Các đặc trưng của văn hóa kinh doanh? Lấy những ví dụ minh họa?

Đặc điểm của văn hóa kinh doanh là gì? Nêu một số ví dụ minh họa về văn hóa kinh doanh?

Văn hóa là yếu tố cốt lõi, là nền tảng cho sự tồn tại bền vững của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia, dân tộc. Nếu nói văn hóa là nền tảng tinh thần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội thì văn hóa kinh doanh chính là nền tảng tinh thần cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy đặc điểm của văn hóa kinh doanh là gì? một số ví dụ để minh họa văn hóa kinh doanh là gì?

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Đặc điểm của văn hóa kinh doanh:

Trước khi tìm hiểu về đặc trưng của văn hóa kinh doanh, trước hết chúng ta phải biết “văn hóa kinh doanh là gì”. Văn hóa là sản phẩm của con người và được tạo ra trong quá trình lao động, nó chịu sự chi phối của môi trường và nhân cách của mỗi dân tộc. Theo đó, nhờ có văn hóa mà con người trở nên khác biệt với các loài động vật khác và cũng do chịu sự chi phối của môi trường xung quanh và tính cách của từng tộc người nên văn hóa ở mỗi tộc người cũng khác nhau. các dân tộc sẽ có những đặc điểm riêng.

Từ khái niệm “văn hóa” trên ta có thể hiểu văn hóa kinh doanh là toàn bộ những yếu tố văn hóa được chủ thể kinh doanh lựa chọn, sáng tạo và sử dụng trong hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tạo nên bản sắc kinh doanh của chủ thể đó.

Văn hóa kinh doanh là văn hóa của một lĩnh vực cụ thể tồn tại trong xã hội, nó là một bộ phận của văn hóa dân tộc và xã hội. Vì vậy, nó cũng có những đặc điểm chung về văn hóa, đó là:

– Phong tục: Hệ giá trị của văn hóa doanh nghiệp sẽ quyết định những hành vi nên hay không nên trong một xã hội cụ thể. Những cách làm này sẽ cần được khuyến khích và phát triển vì chúng mang văn hóa tốt đẹp của đất nước cũng như văn hóa tốt đẹp của doanh nghiệp.

– Cộng đồng: Văn hóa doanh nghiệp bao gồm các hoạt động cụ thể nhằm mục tiêu lợi nhuận và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, văn hóa kinh doanh không thể tự tồn tại mà tồn tại như một quy ước chung trong cộng đồng xã hội mà các thành viên trong cộng đồng phải tuân theo một cách rất tự nhiên, không gượng ép. .

Xem thêm bài viết hay:  Hình thức nhà nước là gì? Các kiểu và hình thức của Nhà nước?

– Tính dân tộc: Đây là đặc điểm không thể thiếu của văn hóa kinh doanh, bởi bản thân văn hóa kinh doanh là một bộ phận của văn hóa dân tộc. Khi các giá trị của văn hóa dân tộc đã được thấm nhuần trong mọi hoạt động kinh doanh, nó sẽ tạo ra lối suy nghĩ và tạo ra tình cảm chung của những người làm kinh doanh trong cùng một dân tộc.

– Chủ quan: Đặc điểm này thể hiện qua việc các chủ thể khác nhau sẽ có những suy nghĩ, đánh giá khác nhau về cùng một sự vật, hiện tượng kinh doanh.

– Tính khách quan: Do được hình thành trong cả quá trình với sự tác động của các yếu tố bên ngoài như xã hội, lịch sử, hội nhập… nên tính khách quan sẽ tồn tại với chính các chủ thể. việc kinh doanh. Có những giá trị của văn hóa kinh doanh mà chủ doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận chứ không thể thay đổi chúng theo ý muốn chủ quan.

– Tính kế thừa: Trong quá trình kinh doanh, mỗi thế hệ sẽ bổ sung những nét đặc sắc riêng vào hệ thống văn hóa kinh doanh trước khi truyền lại cho các thế hệ sau. Và theo thời gian, dưới sự sàng lọc, các giá trị của văn hóa kinh doanh sẽ ngày càng phong phú, phong phú và thuần khiết hơn.

– Tính tiến hóa: Trong hoạt động kinh doanh rất năng động và trong hoạt động này luôn biến đổi nên văn hóa kinh doanh với tư cách là bản sắc chính của các chủ thể luôn phải tự điều chỉnh. để phù hợp với cấp độ doanh nghiệp và tình hình mới. Đặc biệt trong thời đại hội nhập, không thể tránh khỏi sự giao thoa với các sắc thái kinh doanh của các chủ thể khác nhằm giao lưu, tiếp thu những giá trị tiến bộ.

– Học hỏi: Giá trị có thể được hình thành từ những trải nghiệm khi giải quyết vấn đề, từ kết quả của chính quá trình nghiên cứu hoặc do được tiếp nhận ngay qua quá trình tiếp xúc với các nền văn hóa khác. hóa chất khác. Tất cả những giá trị đó đã được tạo ra bởi sự học. Như vậy, bên cạnh những giá trị được kế thừa, sự học hỏi sẽ giúp văn hóa doanh nhân có thêm những giá trị tốt đẹp từ các chủ thể, các nền văn hóa khác.

Xem thêm bài viết hay:  Big Data là gì? Ứng dụng và những điều cần biết về Big Data?

Tuy nhiên, kinh doanh là một hoạt động có những nét khá khác biệt so với các hoạt động khác nên ngoài những đặc điểm trên, văn hóa kinh doanh sẽ có những nét riêng để phân biệt với các hoạt động khác. văn hóa trong các lĩnh vực khác, những đặc điểm đó được thể hiện như sau:

– Văn hóa kinh doanh chỉ hình thành khi có nền sản xuất hàng hóa phát triển đến mức kinh doanh trở thành hoạt động phổ biến, trở thành chính thức, trở thành một nghề. Và đến một lúc nào đó, xã hội sẽ sinh ra một tầng lớp mới gọi là doanh nhân. Chính vì vậy trong bất kỳ xã hội nào cũng sẽ có hoạt động kinh doanh và văn hóa kinh doanh. Văn hóa kinh doanh được hình thành với tư cách là một hệ giá trị, một cách ứng xử đặc trưng trong lĩnh vực kinh doanh.

– Văn hóa kinh doanh cũng phải phù hợp với trình độ kinh doanh của các chủ thể kinh doanh. Văn hóa kinh doanh là sự thể hiện tài năng, phong cách và thói quen của doanh nhân. Chúng ta không thể đánh giá văn hóa của các quốc gia khác là tốt hay xấu, càng không thể đánh giá văn hóa kinh doanh của các chủ thể là tốt hay xấu, bởi vì văn hóa kinh doanh sẽ luôn phù hợp với trình độ phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải học cách chấp nhận và học hỏi văn hóa kinh doanh của các chủ thể khác nhau trên thị trường để có thể hợp tác, hòa nhập và phát triển trong môi trường kinh doanh. môi trường toàn cầu hiện nay.

2. Một số ví dụ minh họa về văn hóa kinh doanh:

Ví dụ 1: Văn hóa doanh nghiệp của Google

Nếu nói về văn hóa doanh nghiệp thì không thể bỏ qua văn hóa doanh nghiệp của Google. Văn hóa doanh nghiệp của Google thể hiện ở các bữa ăn miễn phí, hoa hồng tài chính, các kỳ nghỉ cho nhân viên, tiệc nhân viên, phòng tập gym cho nhân viên… và nhiều chế độ tuyệt vời. khác.

Xem thêm bài viết hay:  Kiểm soát viên không lưu là gì? Học ngành gì và làm những gì?

Các nhân viên ở đây được biết đến là một số tài năng hàng đầu thế giới. Do Google phát triển quá mạnh nên doanh nghiệp cũng ngày càng mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, Google vẫn có phản hồi từ nhân viên của họ rằng nhân viên của họ bị căng thẳng vì làm việc ở một địa điểm khác môi trường cạnh tranh mãnh liệt. Đồng thời, văn hóa doanh nghiệp ở đây cũng chưa giúp họ cân bằng được cuộc sống và công việc. Thông qua văn hóa kinh doanh của Google, chúng tôi có thể hiểu rằng ngay cả nền văn hóa tốt nhất cũng có thể thay đổi để đáp ứng lợi ích ngày càng phát triển của công ty. Nếu văn hóa kinh doanh thành công sẽ giúp doanh nghiệp phát triển.

Ví dụ 2: Văn hóa doanh nghiệp của Facebook

Facebook là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất với một nền văn hóa độc đáo. Thể hiện qua việc công ty còn cung cấp thực phẩm, tạo không gian làm việc cởi mở, trao đổi trực tiếp, giặt là tại văn phòng,… để giúp nhân viên học hỏi và phát triển. Tuy nhiên, giống như Google, doanh nghiệp này cũng gặp phải vấn đề tương tự đó là phản ánh từ nhân viên của Facebook, môi trường cạnh tranh ở đây cũng đã dẫn đến căng thẳng. Và để đối phó với thách thức trên, Facebook cũng đã cho xây dựng nhiều tòa nhà riêng, phòng hội nghị và khu vực ngoài trời trong thời gian giải lao cho nhân viên. Đặc biệt, những người đứng đầu ở đây (bao gồm cả CEO Mark Zuckerberg) đều cùng làm việc trong văn phòng cũng như các nhân viên khác để tạo ra sự công bằng và minh bạch trong cạnh tranh. Qua cách giải quyết khó khăn trong văn hóa kinh doanh của Facebook, chúng ta có thể thấy môi trường cạnh tranh thường có hai mặt: xấu và tốt. Nếu doanh nghiệp giải quyết được những điểm yếu của mình sẽ giúp doanh nghiệp phát triển. phát triển và thành công hơn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Các đặc trưng của văn hóa kinh doanh? Lấy những ví dụ minh họa? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận