Đất trồng cây lâu năm là gì? Đất trồng cây lâu năm có được cấp sổ đỏ?

Đất trồng cây lâu năm là gì? Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu? Những loại đất trồng cây lâu năm nào được cấp sổ đỏ, sổ hồng? Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ? Những trường hợp nào không được cấp sổ đỏ, sổ hồng?

Để quản lý đất đai dễ dàng hơn, nhà nước đã chia chúng thành nhiều loại khác nhau. Đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất có tính ứng dụng cao và quen thuộc.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;

1. Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, theo mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 10 Luật Đất đai 2013. Theo phân loại đất tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất trồng cây lâu năm là đất trồng cây lâu năm. đất trồng màu lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp, đất thổ cư thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Nhóm đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích nông nghiệp như trồng cây lâu năm, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản… Nhóm đất phi nông nghiệp được sử dụng làm đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, cơ sở tôn giáo. , đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh… Cụ thể:

Chi tiết khoản 10 Luật đất đai 2013 như sau:

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất được phân loại như sau:

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

xem thêm: Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất 2022

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính, nhà ở khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức canh tác không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với mục đích học tập, nghiên cứu, thực nghiệm; đất ươm cây giống, cây con và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm:

Căn cứ Điều 44 Luật đất đai 2013 quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với đất trồng cây lâu năm là

a) Không quá 100 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng;

b) Không quá 300 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

xem thêm: Mua bán đất trồng cây lâu năm

3. Những loại đất trồng cây lâu năm được cấp sổ đỏ, sổ hồng:

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định các loại đất trồng cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu bao gồm:

 • Cây lâu năm: là cây cho sản phẩm làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp hoặc phải chế biến mới sử dụng được như cao su, ca cao, cà phê, chè, điều, tiêu, dừa, v.v.
 • Cây ăn quả lâu năm: là cây cho quả ăn tươi hoặc kết hợp chế biến như bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, xoài, v.v.
 • Cây thuốc lâu năm: là loại cây cho các sản phẩm làm thuốc như hồi, quế, đỗ trọng, long não, nhân sâm, v.v.
 • Cây lấy gỗ, cây bóng mát, cây cảnh lâu năm: là loại cây trồng một lần, sinh trưởng và phát triển nhiều năm như cây xoan, bạch đàn, xà cừ, keo, hoa sữa, dâm bụt, lộc vừng, v.v.
Xem thêm bài viết hay:  Lương thời gian là gì? Quy định về hình thức trả lương theo thời gian?

Theo đó, cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc điểm sau:

 • Cây trồng một lần, thu hái sản phẩm (còn nguyên thân chính) hoặc dùng làm cây lấy gỗ, cây cảnh, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến khi thanh lý trên 05 năm. năm.
 • Thuộc một trong các nhóm thực vật sau: cây gỗ, cây bụi hoặc cây leo.
 • Cây là loại cây thân gỗ, có kích thước khác nhau tùy loài.
 • Cây bụi là cây thân gỗ, thân chính không có hoặc kém phát triển, cành phát triển từ gốc thân chính.
 • Cây thân leo là loại cây không thể mọc thẳng đứng, phải dựa vào cây, vật khác làm giá đỡ hoặc dựa vào các cơ quan như rễ phụ, cành, gân, lá để leo lên.

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về việc ban hành Quyết định số điều hành Danh mục loài cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn. Căn cứ Danh mục loài cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàncơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) theo quy định của pháp luật về đất đai cho chủ sở hữu cây lâu năm. năm.

Trên thực tế, danh sách này có thể khác vì quyết định của UBND cấp trên cơ sở ý kiến ​​của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, người sử dụng đất phải theo dõi, cập nhật các quy định của địa phương mình để thực hiện cho đúng và phù hợp.

4. Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Đất đai 2013 thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Xem thêm bài viết hay:  Đảng viên có được sinh thêm con thứ ba sau tái hôn không?

a) Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

xem thêm: Làm thế nào để thay đổi từ cây hàng năm sang cây lâu năm?

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở; hồ sơ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.”

Hoặc:

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, để được chứng nhận quyền sở hữu đối với cây lâu năm thì điều đầu tiên là đất đó đã thực sự được hình thành vào thời điểm cấp sổ đỏ và thuộc quyền sở hữu của người xin cấp sổ đỏ, cụ thể: có giấy tờ hay không? được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có tài liệu chứng minh đủ điều kiện xác nhận.

xem thêm: Bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm để làm đường cao tốc

– Trường hợp 1: Có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai, chủ sở hữu cây lâu năm có thể được xác nhận khi có một trong các loại giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP xác định được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. đất trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trong giấy tờ đó;
 • Hợp đồng hoặc văn bản mua bán, tặng cho, thừa kế cây lâu năm đã được công chứng, chứng thực theo quy định;
 • Bản án, quyết định của Toà án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết về quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật.
Xem thêm bài viết hay:  Tòa án quốc tế là gì? Khái quát về Tòa án công lý quốc tế?

– Trường hợp 2: Không có giấy tờ

Theo khoản 4 Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ (quy định tại trường hợp 1) thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai chấp thuận. xác nhận đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì mới được chứng nhận quyền sở hữu đối với cây lâu năm.

Ghi chú:

5. Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, sổ hồng:

Theo quy định của Luật đất đai 2013, các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

 • Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.
 • Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 • Người sử dụng đất cho thuê, thuê lại đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng.
 • Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Người sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, đường ống dẫn nước, xăng, dầu, khí đốt; đường dây tải điện, truyền tải thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; Nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đất trồng cây lâu năm là gì? Đất trồng cây lâu năm có được cấp sổ đỏ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận