Chiến tranh nhân dân là gì? Thế trận chiến tranh nhân dân?

Chiến tranh nhân dân là gì? Mục đích và đối tượng của chiến tranh nhân dân? Đặc điểm và tính chất của chiến tranh nhân dân là gì?

Từ xa xưa, đất nước Việt Nam đã trải qua bao cuộc chiến tranh lớn nhỏ và chiến thắng. Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân nhằm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ quyền đất nước. chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng. Vậy, chiến tranh nhân dân là gì?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Chiến tranh nhân dân là gì?

Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân, lấy lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh nhân dân là chiến tranh chính nghĩa, cách mạng tự vệ, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ quyền của đất nước. chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Quốc phòng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019), khái niệm Chiến tranh nhân dân được quy định cụ thể như sau:

Chiến tranh nhân dân là cuộc chiến tranh toàn dân, toàn dân, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân và Đảng. Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

chiến tranh chính nghĩa do quần chúng nhân dân tiến hành, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của giai cấp tiến bộ, bằng mọi lực lượng, mọi hình thức đấu tranh, mọi vũ khí trong tay, vì nhân dân chống ách thống trị nội bộ. hoặc ngoại xâm. Mục đích chính trị của Chiến tranh nhân dân càng triệt để thì lực lượng tham gia càng hùng mạnh và đông đảo. Chiến tranh nhân dân đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử, khác hẳn với các cuộc chiến tranh chỉ có quân đội tiến hành. Sức mạnh của chiến tranh nhân dân đã tạo điều kiện cho các dân tộc nhỏ bé đánh thắng quân xâm lược ngày càng lớn mạnh.

Chiến tranh nhân dân Việt Nam được hiểu là quá trình sử dụng tiềm lực của đất nước, đặc biệt là tiềm lực quốc phòng, an ninh nhằm đánh bại ý đồ xâm lược của kẻ thù đối với cách mạng nước ta.

Xem thêm bài viết hay:  Cấu Trúc “Would You Like” Trong Tiếng Anh [Kèm Bài Tập Thực Hành]

Mục tiêu là: “Bảo vệ dứt điểm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và văn hóa; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ”.

3. Đối tượng tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc:

– Đối tượng tác chiến:

Trong xu thế hội nhập hiện nay, cần phải phân biệt rạch ròi giữa đối tượng và đối tác, đâu là đối tượng tác chiến của ta và đâu là đối tượng làm ăn với ta.

xem thêm: An ninh quốc gia là gì? Lực lượng quốc phòng và an ninh bao gồm những lực lượng nào?

Vì vậy, đối tượng đấu tranh của chúng ta là bất kỳ ai có hành vi phá hoại, xâm lược, lật đổ cách mạng nước ta. Hiện nay, các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm lật đổ chủ nghĩa xã hội nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta và sẵn sàng sử dụng vũ trang can thiệp quân sự khi có thời cơ. bắp thịt.

Những âm mưu, thủ đoạn chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta:

Đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp tấn công quân sự từ bên ngoài với bạo loạn, lật đổ từ bên trong. Đồng thời kết hợp với các biện pháp phi vũ trang để đánh lừa dư luận.

Lực lượng tham gia với quân số đông, vũ khí trang bị hiện đại.

Khi tấn công, trong giai đoạn đầu, chúng sẽ bao vây và phong tỏa, sau đó sử dụng hỏa lực bất ngờ và ồ ạt. Giai đoạn thực hành thôn tính lãnh thổ có thể đồng thời tiếp tay cho bạo loạn lật đổ trong nội bộ các thế lực phản động và sử dụng các biện pháp chính trị, ngoại giao để đánh lừa dư luận.

Khi tiến hành chiến tranh xâm lược, kẻ thù có những thế mạnh sau: Có lợi thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, kinh tế và tiềm lực khoa học công nghệ. Có thể cấu kết với các thế lực phản động trong nước, đấu tranh từ trong ra ngoài.

Xem thêm bài viết hay:  Cách Viết Phương Trình Hóa Học Oxi Hóa Khử Từ A Đến Z

Khi tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược kẻ thù có những điểm yếu sau: Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa, chắc chắn sẽ bị nhân loại phản đối. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước và chống xâm lược, chắc chắn sẽ gây cho chúng những tổn thất nặng nề và đánh thắng kẻ thù xâm lược. Thời tiết nước ta diễn biến phức tạp, địch khó sử dụng phương tiện, lực lượng.

4. Đặc điểm của Chiến tranh Nhân dân:

– Là cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, có lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

xem thêm: Quốc phòng là gì? Biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh?

Đó là chiến tranh chính nghĩa, cách mạng tự vệ, bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ hệ thống xã hội. xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và mọi thành quả của cách mạng.

– Là cuộc chiến tranh mạng hiện đại (hiện đại về vũ khí, trang bị, tri thức và nghệ thuật quân sự). Nhưng trước hết tính hiện đại đòi hỏi tính hiện đại ở con người, con người phải nắm bắt được khoa học công nghệ và chỉ có làm chủ được khoa học công nghệ mới có thể điều khiển và sử dụng vũ khí, trang bị. công nghệ mới và biết cách phòng, chống chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

5. Đặc điểm của chiến tranh nhân dân:

Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới có những đặc điểm cơ bản sau:

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu lớn của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và an ninh quốc gia. tiến bộ xã hội. Có như vậy mới tập hợp, huy động và phát huy được cao độ sức mạnh của toàn dân tộc, chung tay đánh giặc.

Trong chiến tranh, nhân dân ta phải bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chiến tranh độc lập, tự chủ, tự cường, dựa vào sức mình, nhưng đồng thời cũng được cả thế giới ủng hộ, giúp đỡ, tạo nên sự tiến bộ. sức mạnh tổng hợp của cả nước và quốc tế, dân tộc và thời đại để đánh thắng chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Xem thêm bài viết hay:  TOP 10 bộ phim ngôn tình Trung Quốc hay cho ngày cuối tuần mà bạn không nên bỏ lỡ

– Chiến tranh diễn ra khẩn trương, ác liệt, phức tạp ngay từ đầu và trong chiến tranh. Tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, kẻ thù sẽ thực hiện phương châm chiến lược là đánh nhanh, giải nhanh. Quy mô chiến tranh có thể lớn và ác liệt ngay từ đầu. Kết hợp tấn công hỏa lực với tấn công mặt đất, tấn công từ bên ngoài kết hợp với bạo loạn và lật đổ bên trong, phong tỏa đường không, đường biển và đường bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược trong thời gian ngắn. .

– Thế trận đất nước được chuẩn bị sẵn sàng, thế trận quốc phòng và an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, có điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động đánh địch ngay từ ngày đầu và lâu dài.

Nếu xảy ra chiến tranh xâm lược nước ta, địch dùng quân số đông, vũ khí kỹ thuật hiện đại để đánh cuộc chiến tranh đó thì ta vẫn phải tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc. . Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tiến công địch toàn diện, trên mọi mặt trận bằng mọi phương tiện vũ khí kỹ thuật thô sơ và hiện đại, làm thất bại âm mưu chiến lược bằng thủ đoạn tác chiến. , tiến tới đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

xem thêm: Tính chất và tóm tắt diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất

Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh đó, đất nước ta phải chuẩn bị về mọi mặt, có tiềm lực kinh tế vững chắc, quốc phòng, an ninh, chính trị ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững hòa bình. ngăn chặn một cuộc chiến tranh có thể xảy ra.

Là thế hệ học sinh, sinh viên của đất nước chúng ta cần tích cực học tập, nghiên cứu, củng cố niềm tin vào lòng tự hào dân tộc, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ và công sức của mình vào nhiệm vụ xây dựng tiềm lực đất nước. Nền quốc phòng – an ninh của ngành vững mạnh góp phần xây dựng nền quốc phòng – an ninh sẵn sàng tham gia đánh địch khi đất nước có chiến tranh.

Nhớ để nguồn: Chiến tranh nhân dân là gì? Thế trận chiến tranh nhân dân? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận