Đáp án trắc nghiệm, tự luận mô đun 4 môn Tiếng Việt Tiểu học

Để xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt cấp tiểu học hiệu quả, các bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm được viết trong bài viết dưới đây về Đáp án phần trắc nghiệm tự học 4 môn Tiếng Việt Tiểu học.

1. Đáp án đề kiểm tra Tiếng Việt tiểu học học phần 4:

Câu hỏi 1: Chọn câu trả lời đúng

Mối quan hệ giữa chương trình tiếng Việt ở trường tiểu học và chương trình GDPR là gì?

Chương trình tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình giáo dục phổ thông ở một môn học, một cấp học

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

Trong chương trình GDTX 2018, thời lượng dành cho tiếng Việt giống hay khác chương trình GDTX 2006 như thế nào?

Số tiết như nhau nhưng chương trình GDTX 2018 dành nhiều tiết hơn cho lớp 1 và lớp 2

Câu 3: Đối tượng đánh giá tiếng Việt là gì?

Học sinh tiến bộ thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe

Câu 4: Để đánh giá năng lực cụ thể của học sinh đối với môn Tiếng Việt, tiêu chí nào sau đây được coi là quan trọng nhất?

Học sinh tiến bộ thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò gì trong việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt, bước “phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh” áp dụng phương pháp giáo dục định hướng tổng hợp nào?

dạy học phân hóa

Câu 7: Tiêu chí nào sau đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Phù hợp với kế hoạch của từng bài học cụ thể

Câu 8: Khi đánh giá một kế hoạch dạy học Tiếng Việt cần chú ý đến những tiêu chí cụ thể nào?

Phù hợp với đặc điểm môn Ngữ văn ở tiểu học

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?

Giáo án phải thể hiện sinh động mối quan hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học

Câu 10: Phần mục tiêu của giáo án Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực cụ thể nào?

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện theo quy trình nào sau đây?

Khởi động – Khám phá – Thực hành – Vận dụng

Câu 12: Khi phân tích bài sắp dạy để chuẩn bị xây dựng giáo án Tiếng Việt, giáo viên không cần trả lời câu hỏi nào dưới đây.

Những kỹ thuật dạy học cụ thể nào nên được sử dụng để tổ chức bài học?

Xem thêm bài viết hay:  Chứng thực là gì? Phân biệt giữa chứng thực và công chứng?

Câu 13: Để soạn một giáo án môn Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào sau đây?

Những kiến ​​thức, kĩ năng HS đã có có liên quan đến nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối quan hệ giữa nội dung sẽ dạy với các bài học có liên quan.

Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài học Tiếng Việt cụ thể, câu hỏi nào sau đây không cần trả lời?

Hình thức dạy học nào nên được sử dụng khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đủ, đủ về bước khởi động trong một tiết học Tiếng Việt?

Giúp liên hệ kiến ​​thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung mới, tạo cho học sinh thái độ học tập tích cực.

Câu 16: Bước ứng dụng trong quá trình tổ chức một bài học Tiếng Việt có nhiệm vụ nào sau đây?

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học vào nhận thức và giải quyết các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Câu 17: Theo thầy cô, nhận định sau đây đúng hay sai?

Giáo án Tiếng Việt vừa là kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lý, chuyên môn tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục Tiếng Việt của nhà trường.

Chính xác.

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Kế hoạch dạy học tiếng Việt đã được phê duyệt.

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và sĩ số học sinh là gì?

Báo cáo phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức và cơ hội trong dạy học Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Câu 20. Theo thầy cô, những câu sau đây đúng hay sai?

Nếu bạn có thể mua một cuốn sách được thiết kế tốt, bạn không cần phải soạn giáo án tiếng Việt của riêng mình

Sai.

2. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt:

Việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quá trình dạy và học. Dưới đây là một số ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt:

– Giúp giáo viên có kế hoạch cụ thể, chi tiết và chặt chẽ trong việc giảng dạy Tiếng Việt, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của quá trình dạy và học.

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu ngắn gọn, điểm cao

– Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh chuẩn bị tốt hơn cho các bài học tiếp theo. Kế hoạch dạy học sẽ giúp các bên liên kết nội dung, kiến ​​thức liên quan đến Tiếng Việt và lập kế hoạch hợp lý cho hoạt động dạy học.

– Đảm bảo tính liên tục và phát triển của quá trình dạy và học Tiếng Việt. Kế hoạch dạy học sẽ giúp giáo viên phối hợp tốt nội dung, kỹ năng và phương pháp dạy học để học sinh đạt được sự tiến bộ.

– Giúp giáo viên đánh giá kết quả học tập của học sinh và đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp hơn. Thông qua việc theo dõi kế hoạch dạy học, giáo viên có thể xem xét các phương pháp dạy học và điều chỉnh các hoạt động dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

– Giúp đánh giá kết quả học tập chính xác hơn. Bộ giáo án sẽ giúp giáo viên so sánh giữa kế hoạch và hoạt động dạy học thực tế để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tóm lại, việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt là rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính liên tục, phát triển và hiệu quả trong quá trình dạy và học Tiếng Việt.

3. Nêu các nguyên tắc đảm bảo tính thiết thực trong việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt?

Để đảm bảo tính thiết thực trong việc xây dựng kế hoạch dạy học tiếng Việt cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh: Kế hoạch dạy học cần được xây dựng dựa trên nội dung chương trình giáo dục, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. từng học sinh, giúp học sinh lĩnh hội kiến ​​thức, kĩ năng môn học một cách hiệu quả.

Lấy học sinh làm trung tâm: Kế hoạch giảng dạy phải lấy học sinh làm trung tâm, tập trung vào nhu cầu học tập của họ và cho phép họ tham gia tích cực và sáng tạo vào quá trình học tập.

– Tích hợp kiến ​​thức, kĩ năng: Kế hoạch dạy học cần tích hợp kiến ​​thức, kĩ năng vào các hoạt động dạy học, giúp học sinh hiểu sâu nội dung môn học và có khả năng vận dụng kiến ​​thức. và kỹ năng đó vào thực tế cuộc sống.

– Phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng học sinh: Kế hoạch dạy học cần được xây dựng dựa trên đặc điểm của từng đối tượng học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập của từng đối tượng học sinh và giúp các em phát triển các kỹ năng của mình. phát huy tối đa tiềm năng của họ.

Xem thêm bài viết hay:  Bài văn nghị luận thuyết phục bạn học tập chăm chỉ hay nhất

– Gắn với thực tiễn và cuộc sống: Kế hoạch dạy học cần gắn với thực tiễn và cuộc sống, giúp học sinh vận dụng kiến ​​thức, kĩ năng của môn học vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết vấn đề. chủ thể trong cuộc sống.

Tóm lại, việc đảm bảo tính thực tiễn trong việc xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt là hết sức quan trọng và cần thiết để đảm bảo hiệu quả, chất lượng trong quá trình dạy và học Tiếng Việt.

4. Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt cấp tiểu học:

Để xây dựng kế hoạch dạy học Tiếng Việt tiểu học hiệu quả, bạn có thể tham khảo những kinh nghiệm sau:

– Tìm hiểu chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường: Trước khi xây dựng kế hoạch dạy học, bạn cần tìm hiểu kỹ chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học của nhà trường, từ đó có định hướng và kế hoạch giáo dục của mình. kế hoạch phù hợp.

Lấy học sinh làm trung tâm: Kế hoạch dạy học cần lấy học sinh làm trung tâm, đặt các em vào vị trí trung tâm của quá trình học tập và đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh.

– Xác định mục tiêu học tập rõ ràng: Kế hoạch dạy học cần xác định rõ mục tiêu học tập, từ đó lựa chọn các hoạt động phù hợp để đạt được mục tiêu đó.

– Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành: Kế hoạch dạy học cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học sinh hiểu sâu nội dung môn học và có khả năng vận dụng kiến ​​thức vào thực tế cuộc sống.

– Sử dụng đồ dùng, tài liệu dạy học: Kế hoạch dạy học nên sử dụng đồ dùng, tài liệu dạy học như sách giáo khoa, đĩa, website, video học tập để giúp học sinh. Học tập một cách hiệu quả và thú vị hơn.

– Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Kế hoạch dạy học cần tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp như tham quan, học hỏi, giao lưu để học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về nội dung bài học. chủ thể.

Đánh giá và phản hồi định kỳ: Kế hoạch dạy học cần định kỳ đánh giá và phản hồi về quá trình học tập của học sinh, từ đó có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học để đạt hiệu quả cao nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Đáp án trắc nghiệm, tự luận mô đun 4 môn Tiếng Việt Tiểu học của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận