Chứng minh thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý? Lấy ví dụ?

Thực tế chứng minh là tiêu chí của chân lý? Cho một ví dụ về thực hành như là tiêu chí của chân lý? Chân lý là lý thuyết và thực hành là thực hành?

Thực tế và sự thật đối lập nhau, nhưng chúng cùng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Chân lý là lý thuyết và thực hành là thực hành. Vậy thực hành có phải là tiêu chí của chân lý không? Dưới đây chúng tôi sẽ chứng minh rằng thực hành có phải là tiêu chí của chân lý? Ví dụ?

Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Thực hành chứng minh là tiêu chí của sự thật:

Thực hành là tiêu chí duy nhất của chân lý.

Thông qua thực hành, chúng ta phân biệt được giữa chân lý và sai lầm, tức là thực tiễn đóng vai trò là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

Thực tế, nói đến vấn đề thực tiễn, chúng ta hiểu ngay đây là hoạt động vật chất mang tính tất yếu khách quan, diễn ra độc lập với nhận thức, nó luôn vận động và phát triển trong lịch sử. . Nhờ đó thúc đẩy nhận thức, vận động và phát triển. Bất kỳ sự thay đổi nhận thức nào cuối cùng cũng không thể vượt ra ngoài thử thách của thực tế. Nó thường xuyên phải chịu sự kiểm tra trực tiếp của thực hành.

Qua đó chúng tôi cũng có nhiều nhận xét hơn về Vai trò của thực hành như một tiêu chuẩn và thực hành cũng là một loại thước đo giá trị của tri thức có được trong nhận thức. Đồng thời nó bổ sung, sửa chữa, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển và hoàn thiện nhận thức. C.Mác đã viết rằng “vấn đề tư duy của con người có đạt đến chân lý khách quan hay không hoàn toàn không phải là vấn đề lý thuyết mà là vấn đề thực tiễn. Trong thực tế, con người phải chứng minh sự thật ”.

Thực tiễn có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc kiểm tra và chứng minh rằng chúng ta xác định được đâu là kiến ​​thức bình thường, đâu là kiến ​​thức đúng, sai ở đâu cũng như điều gì nên làm, điều gì nên làm. Việc gì không nên làm, việc gì không đúng pháp luật, nhưng sự thật là hiểu biết đúng đắn, đúng pháp luật hoặc đúng pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Cẩm nang kinh nghiệm đi thuê phòng trọ cho tân sinh viên

Thực tiễn không chỉ là điểm xuất phát của nhận thức, là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của nhận thức mà còn là nơi nhận thức luôn phải hướng tới để nghiệm ra tính đúng đắn của quan niệm. tôi. Vì vậy, thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chí để kiểm nghiệm chân lý. Và khi nhấn mạnh điều này, V.I.Lê-nin đã viết:

“Quan điểm sống và thực tiễn phải là quan điểm cơ bản và đầu tiên của lý thuyết nhận thức”.

Như vậy có thể thấy, tri thức phù hợp với thực tế khách quan và đã được thực tiễn kiểm nghiệm là tri thức đúng đắn, đúng thời điểm, phù hợp với thực tế khách quan, còn những tri thức sai lệch, sai trái. không thể phù hợp với thực tế khách quan.

Chân lý có tính cụ thể, gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định và điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Chân lý khác với thực tế là mỗi tri thức đúng luôn có một nội dung nhất định, nội dung đó luôn gắn với một đối tượng xác định, đang xảy ra, vì vậy chân lý nào cũng gắn với những sự vật nhất định. sự kiện lịch sử cụ thể.

Lợi ích và vai trò của nguyên tắc được thể hiện rất rõ ràng, đó là có thể đề cao tính cụ thể của chân lý, có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn. Việc xem xét, đánh giá từng sự vật, hiện tượng, từng việc làm phải trên quan điểm lịch sử – cụ thể để vận dụng vào thực tiễn, xác định rõ sự thật.

Nhận thức là tri thức về bản chất các quy luật của thực tế, của thực tiễn, mà thực tiễn còn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức giúp con người hiểu và biết thêm về các quy luật này. luật, đã là luật thì không thể phủ nhận sẽ tồn tại và là chân lý.

Tiêu chuẩn thực hành vừa tuyệt đối vừa tương đối.

Tuyệt đối vì nó là tiêu chí khách quan duy nhất, tương đối vì bản thân thực tại luôn biến đổi và phát triển. Sự thay đổi này dẫn đến việc tiếp tục bổ sung và phát triển các kiến ​​thức trước đó.

Xem thêm bài viết hay:  Khái quát về Triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng và Cận đại

Chân lý cũng là khách quan, là sự thống nhất giữa hai cấp độ, chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, cũng có nghĩa là nhận thức phải trải qua một quá trình đi từ không biết đầy đủ đến hoàn toàn biết. hiểu thêm về các sự vật, hiện tượng. Nhưng thực tiễn là cơ sở chủ yếu và trực tiếp của nhận thức, là mục đích của nhận thức, là tiêu chuẩn để kiểm tra tính chính xác của kết quả nhận thức. Nhưng nhận thức là quá trình tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động vật chất lịch sử, xã hội có mục đích của con người nhằm cải tạo thế giới.

Cụ thể, đối với mỗi chân lý, chúng ta luôn thấy nó xác thực, chân thực và luôn được thực tiễn kiểm nghiệm vì chân lý là sản phẩm của quá trình con người nhận thức là tri thức đúng đắn.

Và chân lý và thực tiễn có quan hệ mật thiết với nhau bởi vì chính trong thực tế, con người mới tìm ra chân lý, tức là chứng minh tính thực tế và sức mạnh và tính trần tục của tư duy.

2. Đưa ra một ví dụ về thực hành như là tiêu chí của sự thật:

Trước khi đưa ra những ví dụ thực tế làm tiêu chí của chân lý, cần giải thích trong thực tế tiêu chí của chân lý là gì?

Thực hành là tiêu chí duy nhất của chân lý:

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, vấn đề thực tiễn là hoạt động thể chất có một tất yếu khách quan, diễn ra độc lập với tri giác, nó luôn vận động và phát triển trong lịch sử, từ đó phát huy tác dụng. nhận thức, vận động và phát triển. Bất kỳ sự thay đổi nào của nhận thức đều liên tục chịu sự kiểm tra trực tiếp của thực tiễn.

Thông qua các giá trị của thực tiễn để biết điều gì là hợp pháp, điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm …

Thực tiễn là điểm xuất phát của nhận thức, là nhân tố có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của tri giác, đồng thời cũng là nơi luôn hướng tới của tri giác để kiểm nghiệm tính đúng đắn.

Con người luôn phải quán triệt quan điểm thực tiễn đòi hỏi nhận thức phải xuất phát từ thực tế. Nếu xa rời thực tiễn sẽ dẫn đến sai lầm của bệnh chủ quan, tự nguyện, giáo điều, máy móc, quan liêu.

Xem thêm bài viết hay:  Đảng đoàn là gì? Chức năng và nhiệm vụ của Đảng đoàn?

Kiến thức phù hợp với thực tế khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm mới là kiến ​​thức chân chính.

Chân lý là cụ thể, có đặc điểm là gắn liền và phù hợp giữa nội dung phản ánh với một đối tượng nhất định và điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể.

Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng đối với mỗi loại tri thức chân chính bao giờ cũng có một nội dung nhất định, nội dung đó luôn gắn với một đối tượng xác định, nên mọi chân lý đều gắn với điều kiện lịch sử. Vì vậy, việc chúng ta nắm vững những nguyên lý về tính cụ thể của chân lý có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn.

Nhận thức là hiểu biết về bản chất quy luật của hiện thực, lấy thực tiễn là cơ sở, động cơ và mục đích của nhận thức.

– Tiêu chuẩn thực hành vừa tuyệt đối vừa tương đối

Chân lý cũng là khách quan, là sự thống nhất giữa hai cấp độ, chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, cũng có nghĩa là nhận thức phải trải qua một quá trình đi từ không biết đầy đủ đến hoàn toàn biết. hiểu thêm về các sự vật, hiện tượng.

Chính trong thực tế, người ta chứng minh sự thật, tức là chứng minh tính thực tế và sức mạnh, sự trần tục của tư duy.

Ví dụ: Nhà bác học Galileo đã phát hiện ra định luật về lực cản của không khí.

Ví dụ: Trái đất quay quanh mặt trời

Ví dụ: Không có gì quý hơn độc lập, tự do

Như vậy, qua ví dụ trên, chúng ta đã đưa ra đủ để chúng ta tìm ra các quy tắc điểm để chứng minh rằng thực tiễn là tiêu chí của chân lý. Bởi chỉ khi đem những kiến ​​thức đã có được qua cảm nhận đối chiếu với thực tế để kiểm tra, thử nghiệm mới có thể khẳng định được tính đúng đắn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chứng minh thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý? Lấy ví dụ? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận