Bảo hiểm xã hội là gì? Ý nghĩa, vai trò, đặc trưng của BHXH?

Bảo hiểm xã hội là gì? Các tính năng chính của bảo hiểm xã hội là gì? Ý nghĩa và vai trò của bảo hiểm xã hội? Quyền tham gia BHXH của người lao động theo quy định?

Hiện nay để bảo đảm, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi gặp rủi ro trong khi làm việc, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội được thực hiện dưới các hình thức khác nhau do pháp luật quy định và bảo hiểm xã hội là gì và ý nghĩa, vai trò, đặc điểm của bảo hiểm xã hội là gì?

Cơ sở pháp lý: Luật Bảo hiểm xã hội 2018

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng cho người lao động. quỹ bảo hiểm xã hội (Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2018)

Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2018 cũng quy định về các loại bảo hiểm xã hội như sau:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia đóng. hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, mục đích của BHXH là giảm thiểu rủi ro cho người dân trong một số trường hợp nhất định và được hưởng các ưu đãi của pháp luật trong những trường hợp khó khăn hoặc được ưu đãi khi sử dụng các loại hình bảo hiểm. bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải trên cơ sở các quy định mà pháp luật đã đề ra.

2. NỮCác đặc điểm chính của bảo hiểm xã hội là:

Bảo hiểm xã hội thông thường sẽ có những đặc điểm cơ bản sau:

Thứ nhất, bảo hiểm cho Người lao động trong và sau quá trình làm việc: Tức là khi tham gia vào hệ thống Bảo hiểm xã hội, Người lao động sẽ được Bảo hiểm xã hội trợ cấp cho đến khi qua đời. Trong thời gian còn làm việc, người lao động được bảo đảm khi ốm đau, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, người lao động bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp tai nạn lao động. hưởng chế độ hưu trí, khi chết được nhận tiền mai táng phí và gia đình được hưởng trợ cấp tuất… Đây là nét độc đáo của Bảo hiểm xã hội mà không loại hình bảo hiểm nào có được.

Xem thêm bài viết hay:  Nước Văn Lang chia làm bao nhiêu bộ? Đứng đầu mỗi bộ là ai?

Thứ hai, sự kiện bảo hiểm và rủi ro xã hội của Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội liên quan đến thu nhập của họ. Bao gồm: ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, mất việc làm, già yếu, tử tuất… Do những sự kiện, rủi ro này mà người lao động bị suy giảm hoặc mất khả năng lao động. người lao động không được sử dụng dẫn đến nguồn thu nhập của họ bị giảm hoặc mất đi. Vì vậy, người lao động cần phải có các khoản thu nhập khác để bù đắp ổn định cuộc sống và khoản bù đắp này thông qua các chế độ Bảo hiểm xã hội. Đây là một đặc điểm rất cơ bản của Bảo hiểm xã hội.

xem thêm: Tư vấn luật bảo hiểm xã hội, tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ ba, Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội có quyền được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội: Tuy nhiên, quyền này chỉ có thể thành hiện thực khi họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm đóng Bảo hiểm xã hội cho Người lao động.

Thứ tư, đóng góp của các bên tham gia Bảo hiểm xã hội: Bao gồm Người lao động, Người sử dụng lao động và Nhà nước là nguồn hình thành cơ bản của quỹ Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, nguồn thu của quỹ BHXH còn có các nguồn khác như tiền lãi do đầu tư phần tương đối nhàn rỗi của quỹ BHXH (là khoản an toàn); tiền phạt doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các nguồn thu hợp pháp khác.

Thứ năm, hoạt động BHXH được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, các chế độ BHXH cũng được pháp luật quy định.

Bảo hiểm xã hội có các vai trò sau:

Thứ nhất, việc thực hiện chính sách BHXH nhằm ổn định đời sống người lao động, hỗ trợ người lao động khi gặp rủi ro: ốm đau, rủi ro tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp… sớm. trở lại tình trạng sức khỏe ban đầu cũng như sớm có việc làm…

Xem thêm bài viết hay:  Mất sổ Đoàn viên có làm thủ tục nhập học được không?

Thứ hai, với việc thực hiện tốt chính sách BHXH, nhất là chế độ hưu trí, BHXH góp phần ổn định đời sống của NLĐ khi hết tuổi lao động hoặc không còn khả năng lao động.

Thứ ba, thực hiện chính sách BHXH góp phần ổn định và nâng cao chất lượng lao động, bảo đảm bình đẳng về địa vị xã hội của người lao động trong các thành phần kinh tế, thúc đẩy sản xuất. đầu ra phát triển.

Thứ tư, việc tham gia BHXH là công cụ đắc lực của Nhà nước góp phần phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp dân cư, đồng thời giảm chi cho BHXH. ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội bền vững

xem thêm: Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến miễn phí

4. Ý nghĩa của Bảo hiểm xã hội:

Trong hệ thống bảo hiểm xã hội có ý nghĩa bảo đảm quyền lợi cho người lao động trên cơ sở đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật với phương thức đó, người lao động chỉ phải đóng vào Quỹ bảo hiểm xã hội thì mới được hưởng BHXH. Lợi ích bảo hiểm. Mối quan hệ giữa mức đóng và quyền lợi được hưởng được ràng buộc bởi các nguyên tắc đó là nguyên tắc đoàn kết, tương trợ, chia sẻ rủi ro (thể hiện trong chính sách bảo hiểm y tế và các chế độ khi ốm đau). đau ốm, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,…), nguyên tắc tương quan giữa đóng và hưởng bị can thiệp bởi hệ thống phân phối lại xã hội như chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Chính phủ. pháp luật

5. Quyền của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội:

Điều 18. Quyền của người lao động Luật Bảo hiểm xã hội 2018 quy định quyền của người lao động nhằm đảm bảo người lao động được hưởng các chính sách ưu đãi và bảo hiểm tốt nhất. Có một số quyền dược quy định như sau:

Người lao động được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Người lao động Cấp và quản lý sổ BHXH theo quy định.

Đối với Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, theo một trong các phương thức chi trả như: Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền và Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng, với Thông qua người sử dụng lao động theo quy định.

Xem thêm bài viết hay:  UPAS L/C là gì? Phân biệt giữa Deferred L/C và UPAS L/C?

Được tham gia bảo hiểm y tế trong các trường hợp quy định như: Bạn có đang hưởng lương hưu tốt không? Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thuộc các trường hợp sau: Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng hoặc các trường hợp khác Đang hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành theo quy định.

Người lao động được chủ động đi khám mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 45 Luật BHXH 2018 và đang bảo lưu thời gian đóng BHXH ; được trả phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội.

Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. ở trong Định kỳ 06 tháng, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin đóng bảo hiểm xã hội; hằng năm, được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội và yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

Người lao động có quyền Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật khi có hành vi vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

xem thêm: Mức đóng và mức đóng BHXH năm 2022: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Như vậy, nhà nước ta đã có những chính sách ưu đãi xã hội áp dụng cho những trường hợp khác nhau nhằm tạo điều kiện phát huy nền văn minh đất nước, giúp người lao động có những quyền lợi nhất định. và ngoài các quyền được hưởng Người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ như Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Thực hiện đầy đủ các quy định về lập hồ sơ BHXH theo quy định của pháp luật và Bảo quản sổ BHXH tránh trường hợp mất, hỏng, làm lại sẽ mất thời gian.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bảo hiểm xã hội là gì? Ý nghĩa, vai trò, đặc trưng của BHXH? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận