Cắt giảm nhân sự là gì? Mẫu phương án cắt giảm nhân sự?

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì một số lý do chủ quan và khách quan mà doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự để đảm bảo phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. Cắt giảm nhân sự là hoạt động phổ biến, diễn ra khá thường xuyên tại các doanh nghiệp tư nhân.

1. Tinh giảm biên chế là gì?

Cắt giảm nhân sự được hiểu là sự thay đổi về nhân sự trong doanh nghiệp, làm giảm số lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp. Có thể hiểu đơn giản cắt giảm nhân sự là việc doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đã ký với nhiều người lao động (02 người lao động trở lên) trong cùng một thời điểm.

Việc cắt giảm nhân sự trong doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp hoặc do một số nguyên nhân khách quan, chủ quan khác mà doanh nghiệp buộc phải thực hiện cắt giảm nhân sự.

2. Vì sao doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự?

Việc cắt giảm nhân sự như đã phân tích ở trên là việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước thời hạn hợp đồng. Theo đó, các trường hợp cắt giảm biên chế để doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể như sau:

– Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của doanh nghiệp. Quy chế đánh giá hoàn thành công việc do doanh nghiệp ban hành nhưng phải lấy ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động (công đoàn) tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 6 tháng liên tục đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá 1/2 thời hạn hợp đồng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng mà không bị suy giảm khả năng lao động. phục hồi. đầm;

– Do nguyên nhân khách quan do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc lý do phải di dời, giảm bớt sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. thẩm quyền mà phía doanh nghiệp đã tìm mọi cách khắc phục mà không khắc phục được thì phải cắt giảm nhân sự;

– Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời gian nghỉ việc theo quy định của người lao động theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động 2019;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất

– Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật hiện hành về tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ;

– Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;

– Người lao động cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng lao động và làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại Điều 42 Bộ luật Lao động 2019, việc cắt giảm nhân sự còn được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế của doanh nghiệp. Theo quy định này, các trường hợp được coi là thay đổi cơ cấu công nghệ để cắt giảm nhân sự bao gồm:

– Thay đổi cơ cấu lao động hoặc sắp xếp lại lực lượng lao động đang làm việc tại công ty;

– Thay đổi sản phẩm kinh doanh hoặc cơ cấu sản phẩm kinh doanh;

– Công ty có sự thay đổi về quy trình sản xuất, hoạt động, thay đổi về máy móc, công nghệ, thiết bị sản xuất kinh doanh gắn với ngành nghề của công ty.

Như vậy, đối với những trường hợp nêu trên, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để cắt giảm nhân sự.

Thông thường, lý do để các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự là do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do doanh nghiệp gặp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa hoặc làm ăn thua lỗ. doanh nghiệp buộc phải giảm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Khi xây dựng phương án tinh giảm nhân sự cần chú ý điều gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động hiện hành, khi xây dựng phương án cắt giảm nhân sự, người sử dụng lao động cần lưu ý những nội dung cơ bản sau:

– Lưu ý nội dung số lượng, danh sách người lao động tiếp tục được công ty sử dụng; số lượng, danh sách lao động được đào tạo lại để tiếp tục sử dụng; số lượng, danh sách người lao động được chuyển sang kiêm nhiệm;

– Số lượng, danh sách người lao động nghỉ hưu sau khi thực hiện phương án tinh giảm nhân sự;

– Số lượng, danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động khi thực hiện phương án tinh giảm nhân sự;

– Quyền và nghĩa vụ của công ty, người lao động và các bên có liên quan trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động;

– Biện pháp và nguồn tài chính đảm bảo thực hiện phương án cắt giảm nhân sự phù hợp với hoạt động của công ty.

4. Mẫu phương án tinh giảm nhân sự hiện tại:

CÔNG TY …

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển, đăng ký tuyển sinh Đại học 2022

Số: …/…/PASDLD-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., ngày… tháng… năm 2023

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM…

I. Công ty cần cắt giảm nhân sự do…

Vì lý do … và để đáp ứng kế hoạch tổ chức và hoạt động cũng như việc thực hiện chiến lược kinh doanh mới trong giai đoạn hiện nay của Công ty, Công ty … xét thấy cần thiết phải sắp xếp lại cơ cấu nhân sự tại các phòng ban. , bộ phận của Công ty. Vì vậy, để sử dụng tối ưu, hiệu quả nguồn nhân lực trong Công ty và đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của Công ty trên thị trường tương đương, hiện nay Công ty đã quyết định cắt giảm nhân sự theo quy định. mô hình đơn giản nhưng hiệu quả hơn.

Để thực hiện việc cắt giảm nhân sự trên, Công ty… xây dựng phương án cắt giảm nhân sự này nhằm đảm bảo và phát triển hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

II. Kế hoạch nhân viên:

1. Tình hình nhân sự tại Công ty… hiện nay:

Hiện tại, Công ty… đang sử dụng tổng số … nhân viên. Bao gồm tất cả…nhân sự làm việc trong phòng….; có tất cả… nhân viên làm việc trong phòng…; có tất cả… nhân viên làm việc trong bộ phận…

2. Số lao động dự kiến ​​cắt giảm sau khi Công ty… thực hiện phương án sắp xếp lại nhân sự:

Công ty… quyết định cắt giảm… nhân viên hiện đang làm việc tại các bộ phận tương ứng của Công ty (có danh sách kèm theo tại Phụ lục kèm theo phương thức này)

Đặc biệt:

(i) Số lao động tiếp tục sử dụng, số lao động được cử đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng: …;

(ii) Số lao động đã nghỉ hưu: …;

(iii) Số lao động được chuyển sang làm việc kiêm nhiệm: … ;

(iv) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động do tinh giảm biên chế: ….

3. Quyền và nghĩa vụ của Công ty trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động:

3.1. Công ty trước khi sa thải người lao động phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở của công ty và thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội … trước người sử dụng lao động. ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động chính thức đối với từng người lao động.

3.2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo cắt giảm nhân sự của Công ty đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo cho người lao động trong diện cắt giảm nhân sự về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định. đến thời hạn báo trước lần lượt là 30 hoặc 45 ngày theo quy định của Bộ luật lao động 2019 và ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (Quyết định thôi việc) đối với từng người lao động theo quy định của Bộ luật lao động. thời hạn thôi việc đã được thông báo trước cho người lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ

3.3. Công ty… cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN và đóng đủ số ngày nghỉ còn lại. nhưng người lao động chưa được nghỉ và chưa thanh toán tiền lương, tiền thưởng (nếu có) cho người lao động cho đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Công ty thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động. với công nhân.

3.4. Công ty có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có liên quan sau 30 ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc hoàn tất thủ tục chốt sổ bảo hiểm. xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc thực hiện phương án sử dụng lao động:

4.1. Nhận lương trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động;

4.2. Nhân sự được tiếp tục làm việc tại Công ty phải tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức;

4.3. Thực hiện theo các điều khoản được nêu trong kế hoạch việc làm này.

5. Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện kế hoạch:

5.1. Đối với người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Công ty sẽ hướng dẫn người lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động.

5.2. Đối với người lao động không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đã làm việc cho Công ty không đủ điều kiện đóng bảo hiểm thất nghiệp thì Công ty sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. luật lao động. Số tiền dự kiến ​​chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động khoảng… đồng/1 người lao động.

6. Thời gian thực hiện kế hoạch:

Công ty… dự kiến ​​thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội… ngày … ngày … tháng … ….

III. Ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở:

…..

Phương án sử dụng lao động này được lập ngày … tháng … năm …

Đại diện và đại diện

Nhà tuyển dụng

(Họ và tên, chức danh)

Đại diện Tổ chức Đại diện

công nhân

(Họ và tên, chức danh)

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Bộ luật lao động 2019.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Cắt giảm nhân sự là gì? Mẫu phương án cắt giảm nhân sự? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận