Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4?

Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công mức 1, 2, 3, 4?

Dịch vụ công trực tuyến Hiện nay đang được sử dụng ngày càng phổ biến đáp ứng nhu cầu của người dân nhanh chóng, tiện lợi… Việc cập nhật thông tin trên Cổng dịch vụ công trực tuyến rất đầy đủ. Vậy dịch vụ công trực tuyến là gì? Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 là gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua điện thoại:

1. Dịch vụ công trực tuyến là gì?

1.1. Khái niệm dịch vụ công trực tuyến:

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

1.2. Yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 32/2017 / TT-BTTTT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm truy cập thuận tiện vào trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Quốc gia này quy định các yêu cầu đối với dịch vụ công trực tuyến như sau:

– Các nội dung hướng dẫn tối thiểu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử bao gồm:

+ Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số dịch vụ hành chính công thông dụng giúp người sử dụng biết các thủ tục và các bước thực hiện khi muốn thực hiện một công việc

+ Mục hỏi đáp thường gặp giúp người dùng tìm và giải đáp những vướng mắc thường gặp khi thực hiện thủ tục hành chính, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

+ Phải tương thích với các trình duyệt Web phổ biến

+ Dễ dàng tìm kiếm dịch vụ: người dùng dễ dàng tìm kiếm dịch vụ sau tối đa 03 lần nhấp chuột từ trang chủ của Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; dễ dàng tìm thấy các dịch vụ bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm phổ biến

xem thêm: Dịch vụ công là gì? Đặc điểm và các hình thức cung ứng dịch vụ công?

+ Có cơ chế hướng dẫn và tự động khai báo thông tin: hỗ trợ tự động điền thông tin của người dùng nếu thông tin đó đã được người dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trước đây, thông tin của các cơ quan nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu của hệ thống dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ việc điền và kiểm tra thông tin theo các định dạng được xác định trước; kèm theo giải thích chi tiết thông tin cần nhập (đối với thông tin có yêu cầu cụ thể, có tính chất chuyên ngành)

Xem thêm bài viết hay:  Yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông mới

+ Có chức năng để người dùng đánh giá sự hài lòng về dịch vụ sau khi sử dụng (gọi tắt là chức năng đánh giá)

+ Thời gian xử lý đảm bảo, trao đổi dữ liệu nhanh chóng: trường hợp hệ thống biết thời gian xử lý, trao đổi dữ liệu dài hơn 10 giây thì cần đưa ra thông báo hiển thị phần trăm hoàn thành xử lý.

+ Đảm bảo hoạt động ổn định: các dịch vụ công trực tuyến phải hoạt động liên tục 24/24 giờ trong tất cả các ngày; đảm bảo dịch vụ được kiểm tra toàn bộ lỗi trước khi đưa vào sử dụng để hạn chế tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình sử dụng; Khi bảo trì, nâng cấp dịch vụ phải thông báo thông tin về việc bảo trì, nâng cấp và thời gian dự kiến ​​hoạt động trở lại trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trước ít nhất 01 ngày làm việc.

+ Có địa chỉ email để nhận ý kiến ​​từ người dùng.

– Cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải có chức năng thống kê kết quả xử lý hồ sơ của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Mỗi dịch vụ phải thông báo số liệu thống kê. Báo cáo tối thiểu từ đầu năm đến thời điểm hiện tại như sau:

+ Số lượng đơn đăng ký trực tuyến nhận được

+ Số lượng đơn đăng ký trực tuyến đã được giải quyết

xem thêm: Đơn vị hoạt động công ích trong lĩnh vực đất đai

+ Tỷ lệ đơn đăng ký trực tuyến được xử lý đúng hạn

+ Tổng số đơn đăng ký nhận trực tuyến và ngoại tuyến

+ Dữ liệu về mức độ hài lòng của người dùng đối với dịch vụ theo từng nội dung đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2017 / TT-BTTTT

2. Dịch vụ công mức 1, 2, 3, 4?

2.1. Khái niệm về dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4:

Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011 / NĐ-CP quy định:

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải các mẫu văn bản, tờ khai để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Sau khi hoàn thiện hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Mất quyền công dân là gì? Đi tù có mất quyền công dân không?

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các biểu mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng nộp phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng.

xem thêm: Dịch vụ công trực tuyến là gì? Những quy định cần biết về dịch vụ công trực tuyến?

2.2. Yêu cầu đối với mức độ của dịch vụ công trực tuyến:

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản sau:

– Tên thủ tục hành chính

– Trình tự thực hiện

– Cách thực hiện

– Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thời hạn giải quyết

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

xem thêm: Quy chế cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

– Kết quả của thủ tục hành chính: ghi rõ kết quả cuối cùng của thủ tục hành chính

– Thông tin về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện, phí, lệ phí nếu có

– Phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính, qua môi trường mạng)

Tài liệu hợp pháp chỉ đạo các quy định về thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính.

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

– Cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản như dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

– Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu điện tử không tương tác và cho phép người dùng tải xuống và khai báo sử dụng

– Hồ sơ in từ biểu mẫu điện tử không tương tác sau khi kê khai theo quy định được chấp nhận như hồ sơ kê khai trên biểu mẫu giấy thông thường.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng tư lệnh là gì? Tìm hiểu Bộ Tổng Tư Lệnh QĐND Việt Nam?

xem thêm: Câu trả lời cho các câu hỏi về cuộc thi nghiên cứu dịch vụ công trực tuyến

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

– Đáp ứng yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

– Các biểu mẫu của dịch vụ được cung cấp dưới dạng tương tác điện tử để người sử dụng khai báo thông tin và cung cấp các tài liệu liên quan (nếu có) dưới dạng tệp điện tử. Đính kèm và gửi đơn đăng ký trực tuyến cho nhà cung cấp dịch vụ

– Hồ sơ hành chính điện tử được sắp xếp, tổ chức và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo khả năng xử lý, tra cứu, thống kê, tổng hợp, kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các hệ thống ứng dụng liên quan.

– Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng

– Việc nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả thực hiện trực tiếp tại cơ sở cung cấp dịch vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính.

* Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

– Đáp ứng yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

xem thêm: Dịch vụ công trực tuyến là gì? Những lưu ý khi sử dụng?

– Cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến để người dùng có thể thanh toán ngay các khoản phí, lệ phí (nếu có) qua môi trường mạng.

– Việc trả kết quả cho người sử dụng có thể được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Kết quả điện tử của dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý như kết quả truyền thống theo quy định về kết quả điện tử của cơ quan chuyên môn. Việc trả kết quả trực tuyến được thực hiện theo thỏa thuận của người sử dụng và đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua một hoặc các hình thức sau: thông báo trên Cổng thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến; gửi qua chức năng trả kết quả của Dịch vụ công trực tuyến; được gửi qua email cho người dùng. Khuyến khích gửi kết quả qua các kênh liên lạc điện tử khác như tin nhắn trên điện thoại di động, dịch vụ trao đổi thông tin trực tuyến.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận