Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm mới nhất

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi lại nội dung đã trao đổi với cha mẹ học sinh về hành vi vi phạm và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật. Dưới đây là một số mẫu biên bản làm việc với cha mẹ học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đầu tiên. Mẫu biên bản làm việc với cha mẹ học sinh chuẩn nhất:

SỞ GDĐT…………………….

TRƯỜNG HỌC ……………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

PHÚT LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH

(Lần thứ hai..)

I/ Thời gian, địa điểm:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

II/ Thành phần:

1/ Về phía nhà trường:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp…: ……………………………………………………..

– Thầy giáo Quốc hội: ………………………………………………………………………………………………

2/ Về phía gia đình học sinh

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III/ Nội dung:

1/ Giáo viên nêu mục đích, nội dung buổi làm việc với gia đình học sinh

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2/ Ý kiến ​​của PHHS . tiêu biểu

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3/ Ý kiến ​​của học sinh

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN PHHS HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu biên bản làm việc với cha mẹ học sinh phổ biến nhất:

SỞ Giáo dục và Đào tạo…….

TRƯỜNG HỌC …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO

(GV CN làm việc với phụ huynh)

Hôm nay, vào hồi giờ, phút, ngày … năm ………….

Chúng tôi gồm có:

lớn Đại diện nhà trường:……………………

Giáo viên chủ nhiệm: ……………………………………………………

Đến nhà tôi: ……………………. TRONG:……………….

Đến thăm và trao đổi với cha mẹ học sinh về một số vướng mắc trong học tập, rèn luyện hạnh kiểm của các em……………..

Về phía học sinh có: (Ghi tên một số người lớn tuổi trong gia đình cùng công tác với giáo viên như: Cha, mẹ, ông, bà, cha đỡ đầu…)

TT Họ và tên Mối quan hệ với HS Đầu tiên) 2) 3)

Sau khi trao đổi với cha mẹ học sinh về một số vướng mắc trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của các em……………………. Chúng tôi tóm tắt một số vấn đề chính như sau:

– Ý kiến ​​của gia đình học sinh:

…………………….

Lý do: ……………………..

– Ý kiến ​​của học sinh: …………………………………………………….

Kiến nghị của gia đình đối với nhà trường (nếu có):

……………………..

Ghi Bản sao đã được chính các bên xác nhận, bao gồm: Đại diện Nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh.

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

……………………………………………………

……………………………………………………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

……………………..

3. Mẫu biên bản xử lý vi phạm học sinh chính xác nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử chọn lọc siêu hay

BÁO CÁO
(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào hồi…..giờ…..phút, ngày…..tháng……năm 20…. trong phòng ………….

Tôi tên là:…………………….. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của ………….

Căn cứ Quy chế số….. trường:……………………

Ra quyết định xử lý học sinh vi phạm:……………………

là học sinh lớp .. năm học 20…. – 20…

Lý do: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Biện pháp xử lý:……………………

Giáo viên mời ông (bà):…………là phụ huynh học sinh đến họp và thông báo cho học sinh về nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật học sinh.

Biên bản cuộc họp xác nhận như sau:

Cha mẹ học sinh cam kết:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Học viên cam kết:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi ….giờ …..phút cùng ngày.

….ngày tháng năm……

Cha mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm đầy đủ nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN KỶ LUẬT HỌC SINH
(V/v: Hình thức kỷ luật học sinh vi phạm do đánh nhau)

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường……………………

– Căn cứ nội quy, quy chế của nhà trường đối với học sinh

Hôm nay, vào hồi…..giờ…phút, ngày…tháng…năm……

Địa điểm: Tại phòng học……………………

Những người tham gia:

Họ và tên giáo viên: …………. môn dạy: ………….

Họ và tên học sinh vi phạm:……………………

Phụ huynh học sinh có vi phạm:

+ Bố:……………………………………………………….

+ Mẹ: …………………………………………………….

Với một số thành viên trong lớp:

+…………………….

+…………………….

+…………………….

Báo cáo trường hợp:

…………………….

…………………….

……………………..

1. Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:

……………………………………………………

2. Ý kiến ​​của cha mẹ học sinh:

…………………….

3. Ý kiến ​​của học sinh vi phạm:

…………………….

4. Ý kiến ​​của các sinh viên khác

……………………..

– Căn cứ các quy định trên, sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất kỷ luật học sinh…………………… với hình thức…………..

Thời gian áp dụng: ………………………………………………………………………..

Ngày đáo hạn: ……………………………………………………………………………………………….

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỷ luật tới gia đình học sinh và báo cáo lãnh đạo nhà trường sau buổi làm việc.

Biên bản kết thúc vào hồi……giờ……phút cùng ngày.

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

cán bộ lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)

GỖgiáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Biên bản làm việc với cha mẹ học sinh để làm gì?

Biên bản làm việc với cha mẹ học sinh là một văn bản quan trọng trong quá trình giáo dục. Nó được sử dụng để ghi lại cuộc gặp giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, trong đó hai bên có thể trao đổi về tình hình học tập, sự tiến bộ và các vấn đề khác liên quan đến việc giáo dục và phát triển của học sinh. .

Xem thêm bài viết hay:  Hoàn cảnh sáng tác, bố cục nội dung bài thơ Nhớ rừng siêu hay

Một số mục đích chính của biên bản cam kết của phụ huynh bao gồm:

– Để giữ gìn mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh: Bản ghi nhớ giữa phụ huynh và giáo viên cho phép giáo viên và phụ huynh thảo luận về tình trạng học tập của học sinh, đồng thời cũng giúp duy trì và cải thiện mối quan hệ giữa hai bên.

– Cung cấp thông tin về tình hình học tập của học sinh: Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh cung cấp thông tin chi tiết về tình hình học tập của học sinh, giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về tiến độ học tập và đưa ra những giải pháp phù hợp để giúp con học tập tốt hơn.

– Thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo dục và phát triển học sinh: Biên bản tham gia của phụ huynh cũng tạo cơ hội để giáo viên và phụ huynh thảo luận các vấn đề khác. liên quan đến giáo dục và phát triển của học sinh, chẳng hạn như kế hoạch học tập, định hướng nghề nghiệp hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh.

– Để lưu trữ và tham khảo sau này: Biên bản làm việc với cha mẹ học sinh là tài liệu quan trọng để lưu trữ và tham khảo sau này. Nó cho phép giáo viên và phụ huynh truy cập lại thông tin về các cuộc họp và các quyết định đã đưa ra, giúp họ theo dõi và đánh giá tiến độ học tập của học sinh.

– Trao đổi với phụ huynh về vi phạm và kỷ luật với học sinh: Đây là trường hợp biên bản thường được áp dụng nhất. Bởi với những vi phạm nghiêm trọng của học sinh, giáo viên cần thông báo chính thức đến phụ huynh học sinh, cũng như đưa ra thông báo về hình thức kỷ luật thích đáng.

6. Những lưu ý khi ghi biên bản làm việc với cha mẹ học sinh:

Trên thực tế, biên bản làm việc với cha mẹ học sinh là văn bản có giá trị pháp lý, nhằm mục đích thông báo chính thức cho cha mẹ học sinh về nội dung cuộc họp. Vì vậy, biên bản cần phải rõ ràng và cụ thể. Dưới đây là một vài hướng dẫn:

Xem thêm bài viết hay:  Mùng 1 Tết có nên gội đầu không? Tết có nên tắm gội không?

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…).

+ ghi rõ tên văn bản”biên bản làm việc với gia đình học sinh”

+ nêu rõ căn cứ để đưa ra hình thức kỷ luật đối với học sinh;

+ Liệt kê thành phần tham dự: đại diện nhà trường, giáo viên, học sinh và những người có liên quan

+ Nội dung biên bản: ghi đầy đủ nội dung cuộc họp, nguyên nhân, lý do, hình thức kỷ luật

+ Trình bày ý kiến ​​của cha mẹ học sinh, nhà trường.

+ Nêu rõ hình thức kỷ luật, thời gian áp dụng

+ Ghi rõ thời gian lập biên bản

+ chữ ký của các bên liên quan: đại diện nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh vi phạm.

7. Những lưu ý khi trao đổi với phụ huynh về vi phạm của học sinh:

Khi trao đổi với phụ huynh về các vi phạm và biện pháp kỷ luật của học sinh, có một số điều quan trọng cần ghi nhớ:

Luôn giữ thái độ chuyên nghiệp và tôn trọng khi giao tiếp với phụ huynh. Đây là cách hiệu quả nhất để tránh mọi xung đột hoặc phản ứng tiêu cực.

Trong quá trình thảo luận, hãy tập trung vào những vi phạm của học sinh mà không đề cập đến bất kỳ ai khác hoặc những vấn đề không liên quan.

– Giải thích rõ ràng và chi tiết về hành vi vi phạm của học sinh, lý do vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm, các nội quy và chính sách của nhà trường liên quan đến biện pháp kỷ luật.

– Nói với phụ huynh rằng bạn cần họ hợp tác và giúp đỡ để giải quyết vấn đề này. Họ cũng có thể có ý kiến ​​và đề xuất các giải pháp hợp lý.

Xử lý kỷ luật phù hợp với mức độ nghiêm trọng của vi phạm của học sinh và tuân thủ các quy tắc và chính sách của nhà trường. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng phụ huynh hiểu rõ về các biện pháp kỷ luật và tác động của chúng đối với học sinh.

– Cuối cùng, nhắc nhở phụ huynh rằng mục đích chính của biện pháp kỷ luật không phải là trừng phạt học sinh, mà là giúp học sinh hiểu hành vi vi phạm của mình và hỗ trợ các em cải thiện hành vi của mình. vi trong tuong lai.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận