Cưỡng chế là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp cưỡng chế?

cưỡng chế là gì? Những lợi thế và bất lợi của cưỡng chế là gì? Nêu đặc điểm của biện pháp cưỡng chế? Nguyên tắc cưỡng chế? Vai trò của các phương pháp cưỡng chế là gì?

Quản lý nhà nước là hoạt động chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện trên cơ sở Hiến pháp, luật, pháp lệnh của cơ quan lập pháp để tổ chức, chỉ đạo xây dựng kinh tế, văn hóa, giáo dục. , an ninh, quốc phòng, hành chính, chính trị. Trong quản lý nhà nước có nhiều hình thức quản lý, đồng thời cũng có nhiều phương pháp quản lý khác nhau. Trong số đó, cưỡng chế là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất. Vậy, cưỡng chế là gì và ưu nhược điểm của phương pháp cưỡng chế.

* Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

– Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

– Nghị định 166/2013/NĐCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

– Nghị định 44/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

1. Cưỡng chế là gì?

Cưỡng chế là biện pháp dùng vũ lực mạnh mẽ của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với cá nhân, tổ chức nhất định trong trường hợp pháp luật quy định buộc cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện hoặc không thực hiện. thực hiện những hành vi nhất định hoặc bị hạn chế về tài sản hoặc tự do thân thể của một cá nhân.

Phương pháp cưỡng chế thường được sử dụng trong trường hợp quyết định đơn phương không được thực hiện một cách tự nguyện. Nếu không cưỡng chế thì kỷ luật nhà nước không được bảo đảm, pháp quyền không được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tệ nạn xã hội phát triển, cho kẻ thù giai cấp, dân tộc tham gia chống tham nhũng. chính quyền. nhà nước xã hội chủ nghĩa cưỡng chế
là sự cưỡng chế của đa số đối với thiểu số và được áp dụng trong giới hạn do pháp luật quy định chặt chẽ. Chính bạo lực trên cơ sở pháp luật bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, kỷ luật nhà nước, đồng thời bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan, tổ chức có liên quan.
Ví dụ: Cảnh sát giao thông phát hiện anh A trong khi điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (vượt đèn đỏ). Cảnh sát giao thông sẽ đình chỉ hành vi vi phạm của anh A. Đây được coi là một biểu hiện của phương thức cưỡng chế.

Cưỡng chế nhà nước bao gồm bốn loại: cưỡng chế hình sự, cưỡng chế dân sự, cưỡng chế hành chính và cưỡng chế kỷ luật. Giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng cũng có sự khác nhau về căn cứ áp dụng, tính chất pháp lý, chủ thể có thẩm quyền áp dụng, trình tự thủ tục áp dụng, mức độ nguy hiểm của hành vi. , hậu quả pháp lý,… Để bảo vệ trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cần nhận thức rõ mối quan hệ giữa các loại cưỡng chế nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Biên tập viên là gì? Nhiệm vụ và vai trò của biên tập viên báo chí?

Quyền cưỡng chế của từng loại cơ quan nhà nước được quy định chặt chẽ trong các văn bản quy phạm pháp luật, tránh độc quyền, lạm quyền, bảo đảm trật tự, pháp quyền. Việc quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế là cần thiết vì vi phạm xảy ra ở nhiều lĩnh vực, đa dạng, ở mọi ngành, lĩnh vực, mọi cấp quản lý. Nhưng trong thực tiễn còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phân định rõ thẩm quyền của từng cơ quan, người có thẩm quyền nên hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao.

xem thêm: Thẩm quyền, thủ tục cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trên đất trái phép

2. Ưu, nhược điểm của biện pháp cưỡng chế:

Biện pháp cưỡng chế là biện pháp buộc đối tượng phải thực hiện một hành vi hoặc không thực hiện một hành vi mà pháp luật buộc phải thực hiện. Biện pháp này được thể hiện dưới các hình thức như cấm chủ thể thực hiện hành vi nhất định hoặc tước bỏ một số quyền của đối tượng hoặc hạn chế một số quyền của đối tượng quản lý.

* Thuận lợi

Phương pháp cưỡng chế là phương pháp sử dụng bạo lực của nhà nước, nhưng đây là phương pháp được sử dụng chủ yếu vì từ khi có nhà nước và pháp luật ra đời, bao giờ cũng có những hành vi trái pháp luật. đúng pháp luật nhưng các hành vi chống đối ngày càng tinh vi, ngoan cố; Sẽ có những lúc và những nơi luật pháp không có hiệu lực.

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trên cơ sở lợi ích của chủ thể quản lý vì khi sử dụng phương pháp này, lợi ích của chủ thể quản lý và lợi ích của đối tượng quản lý thường khác nhau và không thống nhất với nhau. cùng với nhau.

Cưỡng chế là phương thức được pháp luật quy định chặt chẽ về thẩm quyền xét xử; về những trường hợp được phép áp dụng; về biện pháp cưỡng chế cụ thể trong từng trường hợp cụ thể; về thủ tục cưỡng chế trong từng trường hợp.

* Khuyết điểm

Tuy nhiên, biện pháp cưỡng chế hiện nay đối với các trường hợp vi phạm chưa hiệu quả nên phát sinh nhiều hệ lụy, dẫn đến lạm quyền, bất công cho đối tượng quản lý.

Việc quy định, áp dụng biện pháp cưỡng chế hiện hành trong một số trường hợp chưa phù hợp với bản chất của biện pháp làm sai lệch mục đích của việc áp dụng biện pháp ngăn chặn này.

Xem thêm bài viết hay:  Đền ông Hoàng Mười ở đâu? Đi lễ ông Hoàng Mười cầu xin gì?

xem thêm: Quy định cưỡng chế tháo dỡ, phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Pháp luật chưa quy định cụ thể về bản chất, nội dung, vai trò của các biện pháp cưỡng chế đã làm cho pháp luật thiếu tính đồng bộ, thống nhất, từ đó làm hạn chế hiệu quả của hoạt động cưỡng chế.

Sở dĩ có sự quy định chặt chẽ biện pháp cưỡng chế như vậy là vì: thứ nhất, đây là phương thức sử dụng quyền lực nhà nước rõ ràng nên cần quy định chặt chẽ, tránh lạm quyền; thứ hai, cách làm này có thể dẫn đến oan sai nên cần có quy định chặt chẽ để tránh oan sai.

Phương pháp cưỡng chế trong quản lý nhà nước có những ưu nhược điểm riêng. Có thể giải thích điều đó bởi những nguyên nhân sau: Một là: Có thể thấy đây là phương pháp được sử dụng trong quản lý nhà nước. Thứ hai: Xuất phát từ mục đích của việc thực hiện pháp luật là làm cho pháp luật đi sâu vào đời sống xã hội, làm cho mọi người hiểu rõ và tự giác thực hiện. Thứ ba: Xuất phát từ bản chất Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trong quản lý nhà nước là cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp áp dụng biện pháp này vẫn không có kết quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, cụ thể: quy định của pháp luật quá xa rời thực tế, tạo sự bất bình, đối kháng trong nhân dân hay trình độ của người thực thi pháp luật chưa đủ tầm…

3. Đặc điểm của biện pháp cưỡng chế:

Chủ thể thực hiện cưỡng chế phải là cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế là cá nhân, tổ chức nhất định được quy định trong luật.

Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cưỡng chế và cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế không thuộc quan hệ cấp dưới về tổ chức mà chỉ có quan hệ kiểm tra, giám sát.

Thông thường, biện pháp cưỡng chế được áp dụng khi quyết định của các chủ thể quản lý nhà nước không được tự nguyện chấp hành.

xem thêm: Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất

4. Nguyên tắc cưỡng chế:

Ở Việt Nam, việc sử dụng biện pháp cưỡng chế đòi hỏi những nguyên tắc quan trọng sau:

Chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi thuyết phục không hiệu quả.

– Chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế khi có quyết định rõ ràng, cụ thể, đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

– Khi cần áp dụng biện pháp cưỡng chế thì phải lựa chọn biện pháp ít gây thiệt hại nhất cho đối tượng bị áp dụng.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý và mẫu bài văn phân tích Người lái đò sông Đà siêu hay

– Kể cả khi áp dụng biện pháp cưỡng chế vẫn phải tiến hành thuyết phục, tạo điều kiện để đối tượng quản lý tự nguyện chấp hành mệnh lệnh của đối tượng quản lý.

Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng, tỷ lệ thuận với sự phát triển của nền kinh tế. Đòi hỏi sự linh hoạt trong bộ máy quản lý.

5. Vai trò của biện pháp cưỡng chế:

Trong giai đoạn hiện nay, cưỡng chế có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo pháp luật, kỷ cương nhà nước. Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay còn nhiều tội phạm và vi phạm pháp luật, các thế lực thù địch luôn tìm cách gây rối trật tự quản lý hành chính nhà nước của nước ta, bên cạnh đó vẫn còn một số người dân ý thức chấp hành pháp luật còn kém, vẫn chưa tự giác chấp hành với các quy định của pháp luật. Nếu không cưỡng chế thì kỷ luật nhà nước không được bảo đảm, pháp quyền không được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tệ nạn xã hội phát triển, cho kẻ thù giai cấp, dân tộc tham gia chống tham nhũng. chính quyền.

Cưỡng chế là bạo lực dựa trên pháp luật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, kỷ luật nhà nước, đồng thời bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
văn phòng có liên quan. Các biện pháp cưỡng chế được sử dụng khi cần thiết.

xem thêm: Phán quyết trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành không?

Tính cưỡng chế góp phần răn đe đối với các chủ thể quản lý khác, để họ thấy được tính nghiêm minh của pháp luật. Các hình thức cưỡng chế nhà nước đều nhằm vào người vi phạm pháp luật như cưỡng chế hình sự đối với người phạm tội hoặc bị tình nghi phạm tội; cưỡng chế dân sự đối với người có hành vi vi phạm dân sự gây thiệt hại cho Nhà nước, công cộng
Mọi người…; cưỡng chế xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm kỷ luật nhà nước; cưỡng chế hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

Tính cưỡng chế là đặc trưng cơ bản của pháp luật. Tính chất cưỡng chế làm cho pháp luật khác với đạo đức và phong tục. Tính cưỡng chế của pháp luật không chỉ nhằm mục đích trừng trị mà trước hết là răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục người vi phạm. Việc cưỡng chế ở đây được thực hiện trên cơ sở pháp luật, trong khuôn khổ pháp luật, bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không thừa nhận hành vi bạo lực trái pháp luật trong xử lý vi phạm pháp luật.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cưỡng chế là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp cưỡng chế? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận