Biên giới trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển Việt Nam?

Biên giới trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển của nước ta thuộc khu vực nào? Xác định biên giới quốc gia trên biển?

Mỗi tấc đất của Tổ quốc đều là máu thịt của mỗi người dân Việt Nam. Vì vậy, vấn đề biên giới quốc gia luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia khác nhau trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên thực tế, không phải ai cũng biết cách xác định biên giới, đặc biệt là biên giới trên biển. Vậy biên giới biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển Việt Nam?

Cơ sở pháp lý:

– Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

– Luật Biên giới Quốc gia 2003.

– Luật Biển Việt Nam 2012.

đầu tiên. Khái quát chung về biên giới quốc gia:

Chủ quyền lãnh thổ của mỗi quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xác định biên giới quốc gia có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới trong giai đoạn hiện nay cũng là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Khi đường biên giới giữa các nước được xác định và các bên không vi phạm đường biên giới này thì các nước cũng sẽ có hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Như vậy, chúng ta nhận thấy biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức mạnh của chế độ, của dân tộc.

Lịch sử hàng nghìn năm tồn tại và phát triển của cả dân tộc Việt Nam cũng đã chứng minh một thực tế rằng dựng nước phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì thế trong tâm thức mỗi người Việt Nam, biên giới – vùng đất địa đầu của Tổ quốc cũng là một nơi thiêng liêng và cần được bảo vệ vững chắc. Bảo vệ biên giới trong giai đoạn hiện nay cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò chuyên trách, nòng cốt.

Như vậy, mỗi chúng ta đều đã biết lãnh thổ, biên giới quốc gia được coi là vấn đề thiêng liêng, hệ trọng của mỗi quốc gia, dân tộc, bên cạnh đó, đây cũng được coi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu. những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế. Trong lịch sử nhân loại cũng đã có nhiều trường hợp do các bên tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc quá trình các chủ thể giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ diễn ra không ổn định. một cách thỏa đáng, điều này cũng đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia với nhiều quy mô khác nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tóm tắt truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao ngắn gọn

2. Các loại biên giới quốc gia:

Luật biên giới quốc gia năm 2003 quy định ranh giới quốc gia như sau:

xem thêm: Các phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới theo GATS

Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cơ bản được hiểu là đường và mặt đứng dọc theo đường đó để có thể xác định giới hạn của lãnh thổ đất liền, các đảo, quần đảo và quần đảo. bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển, lòng đất và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên giới quốc gia sẽ được cụ thể hóa bằng các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc quy định của pháp luật Việt Nam.

Có các loại đường viền sau:

– Biên giới quốc gia trên đất liền.

– Biên giới quốc gia trên biển.

– Biên giới quốc gia trong lòng đất.

– Biên giới quốc gia trên không.

3. Biên giới biển là gì?

Đường biên giới quốc gia trên biển về cơ bản được hiểu là ranh giới phía ngoài của lãnh hải theo quy định tại Điều 11 Luật Biển Việt Nam 2012.

Ngoài ra, theo Điều 2 Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 quy định nội dung như sau: “Chủ quyền của quốc gia ven biển mở rộng ra ngoài lãnh thổ và nội thủy của mình ra cả vùng biển tiếp giáp lãnh hải, gọi là lãnh hải và có chiều rộng không quá 12 hải lý”.

Biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật hiện hành được hoạch định cụ thể và được đánh dấu tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của các đảo, lãnh hải của các quốc gia. quần đảo. của Việt Nam được xác định cụ thể theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước có liên quan.

xem thêm: Hưởng chế độ khi tham gia chiến tranh ở biên giới phía Bắc như thế nào?

Ranh giới phía ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định cụ thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước có liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa của các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

4. Biên giới quốc gia trên biển của nước ta thuộc khu vực nào?

Theo quy định cụ thể tại Điều 11 Luật Biển Việt Nam 2012 có nội dung như sau:

“Lãnh hải là vùng nước có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển”.

Ranh giới phía ngoài của lãnh hải là biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.

Từ các quy định nêu trên, chúng ta có thể thấy, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam sẽ nằm trong lãnh hải của quốc gia ven biển.

Và, tại Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 cũng đưa ra những quy định về những đặc điểm cơ bản nhất của các vùng biển khác của mỗi quốc gia, cụ thể như sau:

Điều 33 Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 quy định: “Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển nằm ngoài lãnh hải và có chiều rộng không quá 24 hải lý tính từ đường cơ sở”.

Theo Điều 55 và Điều 67 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, vùng đặc quyền kinh tế là vùng nằm ngoài lãnh hải và tiếp liền với lãnh hải, … Vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng không vượt quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 76 Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 quy định nội dung: “Thềm lục địa của quốc gia ven biển bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển phía ngoài lãnh hải của quốc gia đó. Quốc gia đó, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền của mình cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, hoặc đến khoảng cách 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để đo chiều rộng lãnh hải, khi bờ ngoài của lục địa biên độ của quốc gia đó ở một khoảng cách gần hơn”.

Như vậy, có thể thấy, căn cứ vào các quy định đã được xác định ở trên, biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam không chỉ là ranh giới phía ngoài của lãnh hải, mà còn là biên giới quốc gia trên biển. là ranh giới phía trong của vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các quốc gia ven biển.

5. Xác định biên giới quốc gia trên biển:

Việc xác định biên giới quốc gia trên biển có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia. Biên giới quốc gia trên biển là đường phân giới nhằm mục đích phân định lãnh hải của một quốc gia với vùng biển liền kề mà quốc gia ven biển có quyền chủ quyền. Một khi ranh giới biển đã được xác định, quốc gia sẽ cần công bố công khai, chính thức và rõ ràng ranh giới biển đó trên hải đồ tỷ lệ lớn.

Xem thêm bài viết hay:  Sàn OTC là gì? Thị trường chứng khoán phi tập trung OTC?

Trường hợp có hai quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau thì biên giới quốc gia trên biển của hai quốc gia đó sẽ được phân định trong hiệp định bằng các phương pháp cụ thể như phương pháp đường cách đều hoặc phương pháp đường cách đều. đường trung tuyến trừ khi hai nước có thỏa thuận khác. Loại ranh giới thiên văn thường được áp dụng với mục đích có thể xác định ranh giới trên biển.

Chúng tôi nhận thấy rằng, trong quá trình xác định biên giới, việc xác định biên giới trên đất liền và trên biển có vai trò quan trọng nhất. Việc xác định biên giới trên không và biên giới trên bộ thường được pháp luật quốc tế ghi nhận dưới hình thức tập quán quốc tế trên cơ sở biên giới trên đất liền và trên biển. Việc xác định biên giới giữa các quốc gia phải tuân theo quy định chung và là nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các quốc gia.

Như trên chúng tôi đã đề cập, việc xác định biên giới quốc gia trên biển có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đường biên giới quốc gia trên biển vừa là minh chứng thực tiễn, vừa là cơ sở pháp lý nhằm mục đích phân định ranh giới giữa vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia với vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia. quyền tài phán của các bang.

xem thêm: Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Căn cứ vào đường biên giới quốc gia trên biển, chúng ta cũng sẽ khẳng định được vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia là vùng biển nằm trong đường biên giới quốc gia trên biển và vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. là một bộ phận để cấu thành lãnh thổ quốc gia trên biển, đó là nội thủy và lãnh hải.

Từ việc phân định các vùng biển còn là tiền đề để có thể xác định chủ quyền của quốc gia ven biển đối với các vùng biển đó trong quá trình các chủ thể tham gia quan hệ quốc tế. , xử lý các vấn đề phát sinh cụ thể trong quan hệ đời sống quốc tế.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Biên giới trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển Việt Nam? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận