Bất khả kháng là gì? Ý nghĩa của điều khoản bất khả kháng?

bất khả kháng là gì? Đặc điểm của điều khoản bất khả kháng? Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng thương mại? Ý nghĩa của điều khoản bất khả kháng?

Trong cuộc sống, có những điều mà bản thân chúng ta không lường trước được và không tránh khỏi những tác động của nó như những sự kiện bất khả kháng.

1. Bất khả kháng là gì?

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều trường hợp bất khả kháng, đây được hiểu là những tình huống dẫn đến việc không thực hiện hoặc chậm trễ thời gian thực hiện hợp đồng, tổn thất về số lượng hoặc giảm sút chất lượng hàng hóa mà hoàn toàn không do lỗi của bất kỳ bên nào, đó là khách quan và không thể khắc phục được.

Nếu chúng ta đề cập đến một điều hoặc sự kiện nào đó được gọi là bất khả kháng là đề cập đến một điều khoản có trong hợp đồng nhằm loại bỏ trách nhiệm pháp lý đối với thiên tai và sự gián đoạn không thể tránh khỏi trong tiến trình dự kiến ​​của các sự kiện và hạn chế các bên tham gia thực hiện nghĩa vụ.

2. Đặc điểm của điều khoản bất khả kháng:

– Điều khoản bất khả kháng quy định rõ một số trường hợp khiến một hoặc cả hai bên không thể thực hiện hợp đồng.

Điều khoản bất khả kháng quy định một số lý do biện minh cho việc không thực hiện hợp đồng. Điều khoản bất khả kháng phổ biến giải quyết các vấn đề như:

+ Thời tiết và các sự cố tự nhiên như bão lũ, động đất là những sự cố phổ biến nhất trong điều khoản bất khả kháng.

+ Quy định của Chính phủ: Các điều khoản bất khả kháng thường sẽ cho phép hủy bỏ hợp đồng nếu một quy định của Chính phủ cản trở hoặc ngăn cản việc thực hiện hợp đồng.

+ Các vấn đề về lao động như đình công, bạo loạn, tranh chấp lao động

+ Hành động khủng bố hoặc rối loạn dân sự

+ Bất kỳ nguyên nhân nào khác có thể nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên

xem thêm: Xử lý trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng thương mại

3. Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng thương mại:

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra được quy định thành một điều khoản trong hợp đồng thương mại hay còn gọi là điều khoản bất khả kháng hay trường hợp miễn trừ trách nhiệm. căn cứ miễn trách nhiệm, trường hợp miễn trách nhiệm. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, đương sự được miễn hoặc hoãn hoàn toàn hoặc ở một mức độ nhất định việc thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Quốc tịch của pháp nhân là gì? Xác định quốc tịch của pháp nhân trong tư pháp quốc tế?

Căn cứ Văn bản số 421 của Phòng Thương mại Quốc tế, nếu một bên muốn được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ nếu chứng minh được thì việc không thực hiện đó là do trở ngại. ngoài tầm kiểm soát của anh ta; không thể thấy trước tình hình một cách hợp lý; đã không thể tránh hoặc khắc phục hợp lý tình hình.

Như vậy, với các tình huống được coi là bất khả kháng bao gồm: chiến tranh, phong tỏa, quản lý ngoại hối, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; đình công, bãi khóa, nổi dậy, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất… Do có nhiều trường hợp bất khả kháng có thể xảy ra nên khi ký kết hợp đồng các bên phải thỏa thuận cụ thể, chi tiết từng tình huống được coi là bất khả kháng để tránh xảy ra tranh chấp. sau.

Ngoài ra, chúng tôi thấy các nhà xuất khẩu cố gắng đưa tất cả các trường hợp có thể xảy ra vào hợp đồng, kể cả các trường hợp như không nhận được phương tiện vận tải, sản xuất gặp sự cố, mất điện, thiếu nguyên liệu. thiếu lao động… Nhưng không phải trường hợp nào cũng được nhà xuất khẩu chấp nhận là bất khả kháng mà phải được sự thỏa thuận, thống nhất của hai bên trong hợp đồng.

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng thì thời gian thực hiện hợp đồng được kéo dài tương ứng với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng cộng với thời gian khắc phục hậu quả. Theo đó, trong hợp đồng cần có điều khoản quy định: “Nếu thời gian bất khả kháng kéo dài quá một thời gian nhất định thì một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường cho bên kia”.

Thời gian tối đa mà trường hợp bất khả kháng được gia hạn được quy định trong hợp đồng phụ thuộc vào thời hạn thực hiện hợp đồng, tính chất của hàng hóa, phương thức mua bán, tập quán thương mại, v.v. thông báo bằng văn bản cho bên kia về thời điểm xảy ra và thời điểm chấm dứt sự kiện.

Xem thêm bài viết hay:  Thương hiệu là gì? Vai trò? Điều gì làm nên một thương hiệu?

Một sự kiện bất khả kháng có thể kể đến hiện nay là trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng. tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy kinh tế khác nhau, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các hợp đồng thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới. dân tộc. Vậy sự bùng phát của dịch Covid-19 có được coi là “sự kiện bất khả kháng” theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế và đối với các hợp đồng thương mại quốc tế khi sự kiện này xảy ra? Hậu quả sẽ là gì? Chúng tôi xin đưa ra một số phân tích tổng hợp dựa trên quan điểm của chúng tôi dưới góc độ pháp lý.

“Sự kiện bất khả kháng” được pháp luật Việt Nam “định nghĩa” tại Khoản 1 Điều 56 BLDS 2015 như sau: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết. và các khả năng đã được thực hiện”. Theo cơ sở này, sự kiện bất khả kháng có thể hiểu là sự kiện nằm ngoài phạm vi và khả năng kiểm soát của con người như thiên tai, địch họa, dịch bệnh xảy ra tại thời điểm thực hiện thỏa thuận hoặc trong quá trình thực hiện. Hiện tại, các bên không thể biết và thấy trước những hậu quả có thể xảy ra và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp có thể.

xem thêm: Miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng

Theo đó, dịch Covid-19 là diễn biến bất ngờ, không ai có thể lường trước được và để phòng chống Covid-19, Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội khiến nhiều doanh nghiệp “đột ngột” ngừng hoạt động. công việc. Đồng thời, với mức độ nguy hiểm và lây lan nhanh, rộng trong cộng đồng, Covid-19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là đại dịch toàn cầu và được Bộ Y tế Việt Nam bổ sung vào danh sách. Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 tại Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2020. Từ những phân tích này, chúng tôi thấy rằng có thể coi Covid-19 là một “sự kiện bất khả kháng” theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tất nhiên, việc đánh giá cụ thể tình huống bất khả kháng còn phải xem xét các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, cũng như các quy định của pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn độc lập

Ngoài ra, theo quy định, đối với vấn đề này, Luật Thương mại Việt Nam (Luật Thương mại 2005) có quy định liên quan đến sự kiện bất khả kháng. Cụ thể tại Điều 294 về Các trường hợp miễn trách nhiệm do vi phạm (Điều 294):

“1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Có trường hợp miễn trách nhiệm do các bên thỏa thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;”

Như vậy chúng ta thấy nếu một hợp đồng thương mại quốc tế sẽ liên quan đến các hệ thống pháp luật khác nhau. Vì vậy, cần xem xét quan điểm của luật pháp quốc tế đối với sự kiện bất khả kháng, cụ thể là đại dịch Covid-19 hiện nay và cách giải quyết. Bên cạnh đó, hầu hết các hệ thống pháp luật trên thế giới và các văn bản pháp luật quốc tế đều quy định và thừa nhận “sự kiện bất khả kháng” là một trong những điều khoản loại trừ của hợp đồng.

4. Ý nghĩa của điều khoản bất khả kháng:

Thông thường, điều khoản bất khả kháng biện minh cho việc xảy ra những điều “ngoài tầm kiểm soát” của các bên. Nhiều hợp đồng bao gồm các điều khoản bất khả kháng để cung cấp cho các trường hợp dự phòng.

– Điều khoản bất khả kháng thường được coi là điều khoản “ngoại lệ” trong hợp đồng, nghĩa là những điều khoản này ngăn cản một bên thực hiện nghĩa vụ của mình.

xem thêm: Bất khả kháng khi thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Các tòa án thường không chấp nhận các điều khoản như vậy nhưng nói chung sẽ vẫn thi hành chúng, miễn là không có luật hợp đồng nào bị vi phạm. Mọi người có thể thiết lập các điều khoản của hợp đồng theo bất kỳ cách nào họ muốn.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bất khả kháng là gì? Ý nghĩa của điều khoản bất khả kháng? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận