Có được phép xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm không?

Có được phép xây nhà trên đất trồng cây lâu năm không? Mức phạt đối với hành vi xây nhà trên đất trồng cây lâu năm? Làm thế nào để hợp pháp xây nhà trên đất trồng cây lâu năm?

Một trong những loại đất nông nghiệp có đất trồng cây lâu năm. Trên thực tế, nhiều người dân sử dụng đất trồng cây lâu năm nhưng vẫn tự ý xây nhà để ở mà không thông qua các thủ tục pháp lý liên quan, hành vi này còn có thể bị phạt tiền.

1. Có được phép xây nhà trên đất trồng cây lâu năm không?

Căn cứ Điều 6 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất:

“Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

Tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của những người sử dụng đất xung quanh.

Người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo quy định của Luật đất đai 2013, người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng theo độ sâu trong lòng đất và độ cao trong không trung, bảo vệ môi trường. công trình công cộng ngầm và tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó, trường hợp diện tích đất mà người sử dụng đất xây dựng nhà ở là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm thì bạn có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là bạn phải sử dụng đất đúng mục đích của loại đất đã được ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nói cách khác, nếu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm thì người sử dụng đất phải đồng nghĩa với việc quyền sử dụng vào mục đích này là trồng cây lâu năm. Không được phép sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở trên đó vì đây là mục đích duy nhất của đất ở. Pháp luật đất đai không cho phép sử dụng trái với mục đích sử dụng của loại đất hoặc phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang loại đất có nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật. sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở mới nhất 2022

2. Phạt xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm:

Đất đang sử dụng là đất trồng cây lâu năm và chỉ được sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất muốn xây dựng nhà ở thì có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Nếu chưa chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất cố tình xây nhà trên đất trồng cây lâu năm là trái pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Lập dàn ý, phân tích tâm trạng Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích

Hành vi xây nhà trái phép trên đất chưa được chuyển mục đích sử dụng có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. Nếu bạn cố tình thực hiện hành vi xây dựng nhà ở trái phép thì mặc dù đã bị xử lý hành chính nhưng vẫn có thể bị cưỡng chế phá dỡ công trình.

Theo đó, Khoản 2, 3, Điều 11, Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

2. Đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp tại nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp diện tích đất trái phép dưới 0,02 héc ta;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng trong trường hợp diện tích đất bị chuyển mục đích trái phép sang mục đích khác từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

c) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha;

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha;

xem thêm: Mua bán đất trồng cây lâu năm

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

đ) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

g) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng trong trường hợp diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

3. Trường hợp đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn đồ thị thì hình thức, mức độ phạt tiền gấp 2 lần. mức phạt tiền quy định tại khoản 2 Điều này.

Các biện pháp khắc phục:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

Xem thêm bài viết hay:  Hạn mức đất ở là gì? Hạn mức đất ở theo Luật Đất đai mới?

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; số lợi bất hợp pháp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

xem thêm: Làm thế nào để thay đổi từ cây hàng năm sang cây lâu năm?

3. Xây nhà trên đất trồng cây lâu năm như thế nào là hợp pháp?

Để được phép xây dựng nhà ở, hộ gia đình, cá nhân phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chuyển mục đích sử dụng đất là việc xin phép hoặc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để chuyển mục đích sử dụng đất ban đầu.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 57 Luật Đất đai 2013:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới dạng ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

xem thêm: Bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm để làm đường cao tốc

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Sổ đỏ (hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,..)

– Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc để bán và cho thuê theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản… (nếu có/đối với tổ chức)

Xem thêm bài viết hay:  Khi nào vật nhiễm điện âm? Vật nhiễm điện dương khi nào?

xem thêm: Có được xây nhà tạm trên đất trồng cây lâu năm không?

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung trong thời hạn 03 ngày.

Bước 3: Xử lý và giải quyết

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và thẩm định thực địa, mục đích sử dụng đất. Sau đó trình UBND cấp huyện (cấp tỉnh nếu là tổ chức) quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Chú ý: Trường hợp cá nhân, hộ gia đình xin chuyển đất nông nghiệp sang mục đích thương mại, dịch vụ thì diện tích từ 0,5 ha trở lên thì UBND cấp huyện phải trình UBND cấp tỉnh cho phép.)

– Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Trả kết quả

xem thêm: Thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, đất ở, đất trồng cây lâu năm gần nhất

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đặc biệt:

không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).

không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Thời gian không tính các ngày nghỉ lễ, tết ​​theo quy định của pháp luật; không tính thời gian nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý vụ việc sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Nghĩa vụ tài chính mà người có nhu cầu chuyển đổi mục đích cần thực hiện bao gồm:

tiền sử dụng đất

Phí đăng ký

Như vậy, nếu muốn xây nhà trên đất trồng cây lâu năm thì người sử dụng đất cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

xem thêm: Chăn nuôi trên đất trồng cây lâu năm cần những thủ tục gì?

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Có được phép xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm không? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận