Cổ tức bằng tiền là gì? Cổ tức bằng tiền khi nào về tài khoản?

Cổ tức tiền mặt là gì? Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt? Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt? Những ưu và nhược điểm của cổ tức bằng tiền mặt là gì? Sự khác biệt giữa cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu là gì? Câu hỏi liên quan?

Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, hầu hết các nhà đầu tư đều quan tâm đến việc công ty đó có trả cổ tức hay không. Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Đây cũng là một hình thức mà các nhà đầu tư chứng khoán khá ưa thích. Vậy cổ tức bằng tiền mặt được quy định như thế nào? Ưu điểm và nhược điểm của cổ tức bằng tiền mặt là gì?

1. Cổ tức tiền mặt là gì?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu: “Cổ tức là số lãi ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác”. Nói cách khác, cổ tức có thể hiểu là phần thưởng được trích từ lợi nhuận ròng của doanh nghiệp trả cho các cổ đông sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Hội đồng quản trị của công ty sẽ quyết định các tỷ lệ chi trả cổ tức khác nhau theo tần suất hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Trả cổ tức bằng tiền mặt là việc doanh nghiệp sẽ trả cổ tức trực tiếp vào tài khoản cổ phiếu cho cổ đông bằng tiền mặt. Hội đồng quản trị doanh nghiệp căn cứ vào kết quả kinh doanh và phương án kinh doanh của công ty quyết định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, quyết định mức trả cổ tức bằng tiền đối với từng cổ phần. các nhà đầu tư.

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

Hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt là hình thức doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền trực tiếp vào tài khoản của nhà đầu tư. Nếu thanh toán bằng tiền thì phải bằng Đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc, điện chuyển khoản, ủy nhiệm chi gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt cũng đồng nghĩa với việc một phần tài sản vốn bằng tiền của công ty đã được chuyển giao cho các cổ đông trong công ty, khi đó một lượng tương ứng tài sản và vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán của công ty sẽ bị giảm đi. Như vậy, sau khi trả cổ tức bằng tiền mặt, giá trị sổ sách của một cổ phần sẽ thấp hơn so với trước khi chia cổ tức.

Xem thêm bài viết hay:  Lương tham gia bảo hiểm xã hội là gì? Cách tính tiền lương đóng BHXH 2022?

3. Phương thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách cổ đông nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được nhận đối với mỗi cổ phần. Thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Thông báo trả cổ tức sẽ được gửi bằng phương thức bảo đảm cho các cổ đông của công ty theo địa chỉ do các cổ đông đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện. Thanh toán cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau:

– Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số CCCD/Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

– Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

– Số cổ phần của từng loại cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

– Thời gian và phương thức trả cổ tức;

– Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện pháp lý của công ty.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trong khoảng thời gian từ ngày chốt danh sách cổ đông đến thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng sẽ là người nhận cổ tức từ công ty.

4. Ưu nhược điểm của việc chia cổ tức bằng tiền mặt:

4.1. Thuận lợi:

Cổ tức bằng tiền mặt mang lại cho cổ đông cảm giác chắc chắn khi tìm kiếm lợi tức đầu tư vào cổ phiếu của họ. Đối với các nhà đầu tư phòng thủ, việc nhận cổ tức bằng tiền mặt từ công ty, sẽ an toàn hơn so với việc công ty giữ lại tiền để mở rộng kinh doanh.

Công ty có dòng tiền mạnh, an toàn để đầu tư, nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải xem xét thời gian trả cổ tức dài hạn, ổn định và tăng trưởng, đồng thời cẩn thận với các công ty vay để trả cổ tức. Khi trả cổ tức bằng tiền mặt, nhà đầu tư sẽ nhận được tiền mặt từ cổ phiếu.

Xem thêm bài viết hay:  NNN là ngày gì? No nut November là gì? NNN là viết tắt của?

4.2. Khuyết điểm:

Các nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế hai lần. Loại thuế đầu tiên là thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện nay là 20-22%), nhưng tùy từng ngành, từng vùng cụ thể mà sắc thuế sẽ có những ưu đãi riêng. Loại thuế thứ hai mà các nhà đầu tư phải chịu là thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức là 5%.

Đối với những công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, hoặc công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh cần mở rộng quy mô sản xuất thì việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ làm giảm lượng tiền trong doanh nghiệp. thiếu vốn ảnh hưởng đến việc mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp trong việc trích lập các quỹ dự phòng ở các dự án khác.

5. Sự khác biệt giữa cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu:

Đối với Doanh nghiệp:

Trả cổ tức bằng tiền mặt, lợi nhuận tạo ra sẽ được chuyển vào tài khoản của cổ đông và được luân chuyển ra khỏi vốn doanh nghiệp. Còn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu chỉ được chuyển từ lợi nhuận sau thuế sang vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận tạo ra và trả cho cổ đông vẫn là của doanh nghiệp.

Việc trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ cho thấy doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh và đang hoạt động có lãi. Còn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu phản ánh việc sử dụng vốn vào các khoản đầu tư không sinh lời nên giá cổ phiếu sẽ giảm.

Tuy nhiên, việc trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp, làm giảm lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp để trích lập các quỹ dự phòng cho các dự án mới. Trong khi đó, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp công ty giữ lại vốn để mở rộng kinh doanh, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, cổ phiếu tăng làm giảm giá trị thị trường để thu hút nhà đầu tư. đầu tư nhiều hơn.

Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều lựa chọn phương thức thanh toán bằng cổ phiếu với mục đích giữ lại vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy việc tăng giá cổ phiếu trong giai đoạn sau phát hành. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp pha loãng cổ phiếu để trả cổ tức làm ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu trên thị trường, ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu mà cổ đông, nhà đầu tư đang nắm giữ.

Xem thêm bài viết hay:  Bản chất là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng?

Đối với nhà đầu tư:

Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt khiến các nhà đầu tư bị đánh thuế hai lần: thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Và trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư tránh được thuế, ngoài ra, họ có thể chuyển nhượng cổ phiếu cho cá nhân khác.

Khi trả cổ tức bằng tiền mặt, nhà đầu tư sẽ nhận được tiền mặt từ cổ phiếu. Khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ mất thời gian chờ cổ phiếu mới về tài khoản, thời gian chờ cổ phiếu giảm giá, ngoài ra, nhà đầu tư sẽ không nắm bắt được hoạt động của doanh nghiệp. thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.

=> Ở hình thức chia cổ tức nào cũng sẽ có 2 mặt lợi và hại, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau để lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư.

5. Câu hỏi liên quan:

5.1. Khi nào cổ tức tiền mặt sẽ đến tài khoản?

Đối với cổ tức được trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, cổ đông không phải làm thủ tục để tiền được chuyển vào tài khoản. Khi đến ngày thực hiện quyền, số cổ tức này sẽ được hoàn trả về tài khoản chứng khoán của cổ đông.

Ghi chú: Thông thường vào giờ giao dịch của ngày thực hiện, cổ đông sẽ nhận được cổ tức.

5.2. Khi nào doanh nghiệp nên trả cổ tức bằng tiền mặt, khi nào nên trả cổ tức bằng cổ phiếu?

Cổ tức là lợi nhuận mà một công ty trả cho các cổ đông nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp có thế mạnh về vốn, minh bạch và uy tín, hoạt động kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp này thường sẽ chọn hình thức trả cổ tức bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp đang trên đà phát triển muốn mở rộng kinh doanh nên cần giữ lại vốn để mở rộng sản xuất, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu nên doanh nghiệp này sẽ chọn hình thức trả bằng cổ phiếu.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cổ tức bằng tiền là gì? Cổ tức bằng tiền khi nào về tài khoản? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận