Công thức tính và cách tính chu vi, diện tích của hình tam giác

một hình tam giác là gì? Công thức và cách tính chu vi hình tam giác? Công thức và cách tính diện tích tam giác thường? Công thức và cách tính diện tích tam giác vuông? Công thức và cách tính diện tích tam giác cân? Công thức và cách tính diện tích tam giác đều? Ví dụ?

Hãy tưởng tượng rằng chúng ta cần hàng rào công viên hình tam giác được hiển thị bên dưới. Bây giờ, để có được kích thước của hàng rào, chúng ta cộng độ dài của ba cạnh của công viên. Độ dài hoặc khoảng cách này của ranh giới của một tam giác được gọi là chu vi của tam giác. Bài viết dưới đây, sẽ giúp các bạn tính chu vi cũng như diện tích tam giác.

1. Tam giác là gì?

Tam giác là một hình cơ bản trong hình học, là hình có ba điểm không thẳng hàng là ba đỉnh của hình và ba cạnh của tam giác là ba đoạn thẳng nối giữa các đỉnh.

Nó là một trong những hình cơ bản nhất trong hình học và được biểu thị bằng ký hiệu △. Có nhiều loại hình tam giác khác nhau trong toán học được phân loại dựa trên các cạnh và góc của chúng. Có ba loại hình tam giác như tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông, tam giác đều và tam giác cân.

2. Công thức tính và cách tính chu vi tam giác:

một. Tính: Chu vi một tam giác bằng tổng ba cạnh của tam giác đó.

b. Công thức tính chu vi tam giác:

P=a+b+c

Trong đó:

P là chu vi của tam giác

một, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác

3. Công thức và cách tính diện tích tam giác thường:

Phép tính: Diện tích tam giác bằng nửa chiều cao hạ từ đỉnh nhân với cạnh đối diện của đỉnh đó.

Xem thêm bài viết hay:  Phương thức biểu đạt là gì? Các phương thức biểu đạt văn bản?

Diện tích tam giác là diện tích nằm trong các cạnh của tam giác. Diện tích của một tam giác thay đổi từ tam giác này sang tam giác khác tùy thuộc vào độ dài của các cạnh và các góc bên trong. Diện tích của một hình tam giác được biểu thị bằng các đơn vị vuông, như m2, cm2, v.v.

Công thức tính diện tích tam giác cân:

S = 1/2 xaxh

Trong đó:

S: là diện tích tam giác

một: độ dài cạnh đáy

h: chiều cao hạ xuống từ trên xuống dưới a

Công thức này có thể áp dụng cho tất cả các loại tam giác, dù là tam giác cân, tam giác cân hay tam giác đều. Hãy nhớ rằng đáy và chiều cao của một tam giác vuông góc với nhau. Tìm đáy và chiều cao của tam giác. Đáy là một cạnh của tam giác. Chiều cao được tìm thấy bằng cách vẽ một đường vuông góc từ đáy đến đỉnh đối diện.

Lưu ý: Ngoài công thức trên, ta có thể tính diện tích tam giác bằng Công thức Heron:
Công thức Heron dùng để tính diện tích tam giác khi biết độ dài ba cạnh của tam giác. Để sử dụng công thức này, chúng ta cần biết rằng chu vi của tam giác là khoảng cách xung quanh tam giác và được tính bằng cách cộng độ dài của cả ba cạnh. Công thức của Heron có hai bước quan trọng.

Bước 1: Tìm nửa chu vi (nửa chu vi) của tam giác đã cho bằng cách cộng cả ba cạnh rồi chia cho 2.

Bước 2: Áp dụng giá trị của nửa chu vi tam giác trong công thức chính được gọi là ‘Công thức Heron’.
Diện tích tam giác theo công thức Heron:

Trong đó: p là nửa chu vi tam giác

4. Công thức và cách tính diện tích tam giác vuông:

tam giác vuông là tam giác có một góc bằng nhau (góc vuông). Trong một tam giác vuông, cạnh đối diện với góc vuông gọi là cạnh huyền, là cạnh lớn nhất trong tam giác. Hai cạnh còn lại gọi là các cạnh góc vuông của tam giác vuông. Định lý Pythagoras là định lý nổi tiếng về tam giác vuông, được đặt tên theo nhà toán học lỗi Đậu phộng Pythagore.

Xem thêm bài viết hay:  So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa nội lực và ngoại lực

Công thức tính Diện tích Tam giác vuông:

Công thức tính diện tích tam giác vuông cũng giống như công thức tính diện tích tam giác thường là 1/2 tích của chiều cao và độ dài đáy. Mặc dù vậy, tam giác vuông sẽ khác biệt hơn tam giác bình thường vì chiều cao và chiều dài của đáy được thể hiện rõ ràng và bạn không cần phải vẽ thêm để tính chiều cao của tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác vuông: S = 1/2 x(axb) trong đó a, b lần lượt là 2 cạnh góc vuông của tam giác vuông.

Công thức tính diện tích tam giác vuông cũng giống như công thức tính diện tích tam giác thường là 1/2 tích của chiều cao và độ dài đáy. Vì tam giác vuông là tam giác có hai góc vuông nên chiều cao của tam giác sẽ ứng với một cạnh của góc vuông và độ dài đáy ứng với cạnh còn lại của góc vuông.

5. Công thức và cách tính diện tích tam giác cân:

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh này gọi là cạnh bên. Đỉnh của tam giác cân là giao điểm của hai cạnh. Góc tạo bởi đỉnh gọi là góc ở đỉnh, hai góc còn lại gọi là góc ở đáy. Tính chất của tam giác cân là hai góc ở đáy bằng nhau.

Công thức tính diện tích tam giác cân:

Diện tích của tam giác đều bằng 1/2 tích của đường cao nối từ đỉnh của tam giác đến đáy của tam giác.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch cảm tình Đảng và hướng dẫn cách viết chuẩn

S= 1/2 xaxh

Trong đó:

một là độ dài cạnh đáy của tam giác cân

h là chiều cao của tam giác

6. Công thức và cách tính diện tích tam giác thậm chí:

Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau, 3 góc của tam giác đều bằng nhau và bằng 60 độ

Chú ý: Nếu tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó là tam giác đều

Công thức tính diện tích tam giác đều:

S=a2.3/4

Trong đó:

S là diện tích của tam giác

một là độ dài cạnh tam giác

7. Ví dụ:

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có AB= 3cm, AC= 4cm, BC= 5cm, chiều cao AH= 2cm. Tính chu vi và diện tích tam giác ABC?

Dung dịch:

Chu vi tam giác ABC là:

P= AB + BC + CA= 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

S= 1/2 x AH x BC= 1/2 x 5 x 2= 5 (cm2)

Ví dụ 2: Cho tam giác vuông ABC có hai góc vuông lần lượt là AB=6cm và AC=8cm. Tính diện tích và chu vi tam giác vuông ABC?

Dung dịch:

Ta có: Tam giác ABC vuông tại A vì có 2 góc vuông là AB và AC nên BC là cạnh huyền của tam giác vuông và BC = 10 cm.

Chu vi tam giác ABC là:

P= AB + AC +BC= 6 + 8 + 10= 24cm

Diện tích tam giác ABC là:

S= 1/2 x AB x AC= 1/2 x 6 x 8= 24cm2

Ví dụ 3: Cho tam giác đều ABC, cạnh tam giác bằng 2 cm. Tính diện tích tam giác ABC?

Dung dịch:

Diện tích tam giác đều ABC là:

S=22x 3 /4= 3 cm2

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công thức tính và cách tính chu vi, diện tích của hình tam giác của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận