Bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

Quyền bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm của công dân? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân được pháp luật quy định như thế nào?

1. Quyền bất khả xâm phạm là gì?

Bất khả xâm phạm là quyền bất khả xâm phạm của một cá nhân, tổ chức hay lớn hơn là một quốc gia. Pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm đó. Đối với công dân, theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công dân có 02 quyền bất khả xâm phạm về thân thể và về cư trú.

Điều 20 Luật Hiến pháp 2013 quy định

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, bức cung, nhục hình hoặc bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt khi chưa có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giữ, giam người do pháp luật quy định.

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của pháp luật. Thử nghiệm y tế, dược lý, khoa học hoặc bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể con người đều cần có sự đồng ý của người được thử nghiệm.

Điều 32 BLDS 2015 cũng quy định quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể

1. Cá nhân có quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe và thân thể.

2. Khi phát hiện người bị tai nạn, bệnh tật mà tính mạng bị đe dọa thì người phát hiện phải đưa người đó đến cơ sở y tế; Cơ sở y tế không được từ chối điều trị mà phải tận dụng mọi phương tiện, khả năng hiện có để điều trị.

3. Việc thực hiện phương pháp chữa bệnh mới trên cơ thể người, gây mê, phẫu thuật, lấy, ghép bộ phận cơ thể phải được sự đồng ý của người đó; nếu người đó chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bệnh bất tỉnh thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ đồng ý; Trường hợp có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh mà không phải chờ ý kiến ​​của những người trên thì phải có quyết định của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

a) Được người chết đồng ý trước khi chết;

xem thêm: Quyền bất khả xâm phạm của công dân về chỗ ở hợp pháp

b) Được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người giám hộ đồng ý mà không được sự đồng ý của người chết trước khi người đó chết;

c) Theo quyết định của tổ chức y tế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

3. Phân tích quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân:

Kể từ khi thế giới loài người được hình thành, quyền con người đã được bảo vệ, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cùng với sự phát triển của thế giới, sự hình thành các quốc gia và những thành tựu, tiến bộ về văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, quyền con người ngày càng được quan tâm, cụ thể là được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay, quyền con người còn được ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự…

Xem thêm bài viết hay:  Máy chủ là gì? Các loại máy chủ (Server) phổ biến hiện nay?

Theo đó, con người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm và được bảo đảm về sức khỏe, được bảo vệ khỏi mọi hình thức có thể xâm phạm tính mạng, thân thể, danh dự. , phẩm giá. Mặc dù pháp luật đã có những quy định chặt chẽ để bảo vệ quyền của công dân nhưng trên thực tế vẫn luôn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền con người. Trong phạm vi bài viết này, Luật Dương Gia xin đưa ra những phân tích về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân để bạn đọc có thêm thông tin cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân và những người xung quanh. vòng quanh.

đầu tiên, về khái niệm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là một trong những quyền quan trọng nhất sống còn của mỗi cá nhân, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, là quyền bất khả xâm phạm. Quyền lợi về thể chất của công dân luôn được đảm bảo. Luật Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định cụ thể:

Mọi cá nhân được bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của mình, không ai có quyền xâm phạm các quyền về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác dưới mọi hình thức. Các quyền tự do cá nhân của công dân cũng được bảo đảm, thể hiện ở chỗ không ai có quyền bắt giữ trừ trường hợp pháp luật cho phép như quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp là cá nhân. Người phạm luật bị bắt quả tang.

Mọi cá nhân có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật. Thực hiện xét nghiệm y tế hoặc bất kỳ hình thức xét nghiệm nào khác trên cơ thể người cần có sự đồng ý của người được xét nghiệm.

Thứ hai, quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo quy định pháp luật cụ thể:

xem thêm: Nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, Điều 33 ghi nhận quyền được sống và bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể của con người:

Tính mạng con người là vô cùng quan trọng, trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền được bảo vệ một cách tối đa. cuộc sống, cơ thể hoặc sức khỏe. Trên thực tế, dù hành vi cố ý hay vô ý gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe của con người thì họ sẽ phải chịu những trách nhiệm nhất định trước người bị hại và trước pháp luật. .

Xem thêm bài viết hay:  Quy luật lượng chất trong triết học? Ví dụ về quy luật lượng chất?

Trường hợp nhận thấy tính mạng của người khác có thể bị nguy hiểm hoặc bị đe dọa đến tính mạng do bệnh tật hoặc do tai nạn, sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thì người phát hiện phải thực hiện các biện pháp sau: đưa ngay người bị thương đến nơi khám bệnh, chữa bệnh gần nhất, thuận tiện nhất để được cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, bảo đảm tính mạng và sức khoẻ của người bị thương.

Đối với mọi hoạt động liên quan đến mô, tế bào, bộ phận cơ thể người thì phải được sự đồng ý của người đó, hoặc đối với xét nghiệm cơ thể người thì phải được người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người đó đồng ý, xác nhận nếu người đó là trẻ vị thành niên. , người bị mất hoặc không đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc bị hôn mê, bất tỉnh và việc này phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của một người không chỉ được bảo vệ khi người đó còn sống mà ngay cả khi đã mất đi vẫn được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Điều này được thể hiện qua quy định của pháp luật về khám nghiệm tử thi đối với người chết: để mổ tử thi phải được sự đồng ý của người đó trước khi chết hoặc không cần sự đồng ý của người chết. Nếu mổ tử thi thì phải được sự đồng ý của thân nhân, người giám hộ hoặc chỉ của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được. được ủy quyền để đưa ra quyết định về khám nghiệm tử thi.

Cũng theo quy định của pháp luật tại Điều 10 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, liên quan đến trách nhiệm hình sự của cá nhân có dấu hiệu tội phạm, khi xét thấy cá nhân có yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng toàn bộ quá trình bắt, tạm giữ, tạm giam trong trường hợp khẩn cấp. cá nhân phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Trong quá trình điều tra, lấy lời khai, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc khi hỏi cung bị can tuyệt đối không được dùng vũ lực cưỡng bức, gạ gẫm, dụ dỗ, nhục hình. , tra tấn hoặc bất kỳ hình thức nào khác dẫn đến xâm phạm sức khỏe, thân thể hoặc tính mạng của người đó.

Nguyên tắc này dựa trên cơ sở quy định của pháp luật trong Luật Hiến pháp 2013 thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm tối đa của pháp luật trước thân thể, sức khỏe và tính mạng của con người về mọi mặt. trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt người đó là ai, thuộc giai cấp, địa vị gì trong xã hội. Điều này phù hợp với các quy định chung của luật bảo vệ con người trên thế giới.

Xem thêm bài viết hay:  Chức danh là gì? Chức vụ là gì? Phân biệt chức danh và chức vụ?

xem thêm: Quyền là gì? Quy định về quyền công dân, quyền con người?

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can, bị cáo có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật hoặc người chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự bằng các biện pháp như bắt, tạm giam hoặc tạm giữ đối với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn người vi phạm pháp luật, phạm tội chối bỏ hoặc trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ trước pháp luật. . Đây được coi là hành vi hạn chế quyền tự do của cá nhân nên trong quá trình thực hiện, cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án phải tuân thủ trình tự, thủ tục và nguyên tắc của pháp luật. pháp luật.

Để bảo vệ quyền con người, đặc biệt là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân, pháp luật Việt Nam về quyền này còn được thể hiện trong BLHS 2015, quy định đầy đủ, cụ thể, phù hợp các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại, hậu quả xấu, hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, thân thể của người khác dù cố ý hay vô ý. Ý chí của người gây ra lỗi phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Cụ thể, quy định tại Điều 123, Điều 134, Điều 141, Điều 142, Điều 144… của BLHS 2015 quy định về các mức xử phạt đối với hành vi gây hại cho sức khỏe con người. Theo quy định của pháp luật trong các điều luật này, hành vi cố ý gây thương tích, hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác hoặc hành vi khác xâm phạm thân thể của người khác sẽ bị trừng trị thích đáng. Hình phạt nhẹ nhất là cảnh cáo, phạt hành chính hoặc cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn tùy theo mức độ vi phạm.

Thứ ba, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Từ những quy định trên có thể thấy pháp luật Việt Nam rất coi trọng quyền bất khả xâm phạm của con người. Để duy trì và bảo đảm các quyền tự do cho công dân, nhất là quyền bất khả xâm phạm về thân thể, trách nhiệm của Nhà nước là vô cùng quan trọng, trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. pháp luật, luôn đề cao quyền con người của công dân, ban hành các quy định pháp luật phù hợp nhất, thiết thực nhất, sát với mọi mặt của đời sống. Ngoài ra, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và thích đáng đối với các hành vi xâm phạm quyền con người.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận