Chung thẩm là gì? Khái niệm về chung thẩm?

một thẩm phán cuối cùng là gì? Tìm hiểu về phán quyết trọng tài? Quy định về hiệu lực của phán quyết trọng tài ? Quy định về hủy phán quyết trọng tài ?

Chúng tôi nhận thấy rằng, hiện nay pháp luật nước ta luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, kể cả đối với các thỏa thuận giải quyết tranh chấp liên quan đến việc lựa chọn trọng tài thương mại hoặc tòa án trọng tài. quyết định. Tuy nhiên, sự thỏa thuận giữa các bên sẽ không trái với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Có nhiều thuật ngữ được sử dụng trong quá trình giải quyết vụ việc. Một trong số họ là thẩm phán cuối cùng. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phán xét cuối cùng là gì? Khái niệm phán quyết cuối cùng?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Cơ sở pháp lý:

– Luật trọng tài thương mại 2010.

– Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

1. Phán Quyết Cuối Cùng là gì?

Xét xử chung thẩm là thuật ngữ dùng để chỉ vụ án mà Toà án xét xử hoặc ra quyết định giải quyết vụ án đã qua hai cấp xét xử (tức là đã giải quyết theo thủ tục phúc thẩm). ). Trong trường hợp cụ thể này, các chủ thể là đương sự sẽ không có thẩm quyền kháng cáo bản án, quyết định đã giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

2. Tìm hiểu về phán quyết trọng tài:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010 có nội dung như sau: “5. Phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng.” Đây là một trong những nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài.

Trên thực tế, phán quyết của trọng tài sẽ có hiệu lực như phán quyết của tòa án.

Phán quyết trọng tài về cơ bản được hiểu là quyết định của Hội đồng trọng tài nhằm mục đích giải quyết toàn bộ nội dung tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Theo Luật Trọng tài thương mại 2010, vấn đề thi hành phán quyết trọng tài thương mại đã được quy định tại Chương X, Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. .

Theo quy định tại Điều 1, 2 Luật Thi hành án dân sự 2014 và Điều 67 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì phán quyết trọng tài sẽ được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án. thẩm quyền thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại thuộc về cơ quan thi hành án dân sự.

3. Quy định về hiệu lực của phán quyết trọng tài:

Cụ thể, theo quy định tại khoản 5 Điều 60 Luật trọng tài thương mại 2010 có nội dung cụ thể như sau: “Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định”.

Như vậy, căn cứ quy định trên ta thấy phán quyết trọng tài là chung thẩm nên tranh chấp của các chủ thể khi đã được giải quyết sẽ không có ai trong số họ xem xét lại. các cấp, cơ quan xét xử khác (trừ trường hợp hủy phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật). Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày ra phán quyết, tuy nhiên, do phán quyết trọng tài trên thực tế không quy định thời hạn thi hành phán quyết nên chủ thể là bên thi hành phán quyết. Phán quyết trọng tài thực tế sẽ chỉ được yêu cầu thi hành phán quyết sau khi hết thời hạn thi hành phán quyết và đối tượng của phán quyết không thành công hoặc được thi hành không đầy đủ.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng mua bán tài sản là gì? Quy định về hợp đồng mua bán tài sản?

Chính vì vậy, khi Hội đồng Trọng tài đã ra phán quyết trọng tài, các bên liên quan sẽ không thể tiếp tục khởi kiện ra Tòa án, trừ trường hợp một bên có đơn đề nghị Tòa án xem xét hủy phán quyết. phán quyết trọng tài và Tòa án hủy phán quyết trọng tài trên những căn cứ cụ thể quy định tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010.

Cùng với đó, chúng ta thấy rằng, trong thực tế đối với vấn đề tố tụng trọng tài giữa tòa án và trung tâm trọng tài hiện nay có một số thẩm phán chưa căn cứ cụ thể vào Điều 415 của Bộ luật tố tụng. Tố tụng dân sự 2015 quy định: “Thủ tục giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam” và Điều 12 Luật trọng tài thương mại. Trọng tài thương mại năm 2010 mà các thẩm phán này cho rằng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự dẫn đến việc hủy phán quyết trọng tài không chính xác.

Trên thực tế, hội đồng trọng tài của các vụ việc cụ thể thường sẽ bao gồm các chủ thể là các chuyên gia có trình độ cao, nhưng cũng sẽ có một số người có kiến ​​thức và thực hành. Do chưa có kinh nghiệm giải quyết tố tụng trọng tài nên một số thành viên của Hội đồng trọng tài thường tập trung nhiều vào nội dung tranh chấp dẫn đến bỏ sót tố tụng. .

Nhiều chủ thể là thẩm phán giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, trong nhiều vụ việc cụ thể, các chủ thể này chưa tiếp xúc nhiều với thực tiễn trọng tài và nội dung tranh chấp nên các thẩm phán còn có những quan điểm khác nhau về đường lối giải quyết trọng tài. trường hợp.

4. Quy định về hủy phán quyết trọng tài:

Trường hợp hủy phán quyết trọng tài:

Theo quy định tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010 thì việc hủy phán quyết trọng tài có các nội dung sau:

– Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài khi nhận được yêu cầu của một bên.

Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật bị hủy khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 12

+ Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật bị hủy bỏ khi không có thỏa thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu.

+ Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật bị hủy bỏ khi thành phần Hội đồng trọng tài hoặc tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận của các bên hoặc trái với quy định của pháp luật.

+ Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật sẽ bị hủy khi vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng trọng tài; trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài thì nội dung đó bị hủy.

+ Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật sẽ bị hủy khi chứng cứ do các bên cung cấp làm căn cứ để Hội đồng trọng tài ra phán quyết là giả mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của các bên tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của phán quyết trọng tài.

+ Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật sẽ bị hủy bỏ khi phán quyết trọng tài đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

– Khi Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài thì nghĩa vụ chứng minh được xác định cụ thể như sau:

+ Chủ thể là bên yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010 có nghĩa vụ chứng minh Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp sau: các trường hợp cụ thể đó.

+ Đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010, Tòa án sẽ có trách nhiệm chủ động xác minh, thu thập chứng cứ để quyết định hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài . năng lực.

Như vậy, pháp luật quy định cụ thể Tòa án có quyền hủy phán quyết trọng tài sau khi chứng minh được phán quyết trọng tài đó trái với một hoặc một số nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. Hội đồng trọng tài khi giải quyết vụ việc đã không tuân theo nguyên tắc này khi ra phán quyết trọng tài. Hoặc khi phán quyết trọng tài xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của bên này hoặc bên kia hoặc của người thứ ba. Và, nhiều trường hợp khác đã được nêu rõ ở trên.

Chủ thể có quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài:

Theo quy định tại Điều 69 Luật trọng tài thương mại 2010, quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài được quy định với những nội dung cụ thể như sau:

– Kể từ ngày nhận được phán quyết trọng tài và trong thời hạn 30 ngày, nếu một bên có đủ căn cứ chứng minh được Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 68 của Luật Trọng tài thương mại 2010 thì bên đó sẽ có quyền làm đơn gửi Tòa án có thẩm quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài gửi đến Tòa án cần kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh cho việc yêu cầu hủy là có căn cứ và hợp pháp.

Xem thêm bài viết hay:  Những thành tựu văn hóa cổ đại được sử dụng đến ngày nay

– Trường hợp việc nộp đơn quá hạn do sự kiện bất khả kháng thì thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng sẽ không tính vào thời hạn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của đối tượng đó.

Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng, theo quy định của pháp luật, các bên trong tranh chấp thương mại có quyền gửi đơn đến Tòa án với mục đích yêu cầu hủy phán quyết của Hội đồng trọng tài, tuy nhiên các chủ thể cũng cần lưu ý: chứng cứ chứng minh phán quyết trọng tài không đúng.

Các chủ thể muốn hủy phán quyết trọng tài mà chủ thể là người khởi kiện phải làm đơn theo quy định tại Điều 70 Luật trọng tài thương mại 2010:

– Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của các chủ thể cần có các nội dung chủ yếu sau:

+ Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của các bên phải có các thông tin về ngày, tháng, năm của đơn.

+ Đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của các bên phải có tên, địa chỉ của bên yêu cầu.

+ Yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của các chủ thể sẽ cần phải có thông tin về yêu cầu và căn cứ hủy phán quyết trọng tài.

– Hồ sơ phải kèm theo các giấy tờ sau:

Bản chính hoặc bản sao phán quyết trọng tài có chứng thực hợp lệ.

+ Bản chính hoặc bản sao thỏa thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ.

Cần lưu ý rằng đối với các tài liệu kèm theo đơn bằng tiếng nước ngoài, nó sẽ phải được dịch sang tiếng Việt và bản dịch phải được chứng thực hợp lệ.

Như vậy, thấy rằng, nếu có đủ cơ sở chứng minh phán quyết trọng tài là không đúng thì một trong các bên tranh chấp đều có quyền nộp đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài này. Toà án sẽ có trách nhiệm xem xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài, nếu xét thấy thực sự có sai sót thì sẽ huỷ phán quyết trọng tài.

Nhìn chung, như chúng tôi đã nói ở trên, phán quyết của trọng tài có giá trị pháp lý như bản án của tòa án. Tuy nhiên, trên thực tế, pháp luật nước ta chỉ cho phép lựa chọn trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại. Tòa án sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tất cả các lĩnh vực.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chung thẩm là gì? Khái niệm về chung thẩm? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận