Dịch vụ công ích là gì? Danh mục dịch vụ công ích thiết yếu?

Dịch vụ công là gì? Danh mục dịch vụ công thiết yếu bao gồm: Dịch vụ công thuộc lĩnh vực sự nghiệp; Dịch vụ công trong khu vực công; Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công.

Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, việc bảo đảm các quyền của công dân, bảo đảm đời sống của mỗi người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng. Một trong những phương thức đảm bảo nhu cầu sống của người dân là xây dựng và phát triển các dịch vụ công cộng. Vậy dịch vụ công là gì? Danh mục dịch vụ công thiết yếu là gì?

1. Dịch vụ công là gì?

Dịch vụ công là hoạt động phục vụ các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của mọi người, vì lợi ích chung của toàn xã hội do nhà nước trực tiếp cung cấp hoặc uỷ quyền cho các chủ thể khác đáp ứng. điều kiện cung ứng đảm bảo ổn định và công bằng xã hội. Là loại hình dịch vụ mà việc sản xuất, cung ứng dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó bù đắp chi phí hoặc dịch vụ có tính chất đặc thù; được Nhà nước cấp bù phần chênh lệch giữa giá tiêu dùng và giá dịch vụ theo quy định của Nhà nước hoặc phần chênh lệch giữa số tiền người được hưởng dịch vụ công ích phải trả theo quy định của Nhà nước với án phí. quản lý nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành nếu có).

– Ngày nay, các dịch vụ công xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, bên cạnh những người dân có mức sống cao, vẫn còn một bộ phận không nhỏ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nói cách khác, khoảng cách giàu nghèo ở nước ta còn tương đối thấp. Vì vậy, các dịch vụ công ra đời nhằm phục vụ nhu cầu sống thiết yếu của người dân; hỗ trợ để người dân giảm bớt một số nguồn kinh phí cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

Dịch vụ công có những đặc điểm cơ bản sau:

+ Dịch vụ công ích xã hội. Về bản chất, mục tiêu chính của dịch vụ công là phục vụ lợi ích của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của mọi người trong xã hội, bảo đảm công bằng và ổn định xã hội. Như đã phân tích, dịch vụ công đảm bảo quyền con người của mỗi cá nhân. Dịch vụ công giúp mọi người đều bình đẳng, đều có quyền được phục vụ như nhau bởi các dịch vụ công, kể cả khi họ không có nền tảng kinh tế cá nhân… Tính xã hội ở đây có nghĩa là tất cả mọi người đều được thụ hưởng những lợi ích từ các dịch vụ công. Điều này tạo nên sự công bằng cho mọi công dân. Nhu cầu sống được đảm bảo thì con người sẽ có cơ sở, nền tảng để lao động phát triển bản thân. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế – xã hội Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh về cái quạt điện ngắn gọn, siêu hay kèm dàn ý

+ Dịch vụ công được cung cấp và quản lý bởi các chủ thể, đặc biệt là nhà nước hoặc bởi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện. Dịch vụ công cộng là dịch vụ vì lợi ích chung của tất cả mọi người. Nó không thuộc sở hữu của cá nhân nào, mà được gây dựng nên từ quỹ xã hội, ngân sách nhà nước. Nói cách khác, dịch vụ công do Nhà nước xây dựng và Nhà nước trực tiếp quản lý. Ví dụ: Trồng và chăm sóc cây xanh, đèn đường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, cung cấp nước sạch,… đều là những dịch vụ không thể thiếu đối với cuộc sống của con người và nếu việc cung cấp dịch vụ. Trường hợp này nếu dán vào sẽ gây bất ổn trong xã hội. Dịch vụ công cộng giúp đảm bảo các khía cạnh này được bảo hiểm tốt nhất.

+ Người sử dụng dịch vụ công không phải trả tiền trực tiếp mà thực hiện dưới hình thức nộp thuế vào ngân sách nhà nước, hoặc chỉ thu phí dịch vụ ở mức thấp phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân. trong xã hội. Điều này xuất phát từ mục đích hình thành mục đích công cộng, đó là hỗ trợ nhu cầu sống của mỗi người dân và phục vụ lợi ích chung của mọi người. Dịch vụ công không vì lợi nhuận do Nhà nước cung cấp và quản lý. Điều này thể hiện sự quan tâm, chú trọng của Đảng và Nhà nước ta trong việc nâng cao mức sống của người dân, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển của mỗi con người trong một môi trường tốt nhất. Nói cách khác, lợi ích công vụ, nhu cầu sống tự nhiên của mỗi người. Đây là một trong những hình thức để Nhà nước thực hiện chức năng của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ ngắn gọn – SGK Ngữ văn lớp 9

Có thể thấy, dịch vụ công là dịch vụ cần thiết, phục vụ cuộc sống bình thường, an toàn của xã hội nên không thể không cung cấp. Nó góp phần đảm bảo cho cuộc sống của con người diễn ra bình thường và thuận tiện. Trên tất cả, nó tạo ra hòa bình và công lý cho mọi công dân; qua đó góp phần vào sự phát triển chung của Nhà nước và xã hội.

2. Danh mục dịch vụ công thiết yếu:

Dịch vụ công thiết yếu là hoạt động phục vụ các nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Các dịch vụ công cộng thiết yếu đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đây được coi là sự đảm bảo quyền con người mà các cơ quan, Nhà nước đưa ra. Tính dân chủ, công bằng của Nhà nước Việt Nam thể hiện một phần trong việc hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ công thiết yếu.

Hiện nay, ở nước ta có 3 nhóm dịch vụ công thiết yếu như sau:

xem thêm: Đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

2.1. Công vụ trong lĩnh vực sự nghiệp:

Dịch vụ sự nghiệp công là loại hình dịch vụ cung cấp các loại dịch vụ nhằm phát triển con người, phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Dịch vụ sự nghiệp công bao gồm các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân như giáo dục, văn hóa, khoa học, y tế, thể thao, bảo hiểm, an sinh xã hội… Đây được coi là nhóm dịch vụ công có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy cuộc sống của con người. Để có thể phát triển, mỗi cá nhân cần có những yếu tố nền tảng: Sức khỏe, tri thức, khả năng bảo vệ tính mạng, đời sống tinh thần,… Tuy nhiên, trên thực tế không phải ai cũng có khả năng đó. tự chi trả cho các nền tảng sống đó. Nhóm dịch vụ công thiết yếu ra đời giúp đảm bảo cho người dân được sống và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ đó. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển con người và phát triển xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Tín ngưỡng là gì? Phân biệt với tôn giáo và mê tín dị đoan?

2.2. Dịch vụ công trong khu vực công:

Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương, cộng đồng mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc quốc phòng. , an ninh trật tự và việc sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó bù đắp chi phí. Dịch vụ công là hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cơ bản, thiết yếu cho người dân và cộng đồng như: vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch, giao thông công cộng đô thị,… phòng chống thiên tai… Người sử dụng dịch vụ công không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc các dịch vụ công cộng này. Bởi nguồn vốn để xây dựng các công trình, dự án này là tiền thuế của người dân nộp vào ngân sách nhà nước hoặc chỉ thu phí dịch vụ ở mức thấp phù hợp với tình hình kinh tế nước ta và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. điều kiện cho những tình huống khó khăn có thể được sử dụng.

2.3. Dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính nhà nước hay còn gọi là dịch vụ hành chính công:

Dịch vụ hành chính công là hoạt động diễn ra nhằm phục vụ, hỗ trợ quyền và nghĩa vụ cơ bản, lợi ích chung thiết yếu của công dân, tổ chức, dịch vụ hành chính công do Nhà nước trực tiếp cung cấp. thực hiện hoặc Nhà nước giao quyền cho một số cơ sở ngoài Nhà nước thực hiện. Đây được coi là loại hình dịch vụ gắn với chức năng quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân. Đây là một phần của chức năng quản lý nhà nước. Để thực hiện chức năng này, nhà nước phải thực hiện các hoạt động dịch vụ trực tiếp như: cấp giấy phép, chứng chỉ, đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch,… Ví dụ: Thủ tục cấp giấy khai sinh, thủ tục cấp giấy phép, chứng minh nhân dân, công dân chứng minh nhân dân, thủ tục đăng ký kết hôn, v.v.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Dịch vụ công ích là gì? Danh mục dịch vụ công ích thiết yếu? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận