Đất trang trại là gì? Quy định về đất sử dụng cho kinh tế trang trại?

Đất nông nghiệp là gì? Ai sử dụng đất trang trại? Làm thế nào để sử dụng đất nông nghiệp? Quy định pháp luật về sử dụng đất kinh tế trang trại ?

Nhìn lại quá trình xây dựng, hoàn thiện Luật Đất đai trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, có thể thấy, những chính sách đất đai mới về giao đất, giao rừng lâu dài cho hộ nông nghiệp đã tạo động lực cho nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình. để vươn lên, phát triển và trở nên giàu có. Một số có khả năng sản xuất, tích lũy vốn đất đai, có năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, có ý chí vươn lên làm giàu, nhanh chóng trở thành người sản xuất hàng hóa. Các mô hình kinh tế trang trại của nước ta nhanh chóng hình thành và phát triển.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Đất ruộng là gì?

Hiện nay theo quy định của pháp luật chưa có khái niệm cụ thể về đất ruộng nhưng căn cứ vào mục đích sử dụng đất chúng ta có thể xác định được rằng: Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu theo hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chăn nuôi. nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, đất ruộng được xếp vào loại đất nông nghiệp quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013.

“Đất nông nghiệp khác bao gồm đất để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác vào mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức canh tác không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu, thực nghiệm; đất ươm cây giống, cây giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

2. Quy định của pháp luật về sử dụng đất trang trại:

2.1. Đối tượng sử dụng đất trang trại:

Vì đất ruộng thuộc nhóm đất nông nghiệp nên theo quy định tại Điều 5 và Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 thì đối tượng sử dụng đất ruộng là hộ gia đình, cá nhân theo giao đất của Nhà nước; có thể nhận chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, nhận thừa kế, cho thuê quyền sử dụng đất.

2.2. Hình thức sử dụng đất ruộng:

Theo quy định tại Điều 142 Luật đất đai 2013 hiện hành thì việc sử dụng đất kinh tế trang trại dưới các hình thức sau:

– Được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 của Luật này;

– Được Nhà nước cho thuê đất;

Xem thêm bài viết hay:  Trái phiếu Outright là gì? Quy định giao dịch outright trái phiếu?

– Đất được cho thuê, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho;

xem thêm: Điều kiện, thủ tục, hồ sơ cấp đất thực hiện dự án nông nghiệp

– Đất do tổ chức nhận khoán;

– Đất do hộ gia đình, cá nhân góp vốn.

2.3. Quy định của pháp luật về sử dụng đất kinh tế trang trại:

Cả nước hiện có gần 110.000 hộ làm kinh tế trang trại, những hộ nông dân sử dụng đất trên diện rộng không chỉ tăng thu nhập cho bản thân mà còn tạo việc làm tăng thu nhập cho người khác. một bộ phận lớn lao động nông nghiệp thiếu việc làm, nhất là những hộ ít đất hoặc không có đất. Có thể nói, phát triển kinh tế trang trại là tiền đề để chuyển dịch nguồn lao động trong nông nghiệp, nông thôn.

Để khuyến khích phát triển mô hình kinh tế trang trại cần có chính sách cụ thể, rõ ràng để các hộ yên tâm, đầu tư sản xuất, nhất là khuyến khích các hộ đầu tư khai thác diện tích đất trống. đồi trọc, đất hoang hóa ở trung du, miền núi.

Đối với đất ở vùng đồng bằng cần có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ trang trại xây dựng chuồng trại, nhà ở, lán trại bảo vệ gắn liền với trang trại… để tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. , dần hình thành các cơ sở chế biến tại chỗ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khuyến khích các chủ trang trại hợp tác liên doanh liên kết phát triển sản xuất để tăng năng suất vật nuôi, cây trồng…

Hiện nay, theo quy định của Luật đất đai 2013 Việc sử dụng đất kinh tế trang trại được quy định như sau:

1. Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. , lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ nông sản.

2. Đất làm kinh tế trang trại bao gồm đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và lao động. muối quy định tại Điều 129 của Luật này; được Nhà nước cho thuê đất; đất cho thuê, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; đất do tổ chức nhận khoán; đất do hộ gia đình, cá nhân góp vốn.

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại được chuyển mục đích sử dụng các loại đất theo quy định của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không có tranh chấp thì được tiếp tục sử dụng đất theo quy định sau đây:

a) Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này; được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này;

b) Trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì khi hết thời hạn được giao phải chuyển sang thuê đất. ;

c) Trường hợp sử dụng đất do Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận khoán; vốn góp của hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật này.

5. Nghiêm cấm lợi dụng kinh tế trang trại để chiếm dụng, tích tụ ruộng đất vào mục đích phi sản xuất. ”

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp làm kinh tế trang trại phải sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định; Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được cấp không trình cơ quan nhà nước thì phải lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt và đăng ký chuyển mục đích sử dụng. đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Xem thêm bài viết hay:  Đối tượng, điều kiện và bản chất vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Có ý kiến ​​cho rằng quy định hạn điền như hiện nay dường như đã cản trở sự phát triển của mô hình kinh tế trang trại. Theo chúng tôi, đó không phải là trường hợp. Có thể nói, hạn điền một mặt giúp ngăn chặn xu hướng tập trung ruộng đất quá nhanh dẫn đến phân hóa giàu nghèo trong xã hội, mặt khác hạn điền là hướng đi đúng đắn, an toàn. hành lang. phát triển kinh tế trang trại với quy mô hợp lý, phù hợp với quản lý và tổ chức sản xuất.

Lịch sử lâu đời đã chứng minh, chính sách “nắm nông” luôn là chính sách quan trọng hàng đầu đối với một nước chủ yếu đi lên từ nông nghiệp truyền thống như nước ta. Vì vậy, đảm bảo cho nông dân có đất sản xuất là điều mà pháp luật đã, đang và sẽ còn làm.

Theo quy định của Luật đất đai 2013, đất đai làm kinh tế trang trại rất phong phú, bao gồm đất được Nhà nước giao trong hạn mức, đất được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất …; Mặt khác, pháp luật cho phép hộ gia đình, cá nhân có quyền góp đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với nhau nên hộ nào có năng lực sản xuất tốt vẫn có thể phát triển mô hình kinh tế giỏi. nông trại.

Cũng có thể thấy rằng hạn mức sử dụng đất nông nghiệp được quy định trong luật không cố định vĩnh viễn. Quy định này sẽ không còn ý nghĩa khi công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, khi đó sẽ có sự phân công lại lao động xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay, công thương nghiệp nước ta chưa phát triển, nền kinh tế nông nghiệp là chính, lao động và đời sống của hàng triệu hộ nông dân vẫn phải dựa vào nông nghiệp, nên Bộ luật đất đai hiện hành quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp (hạn mức giao, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp) là cần thiết.

Xem thêm bài viết hay:  Chứng chỉ xuất xưởng C/O là gì? Chứng nhận chất lượng C/Q là gì?

2.4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất kinh tế trang trại:

a) Căn cứ Điều 166 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất kinh tế trang trại có các quyền chung sau đây:

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

-Được hưởng thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất.

– Được hưởng các lợi ích từ các công trình của Nhà nước để bảo vệ và cải tạo đất nông nghiệp.

– Được Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình về đất đai.

– Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và các hành vi vi phạm pháp luật khác về đất đai.

b) Căn cứ Điều 170 của Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất kinh tế trang trại có các nghĩa vụ chung sau đây:

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất, độ cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ các quy định khác của pháp luật . luật có liên quan.

– Lập tờ khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ các thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

– Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về tìm kiếm vật trong lòng đất.

– Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đất trang trại là gì? Quy định về đất sử dụng cho kinh tế trang trại? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận