Điều chuyển lao động tạm thời là gì? Quy định về chuyển người lao động làm công việc khác?

Chuyển dịch lao động tạm thời là gì? Mức lương có thay đổi nếu nhân viên bị chuyển sang công việc khác không? Công ty thuyên chuyển nhân viên đi đâu? Quy định về việc tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác? Điều kiện chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng?

Vấn đề thuyên chuyển lao động là một trong những vấn đề phổ biến ở người sử dụng lao động, đó là người lao động đang làm việc tại một công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng với một lý do theo quy định của pháp luật. cơ sở của pháp luật phải điều chuyển vị trí, công việc khác theo ý chí của người sử dụng lao động.

Vì việc thuyên chuyển xuất phát từ ý chí của người sử dụng lao động và mặc dù đã được pháp luật quy định nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của người lao động. Xuất phát từ nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo việc làm cho người lao động, pháp luật lao động cũng quy định rất chặt chẽ về các trường hợp người sử dụng lao động được phép chuyển việc cho người lao động và quyền của người lao động. nhân viên được hưởng khi được chuyển giao

1. Chuyển dịch lao động tạm thời là gì?

Điều chuyển lao động tạm thời là việc đưa người lao động đang làm công việc này sang công việc khác trái với công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. chi tiết liên quan.

Theo quy định của pháp luật lao động, khi ký kết hợp đồng lao động, các bên phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã giao kết. Nếu có sự thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng thì phải được sự đồng ý của các bên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt để đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng lao động, pháp luật cho phép người sử dụng lao động thực hiện các hoạt động khác với nội dung hợp đồng, trong đó có điều chuyển người lao động. làm công việc khác với hợp đồng.

Căn cứ Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định các trường hợp được chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, người sử dụng lao động có quyền điều chuyển người lao động khi gặp trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động chỉ có trách nhiệm thực hiện công việc mà hợp đồng đã giao kết, trường hợp không bố trí đúng công việc đó thì người lao động có quyền khiếu nại hoặc gửi đơn chấm dứt hợp đồng lao động. Thực tế, trong quá trình sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động có thể gặp khó khăn đột xuất hoặc trong quá trình đó có nhu cầu chuyển người lao động sang làm công việc khác thì vẫn có quyền điều động tạm thời người lao động nếu có căn cứ. với các quy định của pháp luật.

Đối với các sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố về điện., người sử dụng lao động cần chứng minh các sự cố và hoàn cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và hoạt động của công ty như thế nào. Vì nhu cầu kinh doanh thì người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trong trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác. so với hợp đồng lao động. Như vậy, nếu trong nội quy lao động, người sử dụng lao động không quy định các trường hợp do nhu cầu sản xuất kinh doanh mà người sử dụng lao động được phép tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với công việc còn lại. Với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động sẽ không được phép sử dụng căn cứ này để điều chuyển người lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Tài sản là gì? Các loại tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015?

Thứ hai, về thời gian chuyển người lao động làm công việc khác

Bởi lẽ, việc chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng lao động chỉ mang tính tạm thời nhằm giúp người sử dụng lao động giải quyết những khó khăn đột xuất hoặc giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong sản xuất. Việc kinh doanh không được ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của người lao động nên theo quy định của pháp luật, thời gian được phép chuyển người lao động làm công việc khác cũng có thời hạn nhất định. Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 29 Bộ luật Lao động 2019 quy định thời gian chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

xem thêm: Mẫu quyết định điều động và điều chỉnh nhân sự mới nhất 2022

Trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác đủ 60 ngày làm việc mà vẫn muốn tiếp tục sử dụng công việc này thì phải được người lao động đồng ý bằng văn bản. . Nếu người lao động không đồng ý ngừng việc và người sử dụng lao động phải trả tiền lương ngừng việc cho người lao động.

Ngoài ra, đối với các thủ tục, yêu cầu khi chuyển người lao động làm công việc khác, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Trong văn bản thông báo phải ghi rõ thời gian làm việc tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính của người lao động.

Thứ ba, quyền của người lao động khi làm công việc khác

Việc chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng lao động sẽ gây xáo trộn và ảnh hưởng lớn đến đời sống, vì vậy người sử dụng lao động cần đảm bảo quyền lợi của nhóm người lao động thuộc diện điều chuyển. Như sau: Về việc bố trí việc làm cho người lao động khi hết thời hạn thuyên chuyển, khi hết thời hạn điều chuyển, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động đúng công việc cũ đã ký kết trong hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng theo mẫu là gì? Khi nào phải giao dịch bằng hợp đồng mẫu?

Về tiền lương trong thời gian làm công việc mới, xuất phát từ nguyên tắc chung là trả lương đầy đủ, phù hợp với công việc nhưng đảm bảo người lao động không bị thiệt thòi khi làm công việc mới mà lương thấp hơn. . Đối với công việc cũ, Bộ luật Lao động quy định tiền lương trong thời gian tạm thời chuyển công việc phải giữ nguyên mức lương của công việc cũ trong thời gian 30 ngày làm việc, thời gian còn lại người lao động được xếp lương theo công việc mới. . nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Mức lương có thay đổi nếu nhân viên bị chuyển sang công việc khác không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư, cho tôi hỏi câu hỏi sau. Tôi là nhân viên có ký hợp đồng lao động với công ty sản xuất điện tử. Tôi làm bên bộ phận bảo trì máy móc, bên bảo trì không có nhiều người, nhưng tôi được công ty điều động chuyển hàng. Lương cũ của tôi là 18.000.000 đồng, sau đó chuyển sang 10.000.000 đồng, hôm nay họ mới thông báo và bắt tôi phải làm việc từ hôm sau, nếu không làm sẽ tự viết đơn xin nghỉ việc. Tôi không đồng ý cho nghỉ nhưng nếu đi làm thì lương giảm quá, cho tôi hỏi bên công ty làm như vậy có đúng không, tôi có quyền khởi kiện ra Tòa án không? Cảm ơn bạn.

Luật sư tư vấn:

xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển việc, chuyển việc 2022 mới nhất

Khi chuyển người lao động làm công việc khác, người sử dụng lao động phải có lý do nhất định và khi điều chuyển phải đảm bảo các điều kiện và quyền lợi cho người lao động.

Căn cứ Điều 29 Bộ luật lao động 2019 về việc chuyển người lao động làm công việc khác với hợp đồng lao động. Hoa KỳNếu mức lương hiện tại của bạn là 18.000.000 đồng thì khi chuyển sang công việc mới, mức lương của bạn phải bằng 85% mức lương 18.000.000 đồng của bạn. Vì vậy mức lương mới 10.000.000 là không đủ so với mức tối thiểu mà bạn được hưởng.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải thông báo trước cho anh ta, nhưng không được chuyển nhượng.

Khi nhận thấy lợi ích của mình bị xâm phạm thì bạn có quyền khởi kiện ra Tòa án để đòi lại quyền lợi của mình.

4. Trường hợp công ty điều chuyển người lao động:

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty hiện tại, với chức danh Kỹ sư trưởng dự án (ghi trong hợp đồng lao động) nhưng không đề cập chi tiết công việc, sau đó công ty giao tôi quản lý dự án.Thông báo 09 nhân viên (trong hợp đồng lao động không đề cập đến việc này) và làm Trưởng nhóm, bao gồm quản lý công việc của nhân viên, duyệt nghỉ phép, báo cáo công việc … Sau một thời gian hoạt động, do giá dầu giảm khiến công việc kinh doanh của công ty để đi xuống, công ty quyết định cơ cấu lại bộ máy. 03 nhân viên của tôi bị sa thải theo quy định của pháp luật lao động về tinh giảm biên chế. Sau 3 tháng, tôi nhận ra trên hệ thống rằng 6 nhân viên còn lại của tôi đã được chuyển sang bộ phận khác mà tôi không được thông báo cá nhân. Như vậy, công ty có vi phạm luật lao động không và tôi có yêu cầu bồi thường gì không?

Xem thêm bài viết hay:  Nguyên tắc, nội dung và các loại thủ tục hành chính đang áp dụng

Luật sư tư vấn:

Đầu tiên, về nội dung hợp đồng lao động giữa bạn và công ty. Theo Điều 21 Bộ luật lao động 2019, Công việc mà người lao động phải thực hiện là nội dung bắt buộc trong hợp đồng lao động. Trong trường hợp của bạn, hợp đồng lao động chỉ ghi chức danh làm việc. Bạn cần xem xét nội quy công ty đã quy định cụ thể công việc của chức danh này hay chưa. Nếu có, hợp đồng lao động giữa bạn và công ty là phù hợp về mặt nội dung. Trường hợp không quy định công việc cụ thể trong hợp đồng lao động thì hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực vì không thuộc một trong các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu quy định tại Điều 49. Bộ luật lao động 2019. Bạn có thể liên hệ với công ty để sửa lại hợp đồng một cách chính xác và chi tiết.

xem thêm: Hỏi về việc chuyển nhân viên sang công việc khác

Thứ hai, về việc chấm dứt hợp đồng lao động và di chuyển lao động do cơ cấu lại bộ máy công ty. Đây là trường hợp chuyển đổi cơ cấu vì lý do kinh tế quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải thực hiện là:

– Xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động, trường hợp có nơi làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng. Trong trường hợp người sử dụng lao động không tìm được việc làm mới mà phải sa thải người lao động thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

– Việc cho thôi việc nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo trước 30 ngày với cơ quan. Quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Như vậy, việc sa thải, chuyển việc đối với người lao động trong công ty không cần hỏi ý kiến ​​hoặc thông báo của người trực tiếp quản lý những người lao động này nên công ty sẽ không phải bồi thường. cho bạn. Theo quy định của pháp luật lao động, nếu công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nêu trên thì công ty không vi phạm các quy định của Bộ luật lao động.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Điều chuyển lao động tạm thời là gì? Quy định về chuyển người lao động làm công việc khác? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận