính Ngài cho dân Ngài. Trong mỗi phần Kinh Thánh, chúng ta thấy những đức tính thánh khiết, không thay đổi, thành tín, yêu thương và yêu thương của Đức Chúa Trời.

Thứ hai, 2 Ti-mô-thê 3:16–17 khi thảo luận về chủ đề Kinh thánh nói rằng Kinh thánh “có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và rèn luyện trong sự công bình.” Câu tiếp theo nói rằng điều này dẫn đến sự hoàn hảo và được trang bị “để làm mọi việc lành” (ESV).

Thứ ba, việc đọc lời Đức Chúa Trời thường xuyên sẽ định hướng lại suy nghĩ của chúng ta để chúng ta có thể trở nên trưởng thành hơn, đó là một phần của sự kêu gọi của Cơ đốc nhân (Ê-phê-sô 4:14–16; Rô-ma 12:1–2). Bạn đã bao giờ gặp một Cơ đốc nhân trưởng thành nhưng không đọc Kinh thánh thường xuyên chưa? Ba điều này thực sự chỉ là khởi đầu, danh sách này có thể bao gồm hàng chục lý do tại sao bạn nên đọc Kinh thánh một cách thường xuyên.

4. Làm thế nào để phát triển thói quen đọc Kinh Thánh?

1. Lên kế hoạch cho đồ đạc Bạn sẽ đọc

Xem thêm bài viết hay:  Căn Ông Hoàng Bảy là gì? Có lộc gì? Cần phải làm những gì?

Khi nói đến việc đọc Kinh Thánh đều đặn, hãy quyết định trước những gì bạn sẽ đọc. Đối với những người mới bắt đầu, đừng là một người lật Kinh thánh ngẫu nhiên. Chắc chắn, Chúa Có lẽ đã cho bạn một ‘câu thơ trong ngày’ đặc biệt thông qua ‘cò quay tâm linh’, nhưng Chúa còn ban cho lời Ngài nhiều hơn thế nữa!

2. Bạn sẽ bỏ lỡ một ngày và điều đó không sao cả. Hãy nhớ ân sủng và chỉ xoay trở lại

Theo một nghĩa nào đó, lập kế hoạch để ‘thất bại’ thực sự quan trọng, bởi vì cuối cùng, với bất kỳ kế hoạch đọc Kinh thánh nào, bạn sẽ làm được. Hãy sẵn sàng cho ngày bạn bỏ lỡ một ngày. Rất có thể nó đã xảy ra rồi.

Vì vậy, đây là một suy nghĩ mang tính cách mạng: đừng căng thẳng . Chỉ cần quay lại và đọc Kinh thánh Hôm nay .

3. Từ chối khái niệm ‘tìm thời điểm hoàn hảo’

Sự hoàn hảo thường là kẻ thù của điều tốt, đặc biệt là khi chúng ta đang cố gắng biến điều gì đó thành nhịp điệu hàng ngày.

4. Thay vào đó, hãy tìm cách đọc Kinh thánh phù hợp với cuộc sống thực

Hãy nghĩ xem có bao nhiêu thứ khác mà chúng ta đọc hàng ngày: hộp ngũ cốc, email của chúng ta, bài báo mà ai đó đã liên kết đến trên Facebook. Một tờ báo. Tờ rơi chui qua khe cửa. Trang thể thao của BBC. Một bài đăng trên Instagram. Bạn nhận được hình ảnh.

5. Đừng làm điều đó một mình

Nếu bạn đang cố gắng đọc Kinh Thánh mỗi ngày, bạn đang cố bỏ thói quen Không Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, vì vậy hãy cho rằng bạn cần một chút khích lệ! Đó có thể là vợ/chồng cũng đang cố gắng đọc nó, hoặc vợ/chồng của bạn, người mà bạn có thể dành thời gian trò chuyện về những gì mình đang đọc. Cân nhắc tạo một nhóm WhatsApp hoặc Facebook để cho phép bạn và những người khác nghiền ngẫm những gì bạn đang đọc.

6. Nếu bạn đang bắt đầu lại từ đầu, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ

Đây là một lời khuyên có vẻ trái ngược với trực giác: đừng ngại rút ngắn thời gian rút lui của bạn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đọc Kinh Thánh có tác dụng gì? Vì sao nên đọc Kinh Thánh? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận