Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp?

Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp? Quyền của công dân trong Hiến pháp 2013. Nghĩa vụ của Công dân. Một số ý kiến ​​liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Căn cước công dân là cụm từ thường được nhắc đến trong thực tế, nhưng không phải ai cũng hiểu khái niệm căn cước công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Nó được ghi nhận như thế nào trong Hiến pháp hiện hành?

1. Quốc tịch là gì?

Công dân là một cá nhân hay một con người cụ thể có quốc tịch của một quốc gia, có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định, vấn đề quốc tịch cũng như quyền công dân ngày càng được chú trọng và bảo vệ. Nói đúng hơn, căn cứ để xác định công dân của một nước là quốc tịch của người đó.

Một người có quốc tịch là công dân của một quốc gia. Nếu một người có hai quốc tịch trở lên thì người đó là công dân của hai nước trở lên.

Theo Hiến pháp 2013, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có thể Nhà nước CHXHCN Việt Nam sự bảo vệ.

Người dân là khái niệm dùng để chỉ người thuộc một quốc gia nào đó mà người đó có quốc tịch là công dân của một quốc gia. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân của nước đó.

Ví dụ: Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam.

2. Quyền của công dân trong Hiến pháp 2013:

Quyền công dân là quyền mà pháp luật ghi nhận một người với tư cách là cá nhân có quốc tịch, công dân có các quyền bao gồm quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền văn hóa xã hội, quyền giáo dục và các quyền tự do. riêng biệt, cá nhân, cá thể.

Quyền của công dân Việt Nam được Hiến pháp ghi nhận cụ thể như sau:

– Quyền chính trị của công dân: công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và công dân từ đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân; công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận, kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương;…

– Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân: công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp và nơi làm việc; công dân có quyền có chỗ ở hợp pháp; công dân có quyền đi lại và cư trú trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước;

Xem thêm bài viết hay:  Thời gian nộp hồ sơ thi đại học, nộp hồ sơ xét tuyển đại học

xem thêm: Nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội; công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt;…

3. Nghĩa vụ của công dân:

Nghĩa vụ của công dân là việc nhà nước yêu cầu công dân thực hiện những hành vi cần thiết khi được nhà nước yêu cầu, nếu công dân không thực hiện thì nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp như giáo dục, thuyết phục, thậm chí là áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Công dân theo quy định, công dân sẽ có các nghĩa vụ sau: công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia bảo vệ Tổ quốc, có nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân ; công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành các quy tắc sinh hoạt nơi công cộng, v.v.

Từ đó có thể thấy, công dân của một quốc gia sẽ được pháp luật nước đó cụ thể hóa các quyền như chính trị, văn hóa, xã hội và sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định của pháp luật. xác định.

Hiến pháp 2013 tiếp tục quy định rõ hơn nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, Hiến pháp 2013 có sự đổi mới về kỹ thuật lập hiến, sắp xếp lại các điều khoản theo nhóm tương ứng với các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiến pháp đã bổ sung một số quyền mà Hiến pháp năm 1992 chưa quy định, đó là quyền sống; quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, xác; quyền không thể chuyển nhượng đối với sự riêng tư; quyền được bảo đảm an sinh xã hội; quyền kết hôn và ly hôn; quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa; quyền xác định dân tộc; Quyền được sống trong môi trường trong lành. Việc bổ sung các quyền một mặt để phù hợp với sự phát triển của xã hội và đòi hỏi của cuộc sống; mặt khác, để nội luật hóa các quy định của các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Điều đó thể hiện nhận thức ngày càng cao về quyền con người và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế trong việc tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người của nước ta.

Xem thêm bài viết hay:  Công ty niêm yết là gì? Ưu nhược điểm của công ty niêm yết?

Hiến pháp năm 2013 khẳng định và làm rõ các nguyên tắc công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tiếp tục kế thừa các quy định về nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 1992 như, nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành các quy tắc sinh hoạt công cộng. Đối với nghĩa vụ nộp thuế, đã có sự sửa đổi về đối tượng là mọi người đều có nghĩa vụ nộp thuế chứ không chỉ là công dân như quy định của Hiến pháp 1992.

4. Một số ý kiến ​​liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ:

Tối ưu hóa việc ghi nhận nguyên tắc “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định”

Thứ nhất, chúng ta cần thống nhất về sự cần thiết của các nguyên tắc hiến định vì nó vừa ràng buộc trách nhiệm cao của Nhà nước trong việc luật hóa các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng thời, góp phần tạo lập môi trường pháp lý nhà nước pháp quyền. môi trường của một xã hội văn minh. Theo khảo sát của chúng tôi về 12 bản Hiến pháp đương đại (Hoa Kỳ, Đức, Ba Lan, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Úc, Trung Quốc), Mặc dù cách thức lập hiến có khác nhau nhưng về nội dung, các bản Hiến pháp này đều ghi nhận trách nhiệm tuyệt đối của Nhà nước nói chung, Nghị viện hay Quốc hội nói riêng trong việc “pháp luật hóa” quyền và nghĩa vụ của Quốc hội. hiến pháp của công dân; đồng thời, tôn trọng giới hạn hiến định của nhà nước pháp quyền trong việc xây dựng địa vị pháp lý của công dân cũng như tôn trọng quyền con người.

xem thêm: Các yếu tố xã hội tác động đến việc thực hiện pháp luật

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc

Ở đây, trước hết chúng tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò tích cực của cơ quan chức năng. Họ là những người khởi xướng quá trình hiện thực hóa nguyên tắc bằng việc thông qua Hiến pháp thông báo công khai tổ chức thực hiện (chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thầnQuyền công dân chỉ có thể được bảo đảm bằng các nghĩa vụ của Nhà nước trên nguyên tắc bình đẳng) áp dụng pháp luật khi công dân thực hiện quyền (thủ tục hành chính) xử lý vi phạm (nếu có). Trong quá trình này, một trong những điều cần tránh là hành xử đúng với quyền của công dân với tâm lý “bề trên”, ban ơn cho “dưới”. Nó là mầm mống của mọi điều tồi tệ nhất trong mối quan hệ giữa chính quyền và công dân.

Xem thêm bài viết hay:  Chuyển động cơ học là gì? Các dạng bài tập và lấy ví dụ?

Xây dựng cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiệu quả cao

Trong nhà nước pháp quyền, ý chí của nhân dân được xác lập cao nhất và tập trung nhất bởi hiến pháp. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động xây dựng Hiến pháp (thi hành), Hiến pháp cũng cần được bảo vệ chặt chẽ trước sự lạm dụng của cơ quan công quyền, công chức. Đối với việc bảo vệ nguyên tắc hiến định này, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc đánh giá và tiến tới thừa nhận: công dân có quyền kiện cơ quan có thẩm quyền nếu họ ban hành. tài liệu hợp pháp trái với Hiến pháp và các đạo luật tại Tòa án Hành chính (chính xác là Tòa án Hiến pháp, nếu một cơ quan như vậy được thành lập).

Nghề nghiệp Bảo đảm địa vị pháp lý của công dân là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, tư cách đó không chỉ cần được “trang điểm” bằng một văn bản Hiến pháp đẹp đẽ. Nó được “nuôi dưỡng” và “trưởng thành” như thế nào mới là điều quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Nnước pháp quyền.

Sự kết luận: Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay các quyền cơ bản của con người, quyền công dân đã được mở rộng hơn trước. Trong các Công ước quốc tế cũng như Hiến pháp 2013, quyền con người, quyền công dân được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Để mọi cá nhân, công dân thực hiện các quyền của mình, Hiến pháp quy định trách nhiệm của Nhà nước là ban hành pháp luật để tạo hành lang pháp lý cho mọi cá nhân, công dân thực hiện tốt các quyền của mình.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Công dân là gì? Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận