Chủ nghĩa tư bản là gì? Đặc điểm và vai trò của chủ nghĩa tư bản?

Nội dung của khái niệm tư bản là gì? Từ quan niệm đó, hãy đưa ra những quy định về đặc điểm, vai trò của chủ nghĩa tư bản dưới góc độ pháp lý và những nhận định của các nhà khoa học, nhà lập pháp?

Trong thời điểm nhân dân ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời với mong muốn làm bạn với tất cả các nước. Trên thế giới. Hơn nữa, chủ nghĩa xã hội không phải ngẫu nhiên ra đời và phát triển. Tất nhiên, nó phải mở ra con đường riêng để phát triển trên cơ sở những thành tựu sẵn có của xã hội loài người. Tất nhiên, những thành tựu này phần lớn được xây dựng trên cơ sở những thành tựu của chủ nghĩa tư bản hiện đại, bao gồm cả những bài học thất bại và những kinh nghiệm thành công của nó. Chính vì vậy nó chỉ có thể đạt được những thành tựu của mình trên cơ sở tổng kết những bài học và kinh nghiệm lịch sử, trên cơ sở phát triển của xã hội loài người. Chỉ nghiên cứu những thành công và thất bại, những ưu và nhược điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại, loại bỏ cái tốt và cái xấu của nó.

Vậy là theo quá trình tổng kết, tích lũy kinh nghiệm, chính các nhà khoa học đã xác định và gọi tên một giai đoạn phát triển xã hội, phát triển kinh tế theo chủ nghĩa tư bản. Nội dung của khái niệm tư bản là gì? Từ quan niệm đó, hãy đưa ra những quy định về đặc điểm, vai trò của chủ nghĩa tư bản dưới góc độ pháp lý và những nhận định của các nhà khoa học, nhà lập pháp?

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài:

1. Chủ nghĩa tư bản là gì?

Trên cơ sở kế thừa những thành tựu và nội dung liên quan đến phát triển đất nước, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa. Theo đó, chủ nghĩa tư bản được định nghĩa là một hệ thống kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và hoạt động sản xuất vì lợi nhuận.

Theo lịch sử các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chủ nghĩa tư bản xuất hiện đầu tiên ở châu Âu và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến ​​châu Âu và chính thức được xác lập. như một hình thức xã hội ở Hà Lan và Anh vào thế kỷ XVII. Tiếp đó, sau cuộc cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, hình thức chính trị “nhà nước tư bản chủ nghĩa” dần chiếm ưu thế ở châu Âu và xóa bỏ dần hình thức nhà nước của chế độ phong kiến. Cao quý. Và sau này hình thái chính trị – kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa lan rộng khắp châu Âu và thế giới.

Xem thêm bài viết hay:  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: Diễn biến, kết quả và ý nghĩa?

Chủ nghĩa tư bản được biết đến trong tiếng Anh là capitallism. Đồng thời, chủ nghĩa tư bản được biết đến như một hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội trong đó phần lớn tài sản, bao gồm cả tài sản được sử dụng trong sản xuất, thuộc sở hữu tư nhân. Theo đánh giá và hiểu biết của tác giả, chủ nghĩa tư bản được đánh giá là khác biệt cơ bản so với chế độ phong kiến ​​- hệ thống kinh tế trước nó – ở chỗ, Trong thời kỳ và thời kỳ của chủ nghĩa tư bản, theo truyền thống, các dịch vụ lao động được mua, bán, trao đổi để lấy tiền lương chứ không phải cung cấp trực tiếp thông qua cửa hàng tạp hóa hoặc theo lệnh của lãnh chúa.

Bên cạnh đó, chủ nghĩa tư bản không giống chủ nghĩa tư bản mà nó khác ở chỗ chủ nghĩa xã hội về cơ bản được gọi là trong chủ nghĩa xã hội, hình thức sở hữu chủ yếu là tài sản xã hội. (tất cả mọi người và tập thể). Đối với bản chất của chủ nghĩa tư bản được định nghĩa ở đây, cơ chế giá được sử dụng như một hệ thống tín hiệu để phân bổ các nguồn lực cho các mục đích sử dụng khác nhau theo nhu cầu của người tiêu dùng. cá nhân, tổ chức khác nhau thực hiện. Các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản được đặc trưng bởi mức độ sử dụng cơ chế giá cả, mức độ cạnh tranh trên thị trường và mức độ can thiệp của chính phủ.

2. Đặc điểm và vai trò của chủ nghĩa tư bản:

2.1. Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản:

Dựa vào những số liệu đã được ghi nhận qua các giai đoạn, có thể rút ra những nét đặc trưng của chủ nghĩa tư bản bao gồm: Các loại hình tư hữu mà cá nhân này đã tích luỹ được trong giai đoạn tư bản chủ nghĩa này, họ là những người có tiếng nói lớn, tích luỹ được tư bản lao động làm công ăn lương, trao đổi tự nguyện, giá cả cạnh tranh và hệ thống thị trường. Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản còn hiện diện, trong thời kỳ này, những cá nhân hay chủ thể nào có nhiều của cải vật chất sẽ là người có quyền quyết định mọi việc xảy ra trên thế giới. xã hội chủ nghĩa tư bản này.

Xem thêm bài viết hay:  Quy định về chuyển sinh hoạt Đảng của Đảng viên khi nghỉ hưu

Như vậy, trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, theo định nghĩa của chủ nghĩa tư bản, hoạt động và đầu tư được quyết định bởi chủ sở hữu tài sản, tư liệu sản xuất hoặc năng lực sản xuất. trong thị trường tài chính, trong khi giá cả và phân phối hàng hóa và dịch vụ phần lớn được quyết định bởi sự cạnh tranh trên thị trường hàng hóa và dịch vụ.

Bên cạnh đó, một trong những đặc điểm không thể bỏ qua là hình thức thuần túy nhất của chủ nghĩa tư bản là thị trường tự do hay chủ nghĩa tư bản tự do kinh tế theo nghĩa này. kinh doanh không giống như các thời kỳ trước mà chỉ phụ thuộc vào việc các chủ thể trong chủ nghĩa tư bản tham gia vào hoạt động kinh tế này như thế nào. Tại đây, các cá nhân tham gia kinh doanh thực hiện việc mua bán hàng hóa một cách thuận tiện và theo ý muốn của các bên mà không bị hạn chế. Họ có thể quyết định nên đầu tư, sản xuất hay bán ở đâu, và với mức giá nào để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Thị trường tự do kinh tế hoạt động mà không có bất kỳ kiểm tra hoặc cân bằng nào.

Trong thời đại ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã áp dụng hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa kết hợp với một số quy định về hoạt động kinh tế mà chính phủ có đối với quyền kinh doanh và tài sản. quyền sở hữu của một số ngành công nghiệp theo những gì phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của mỗi cá nhân trong chủ nghĩa tư bản.

Cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua các khía cạnh chức năng của chủ nghĩa tư bản. Như vậy, theo quan điểm của tác giả, chủ nghĩa tư bản là một quá trình giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh tế và phân phối tài nguyên. Điều này nhằm mục đích thay thế cho quá trình đưa ra quyết định kinh tế thông qua các phương pháp chính trị tập trung, như với chủ nghĩa xã hội hay chế độ phong kiến, kế hoạch kinh tế dưới chủ nghĩa tư bản diễn ra thông qua các quyết định phi tập trung và tự nguyện.

2.2. Vai trò của chủ nghĩa tư bản:

Bên cạnh việc chỉ ra những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản trong quá trình phát triển tư bản chủ nghĩa, không thể bỏ qua vai trò của chủ nghĩa tư bản xét từ góc độ phát triển kinh tế của nền kinh tế thị trường nước ta. Một trong những vai trò then chốt và quan trọng nhất của chủ nghĩa tư bản được biết đến qua việc tạo ra động cơ khuyến khích các doanh nghiệp tái phân bổ nguồn nguyên liệu thô từ những kênh không mang lại lợi nhuận sang những lĩnh vực mà người tiêu dùng đánh giá cao hơn. Đồng thời, theo những gì được biết và hiểu về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tư bản đã được chứng minh là một phương tiện hiệu quả cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Dịch vụ là gì? Bản chất, đặc điểm và các loại hình dịch vụ?

Trước sự phát triển và sức mạnh ngày càng lớn của chủ nghĩa tư bản trong thời gian gần đây, sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng diễn ra chủ yếu thông qua việc chiếm đoạt và khai thác tài nguyên của các nước khác. chinh phục gia đình.

Trên cơ sở quan sát và thu thập hoạt động thu nhập bình quân đầu người, có thể thấy rằng thu nhập bình quân đầu người trung bình toàn cầu không thay đổi trong bối cảnh phát triển của xã hội nông nghiệp cho đến khoảng năm 1750 khi gốc rễ của Cách mạng Công nghiệp bắt đầu nhen nhóm .

Trong các thế kỷ và các giai đoạn phát triển tiếp theo, xã hội ngày càng phát triển kéo theo quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa do các chủ thể và các chủ thể thực hiện. Hoạt động kinh doanh dẫn dắt nền kinh tế đã nâng cao mạnh mẽ năng lực sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm và của cải vật chất. Trong quá trình cạnh tranh của thị trường tư bản, các chủ thể ngày càng có nhiều hàng hóa chất lượng cao và những hàng hóa này ngày càng dễ tiếp cận người tiêu dùng, nâng cao mức sống của nhân dân. , điều mà trước đây không ai ngờ tới. Chính vì những lý do này mà hầu hết các nhà lý luận chính trị và hầu hết các nhà kinh tế đều coi chủ nghĩa tư bản là hệ thống trao đổi hiệu quả nhất và mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế. nhà xuất bản trên thế giới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chủ nghĩa tư bản là gì? Đặc điểm và vai trò của chủ nghĩa tư bản? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận