Điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã

Điều kiện về độ tuổi làm Bí thư Đoàn xã là bao nhiêu? Độ tuổi tối thiểu và tối đa được làm bí thư Đoàn xã là bao nhiêu? Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đoàn cấp xã?

Có thể nói, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên, do Đảng sáng lập, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thanh niên là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh sự lãnh đạo, hướng dẫn các hoạt động của Đảng, một trong những yếu tố góp phần vào sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn chính là vai trò của cán bộ Đoàn cơ sở – những người được bầu trực tiếp từ Đại hội Đoàn. với nhiệm vụ là người tổng chỉ huy, điều hành công việc, tổ chức thực hiện các hoạt động công tác Đoàn một cách đồng bộ, hiệu quả. Vậy Bí thư Đoàn cơ sở cần đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn gì?

1. Về tiêu chuẩn chung của cán bộ đoàn:

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) thì Bí thư Đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ như sau:

đầu tiênCán bộ đoàn phải có lòng yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, đường lối chính trị. sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ haiCán bộ đoàn phải là người có các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Bên cạnh đó, phải trung thực, kỷ luật, năng động, sáng tạo, có khả năng kết nối cũng như nhận được sự tin yêu của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và nhân dân. .

Thứ baNgười được bầu làm Bí thư Đoàn xã không những phải có trình độ học vấn, chuyên môn phù hợp với vị trí được giao mà còn phải có trình độ hiểu biết nhất định về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng. pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo các phong trào, hoạt động Đoàn được triển khai hiệu quả thì Bí thư Đoàn xã cũng phải là người trưởng thành từ các phong trào Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi. Được bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, kiến ​​thức, nghiệp vụ về công tác Đoàn.

Thứ TưBí thư Đoàn xã phải đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi phù hợp với yêu cầu công việc cụ thể.

xem thêm: Phụ cấp kiêm nhiệm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Tiêu chuẩn cụ thể bầu Bí thư Đoàn xã:

Ngoài các tiêu chuẩn chung của Cán bộ Đoàn, Bí thư Đoàn xã cần đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 11. Quyết định số 289 – QĐ/TW như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Nguồn gốc, lịch sử ra đời kính đeo mắt? Các loại kính mắt?

đầu tiên, phải đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ chính trị theo quy định, trong đó, phải đảm bảo có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên và trình độ sơ cấp lý luận chính trị.

Thứ haiđáp ứng về độ tuổi: Theo đó, cán bộ đoàn giữ chức vụ bí thư đoàn xã không quá 35 tuổi.

Ghi chú:

Riêng vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, Bí thư Đoàn xã chỉ cần đạt các tiêu chuẩn sau:

– Phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã qua chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị.

Về độ tuổi, bí thư đoàn xã được phụ trách đến khi không quá 37 tuổi.

xem thêm: Chế độ lương, phụ cấp Bí thư Đoàn TNCS cấp xã

3. Quyền và nghĩa vụ của Bí thư Đoàn xã:

Theo quy định tại Quyết định số 289 – QĐ/TW, cán bộ đoàn giữ chức bí thư đoàn xã có quyền và nghĩa vụ sau:

đầu tiênBí thư Đoàn xã phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một làBí thư Đoàn xã phải trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, luôn kiên định với lý tưởng, mục đích của tổ chức Đoàn, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hai làBí thư Đoàn xã phải luôn là tấm gương trong thực hiện nghĩa vụ công dân, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn chấp hành Điều lệ Đoàn, sự phân công, chỉ đạo của Chi đoàn. tổ chức đoàn cấp cao.

Ba là, Bí thư Đoàn xã phải gần gũi, có tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên, nhi đồng và nhân dân. Luôn tận tụy, nghiêm túc trong thực hiện công tác và phong trào Đoàn, Đội.

Bốn làtích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng công tác đội.

Năm là, Cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị phải là tấm gương cho đoàn viên, thanh niên noi theo.

Thứ haiBí thư Đoàn xã có các quyền sau đây:

Một làđược thông tin đầy đủ, tham mưu với cấp ủy Đảng, lãnh đạo, người sử dụng lao động về chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan đến công tác đoàn và công tác thanh niên.

hai làđược bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

ba làƯu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến ​​thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… phục vụ công tác đoàn, hội, đội. , phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

Xem thêm bài viết hay:  Các loại chứng khoán phái sinh? Cách chơi phái sinh VN30?

Bốn làđược hưởng các chế độ, chính sách theo quy định và được bảo đảm việc làm khác phù hợp sau khi hết tuổi.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Năm 2009 tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt đoàn thanh niên ở thôn và là Ủy viên BCH Đoàn xã, năm 2013 tôi được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Tính đến năm 2010, điều này cũng đã hoạt động được 11 năm. Nhưng nhiệm kỳ 2020-2025 này là đại hội đoàn các cấp mà tôi không được cử làm Bí thư Đoàn xã. Người lãnh đạo nói rằng đó là do tôi tuổi đã cao. Tôi sinh năm 1986. Kính mong luật sư giải đáp thắc mắc?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn tham gia sinh hoạt đoàn từ năm 2009 tại thôn, là ủy viên ban chấp hành đoàn xã và năm 2013 được bầu làm phó bí thư đoàn xã. Tuy nhiên, tại đại hội đoàn các cấp bạn không được bầu giữ chức vụ bí thư đoàn xã với lý do đã quá tuổi. Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét các khía cạnh sau:

Trước hết, bí thư chi đoàn, phó bí thư, bí thư đoàn cấp xã (ở cơ sở) được xác định là cán bộ đoàn theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 289 – QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Đảng bộ. Ban chấp hành trung ương.

Để được cơ cấu lại và bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã, đồng chí phải đáp ứng tiêu chuẩn của người cán bộ đoàn. Cụ thể: theo Quyết định số 289 – QĐ/TW:

“Điều 7. Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn cán bộ đoàn được cụ thể hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) là:

1- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật. pháp luật của Nhà nước.

2- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có năng lực tổ chức tập hợp, gắn bó chặt chẽ và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

3- Có trình độ lý luận chính trị vững vàng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc đã tham gia các hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến ​​thức về hoạt động thanh niên.

4- Có sức khoẻ tốt; ngoại hình phù hợp với công việc vận tải; Độ tuổi của cán bộ đoàn được quy định theo vị trí được giao và có thể hơn 1 đến 2 tuổi để phù hợp với “D”.

Đồng thời, Điều 11 Quyết định 289/QĐ-TW cũng quy định:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kết bài cảm nhận, phân tích bài thơ Tỏ lòng hay, ngắn gọn

Luật sư tư vấn về điều kiện độ tuổi làm Bí thư Đoàn xã:

“Điều 11. Tiêu chuẩn cán bộ cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

1- Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, sơ cấp lý luận chính trị.

2- Giữ chức vụ không quá 35 tuổi.
Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hóa phổ thông từ tốt nghiệp THPT trở lên đã được bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi.”

Căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 11 Quyết định 289/QĐ-TW trích dẫn ở trên thì bí thư đoàn xã được xác định là cán bộ đoàn cấp cơ sở và điều kiện để giữ chức vụ bí thư đoàn. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung về thái độ chính trị, tư tưởng, sức khỏe và phẩm chất, người đảm nhiệm chức danh này phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. trình độ sơ cấp lý luận chính trị và phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi.

Trong đó, độ tuổi giữ chức danh cán bộ đoàn không quá 35 tuổi, đối với xã vùng đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, đối tượng này thuộc diện chính sách thì trình độ văn hóa từ tốt nghiệp đại học trở lên. . từ trung học phổ thông trở lên đã được bồi dưỡng chương trình lý luận sơ cấp, được giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

Với trường hợp cụ thể của bạn, bạn sinh năm 1986, tính đến thời điểm hiện tại là đại hội (năm 2020) bạn mới 34 tuổi. Mặc dù tại thời điểm này, bạn hoàn toàn có đủ tư cách để đảm đương chức vụ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Bí thư Đoàn xã là 5 năm và đại hội lần này là bầu cán bộ đoàn, trong đó có Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong trường hợp này, nếu cơ cấu bạn giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ này thì bạn không đủ điều kiện về độ tuổi để được giữ chức vụ cán bộ và điều hành Ban Chấp hành Đoàn xã đến hết nhiệm kỳ. nhiệm kỳ của bạn.

Vì thế, Để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ Đoàn, đảm bảo hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn xã và công tác Đoàn trên địa bàn, không cơ cấu lãnh đạo, đề cử đồng chí vào chức danh Bí thư Chi đoàn. Liên minh xã đã hoàn thành. hoàn toàn hợp lý và có cơ sở.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận