Chi nhánh là gì? So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện?

Khái niệm về chi nhánh, văn phòng đại diện? So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện? Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Theo các quy định pháp luật cụ thể về doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP, có thể thấy có rất nhiều loại hình doanh nghiệp và công ty được thành lập với các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau. Đối với doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải thành lập hai đơn vị do mình quản lý là chi nhánh doanh nghiệp và văn phòng đại diện thực hiện chức năng đại diện cho doanh nghiệp nhưng không có tư cách pháp nhân được thành lập. ở trong nước và nước ngoài hoặc có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương. Vậy văn phòng đại diện và chi nhánh của doanh nghiệp có gì khác nhau?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

Cơ sở pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định số: 01/2021 / NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

1. Định nghĩa chi nhánh, văn phòng đại diện:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

2. So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn theo địa giới đơn vị hành chính.

Như nhau

– Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (ngân hàng, tổ chức kinh doanh, công ty ..)

xem thêm: Chi nhánh có tư cách pháp nhân? Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty?

– Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng nên cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có thẩm quyền hợp pháp. pháp nhân.

Thay mặt chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

– Theo ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

– Có mã số thuế riêng gồm 13 số. Chi nhánh, văn phòng đại diện phải làm thủ tục khai báo thông tin và đăng ký hoạt động, gửi Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Xem thêm bài viết hay:  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: Diễn biến, kết quả và ý nghĩa?

– Chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty vừa có thể được thành lập ở trong nước / ở nước ngoài, vừa có thể có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên cùng một tỉnh, thành phố. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện đó có thể được đặt trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ.

– Trong hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện có các tài liệu có giá trị pháp lý ngang nhau.

Sự khác biệt

Về chi nhánh

xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

– Ngành nghề kinh doanh: Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề mà công ty đã đăng ký.

– Con dấu, giấy phép hoạt động:

+ Có con dấu riêng

+ Có chứng chỉ hoạt động riêng.

– Về đặt tên: Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp, kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Ký hợp đồng và xuất hóa đơn:

+ Được ký kết các hợp đồng kinh tế;

+ Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

xem thêm: Chi nhánh có được sử dụng tài khoản của công ty mẹ không?

– Mã số thuế: Có mã số thuế 13 chữ số riêng. Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế là mã số chi nhánh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

– Hạch toán thuế: Chi nhánh có thể lựa chọn hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc

– Các loại thuế phải nộp:

+ Thuế môn bài

+ Thuế giá trị gia tăng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập cá nhân

Về văn phòng đại diện

xem thêm: Tôi mua hàng của công ty thì chi nhánh có xuất hóa đơn được không?

– Hoạt động kinh doanh: Không có chức năng kinh doanh, chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền của Công ty.

– Con dấu, giấy phép hoạt động:

+ Có con dấu riêng của văn phòng đại diện

+ Có chứng chỉ hoạt động riêng.

– Về đặt tên: Tên văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp, kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện.

Ký hợp đồng và xuất hóa đơn:

+ Không đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

+ Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

xem thêm: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Mã số thuế: Có mã số thuế 13 chữ số riêng. Văn phòng đại diện kê khai thuế theo mã số thuế là mã văn phòng được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Xem thêm bài viết hay:  Cách mạng khoa học công nghệ là gì? Đặc điểm và ý nghĩa?

– Kế toán thuế: Khai báo độc lập với công ty tại cơ quan thuế nơi đặt văn phòng đại diện.

– Các loại thuế phải nộp: Thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, đối với việc thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nên việc thành lập và hoạt động của hai đơn vị này gần như giống nhau, đều không có tư cách pháp nhân. có con dấu riêng và được thành lập ở nước ngoài hoặc trong nước, hai đơn vị này chỉ khác nhau ở một số hạng mục như hoạt động kinh doanh do văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh mà chỉ đảm nhận vai trò đại lý. kèm theo việc không có quyền ký, xuất hóa đơn, v.v.

3. Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp được đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn theo địa giới hành chính.

– Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. .

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cần có các tài liệu sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

xem thêm: Đại diện ký kết các hợp đồng kinh tế? Kế toán trưởng có được ký hợp đồng kinh tế không?

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của đại diện pháp lý có chữ ký của doanh nghiệp;

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

Bản sao giấy tờ hợp pháp của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh

+ Doanh nghiệp được lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của doanh nghiệp;

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

Xem thêm bài viết hay:  KFC là gì? Nguồn gốc hình thành và những thông tin về KFC?

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh của cơ sở. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp.

xem thêm: Xử phạt Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chính thức thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính và kèm theo thông báo phải có: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tài liệu tương đương.

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Như vậy, chi nhánh, văn phòng đại diện là một đơn vị của doanh nghiệp đặt ở trong nước hoặc nước ngoài. Theo đó, trình tự thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện là giống nhau về tính pháp lý và hồ sơ thực hiện giao dịch đăng ký được thực hiện theo trình tự như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Việc thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện sẽ tùy thuộc vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động, thúc đẩy kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng thì nên lựa chọn thành lập chi nhánh công ty.
Nếu doanh nghiệp muốn thuận tiện hơn trong việc trao đổi tài liệu, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng,… thì nên thành lập văn phòng đại diện.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Chi nhánh là gì? So sánh chi nhánh và văn phòng đại diện? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận