Định giá là gì? So sánh giữa định giá và thẩm định giá tài sản?

Định giá là gì? Quy định về căn cứ và phương pháp định giá. Thẩm quyền định giá và trách nhiệm định giá. So sánh định giá tài sản và thẩm định.

Hiện nay, thẩm định giá và thẩm định giá là hai khái niệm thường bị hiểu sai. Vậy thẩm định giá là gì? Sự khác biệt giữa định giá và định giá tài sản là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây:

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Thẩm định giá là gì?

Căn cứ Khoản 5 Điều 4 Luật Giá 2012, định giá là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhằm định giá hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bao gồm:

– Hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh độc quyền nhà nước.

– Tài nguyên quan trọng.

– Hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước trị giá quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật Giá 2012, cụ thể:

– Định mức giá cụ thể cho:

+ Dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất, hạ cánh; điều hành các chuyến bay đi và đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; dịch vụ khách hàng. dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không và điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

xem thêm: Quy định về định giá tài sản góp vốn theo Luật Doanh nghiệp

+ Dịch vụ kết nối viễn thông.

+ Điện: giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

– Xây dựng khung giá đối với: giá phát điện; giá bán buôn điện; giá bán lẻ điện bình quân; giá dịch vụ hàng không khác; giá thuê, giá các dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay.

– Quy định khung giá và mức giá cụ thể cho các trường hợp sau:

+ Đất đai, mặt nước, nước ngầm, rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, nước sạch phục vụ sinh hoạt.

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước.

+ Tiền thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách nhà nước; giá bán, giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

– Thực hiện một mức giá tối đa hoặc tối thiểu trong trường hợp:

xem thêm: Giấy chứng nhận thẩm định là gì? Hiệu lực của chứng thư thẩm định giá?

+ Hàng dự trữ quốc gia; hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (trừ các dịch vụ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 Luật giá 2012).

Sản phẩm là thuốc lá sản xuất trong nước.

+ Giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

2. Quy định về căn cứ và phương pháp định giá:

Theo quy định tại Điều 21 Luật Giá 2012 quy định các cơ sở định giá cũng như phương pháp định giá như sau:

2.1. Căn cứ định giá:

– Căn cứ vào tổng giá thành và chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm định giá; lợi nhuận kì vọng.

– Căn cứ vào quan hệ cung cầu hàng hóa, dịch vụ và sức mua của đồng tiền.

– Khả năng chi trả của người tiêu dùng.

– Căn cứ giá thị trường trong và ngoài nước; khả năng cạnh tranh của hàng hóa hoặc dịch vụ tại thời điểm định giá.

xem thêm: Phân biệt báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định

2.2. Phương pháp định giá:

– Đối với hàng hóa, dịch vụ: Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá: Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp định giá.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm thẩm định giá:

* Định giá hàng hóa, dịch vụ và giá hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan: thẩm quyền do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quy định.

* Bộ trưởng các Bộ sẽ tiến hành thẩm định hàng hóa, dịch vụ, bao gồm:

– Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền định giá:

+ Giá cụ thể đối với: Dịch vụ kiểm định phương tiện (bao gồm dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải, thiết bị và công trình khai thác, vận chuyển dầu khí trên biển).

+ Khung giá đối với: Nước sạch sinh hoạt; dịch vụ kiểm nghiệm thuốc động vật, thực vật; dịch vụ tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc cho động vật, chẩn đoán thú y.

+ Giá tối đa đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập.

xem thêm: Quy trình, trình tự, thủ tục định giá tài sản mới nhất

+ Giá mua tối đa, giá bán tối thiểu hàng dự trữ quốc gia (trừ hàng dự trữ quốc gia thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh); định mức chi phí nhập, xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia và định mức chi phí xuất ngoài cửa kho tối đa, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

+ Giá mua tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành sử dụng ngân sách trung ương (trừ sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của các Bộ); , các ngành khác và của Ủy ban nhân dân tỉnh) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

+ Giá mua tối đa hàng hóa, dịch vụ do Thủ tướng Chính phủ đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách trung ương.

+ Giá bán tối thiểu đối với sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước.

+ Mức giá tối đa, tối thiểu đối với giá cho thuê tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu mở bài, kết bài phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

+ Khung giá, giá tối đa hoặc giá cụ thể đối với các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán, bao gồm: Dịch vụ liên quan đến niêm yết, giao dịch, cung cấp thông tin, đấu giá, đấu thầu chứng khoán; các dịch vụ liên quan đến hoạt động mua bán chứng khoán, giám sát tài sản, đại diện trái chủ, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; các dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Công Thương có thẩm quyền:

+ Giá cụ thể đối với: Giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

xem thêm: Định giá là gì? Khái niệm và đặc điểm của thẩm định giá?

+ Khung giá đối với: Giá phát điện, giá bán buôn điện.

+ Giá tối thiểu đối với: Dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, đặc thù của ngành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền:

+ Giá cụ thể đối với: Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do trung ương quản lý.

+ Khung giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Giá sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, bao gồm cả dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông.

– Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền định giá:

+ Giá cụ thể đối với: Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc sử dụng ngân sách nhà nước; dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các cơ sở y tế công lập do ngân sách nhà nước đầu tư.

xem thêm: Tạm ứng án phí và định giá tài sản khi ly hôn

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có thẩm quyền định giá:

+ Sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch sử dụng ngân sách trung ương.

+ Giá cụ thể dịch vụ hàng không bao gồm giá dịch vụ cất, hạ cánh; giá dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; giá dịch vụ khai thác bay đến, bay đi; giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm an ninh hàng không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.

+ Giá tối đa đối với: dịch vụ sử dụng đường bộ bao gồm cả đường quốc lộ, đường cao tốc, dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh; dịch vụ sử dụng đò, phà trên quốc lộ được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và do trung ương quản lý.

Xem thêm bài viết hay:  Hàng VNXK là gì ? Phân biệt hàng Việt Nam xuất khẩu với hàng giả?

+ Khung giá dịch vụ qua đò, phà trên các tuyến quốc lộ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do trung ương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga do Trung ương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do trung ương quản lý; dịch vụ hoa tiêu, dẫn đường.

– Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định mức giá tối thiểu dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ quốc phòng; giá hàng hóa, dịch vụ quốc phòng do Bộ Quốc phòng đặt hàng tại doanh nghiệp theo kế hoạch của Chính phủ do ngân sách nhà nước thanh toán.

xem thêm: Báo cáo định giá là gì? Mẫu báo cáo thẩm định

– Bộ trưởng Bộ Công an quy định giá hàng hóa, dịch vụ phục vụ an ninh chính trị, trật tự xã hội; giá hàng dự trữ quốc gia về an ninh chính trị, trật tự xã hội.

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng. ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

* HĐND cấp tỉnh: quy định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

* Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định giá các loại đất; khung giá đất;…

4. So sánh giữa thẩm định giá và định giá tài sản:

Tiêu chuẩn Định giá tài sản Thẩm định tài sản Mục đích đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định. việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản theo thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định theo chuẩn mực Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Quy tắc – Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, tình trạng của tài sản và giá thị trường tại thời điểm định giá.

– Độc lập, khách quan, trung thực và thượng tôn pháp luật.

– Tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động chuyên môn và kết quả thẩm định.

– đảm bảo tính độc lập nghề nghiệp.

Phương pháp phương pháp so sánh trực tiếp; Phương pháp thu nhập… phương pháp so sánh; phương pháp chi phí; phương pháp thu nhập; phương pháp lợi nhuận chủ đề thực hiện thực hiện bởi Nhà nước do doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Định giá là gì? So sánh giữa định giá và thẩm định giá tài sản? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận