Cơ quan lập pháp là gì? Các cơ quan có thẩm quyền lập pháp?

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp? Cơ quan lập pháp là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia?

Lập pháp là một thuật ngữ quen thuộc với nhiều người. Bất kỳ nhà nước nào để có thể thực hiện các chính sách của mình và duy trì trật tự xã hội theo một khuôn mẫu định sẵn, các nhà nước đó sẽ cần phải có một hệ thống pháp luật thống nhất. Đây là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực nhà nước. Vậy cơ quan lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Cơ sở pháp lý:

– Hiến pháp 2013.

1. Lập pháp là gì?

Lập pháp về cơ bản được hiểu là một trong những chức năng có vai trò cực kỳ quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện đang nghiên cứu và soạn thảo hệ thống tài liệu hợp pháp phù hợp với chủ trương hoạt động của nhà nước.

Lập pháp trong một mối quan hệ khác cũng sẽ có ý nghĩa khác nhau, vì vậy pháp chế sẽ được hiểu theo nghĩa sau:

– Lập pháp được hiểu là các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện quyền lập pháp, nghiên cứu, trực tiếp soạn thảo Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác và thực hiện các nhiệm vụ: sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc soạn thảo, ban hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật cần phải tuân theo một trình tự chặt chẽ, chặt chẽ, đảm bảo các điều luật trong Hiến pháp có thể được thực hiện trong tương lai. thực tế.

Hiến pháp được biết đến là đạo luật gốc của quốc gia, đây cũng là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất. có thể kể đến như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bản chất nhà nước và nhiều vấn đề khác.

Các văn bản quy phạm pháp luật dưới Hiến pháp chỉ quy định cụ thể trong các lĩnh vực cụ thể, các văn bản này cần tuân theo tinh thần của Hiến pháp và không được trái với quy định của Hiến pháp.

xem thêm: Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp là gì? Sự phối hợp giữa 3 cơ quan?

Chủ thể là các nhà lập pháp sẽ thực hiện theo tinh thần nêu trên để có thể thực hiện việc soạn thảo phù hợp với cơ chế vận hành của nhà nước, mục tiêu mà nhà nước muốn đạt tới, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Phương pháp là gì? Vai trò của phương pháp? So sánh với biện pháp, giải pháp?

Ngoài ra, pháp chế còn được hiểu theo nghĩa là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành nghiên cứu, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi pháp luật.

Theo khái niệm nêu trên, ta thấy lập pháp được hiểu theo nghĩa hẹp hơn, không bao gồm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền soạn thảo và ban hành Hiến pháp mà chỉ soạn thảo và ban hành văn bản. pháp luật dưới Hiến pháp.

Ví dụ cụ thể là các văn bản quy phạm pháp luật: Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đất đai, Đạo luật hôn nhânluật lao động, luật hàng hải, v.v.

Như vậy, ta thấy lập pháp được hiểu theo quy định trên và trong Hiến pháp 2013, đây là một trong ba chức năng chính của nhà nước. Quyền lập pháp cũng song hành với các quyền cụ thể khác như quyền hành pháp, quyền tư pháp nhằm mục đích có thể tổng hợp thành quyền lực nhà nước.

Chúng ta có thể hiểu và nhận thức được rằng, mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và cơ quan lập pháp chính thực chất là vừa làm Hiến pháp, vừa phải căn cứ vào tình hình cụ thể, vừa sửa đổi Hiến pháp vừa làm đúng luật. luật và ngoài ra vừa sửa đổi luật. Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, thiết yếu của đất nước.

Như vậy, ta thấy quyền lập pháp được hiểu là quyền thuộc về toàn dân, được trao cho hội đại biểu nhân dân là Quốc hội.

2. Cơ quan lập pháp là gì?

Lập pháp được biết đến là một trong ba cơ quan có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Cơ quan lập pháp này được nhà nước giao nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện chức năng lập pháp của nhà nước. chính quyền.

Cơ quan lập pháp ở mỗi mô hình nhà nước là khác nhau, cơ quan lập pháp cũng sẽ nắm giữ các quyền lập pháp khác nhau, với tên gọi khác nhau. Cơ quan lập pháp khá phổ biến của các nước trong khu vực thế giới là nghị viện và quốc hội.

Ở nước ta, trong giai đoạn hiện nay, cơ quan lập pháp thuộc Quốc hội, thực hiện việc thi hành hiến pháp và làm luật. Vì Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đồng thời Quốc hội cũng là cơ quan thể hiện quyền lực nhà nước nên việc Quốc hội ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sẽ có giá trị pháp lý cao. và buộc toàn dân phải chịu trách nhiệm.

Xem thêm bài viết hay:  Nghĩa tường minh là gì? Hàm ý là gì? Phân biệt và lấy ví dụ?

Để Quốc hội thực hiện quyền lập pháp cụ thể là ban hành, sửa đổi Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật dưới Hiến pháp cần được thực hiện theo trình tự nghiêm ngặt, chặt chẽ trong từng giai đoạn.

Hiện nay, ở nước ta quy trình lập pháp được thực hiện theo các giai đoạn sau:

+ Soạn thảo Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thực hiện thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật đã soạn thảo.

+ Việc lấy ý kiến ​​các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, của nhân dân…

+ Thực hiện thông qua Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật.

+ Công khai các văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin, phổ biến rộng rãi đến mọi người.

Cơ quan lập pháp về cơ bản được hiểu là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia cụ thể, đó là làm và sửa đổi luật. Cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội, cũng là cơ quan đại diện cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, bên cạnh đó, Quốc hội cũng là cơ quan duy nhất có quyền làm và sửa đổi hiến pháp.

3. Cơ quan có thẩm quyền lập pháp:

Cơ quan lập pháp như chúng tôi đã phân tích cụ thể ở trên là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia, đó là làm luật và sửa đổi luật.

Trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam không chỉ xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp mà còn nhấn mạnh Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, không những vậy, Quốc hội còn là cơ quan của Quốc hội. Quyền hiến định duy nhất là làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.

Quốc hội với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân và thực hiện quyền lực của nhân dân, chức năng lập pháp là chức năng đặc trưng nhưng không phải là duy nhất của Quốc hội. ngày hội.

Hiện nay, ở nước ta, Quốc hội còn là cơ quan quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và sinh hoạt của công dân và nhiều vấn đề khác. Quốc hội còn có chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  HTTPS là gì? Tại sao nên sử dụng giao thức HTTPS?

Tuy nhiên, lập pháp cũng là chức năng đặc thù của Quốc hội nên thông thường Quốc hội còn được gọi chung là cơ quan lập pháp nhằm mục đích giúp người dân phân biệt cơ quan lập pháp với cơ quan lập pháp. các cơ quan hành pháp và tư pháp. Vì vậy, khi nói đến cơ quan lập pháp, người ta thường nghĩ ngay đến Quốc hội.

Không chỉ vậy, theo hiến pháp của một số nước, luật là hình thức chung của văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, kể cả trong trường hợp nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó được Quốc hội thông qua thuộc thẩm quyền cấp cao. Các chức danh nhà nước, có tính chất đặc thù, tên gọi của văn bản quy phạm pháp luật đó trên thực tế vẫn sẽ được gọi là luật và luật sẽ trở thành một dạng văn bản quy phạm pháp luật chung của Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp nước ta, ngoài luật, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam còn có một dạng văn bản khác là nghị quyết, cụ thể có thể kể đến là nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế – xã hội hàng năm. , nghị quyết về thi hành Hiến pháp và một số nghị quyết khác. Các nghị quyết này có hiệu lực như một đạo luật.

Hiện nay, cơ quan lập pháp ở các nước, theo quy định của hiến pháp, thường có những tên gọi cụ thể khác nhau như: Quốc hội, quốc hội, Xô viết tối cao, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Viện đại biểu nhân dân toàn quốc, Duma Quốc gia, …

Một Nhà nước hướng tới mục tiêu là có thể thực hiện các chính sách của mình, duy trì trật tự xã hội theo khuôn mẫu đã định, thì Nhà nước đó sẽ cần có một hệ thống pháp luật thống nhất, đó cũng chính là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực Nhà nước.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cơ quan lập pháp là gì? Các cơ quan có thẩm quyền lập pháp? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận