Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời từ khá sớm, đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, chính trị của các nước trong khu vực, hôm nay hãy cùng tìm hiểu biểu tượng của Đông Nam Á. khu vực này

1. Biểu tượng lá cờ của Đông Nam Á là gì?

Quốc kỳ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là một trong những biểu tượng chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt: ASEAN). Lá cờ có biểu tượng chính thức của ASEAN trên nền màu xanh lam.

Lá cờ tượng trưng cho hòa bình, bền vững, đoàn kết và năng động của ASEAN. Bốn màu của lá cờ là: xanh, đỏ, trắng và vàng. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ tượng trưng cho động lực và lòng dũng cảm. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Lá cờ ASEAN được biểu tượng bằng 10 nhánh lúa vì các nước trong khu vực Đông Nam Á chủ yếu là các nước nông nghiệp. Bó lúa 10 nhánh thể hiện ước mơ của những người sáng lập ASEAN về một ASEAN với sự tham gia của 10 quốc gia Đông Nam Á, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị và đoàn kết. Vòng tròn tượng trưng cho sự thống nhất của 10 quốc gia Đông Nam Á.

2. Thiết kế quốc kỳ ASEAN:

Lá cờ có nền màu xanh, ở giữa là hình mười nhánh lúa được vẽ trên một hình tròn màu đỏ viền trắng.

Màu sắc của lá cờ được tiêu chuẩn hóa như sau:

Kế hoạch Màu xanh da trời Màu đỏ Trắng Màu vàng Pantone Pantone 286 Màu đỏ Pantone 032 Quy trình Pantone màu vàng CMYK C100-M60-Y0-K6 C0-M91-Y87-K0 C0-M0-Y0-K0 C0-M0-Y100-K0 RGB 34-85-158 227-49-49 255-255-255 248-244-0

Quốc kỳ ASEAN có tỷ lệ hai mặt là 2:3. Hiến chương ASEAN mô tả kích thước cờ như sau:

Cờ để bàn: 10 cm x 15 cm

Cờ trong phòng: 100 cm x 150 cm

Cờ xe: 20 cm x 30 cm

Cờ vuông: 200 cm x 300 cm

3. Ý nghĩa lá cờ ASEAN:

Lá cờ ASEAN thể hiện một ASEAN năng động, thống nhất, hòa bình và ổn định. Màu sắc của quốc kỳ bao gồm các màu xanh lam, đỏ, trắng và vàng, tượng trưng cho các màu chủ đạo trên quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN.

Màu xanh tượng trưng cho hòa bình và ổn định. Màu đỏ tượng trưng cho sự năng động và dũng cảm. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết. Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Vòng tròn màu đỏ viền trắng thể hiện sự thống nhất của cộng đồng ASEAN. Hình ảnh bó lúa tượng trưng cho ước mơ của các thành viên sáng lập về một ASEAN bao gồm tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, gắn kết với nhau trong tình hữu nghị và đoàn kết.

Xem thêm bài viết hay:  Điện trường, cường độ điện trường là gì? Điện trường đều là gì?

Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho sự thống nhất của các quốc gia thành viên trên các nguyên tắc và nỗ lực của ASEAN; là công cụ tăng cường nhận thức và đoàn kết cộng đồng ASEAN.

4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á ra đời khi nào?

4.1. Hoàn cảnh ra đời:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 khi ngoại trưởng các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan ký Tuyên bố Bangkok thành lập ASEAN. Ngày 8 tháng 1 năm 1984, Brunei Darussalam được kết nạp vào ASEAN. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995 tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 28 tổ chức tại Bru-nây, trở thành thành viên thứ bảy của ASEAN. Tháng 7 năm 1997, Lào và Mi-an-ma gia nhập ASEAN. Campuchia gia nhập ASEAN vào tháng 4 năm 1999, hiện thực hóa ý tưởng thành lập Hiệp hội của 10 nước Đông Nam Á.

Một ASEAN bao gồm tất cả các nước Đông Nam Á đã góp phần xây dựng mối quan hệ mới giữa các nước thành viên về chất, trên cơ sở hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện và ngày càng chặt chẽ. cả song phương và đa phương. Ngày 8 tháng 8 đã được chọn là Ngày ASEAN. Hàng năm vào ngày này, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN và các hoạt động kỷ niệm khác.

4.2. Nguyên tắc làm việc:

Theo Điều 2 của Hiến chương ASEAN, ASEAN và các Quốc gia Thành viên hoạt động theo các Nguyên tắc sau:

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia Thành viên;

2. Chia sẻ cam kết và chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực;

3. Không xâm lược, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các hành động khác dưới bất kỳ hình thức nào trái với luật pháp quốc tế;

4. Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình;

5. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia Thành viên ASEAN;

6. Tôn trọng quyền của các Quốc gia Thành viên được quyết định vận mệnh của mình mà không có sự can thiệp, lật đổ và ép buộc từ bên ngoài;

7. Tăng cường tham vấn về các vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của ASEAN;

Xem thêm bài viết hay:  Bảo hiểm tự nguyện là gì? Các chế độ của BHXH tự nguyện?

8. Tôn trọng pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc dân chủ và chính phủ hợp hiến;

9. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy công bằng xã hội;

10. Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế mà các Quốc gia thành viên đã tham gia;

11. Không tham gia vào bất kỳ chính sách hoặc hoạt động nào, kể cả việc sử dụng lãnh thổ của một quốc gia, bởi bất kỳ Quốc gia Thành viên ASEAN nào hoặc bên ngoài ASEAN hoặc bởi bất kỳ quốc gia nào khác đe dọa quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc ổn định chính trị và kinh tế của các Quốc gia Thành viên ASEAN;

12. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh các giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng;

13. Giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với bên ngoài, đồng thời chủ động, hướng ngoại, bao trùm và ứng xử không phân biệt đối xử

14. Tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa phương và các cơ chế dựa trên luật lệ của ASEAN để thực hiện hiệu quả các cam kết kinh tế, giảm dần và tiến tới xóa bỏ các rào cản trong liên kết. kinh tế khu vực, trong nền kinh tế định hướng thị trường

ASEAN hoạt động trên cơ sở Hiến chương ASEAN, có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh bao gồm hơn 800 cơ chế từ Cấp cao, Bộ trưởng, Quan chức cấp cao (SOM) và các cấp làm việc trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác. . của ASEAN. cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

4.3. Cơ cấu tổ chức:

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á kể từ khi thành lập cho đến nay, cơ cấu tổ chức thường xuyên được sửa đổi cho phù hợp với hoạt động của Hiệp hội. Hiện nay, bộ máy điều hành của ASEAN được quy định như sau:

– Hội nghị cấp cao ASEAN (ASEAN Summit) là cơ quan quyền lực cao nhất của ASEAN với thành phần gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ các nước thành viên, họp thường kỳ hai năm một lần hoặc họp đột xuất. khi có những vấn đề cần thiết dưới sự chủ trì của ASEAN.

– Hội đồng điều phối ASEAN (ASEAN Coordinating Council): đây là cơ quan có bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia thành viên ASEAN, họp ít nhất hai lần một năm để thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa cơ cấu. trang thiết bị phục vụ các cuộc họp cấp cao ASEAN và một số nhiệm vụ khác

Xem thêm bài viết hay:  Chức năng là gì? Phân biệt giữa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn?

– Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN: cơ quan này bao gồm: Hội đồng Cộng đồng Chính trị – An ninh; Hội đồng Cộng đồng Kinh tế và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội. Nhiệm vụ chính của các cơ quan này là triển khai các thỏa thuận hoặc quyết định của cấp cao ASEAN trong lĩnh vực phụ trách cũng như tăng cường hợp tác hỗ trợ tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.

– Tổng thư ký và Ban thư ký ASEAN

– Ủy ban đại diện thường trực tại ASEAN

-Ủy ban ASEAN nước thứ ba và các tổ chức quốc tế

4.4. Vai trò của ASEAN:

ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của khu vực. Đặc biệt:

– ASEAN là nhân tố hết sức quan trọng góp phần bảo đảm hòa bình ở khu vực và trên thế giới. ASEAN luôn có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước thành viên và sự tin cậy này càng được củng cố thông qua các hoạt động đa dạng, nhất là việc duy trì tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp. Khả năng lãnh đạo. Bên cạnh đó, ASEAN đã tích cực thúc đẩy và phát huy tác dụng của các cơ chế bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực cũng như khởi xướng thành lập Diễn đàn khu vực ASEAN nhằm tạo khuôn khổ cho hòa bình, an ninh khu vực. để ASEAN và các đối tác bên ngoài tham gia đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương.

– ASEAN cũng đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng và bền vững kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Hiện nay, hợp tác với mục tiêu phát triển kinh tế vẫn là định hướng ưu tiên hàng đầu của ASEAN. Đồng thời, ASEAN cũng tích cực tăng cường hợp tác kinh tế – thương mại với các đối tác bên ngoài, nhất là với việc thành lập các khu vực thương mại tự do; coi trọng đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Có thể nói, hiện nay ASEAN đang có những đóng góp hết sức thiết thực vào sự tăng trưởng ổn định của kinh tế thế giới và trở thành đối tác kinh tế quan trọng của các quốc gia, khối kinh tế khác trên thế giới.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận