Cai trị là gì? Thuyết cai trị là gì? Tìm hiểu về học thuyết cai trị?

Học thuyết về quản trị là một học thuyết ra đời trong thời kỳ tư bản chủ nghĩa gắn với khả năng thực thi quyền lực trên cơ sở quyền lực tuyệt đối đối với lãnh thổ. Như vậy cAi là phương thuốc? Lý thuyết quy tắc là gì? Tìm hiểu về học thuyết pháp trị?

1. Quy tắc là gì?

Phép tắc là thuật ngữ được sử dụng trong thời phong kiến, chắc hẳn nhân dân ta đã nghe nhiều. Quản trị được hiểu là quản lý mọi việc, nắm và chỉ đạo mọi công việc từ trên xuống dưới, sử dụng công cụ là bộ máy hành chính Nhà nước để thực hiện quyền thống trị và áp bức.

Trên thực tế, thời cổ đại đã có sự phân chia giàu nghèo, và kẻ thống trị ở đây là thế lực thống trị của tầng lớp giàu có, có quyền thiết lập bộ máy hành chính nhà nước, sử dụng nó như một công cụ tư nhân. . luật nhằm quản lý một xã hội có trật tự dưới bàn tay của chính họ; bảo đảm người dân chấp hành đầy đủ, tuân thủ pháp luật. Bản chất của quy luật này là cường quyền, độc tài, bạo lực, không đảm bảo công bằng bình đẳng, ở đó trong xã hội ai có tiền, có địa vị, có quyền là kẻ thắng. đàn áp, áp bức tầng lớp nghèo khổ, thấp kém.

Một ví dụ hiện thực của sự thống trị đó là sự áp bức của thực dân Pháp khi thống trị nước ta trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đây là một ví dụ tiêu biểu, điển hình cho chế độ độc tôn thống trị trong thời đại phong kiến. con kiến. Lúc này, chính quyền phong kiến ​​triều Nguyễn bị coi là bù nhìn, thực dân Pháp lợi dụng bộ máy hành chính của triều Nguyễn để ép buộc người dân Việt Nam phải phục tùng, lũng đoạn nhân dân làm thay đổi văn hóa chữ viết v.v. thuộc địa của họ.

2. Thuyết quy luật là gì? Tìm hiểu về học thuyết pháp trị?

Học thuyết quản trị là học thuyết ra đời vào thời kỳ tư bản chủ nghĩa, nội dung của học thuyết quản trị cho rằng lãnh thổ của nhà nước gắn liền với khả năng thực thi quyền lực trên cơ sở tập quyền tuyệt đối. lực lượng thực tế trên lãnh thổ. Đặc biệt, “Lãnh thổ không phải là một thứ mà là một phạm vi quyền lực”,

Các tác giả tiêu biểu cho học thuyết pháp trị này là Elinec, Palienco, Phowvicke, v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Chỉ số DAX là gì? Chỉ số chứng khoán Đức DAX (GER40)?

Nội dung tiêu biểu của học thuyết cầm quyền thể hiện ở những điểm sau:

* Đây là hoạt động của giai cấp thống trị:

Xã hội phân chia hai giai cấp: giai cấp thống trị – giai cấp bị trị. Theo C.Mác, trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt sức lao động của các giai cấp, tầng lớp bị trị. Bên cạnh đó, giai cấp bị trị không những bị chiếm đoạt thành quả lao động mà còn bị áp bức về tinh thần, tư tưởng cũng như chính trị.

Giai cấp thống trị có thể hiểu là giai cấp xã hội trong một xã hội nhất định xây dựng và quyết định nội dung các vấn đề thuộc nền chính trị của xã hội đó. Mối quan hệ giữa các giai cấp rất điển hình: Giai cấp thống trị (địa chủ, lãnh chúa) bóc lột giai cấp bị trị (nông lấy ruộng, nông nô) chủ yếu bằng địa tô.

* Thuyết pháp trị bạo động:

Bản chất của sự thống trị là sự chuyên chế về tư tưởng, bạo lực về thể chất. Từ sự áp bức tàn bạo sẽ gây ra mâu thuẫn lớn trong các tầng lớp xã hội, từ đó không thể nói chuyện theo hướng hòa bình mà phải dùng đến bạo lực. Còn hiện nay, quân đội là công cụ tổng hợp để trấn áp nhân dân, đảm bảo cho bộ máy hành chính nhà nước được duy trì và ổn định.

* Chế độ độc tài:

Độc tài được hiểu là độc tôn, do đó, một chế độ độc tài trong đó nhà nước chuyên quyền do một cá nhân hoặc một nhóm người có quyền lực và quyết định theo ý tưởng của họ. Để phát huy sức mạnh và duy trì quyền lực của cá nhân, nhóm người đó, họ sẽ tìm mọi cách thôn tính, chèn ép người khác.

Khác với chế độ dân chủ, quyền lực nhà nước là của dân, do dân, vì dân; thì chế độ độc tài là một chế độ quyền lực nhà nước cá nhân, một chiều. Trong độc tài bao gồm độc tài cá nhân; chế độ độc tài quân sự; chế độ độc tài độc đảng; chế độ độc tài sắc tộc. Như sau:

Chế độ độc tài cá nhân: được hiểu là chế độ mà mọi quyền lực đều nằm trong tay một cá nhân. Nhà độc tài theo chủ nghĩa cá nhân có thể là một thành viên của quân đội hoặc lãnh đạo của một đảng chính trị.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kết bài cảm nhận, phân tích bài thơ Tỏ lòng hay, ngắn gọn

– Chế độ độc tài quân sự: người nắm quyền là một nhóm sĩ quan nắm quyền, quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước và thực hiện ảnh hưởng đối với chính sách. Đặc điểm tiêu biểu của chế độ độc tài quân sự là sự cai trị của một thể chế quân sự chuyên nghiệp.

– Chế độ độc tài đảng trị: chế độ chỉ có một đảng thống trị. Vì vậy, chỉ có một đảng cầm quyền và quyết định mọi vấn đề trong xã hội. Nhóm cá nhân kiểm soát việc lựa chọn các quan chức của Đảng, và cơ quan quản lý sẽ được gọi là ủy ban trung ương, bộ chính trị, hoặc ban bí thư.

– Độc tài hỗn hợp: là chế độ trong đó có sự đan xen giữa độc tài cá nhân, độc tài độc đảng và độc tài quân sự.

* Chế độ tạo ra sự bất bình đẳng:

Hoạt động thống trị ở đây chủ yếu chỉ phục vụ mục đích của giai cấp thống trị. Bên dưới giai cấp thống trị có một bộ phận nhân dân – giai cấp bị trị. Vì vậy sẽ tạo ra sự bất công, bất bình đẳng trong các tầng lớp chính trị, mọi thứ chỉ có lợi cho giai cấp cầm quyền – thống trị.

3. Sự thay đổi của nhà nước Việt Nam về vấn đề “phép trị” trong thời đại ngày nay:

Nay sau công cuộc đổi mới, trong thời đại mọi sự trong tầm kiểm soát, Nhà nước ta từ thuộc địa bước lên xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Theo Điều 6 Hiến pháp 2013, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trên cơ sở dân chủ trực tiếp; bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Nhà nước pháp quyền là chế độ mà pháp luật đứng trên tất cả, mọi chủ thể từ cấp trên, cấp lãnh đạo đến người dân đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Pháp luật là luật điều chỉnh và là công cụ bảo đảm sự an toàn của xã hội.

Các cơ quan nhà nước có chức vụ lãnh đạo nắm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, được thiết kế theo nguyên tắc kiểm soát và cân bằng nhằm bảo đảm một xã hội công bằng, tránh sự lạm quyền của bất kỳ cơ quan nào. .

Một hệ thống pháp luật độc lập, được xây dựng có tính răn đe, kiểm soát hành vi của người dân để bảo đảm văn minh; đồng thời người dân cũng có quyền khiếu nại, khởi kiện nhà nước trước pháp luật nếu có sự sách nhiễu, vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Những lời chúc Tết bố mẹ người yêu, bố mẹ vợ hay và ý nghĩa

Việt Nam đã và đang trên đà xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh theo định hướng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước pháp quyền đơn giản có nghĩa là tất cả các công dân và tổ chức trong một quốc gia, tiểu bang hoặc cộng đồng đều chịu trách nhiệm như nhau trước pháp luật. Không còn sự áp bức, bạo ngược, độc tài của chế độ phong kiến.

Nhà nước pháp quyền là nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, là một hệ thống pháp luật dân chủ, thể hiện sự công bằng, phù hợp với các quyền tự nhiên của con người.

Mục tiêu của Nhà nước tại các Hội nghị Trung ương, cụ thể tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí thông qua việc ban hành Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền”. Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới” bảo đảm một nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại. Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế chính trị, hệ thống pháp luật được hoàn thiện chặt chẽ, thống nhất, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát có hiệu quả các cơ quan nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội được thể hiện như sau:

Nguồn gốc của Nhà nước là nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

– Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nền tảng là khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là một thể thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước khi thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cai trị là gì? Thuyết cai trị là gì? Tìm hiểu về học thuyết cai trị? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận