Con người là gì? Một số quan điểm Triết học về con người?

Con người là gì? Quan điểm triết học của người Anh là gì? Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người?

Con người sinh ra và tổ chức cuộc sống trên trái đất bằng các nhận thức, từ đó tác động vào thế giới để phục vụ các nhu cầu và yêu cầu ngày càng cao. Nhưng để có được những biểu hiện như ngày nay, cần nhìn nhận bằng những quan điểm triết học về con người giữa ý thức và những tác động xây dựng, thúc đẩy kinh tế – xã hội, đem lại sự thống nhất có trật tự. bản thân đến các hoạt động khác nhau khi tham gia vào thế giới. Việc tổ chức, sắp xếp đó được thực hiện bởi các nhóm chủ thể quản lý và có quyền hạn chi phối. Với mối quan hệ của con người trong xã hội, gắn với lịch sử.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Con người là gì?

Con người là một dạng sinh vật sống trên Trái đất có trình độ tiến hóa cao nhất trong các loài động vật sống, có ý thức, có ý thức. Nhận thức và hành động tác động lẫn nhau hình thành với nhu cầu, đáp ứng nhu cầu của con người. Nhưng định nghĩa về con người cho đến nay vẫn chưa được thống nhất một cách cụ thể. Đưa ra các định nghĩa xác định với các quan điểm khác nhau ở khía cạnh thực tiễn.

Con người dưới góc độ khoa học pháp lý

Con người phải hình thành một cuộc sống có tổ chức, thống nhất. Vì vậy, tạo ra pháp luật là công cụ để quản lý, điều chỉnh các mối quan hệ của con người trong xã hội. Đưa quyền và nghĩa vụ phải thực hiện trong từng tình huống cụ thể. Nó càng tạo ra sức mạnh với những chế tài thích đáng đối với những hành vi đáng lên án trong xã hội. Trật tự đó được thiết lập trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, tổ chức quốc tế. Cũng như cùng khu vực chung hợp tác và phát triển.

Pháp luật thiết lập trật tự, xác định những gì được phép hoặc bị cấm trong thực tế. Qua đó điều chỉnh và định hình hành vi của con người. Như vậy, giữa con người và pháp luật có mối quan hệ biện chứng và có sự tác động lẫn nhau. Cung cấp một quan điểm về sự phát triển của tư duy trong một khuôn khổ.

2. Quan điểm triết học của người Anh là gì?

Quan điểm triết học của người Anh là Quan điểm triết học về con người.

3. Quan điểm triết học phương Đông:

Quan điểm về con người trong triết học Phật giáo

– Đạo Phật phủ nhận bản ngã của con người. Khi xét con đường tu mang lại giá trị nhân sinh. Hướng đến mục tiêu trở thành A la hán, Bồ tát hoặc Phật. Tức là chúng ta phải hướng đến những điều thiện, hướng thiện và tu theo Phật. Tiêu diệt sự tồn tại của cái ác trong mỗi con người.

Xem thêm bài viết hay:  Vận tải đường bộ là gì? Điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ?

Quan điểm về con người trong triết học Nho giáo

– Con người và vạn vật được tạo thành từ sự giao thoa của Trời và Đất trong khoảng thời gian âm dương. Vì vậy, bản chất con người vốn là thiện.

– Bản chất con người do Thiên Mệnh quy định: “Con người là đức của trời đất, âm dương chi giao, quỷ thần chi giao, ngũ hành chi địa chi – Con người là đức của Trời Đất, âm dương tương giao. dương, quỷ thần hội tụ, ngũ hành khí”.

4. Các quan niệm trong triết học phương Tây trước Mác:

– Trường phái triết học tôn giáo phương Tây

Nhận thức trên cơ sở thế giới quan duy tâm thần bí. Mang đến những thế giới ly kỳ, không thể giải thích được đang tồn tại.

– Triết học Hy Lạp cổ đại

Con người là điểm xuất phát của tư duy triết học. Khi tính trung tâm gắn liền với tác động, thay đổi được thực hiện. Sự phản ánh, tác động lẫn nhau về các mối quan hệ trong thế giới xung quanh.

Đưa ra những điểm mới, tiến bộ khi phân biệt con người với tự nhiên. Tuy nhiên, chưa nhìn sâu vào bản chất bên trong.

– Triết học Tây Âu trung đại

Con người là một sản phẩm của sự sáng tạo của Thiên Chúa. Với những đặc điểm khác nhau tạo nên vận mệnh của mỗi người. Nó đã được sắp đặt sẵn và gắn liền với những cung bậc cảm xúc vui buồn, may mắn. Theo đó, ý muốn của Đức Chúa Trời là tối thượng. Đem sự nhào nặn, hình thành nên trí tuệ con người càng thấp.

– Triết học thời kỳ Phục hưng – cận đại

Nhấn mạnh vai trò của trí tuệ và lý trí của con người. Đánh giá bằng năng lực và nhận thức của con người, tác động thế giới. Xem con người là một sinh vật thông minh.

– Triết học cổ điển Đức

Với những triết gia nổi tiếng như Kant, Hegel. Với khuynh hướng duy tâm.

Nhìn chung, các thời kỳ này đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng tất cả các khái niệm đều xem xét con người một cách trừu tượng. Không phản ánh bản chất xã hội của con người.

5. Quan niệm triết học Mác – Lênin về bản chất con người:

Mác – Lênin đã có những quan niệm tiến bộ trong nghiên cứu và lý luận của mình. Khắc phục những hạn chế về quan niệm con người trong triết học phương Tây trước đây. Mở ra những nhận thức và kiến ​​giải đúng đắn về bản chất con người.

5.1. Con người là một thực thể thống nhất giữa hai mặt sinh học và xã hội:

Triết học Mác đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học với những giá trị mang lại sự nhận thức, đánh giá và suy ngẫm trong các giai đoạn và thời kỳ trước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài thuyết minh về chiếc nón lá Việt Nam hay đạt điểm cao

đồng thời chỉ ra những tiến bộ trong nghiên cứu, khẳng định con người hiện thực là sự thống nhất giữa nhân tố sinh học và nhân tố xã hội ra đời với tính độc lập cá nhân, có quan hệ huyết thống. và các tính năng liên quan. Bên cạnh những yếu tố xã hội ràng buộc, hình thành các mối quan hệ khác nhau, quyết định trong việc xây dựng các quan hệ trong lao động sản xuất, trong hợp tác kinh doanh, trong sinh hoạt, điều đó mang lại những đặc điểm vật chất riêng. hiện tại.

Sự thống nhất của các yếu tố sinh học và xã hội tạo nên con người. Trong quá trình phát triển, nhận thức, tác động trở lại thế giới. Để tìm kiếm và khai thác những lợi ích trong nhu cầu ngày càng tăng. Gắn với sự vận dụng những cái có trong tự nhiên để tạo ra những giá trị mới cao hơn, chất lượng và dịch vụ tốt hơn đáp ứng nhu cầu.

Yếu tố sinh học:

Nó là điều kiện đầu tiên quyết định sự tồn tại của con người. Nghiên cứu với những cách tạo ra con người. Với tác động mang lại và củng cố nhận thức theo thời gian. Kinh nghiệm và tri thức phải được tổng hợp để con người tạo ra giá trị của chính mình. Bản chất sinh học của con người được thể hiện qua:

– Đặc điểm sinh học.

– Quá trình tâm sinh lý.

Và các giai đoạn phát triển khác nhau.

Yếu tố xã hội:

Gắn liền với các vấn đề về lao động sản xuất. Mang theo đời sống vật chất, thức ăn hay đồ vật để sử dụng. Cũng như tham gia trao đổi để hình thành tiền với tư cách là vật mang giá trị trung gian. Lao động cũng mang lại hiệu quả của sản xuất và thương mại. Từ đó giúp người dân giàu có, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần.

Mác và Ăng-ghen đã đề cập đến vai trò của con người lao động trong sản xuất:

Con người có thể được phân biệt với động vật bởi ý thức, bởi tôn giáo, bởi bất cứ điều gì nói chung. Bản thân con người bắt đầu phân biệt mình với động vật ngay khi anh ta bắt đầu sản xuất tư liệu sinh hoạt của mình – một bước do tổ chức cơ thể anh ta quy định. Bằng cách sản xuất ra tư liệu sinh hoạt của mình, con người như vậy đã gián tiếp sản xuất ra đời sống vật chất của chính mình.

Qua đó các ý nghĩa được tìm thấy. Đó là những giá trị mang lại tác động tích cực làm thay đổi thế giới. Trong nhu cầu tiếp cận con người hiệu quả hơn: “Con vật chỉ tái tạo bản thân nó, còn con người tái tạo toàn bộ tự nhiên.”

Như vậy, sự tác động trở lại thế giới thông qua nhận thức, hành động có chủ đích là do con người thực hiện. Trước nhu cầu thay đổi, đem những giá trị từ thiên nhiên phục vụ con người.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng đoàn là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Đảng đoàn?

5.2. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng thể của các mối quan hệ xã hội:

Con người vượt qua thế giới động vật theo cả ba cách khác nhau:

– Mối quan hệ với thiên nhiên.

– Quan hệ với xã hội.

– Mối quan hệ với bản thân người đó.

Mang lại sự tương tác cho xã hội. Việc xây dựng mỗi mối quan hệ giữa con người với con người thể hiện một mục đích và ý nghĩa bao trùm. Từ đó, nó ảnh hưởng đến mọi mối quan hệ khác và mọi hoạt động có liên quan đến con người. Tổng hợp cho lợi ích, phương pháp tiếp cận. Và định hướng cung cấp cho người dân.

5.3. Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử:

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. Với tư cách là một thực thể xã hội, con người hoạt động thực tiễn, tác động vào tự nhiên, cải tạo giới tự nhiên. Cung cấp các cách tiếp cận ban đầu để hình thành nhận thức. Cũng như sau đó có kinh nghiệm, có nhu cầu học tập và phát triển. Từ đó, hiện thực hóa những tác động với ý nghĩa ngày càng mong muốn, đồng thời thúc đẩy sự vận động phát triển của lịch sử, làm xuất hiện những giai đoạn với những đặc điểm tác động khác nhau của con người đối với tự nhiên. Hiển thị các giai đoạn lịch sử và tiến trình.

Trong khi thế giới động vật dựa vào điều kiện sẵn có của tự nhiên, việc sử dụng không đi đôi với phục hồi, cải tạo hay xây dựng và phát triển mà thông qua các hoạt động thiết thực của mình để làm đẹp môi trường. sự phong phú tự nhiên. Tác động và tái tạo thiên nhiên cho mục đích riêng của nó. Đảm bảo nhu cầu ngày càng cao, cũng như thể hiện khi con người có thể làm chủ toàn bộ.

Lao động sản xuất chính là nguồn gốc của những sự phát triển đó. Cả hai đều là điều kiện cho sự tồn tại của con người. Phải làm, phải làm để có cái ăn, có sự trao đổi và chênh lệch về lợi ích. Từ đó, nó trở thành một hướng đi làm thay đổi cuộc sống và bộ mặt của xã hội. Tác động và tạo chuyển biến trong định hướng phục vụ nhân dân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Con người là gì? Một số quan điểm Triết học về con người? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận