Dịch vụ bưu chính là gì? Thủ tục xin giấy phép bưu chính?

Dịch vụ bưu chính hiện đang là một ngành rất phát triển. Hoạt động bưu chính bao gồm hoạt động đầu tư, kinh doanh, cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính, dịch vụ bưu chính công ích và tem bưu chính. Vậy trong đó, dịch vụ bưu chính là gì? Thủ tục xin giấy phép bưu chính như thế nào? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Dịch vụ bưu chính là gì?

1.1. Khái niệm dịch vụ bưu chính:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Luật Bưu chính 2010, các dịch vụ bưu chính cụ thể như sau:

“Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng mọi phương tiện từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận thông qua mạng bưu chính, không bao gồm phương tiện điện tử”.

Bưu phẩm bao gồm thư từ, gói, bưu kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và chuyển phát hợp pháp qua mạng bưu chính.

Mạng bưu chính là hệ thống các doanh nghiệp khai thác bưu chính và các điểm phục vụ bưu chính được kết nối với nhau bằng các tuyến vận tải và chuyển phát để cung cấp dịch vụ bưu chính.

Người gửi là tổ chức, cá nhân có tên trong thông tin về người gửi trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên trong thông tin về người nhận trên bưu gửi, trên hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

1.2. Nguyên tắc hoạt động bưu chính:

Nguyên tắc hoạt động bưu chính được quy định tại Điều 4 Luật Bưu chính 2010, cụ thể:

– Bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác và thuận tiện trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính

xem thêm: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dịch vụ bưu chính

– Bảo đảm bí mật thư theo quy định của pháp luật

– Kinh doanh dịch vụ bưu chính theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước

– Đảm bảo cung cấp thường xuyên và ổn định các dịch vụ bưu chính công ích cho xã hội

– Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính.

1.3. Điều kiện để bưu gửi được chấp nhận và chuyển phát:

Các bưu phẩm được chấp nhận khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Không chứa các vật phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 12 Luật Bưu chính 2010

– Trên bưu gửi có thông tin liên quan đến người gửi và người nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

– Đã thanh toán đầy đủ cước dịch vụ bưu chính, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác

xem thêm: Quy định về cấp phép sử dụng dịch vụ bưu chính

Xem thêm bài viết hay:  Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế dùng để làm gì? Cách xem nhiệt kế?

– Đóng gói, bao gói theo yêu cầu của dịch vụ bưu chính.

Bưu phẩm được coi là chấp nhận trong các trường hợp sau:

– Bưu gửi đã được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chấp nhận tại điểm phục vụ bưu chính hoặc tại địa chỉ của người gửi

– Thư đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Bưu chính 2010 đã được bỏ vào hộp thư công vụ

Bưu phẩm được coi là chuyển phát hợp lệ trong các trường hợp sau:

– Được phát tại địa chỉ người nhận, bao gồm hộp thư tập trung, hộp thư gia đình, hộp thư thuê bao hoặc các phương tiện khác để nhận bưu kiện

– Giao cho người nhận tại điểm phục vụ bưu chính thực hiện việc chuyển phát

– Phát theo yêu cầu của người sử dụng dịch vụ bưu chính.

xem thêm: Thủ tục giấy phép bưu chính

1.4. Vật phẩm, hàng hoá không được gửi, nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính:

Điều 12 Luật Bưu chính 2010 quy định những hàng hóa sau đây không được gửi, nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính, bao gồm:

– Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật Việt Nam cấm lưu hành

– Vật phẩm, hàng hóa gửi từ Việt Nam sang các nước mà pháp luật Việt Nam cấm xuất khẩu hoặc pháp luật nước nhận hàng cấm nhập khẩu.

Vật phẩm, hàng hóa gửi về Việt Nam từ các nước mà pháp luật Việt Nam cấm

Vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển qua đường bưu điện theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Thủ tục xin giấy phép bưu chính?

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính có địa chỉ nhận có trọng lượng đến 02 kilôgam (kg) của một đơn vị phải có Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là Giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. cơ quan bưu chính.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính

xem thêm: Quy định về thông báo kinh doanh dịch vụ bưu chính

+ Có nguồn lực tài chính, nhân lực phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị cấp phép

+ Có phương án kinh doanh khả thi, phù hợp với quy định về giá cước và chất lượng dịch vụ bưu chính.

+ Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho con người, bưu gửi và mạng bưu chính.

2.2. Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Xem thêm bài viết hay:  Quản trị là gì? Lấy ví dụ minh họa? Sự khác nhau với quản lý?

– Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 01 bộ và là bản chính.

Hồ sơ xin giấy phép bưu chính bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục I)

+ Sao chép giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

xem thêm: Xử phạt vi phạm quy định về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

+ Điều lệ doanh nghiệp (nếu có)

+ Kế hoạch kinh doanh

+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

+ Mẫu biểu trưng, ​​nhãn hiệu, ký hiệu đặc biệt hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp hiển thị trên bưu gửi (nếu có)

+ Bảng giá dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính đã công bố áp dụng theo quy định của pháp luật về bưu chính

+ Quy định về giới hạn trách nhiệm bồi thường khi có thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về dịch vụ bưu chính.

+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các khâu của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp giấy phép.

xem thêm: Quy định về việc thông báo bằng văn bản về hoạt động bưu chính

+ Giấy tờ về tư cách pháp lý của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k khoản 2 Điều này đã được hợp pháp hóa lãnh sự

+ Thỏa thuận nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính (nếu có).

Kế hoạch kinh doanh, bao gồm các nội dung chính sau:

Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin khác có liên quan

+ Lĩnh vực cung cấp dịch vụ

+ Hệ thống và phương thức quản lý, vận hành dịch vụ

+ Quá trình cung cấp dịch vụ bao gồm quá trình tiếp nhận, vận chuyển và phân phối

+ Phương thức cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức hoặc hợp tác cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép bưu chính phải nêu chi tiết phạm vi cung cấp dịch vụ). hợp tác, phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ)

xem thêm: Xử phạt hành chính khi cung cấp dịch vụ bưu chính không đúng đăng ký kinh doanh

+ Các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch học tập quán triệt Nghị quyết 12 của Đảng

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan bưu điện

+ Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung cấp dịch vụ thư trong nội tỉnh.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung cấp dịch vụ thư tín trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ cấp phép:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức. đơn xin giấy phép bưu chính.

– Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính không đáp ứng yêu cầu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần đầu. về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

xem thêm: Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính liên tỉnh

– Trường hợp hồ sơ không được sửa đổi, bổ sung theo quy định hoặc có sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính gửi thông báo lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày làm việc. kể từ ngày hết thời hạn thông báo đầu tiên. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính ra thông báo từ chối cấp giấy phép bưu chính trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn bưu chính. Thời hạn thông báo lần 2.

Bước 4: Cấp giấy phép bưu chính cho doanh nghiệp:

Thời gian cấp giấy phép không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp không cấp giấy phép bưu chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, trong thời hạn quy định.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Dịch vụ bưu chính là gì? Thủ tục xin giấy phép bưu chính? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận