Cách xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông

Xã hội ngày nay ngày càng phát triển, các phương tiện giao thông hiện đại ngày càng phổ biến kéo theo đó là các vụ tai nạn giao thông ngày càng nhiều. Vì vậy, an toàn giao thông đang là vấn đề quan trọng và nhức nhối của nhân loại. Dưới đây là bài viết hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về tham gia giao thông an toàn, bảo vệ tính mạng của bản thân và những người xung quanh. .

1. Các bước xây dựng kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông:

Bước 1: Xác định mục tiêu, đối tượng tuyên truyền ATGT.

– Đối tượng, đối tượng tuyên truyền an toàn: Học sinh trong trường học

Bước 2: Xây dựng nội dung tuyên truyền ATGT.

– Nội dung:

Trong trường học, xe đạp điện, xe máy điện rất phổ biến. Phần lớn học sinh đi xe đạp điện, xe máy điện nhưng khi điều khiển phương tiện rất ít người đội mũ bảo hiểm. Điều đó có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn bởi trong quá trình tham gia giao thông mũ bảo hiểm đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của người đi đường. Chức năng của mũ bảo hiểm là khi xảy ra tai nạn giao thông, mũ sẽ bảo vệ và giảm chấn thương cho vùng đầu, đặc biệt là não. Não bộ là cơ quan vô cùng quan trọng của con người, đây là nơi điều khiển mọi ý thức và hoạt động của con người nên dù chỉ một tác động nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng.

Mặc dù mũ bảo hiểm có vai trò quan trọng nhưng nhiều học sinh khi tham gia giao thông không chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm hoặc có học sinh đội mũ bảo hiểm theo kiểu phản cảm như: không cài quai đúng quy cách. quy cách, đội mũ bảo hiểm thời trang, mỏng nhẹ. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Và khi đó chính bạn sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả, sau đó là gia đình và những người thân yêu của bạn.

Qua bài viết này, mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác cũng như nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Bước 3: Xác định hình thức tuyên truyền an toàn giao thông.

– Dạng đề: viết đoạn văn nêu thực trạng an toàn giao thông ở trường em: Học sinh đội mũ bảo hiểm chưa đúng quy định.

Bước 4: Thực hiện tuyên truyền an toàn giao thông.

– Bài văn về an toàn giao thông được đọc trong buổi giao lưu.

– Treo khẩu hiệu hoặc băng rôn tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm.

2. Kế hoạch truyền thông an toàn giao thông:

một mục đích

– Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về an toàn giao thông, từ đó xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông theo hướng an toàn, văn minh và thân thiện.

Xem thêm bài viết hay:  Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (Toán lớp 9)

– Nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông cho toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh,…

Góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe của chính bạn và mọi người xung quanh.

b, Yêu cầu

– Mọi người cần xác định việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường là vô cùng quan trọng.

– Mọi đội viên cần thực hiện nghiêm túc, chấp hành đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, từng bước xây dựng thói quen ứng xử văn hóa, tạo môi trường giao thông học đường theo hướng “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”.

c, Đối tượng tham gia

– Tất cả mọi người đều tham gia, đặc biệt là học sinh và phụ huynh của họ.

d, Nội dung và phương pháp tuyên truyền về an toàn giao thông

– Biên tập, in ấn các tài liệu như: dán pa nô, áp phích, tờ rơi… để tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông.

– Trực tiếp tham gia các đợt tuyên truyền ATGT cho học sinh ở trường, ở lớp.

Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa trên lớp, các hoạt động tập thể tuyên truyền giáo dục về ATGT trong nhà trường.

– Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh như các cuộc thi tuyên truyền, giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

– Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT; Đồng thời, chất lượng giáo dục ATGT trong trường học đạt hiệu quả.

– Tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học sâu rộng, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần giảm thiểu vi phạm giao thông và tai nạn giao thông của học sinh.

– Tạo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và có trách nhiệm tuyên truyền trong phụ huynh và cộng đồng về việc đảm bảo văn hóa khi tham gia giao thông và trật tự an toàn giao thông.

3. Mục đích của kế hoạch cổng trường an toàn giao thông:

– Nhằm mục đích tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia văn hóa giao thông cho các em học sinh và phụ huynh.

– Giáo dục ATGT nhằm nâng cao phẩm chất của người có chức trách cao nhất trong nhà trường là Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTPHCM của nhà trường. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần tăng cường phối hợp để duy trì hiệu quả Cổng trường an toàn giao thông.

Xem thêm bài viết hay:  Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử

– Giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trong cán bộ giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trong nhà trường.

– Xây dựng thói quen ứng xử đúng pháp luật, có văn hóa và không vi phạm các quy định về an toàn giao thông cũng như hình thành ý thức tự giác chấp hành mọi quy định của pháp luật khi tham gia giao thông nhằm tạo nên một giao thông an toàn, trật tự, văn minh và thân thiện môi trường.

– Xây dựng cổng trường an toàn giao thông và trở thành công trình thanh niên của cán bộ, đoàn viên, học sinh nhà trường.

4. Việc triển khai kế hoạch tuyên truyền cổng trường an toàn giao thông:

– Ban ATGT trường học xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đó một cách cụ thể, các thành viên theo dõi, quản lý phải được phân công nhiệm vụ cụ thể. Kế hoạch ATGT phải được triển khai đến ban ATGT nhà trường và các thành viên, triển khai một cách phổ biến nhất đến giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh. Đồng thời, nhà trường cũng cần thông báo đến toàn thể cha mẹ học sinh, công an xã,… Luôn theo dõi, phối hợp để việc quản lý học sinh được dễ dàng hơn. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cần ra quân tuyên truyền về TTATGT bằng nhiều hình thức khác nhau.

– Tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về an toàn giao thông cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đồng thời vận động mọi gia đình chấp hành các quy định như: Khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và đã uống rượu, bia, không tham gia giao thông.

– Nhằm tuyên truyền nội dung quyết tâm thực hiện trường học thân thiện và để học sinh tích cực chấp hành các quy định về an toàn giao thông, cần gắn các biển báo công trình, cũng như các hình ảnh, quy định về an toàn giao thông. giao thông tại cổng trường cũng như thông báo, tuyên truyền tại trường.

– Có thể lồng ghép, bổ sung hoặc lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các môn học hàng ngày để học sinh dễ tuyên truyền.

– Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để cán bộ giáo viên, nhân viên, toàn thể học sinh toàn trường và cha mẹ học sinh có ý thức hơn trong việc thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông. Các trường nên tổ chức họp phụ huynh học sinh và đưa tiêu chí an toàn giao thông vào nội dung đánh giá thi đua của toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Vai trò của triết học và triết học Mác Lênin trong đời sống xã hội

5. Viết đề tài về an toàn giao thông:

Với sự phát triển của xã hội ngày nay, đời sống của con người cũng ngày một nâng cao và các phương tiện giao thông hiện đại cũng ngày càng phổ biến kéo theo đó là đường phố ngày càng đông đúc và tai nạn giao thông ngày càng nhiều. và hơn thế nữa. Vì vậy, tình trạng an toàn giao thông là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với nhân loại.

Ngày nay, tai nạn giao thông được ghi nhận ngày càng nhiều, đó là một hệ lụy đáng buồn. Vì sao xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông? Nguyên nhân là gì? Đó không chỉ do sự chủ quan của người dân mà còn do họ thiếu ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, chỉ khi thấy CSGT mới chấp hành luật, còn khi có sơ hở thì sẵn sàng. không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, phóng nhanh, vượt đèn đỏ,… Dù điều khiển ô tô thuộc dòng hiện đại ngày nay nhưng nhiều người điều khiển phương tiện trên đường không sử dụng đèn xi-nhan, còi, đèn báo hiệu. Đặc biệt là tình trạng uống rượu, bia khi tham gia giao thông, điều này khiến người lái xe thiếu tỉnh táo dẫn đến tai nạn. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra đều do sự thiếu ý thức của chính người dân khi tham gia giao thông dẫn đến thiệt hại rất nặng nề về người và của.

Sau tai nạn giao thông, sẽ có trường hợp mất nhà, mất cửa, mất người thân, gia đình đau buồn, người sống sót cũng sẽ phải chịu di chứng, thậm chí tàn tật suốt đời. Điều đó cho thấy an toàn giao thông có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. TNGT chỉ giảm khi người tham gia giao thông có ý thức chấp hành pháp luật. Khi tai nạn giảm, số người chết và bị thương giảm.

TNGT giảm sẽ tạo xã hội ổn định, đất nước ngày càng phát triển. Mỗi người dân cần ý thức được trách nhiệm chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Những quy định này không chỉ để chấp hành mà còn để bảo vệ sự an toàn của chúng ta khi tham gia giao thông. Vì vậy, chúng ta không nên đối phó, chống đối mà cần nghiêm túc chấp hành các quy định như không vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ cho phép hay không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông,… để góp phần tạo nên một xã hội văn minh, an toàn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Cách xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận