Câu hỏi trắc nghiệm về Hội sinh viên Việt Nam có đáp án 2023

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam

1. Tổng quan về Hội Sinh viên Việt Nam:

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. quan trọng nhất.

Hội Sinh viên Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý Hội Sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, còn có sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

1.1. Mục đích hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam:

– Đoàn kết, tập hợp mạnh mẽ những sinh viên Việt Nam có tinh thần phấn đấu, nguyện vọng giúp đỡ, cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, văn minh, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, hướng tới mục tiêu. Nhà xã hội học.

– Hành động vì quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên Việt Nam. Cũng như sự phát triển và đi lên của sinh viên Việt Nam.

– Phát huy và giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc, đồng thời học hỏi cái hay, cái tốt, cái phù hợp của tinh hoa văn hoá nhân loại.

– Đoàn kết, hợp tác bình đẳng với sinh viên các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển.

1.2. Nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam:

– Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của hội viên, sinh viên trong học tập cũng như rèn luyện khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường, xã hội và đất nước. phát triển lâu dài, vững mạnh…

– Quan tâm đến mọi mặt đời sống sinh viên từ vật chất đến tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của sinh viên.

– Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

– Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động của trường; tham gia các hoạt động xã hội như từ thiện, công ích v.v.

– Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức sinh viên các nước vì mục tiêu tốt đẹp: xã hội hòa bình, hữu nghị và tiến bộ.

1.3. Tiêu chí của Hội Sinh viên Việt Nam:

“…đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên Việt Nam phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của cố lãnh tụ Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên; đoàn kết, hợp tác bình đẳng với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Hình tam giác là gì? Phân loại? Tính chất của hình tam giác?

2. Một số câu hỏi về Hội Sinh viên Việt Nam:

Câu hỏi 1: Ngày truyền thống của học sinh Việt Nam là ngày nào?

A. 1/9

B. 09/01

C. 26/3

D. 15/10

Đáp án: BỎ

Câu 2: Với lòng yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc Mỹ mãnh liệt, năm 1964 đã có một phong trào mà chỉ sau một tháng phát động đã có 1,5 triệu thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia. chuyển động trên là gì?
một. Phong trào “5 xung kích”
b. Phong trào “2 tốt”
c. Phong trào “3 sẵn sàng”
đ. Phong trào phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm

CÂU TRẢ LỜI

Câu 3: Tại Đại hội ấy, sinh viên Việt Nam vinh dự được tiếp thu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Tuổi trẻ bây giờ là thế hệ vẻ vang. Đối với trí thức trẻ như bạn ở đây cần đặt ra 2 câu hỏi: Bạn học để làm gì? Học để phục vụ ai?”

A. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ I (1955)

B. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ III (1962)

C. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II (1958)

D. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IV (1970)

Câu trả lời:

Câu 4: Ngày 9-1-1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Tổng hội Sinh viên Sài Gòn – Chợ Lớn đã huy động và tổ chức hơn 2.000 sinh viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn biểu tình đòi bảo đảm. an ninh cho học sinh, trả tự do cho học sinh và sinh viên bị bắt, mở cửa lại trường học. Một sinh viên ưu tú đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh này, đó là ai?

A. Phùng Thị Linh

B. Trần Văn Ơn

C. Phạm Thị Thu

D. Lê Thị Ngọc Trâm

Đáp án: BỎ

Câu 5: Ba liệt sĩ học sinh Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạch, Trần Bội Cơ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang?

A. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (1985).

B. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (1990).

C. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (2000).

D. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (2005).

Câu trả lời:

Câu 6: Với lòng yêu nước mãnh liệt và lòng căm thù đế quốc Mỹ sâu sắc, năm 1964 đã có phong trào với 1,5 triệu thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia chỉ sau một tháng phát động. Đó là phong trào gì?

A. Phong trào “5 xung phong”

B. Phong trào “5 sẵn sàng”

C. Phong trào “3 sẵn sàng”

D. Phong trào “3 tình nguyện”

ĐÁP ÁN C

Câu 7: Ngày 25 tháng 8 năm 1963 đã đi vào lịch sử phong trào sinh viên Sài Gòn với một sự kiện đáng ghi nhớ. Đó là ngày diễn ra cuộc biểu tình của hơn 5000 sinh viên khu vực chợ Bến Thành do một nhóm nữ sinh áo trắng lãnh đạo. Trong tập này có một nữ sinh anh dũng hi sinh, đó là ai?

Xem thêm bài viết hay:  Sổ hồng chung cư là gì? Quy trình cấp sổ hồng dự án chung cư?

A. Trần Bội Cơ

B. Trần Văn Dương

C. Võ Thị Sáu

D. Quách Thị Trang

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 8: Tính đến tháng 10 năm 2004, Hội Sinh viên Thành phố có bao nhiêu tổ chức hội sinh viên?
một. 30
b. 31
c. 32
d. 33

CÂU TRẢ LỜI

Câu 9: Đại hội IV, Hội Sinh viên Việt Nam có bao nhiêu lãnh đạo. Họ la ai?

A. Ba người: Nguyễn Văn Huệ (1970-1985), Vũ Quốc Hùng (1985-1988), Hồ Đức Việt (1988-1993)

B. Hai người: Bùi Quang Huy (2018 – 2021), Nguyễn Minh Triết (2021 – nay)

C. Hai người: Hồ Đức Việt (1993-1996), Hoàng Bình Quân (1996-1998)

D. Một người: Lê Hùng Lâm (1958 – 1962)

Trả lời: A

Câu 10: Hội sinh viên Việt Nam là gì?

A. Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. quan trọng nhất, quan trọng nhất

B. Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của mọi người

C. Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, hoạt động đồng thời với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Trả lời: A

Câu 11: Ba liệt sĩ học sinh Trần Văn Ơn, Đỗ Ngọc Thạch, Trần Bội Cơ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào dịp nào sau đây?
một. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (1985).
b. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (1990).
c. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (1995).
d. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên (2000).

Trả lời DỄ DÀNG

Câu 12: Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua những cái tên nào?

A. Hội sinh viên Việt Nam

B. Hội Sinh viên Việt Nam

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Trả lời: DỄ DÀNG

Câu 13: Năm 1961, Ban Công tác sinh viên Sài Gòn thành lập đội quân dũng cảm do anh Lê Hồng Tư và Hà Văn Hiền chỉ huy, ngay trận đầu tiên đội đã lập được thành tích tiêu diệt tên William Thomas – chuyên gia cao cấp của Không quân Mỹ. Đó là đội quân nào?
một. Đội vũ trang chết người.
b. lực lượng thanh niên xung phong
c. đội bát sắt
d. biệt đội cảm tử

Đáp án A

Câu 14. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?
một. 1994
b. 1995
c. 1996
d. 1997

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Câu 15: Trong chương trình hành động của sinh viên thành phố đã được Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố nhiệm kỳ 2000 – 2005 xác định, chương trình đã được xác định bao gồm bao nhiêu cuộc vận động?
một. 2 chiến dịch
b. 3 chuyển động
c. 4 chiến dịch
d. 5 chiến dịch

Xem thêm bài viết hay:  Đất nuôi trồng thủy sản là gì? Hạn mức giao đất nuôi trồng thủy sản?

ĐÁP ÁN C

Câu 17: Xin anh cho biết tiêu chí đánh giá “Sinh viên 3 tốt” – Một phong trào lớn do Hội Sinh viên TP.HCM phát động?
một. Học tập tốt – Đạo đức tốt – Rèn luyện tốt
b. Học tập tốt – Rèn luyện tốt – Thể chất tốt
c. Học tốt – Làm tốt – Rèn luyện tốt
đ. Học giỏi – Đạo đức tốt – Thể lực tốt

Câu trả lời là không

Câu 18: Ngày 11-9-1970, tại Trường Đại học Nông – Lâm – Thành Công đã diễn ra một sự kiện quan trọng, gây tiếng vang lớn, góp phần củng cố tinh thần chiến đấu của thanh niên, thiếu niên Sài Gòn – Gia Định. tiến bộ trên thế giới trước cuộc xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Đó là sự kiện gì?

A. Đại hội Sinh viên Việt Nam

B. Đại hội Liên đoàn Thanh niên Thế giới

C. Đại hội “Thanh niên lao động tích cực xã hội chủ nghĩa”

D. Đoàn kết thanh niên tiên tiến toàn quốc

Câu trả lời:

Câu 19: Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2005-2010 là gì?
một. học kỳ 2
b. học kỳ 3
c. học kỳ 4
d. học kỳ 5

Câu trả lời là không

Câu 20: Khẩu hiệu của Đại hội Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ 2005-2010 dự kiến ​​là:
một. Học sinh TP mang hoài bão lớn, rèn luyện tài năng vì một TP văn minh, vì tương lai đất nước.
b. Sinh viên thành phố rèn đức, luyện tài vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
c. Học sinh thành phố học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
d. Sinh viên thành phố vượt khó, học giỏi, sống có ích, tình nguyện vì cộng đồng.

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

3. Các phong trào, hoạt động tiêu biểu của Hội Sinh viên Việt Nam:

Mỗi nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng và tiến hành các phong trào cách mạng, các chương trình hành động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết rộng rãi, phát triển giáo dục và tổ chức cho sinh viên hoàn thành mục tiêu của mình. mục tiêu mà Hội Sinh viên Việt Nam đề ra.

Hội Sinh viên Việt Nam luôn phát động ít nhất một phong trào, chương trình phù hợp với đặc điểm của từng nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ VII (2003 – 2008) có 2 phong trào: Phong trào “Thi đua học tốt, rèn luyện tốt”, Phong trào “Sinh viên tình nguyện”

Nhiệm kỳ VIII (2008 – 2013) có 2 cuộc vận động: Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.

Nhiệm kỳ IX (2013 – 2018) có phong trào, chương trình: Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”

Nhiệm kỳ X (2018 – 2023) có 01 phong trào và 02 chương trình: Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, Chương trình “Tư vấn hỗ trợ sinh viên”, Chương trình “Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh”

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Câu hỏi trắc nghiệm về Hội sinh viên Việt Nam có đáp án 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận