Cơ chế một cửa là gì? Quy chế, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa?

Cơ chế một cửa là gì? Quy định thực hiện cơ chế một cửa? Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa? Ưu nhược điểm của PMNM?

Vấn đề thủ tục hành chính ngày càng được quan tâm do nhu cầu của người dân ngày càng cao. Để đáp ứng thực tế, cơ chế một cửa ra đời là một hình thức cải cách thủ tục mang lại hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Cơ chế này đã được áp dụng cho các cơ quan hành chính địa phương nhằm cải cách thủ tục hành chính từ cấp thấp nhất. Với mục tiêu đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính, rút ​​ngắn thời gian giao dịch giữa người dân và cơ quan hành chính.

* Cơ sở pháp lý

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc Thủ tục hành chính.

1. Cơ chế một cửa là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì có định nghĩa về một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. – Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. hành chính như sau:

Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức. , cá nhân của cơ quan có thẩm quyền thông qua Bộ phận một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.

Bộ phận một cửa có hai hình thức: Một là giải quyết trong nội bộ cơ quan; Thứ hai, có sự kết hợp của các cơ quan có thể giải quyết vấn đề. Cơ chế một cửa theo hình thức hai là cơ chế một cửa liên thông.

Cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính là phương thức phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết một thủ tục hành chính hoặc một nhóm thủ tục hành chính. Các cơ quan đầu mối liên hệ với nhau, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận Một cửa quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, cơ chế một cửa quốc gia đang cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để làm thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hàng hóa XNK thông qua một hệ thống thông tin. tích hợp. Cơ quan quản lý nhà nước quyết định cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; Cơ quan hải quan quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên Hệ thống thông tin tích hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Giấy tờ có giá là gì? Các nhầm lẫn hay gặp về giấy tờ có giá?

2. Quy chế thực hiện cơ chế một cửa:

Quy trình một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính bắt đầu từ việc công dân nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan nhà nước. Việc tiếp nhận hồ sơ là một chiều, tức là người có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính sẽ đề xuất, kiến ​​nghị đến nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có nhiều cách để nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền như:

xem thêm: Cơ chế là gì? Thảo luận một số khái niệm liên quan đến cơ chế?

– Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan chức năng;

– Thông qua dịch vụ: có thể là dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thông qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc thông qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;

– Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Công dân sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả sau khi nộp hồ sơ thành công. Đồng thời, bạn có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua mã số hồ sơ được cấp trên các Trang thông tin điện tử trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Đối với các bên chức năng, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định, xử lý, xem xét, thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng nội dung vướng mắc của công dân. Sau đó chuyển cho bộ phận chức năng (trong cơ quan) hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết trường hợp đấu nối.

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc phân công cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, nhiệm vụ phù hợp với vấn đề cần giải quyết. Họ sẽ tiến hành giải quyết và trình duyệt kết quả thủ tục hành chính.

Đây là những bước cơ bản để người dân hiểu được quy trình làm việc của các cơ quan nhà nước cũng như biết được vai trò, trách nhiệm của mình ở những khâu nào. Mỗi bước giải quyết thủ tục hành chính đều có quy định riêng về phương thức, thời gian giải quyết để đảm bảo cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng trách nhiệm, quy trình đảm bảo quyền lợi của người dân. Vì vậy, trong từng trường hợp cụ thể, người dân có quyền hỏi và được biết thủ tục hành chính của mình, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

3. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa:

– Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và của cơ quan có thẩm quyền.

xem thêm: Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế và thương mại ASEAN

– Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông, được quản lý tập trung, thống nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì? Mẫu chứng từ và cách ghi?

– Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

– Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương pháp khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân.

– Không phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình trong thi hành công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt. ký kết hoặc gia nhập.

4. Ưu nhược điểm của PMNM:

* Ưu điểm của cơ chế một cửa

– Giúp khắc phục các thủ tục rườm rà, từ đó tiết kiệm thời gian, tránh chồng chéo giấy tờ.

– Tinh giản, gọn nhẹ bộ máy nhà nước

– Thống nhất chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

* Nhược điểm của cơ chế một cửa

Kết quả đạt được đã đem lại sự thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua đạt hiệu quả cao, từng bước đáp ứng được nhiều nhu cầu của công dân. Những thành tích này cần phát huy và phát triển hơn nữa. Để làm được điều này, chúng ta cần nhìn vào những hạn chế để nhận diện vấn đề và đưa ra biện pháp khắc phục.

Cơ chế “một cửa liên thông” còn có nơi chưa phù hợp. Qua thời gian hoạt động, đến nay, Trung tâm Một chiều đã bộc lộ một số hạn chế, trong đó hạn chế lớn nhất là tính chất chưa đồng bộ. Đó là:

– Chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng về dịch vụ hành chính của người dân.

– Chưa giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của một cấp hành chính.

-Việc đầu tư trang thiết bị chưa đồng đều mà chỉ tập trung ở những nơi trọng điểm, trình độ cao nên làm giảm năng suất công việc và tăng thời gian giải quyết các thủ tục liên quan.

– Việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, ách tắc do trình độ chuyên môn đào tạo của cán bộ, công chức nhà nước chưa đồng đều.

– Việc tách các bộ phận dẫn đến sự liên kết chưa thực sự chặt chẽ, thủ tục thường xuyên thay đổi dẫn đến thời gian giải quyết kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan.

Xem thêm bài viết hay:  Tục ngữ là gì? Phân biệt Thành ngữ với Tục ngữ? Lấy ví dụ?

– Sự cố mới chỉ được khắc phục ở cấp hành chính, chưa đồng bộ giữa ngành với ngành, giữa ngành với chính quyền cấp huyện.

– Không có tư cách pháp nhân trong bộ máy hành chính như các cơ quan chuyên môn; Mô hình tổ chức chưa ổn định, cán bộ, viên chức chưa yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

– Lãnh đạo các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng mức đến Trung tâm một cửa về cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng cũng như các điều kiện làm việc khác cho công chức thi hành công vụ.

– Một số khó khăn nội tại của cơ quan có thẩm quyền trong cơ chế một cửa:

– Một số văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên quy định rõ ràng, còn chồng chéo về thẩm quyền giải quyết; Việc phân cấp giữa Thành phố và quận, huyện trên một số lĩnh vực chưa hợp lý, gây tranh cãi giữa cán bộ công chức và người dân.

– Cơ quan chức năng chưa bao quát hết công việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính.

– Trình độ nghiệp vụ của cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ chưa được chuẩn hóa và thường xuyên được bồi dưỡng. Các quy định chưa được thực thi nghiêm túc, gây phiền hà cho công dân.

– Việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính chưa thực sự đảm bảo, cụ thể: chưa mở sổ theo dõi đầy đủ 100% thủ tục hành chính theo quy định; một số lĩnh vực không có phiếu hẹn nơi tiếp nhận và trả kết quả dẫn đến một số hồ sơ đến hạn nhưng không được thống kê liên thông; Việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định như: chưa cấp tờ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết…

– Đơn vị chưa phát huy tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, chưa chủ động ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

– Việc theo dõi hồ sơ quyết toán chưa được thực hiện chặt chẽ; Vẫn còn nhiều văn bản chậm trễ chưa được quản lý để xin lỗi theo đúng quy định.

– Giải quyết thủ tục hành chính phải thông qua hội đồng, liên ngành thiếu linh hoạt (chờ nhiều văn bản mới thực hiện họp, thay vì xin ý kiến ​​bằng văn bản).

Trên đây là thông tin cơ bản về cơ chế một cửa là gì, quy trình giải quyết thủ tục hành chính qua sở là gì và cơ chế một cửa là gì. Qua thực tiễn nhận thấy những hạn chế để người dân vừa hiểu vừa giám sát, kiểm soát và hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ cũng như giải quyết vướng mắc cho người dân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cơ chế một cửa là gì? Quy chế, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận