Bơm tiền là gì? Cách Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế?

Máy bơm tiền là gì? Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế như thế nào? Công cụ của máy bơm tiền? Mục đích của việc bơm tiền vào nền kinh tế là gì? Vai trò của bơm tiền đối với nền kinh tế Việt Nam là gì?

Tại Việt Nam, nhằm ổn định kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Nhà nước đã thực hiện nhiều đợt bơm tiền vào nền kinh tế. . Vậy máy bơm tiền là gì? Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế như thế nào?

1. Bơm tiền là gì?

bơm tiền là việc ngân hàng trung ương bơm tiền ra thị trường làm cho lượng tiền trong lưu thông tăng lên. Chính sách này sẽ được áp dụng khi nền kinh tế suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.

2. Cách thức Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế:

Ngân hàng trung ương sẽ tiến hành bơm tiền vào nền kinh tế. Cung tiền tăng làm cho lãi suất giảm. Bạn có thể vay ngân hàng dễ dàng hơn với lãi suất thấp. Từ đó, kích thích vay cá nhân và doanh nghiệp, thúc đẩy mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Để mở rộng cung tiền, ngân hàng trung ương sẽ sử dụng: mua chứng khoán trên thị trường mở, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất tái chiết khấu. Ngoài ra, NHTW có thể thực hiện đồng thời cả 3 biện pháp trên.

Mua chứng khoán trên thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là một công cụ chính sách tiền tệ, hoạt động của Ngân hàng Trung ương nhằm cung cấp thanh khoản bằng đồng tiền của mình cho một ngân hàng hoặc một nhóm ngân hàng. Các ngân hàng trung ương mua chứng khoán trên thị trường mở.

Khi muốn tăng cung tiền, NHTW sẽ mua tín phiếu kho bạc từ các ngân hàng thương mại và công chúng. Số tiền Ngân hàng Trung ương trả cho các Ngân hàng Thương mại và công chúng sẽ làm tăng dự trữ của các ngân hàng. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng tăng cường cho vay. Kết quả là lượng tiền cung ứng trên thị trường sẽ tăng theo đúng mục đích của Ngân hàng Trung ương.

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ giữa lượng tiền tối thiểu phải dự trữ mà Ngân hàng Nhà nước sẽ ấn định một tỷ lệ cụ thể cho khoản dự trữ này.

Khi Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng tăng lên, doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn, hoạt động kinh doanh cũng được khuyến khích mở rộng. Ngược lại, khi Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nguồn vốn mà doanh nghiệp tiếp cận được sẽ giảm đi, tình hình kinh doanh cũng bị ảnh hưởng.

Xem thêm bài viết hay:  Cách viết sớ cúng gia tiên, thổ công, bà tổ cô chính xác nhất

Giảm tỷ lệ chiết khấu.

Lãi suất chiết khấu là lãi suất do Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi cho các ngân hàng thương mại vay.

Lãi suất tái chiết khấu là một công cụ đắc lực của NHNN và có những tác động nhất định đối với NHTW. NHTW sẽ quy định lãi suất tái chiết khấu để điều tiết lượng tiền cung ứng. Nếu ngân hàng muốn tăng cung tiền, nó sẽ giảm lãi suất cho vay. Và ngược lại, nếu ngân hàng muốn giảm cung tiền thì lãi suất tái chiết khấu sẽ tăng lên.

Các ngân hàng trung ương sử dụng khoản cho vay chiết khấu một mặt để kiểm soát nguồn cung tiền, mặt khác để giúp đỡ các tổ chức tài chính khi họ gặp khó khăn.

3. Công cụ bơm tiền:

Việc bơm tiền sẽ sử dụng một số công cụ như lãi suất chiết khấu, hạn mức tín dụng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, nhằm mục đích điều chỉnh mức độ. cung tiền cho nền kinh tế.

tỷ lệ chiết khấu

Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng thương mại vay vốn để đáp ứng các nhu cầu tiền mặt bất thường. Việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu sẽ làm thay đổi cơ số tiền và cung tiền cũng thay đổi.

Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng thương mại cần phải dự trữ một lượng tiền mặt nhất định để có thể đáp ứng các nhu cầu rút tiền bất thường của ngân hàng. Nếu khoản dự trữ này không đảm bảo an toàn, các ngân hàng thương mại sẽ vay Ngân hàng Nhà nước với lãi suất chiết khấu.

Giới hạn tín dụng

Hạn mức tín dụng ở đây là một công cụ để làm điều đó Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế tối đa dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế của các tổ chức tín dụng.

Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng hạn mức tín dụng, lượng tiền cung ứng tăng lên và tiền được bơm ra nền kinh tế.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một tỷ lệ giữa lượng tiền tối thiểu phải dự trữ mà Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa ra một tỷ lệ phần trăm cụ thể cho khoản tiền dự trữ này và số tiền này phải được gửi vào Ngân hàng Nhà nước. quốc gia. Ngân hàng Nhà nước sẽ tác động vào tỷ lệ này để điều chỉnh cung tiền cho nền kinh tế.

Xem thêm bài viết hay:  Hành vi phạm tội là gì? Phạm tội và tội phạm khác nhau thế nào?

Nếu NHNN giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên và doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn.

Tỷ giá

Tỷ giá hối đoái là tỷ giá ngoại tệ, nó là tương quan sức mua giữa nội tệ và ngoại tệ tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu. Về bản chất, tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến những thay đổi trong cung tiền.

Tỷ giá hối đoái là công cụ hỗ trợ quan trọng cho chính sách của nhà nước do NHNN thực hiện khi muốn điều chỉnh lượng cung tiền tệ ngoại tệ trong nền kinh tế.

Để tăng cung ngoại tệ, NHNN sẽ giảm tỷ giá hối đoái bằng cách mua các giấy tờ có giá của các ngân hàng thương mại trên thị trường mở bằng ngoại tệ.

Nghiệp vụ thị trường mở

Nghiệp vụ thị trường mở chủ yếu là hoạt động ngân hàng nhà nước mua chứng khoán trên thị trường mở. Ảnh hưởng đến lượng dự trữ và tác động trực tiếp đến cung ứng tín dụng của các ngân hàng thương mại, từ đó điều chỉnh cung tiền.

Nếu Ngân hàng Nhà nước mua chứng khoán trên thị trường mở, các ngân hàng thương mại sẽ có nhiều tiền dự trữ hơn và lượng tiền bơm ra nền kinh tế cũng tăng lên.

Tái cấp vốn

Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của NHNN nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các NHTM thông qua hoạt động mua, bán giấy tờ có giá. Từ đó, NHNN cũng tăng lượng tiền bơm ra nền kinh tế.

4. Mục đích bơm tiền ra nền kinh tế:

Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế để giúp nền kinh tế tăng trưởng, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho người dân, kiểm soát lạm phát và bình ổn giá cả trên thị trường.

Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu quan trọng nhất của việc bơm tiền vào thị trường. Chính sách điều chỉnh lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế đã có tác động tích cực đến lãi suất và tổng cầu, từ đó thúc đẩy hoạt động đầu tư làm tăng sản lượng chung và tăng GDP.

Việc bơm tiền ra thị trường làm tăng cung tiền giúp mở rộng quy mô nền kinh tế, từ đó tác động đến các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người dân và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, sự gia tăng cung tiền sẽ đi kèm với một tỷ lệ lạm phát nhất định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài văn tả đồ dùng học tập mà em yêu thích đạt điểm cao

Bơm tiền vào nền kinh tế tạo điều kiện ổn định giá cả trong nền kinh tế vĩ mô, loại bỏ biến động giá cả, giúp nhà nước hoạch định có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế. Bình ổn giá cả trên thị trường sẽ hình thành môi trường đầu tư ổn định, an toàn, thu hút nhiều nhà đầu tư, nhiều nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển.

Bơm tiền và lạm phát có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi giá hàng hóa tăng, giá trị đồng tiền giảm, NHNN sẽ sử dụng các công cụ điều hành để ổn định giá hàng hóa, giá trị đồng tiền, từ đó kiểm soát được tình hình. tình trạng lạm phát.

5. Vai trò bơm tiền đối với nền kinh tế Việt Nam:

Bơm tiền ra nền kinh tế có vai trò quan trọng trong việc điều tiết lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế. Qua đó, Chính phủ và NHNN kiểm soát hệ thống tiền tệ.

Việc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chọn ngân hàng thương mại làm kênh giám sát hoạt động của nguồn tiền hỗ trợ khi “bơm” vào doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất cần thiết. Từ đó đạt được các mục tiêu như kiềm chế lạm phát, giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất từ ​​đó giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Ngoài ra, việc bơm tiền vào nền kinh tế có vai trò bình ổn giá cả trên thị trường và ổn định sức mua của đồng tiền, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đây cũng là công cụ để NHNN kiểm soát hoạt động của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên phạm vi cả nước.

Trong những năm xảy ra dịch Covid-19, khách hàng đều gặp khó khăn, họ hạn chế nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, đầu tư, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm tiền để ổn định tình hình kinh tế. Ví dụ điển hình của chính sách này là cắt giảm lãi suất để giảm bớt gánh nặng tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh, chính phủ Việt Nam cũng hỗ trợ tiền cho người dân.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bơm tiền là gì? Cách Nhà nước bơm tiền vào nền kinh tế? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận