Bảo hiểm tự nguyện là gì? Các chế độ của BHXH tự nguyện?

Bảo hiểm tự nguyện là gì? Các chế độ của bảo hiểm xã hội tự nguyện? Quy định về chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện cho nhân dân. Đối với chính sách BHXH tự nguyện, người tham gia sẽ được nhà nước bảo vệ và hỗ trợ, không vì mục tiêu lợi nhuận. Vậy pháp luật quy định về loại hình bảo hiểm này như thế nào và chế độ chi trả ra sao?

1. Bảo hiểm tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, trong đó người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và khi cần tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người lao động phải căn cứ vào các quy định trên xem mình thuộc đối tượng nào để được đóng bảo hiểm xã hội.

Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện:

+ Nhận lương hưu hàng tháng khi về già

+ Thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu

+ Được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia

Lương hưu được điều chỉnh theo Chỉ số giá tiêu dùng

+ Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình

+ Thân nhân được hưởng chế độ tuất khi người tham gia từ trần.

xem thêm: Tham gia bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

+ Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn

+ Mức thu nhập tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn: thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn do Thủ tướng Chính phủ quy định và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

+ Mức đóng 3 hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng: được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân 3 hoặc 6 hoặc 12.

+ Đóng một lần cho những năm tiếp theo: tính bằng tổng số tiền đóng của các tháng trước đó có chiết khấu theo lãi đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm liền kề trước năm đóng; (Lưu ý: trả trước từ đủ 02 năm để nhận chiết khấu)

+ Đóng một lần cho những năm còn thiếu: tính bằng tổng số tiền đóng của những tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm liền kề trước năm đóng. .

* Ghi chú:

– Người tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng phần chênh lệch nếu Chính phủ điều chỉnh chuẩn nghèo khi đã đóng theo phương thức đã đăng ký (3, 6, 12 tháng/lần hoặc một lần cho những năm tiếp theo).

Xem thêm bài viết hay:  Bài tuyên truyền về không uống rượu, bia khi tham gia giao thông

xem thêm: Một công ty không có bảo hiểm có thể trả phí tự bảo hiểm tự nguyện không?

Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng tối đa không quá 10 năm (120 tháng), cụ thể:

STT Vấn đề % Hỗ trợ Chuẩn nghèo Số tiền hỗ trợ đầu tiên hộ nghèo 30% 700.000 won 700.000 * 22% * 30% = 46.200 VNĐ 2 hộ cận nghèo 25% 700.000 won 700.000 * 22% * 25% = 38.500 đồng 3 Khác mười% 700.000 won 700.000 * 22% * 10% = 15.400 đồng

2. Chế độ BHXH tự nguyện:

Căn cứ Chương IV, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2014 quy định chi tiết về mức hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cụ thể như sau:

2.1. Chế độ hưu trí:

Mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, trong đó:

– Lao động nam nghỉ hưu năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

– Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, mỗi năm phải trả thêm 2%, tối đa là 75%.

Trợ cấp một lần:

+ Mỗi năm đóng cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

xem thêm: Có được đóng bảo hiểm tự nguyện trong thời gian thử việc?

+ Bảo hiểm xã hội một lần:

Người lao động thuộc các trường hợp sau đây có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ điều kiện về tuổi để nghỉ hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Ra nước ngoài định cư;

c) Người đang mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. thuộc kinh tế.

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

xem thêm: Đóng bảo hiểm tự nguyện như thế nào?

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 01 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. dựa trên.

Xem thêm bài viết hay:  Tước danh hiệu công an nhân dân là gì? Các trường hợp tước?

2.2. Chế độ chết:

Một, trợ cấp tang lễ

Bằng 10 lần mức lương cơ sở (mức hưởng hiện hưởng là 14,9 triệu đồng) đối với người đã đóng từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu.

Thứ hai, trợ cấp tuất

Đối với thân nhân của người đang đóng hoặc đã bảo lưu thời hạn đóng, hàng năm:

  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (đóng trước năm 2014);
  • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (từ năm 2014 trở đi);
  • Tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu đóng dưới 01 năm;
  • Ít nhất 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội nếu vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với thân nhân của người hưởng lương hưu:

  • 48 tháng lương hưu đang hưởng nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu;
  • Cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì trừ đi 0,5 tháng trợ cấp nếu chết vào những tháng tiếp theo.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một bộ phận cấu thành quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tham gia BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động được Quỹ BHXH chi trả lương hưu, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống. BHXH tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta nhằm góp phần ổn định cuộc sống của NLĐ khi về già, quỹ BHXH được nhà nước bảo trợ, đồng thời chính sách này cũng thể hiện tính tích cực, chủ động và tích cực. sự chủ động của người lao động về hạnh phúc của bản thân, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội.

Để cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Luật BHXH, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, đó là: Người tham gia BHXH tự nguyện và thân nhân được hưởng nhiều quyền lợi. . các quyền lợi như: lương hưu (khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên); được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế khi hưởng lương hưu (không phải mua bảo hiểm y tế); lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ bảo hiểm xã hội; người đang hưởng lương hưu, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên khi chết thì thân nhân được nhận mai táng phí một lần và trợ cấp tuất; được Nhà nước hỗ trợ mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm; Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội được ghi để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Cảnh đám ma gương mẫu trong Hạnh phúc của một tang gia

xem thêm: Mức đóng khi tham gia bảo hiểm tự nguyện

Ví dụ: Người dân chọn mức thu nhập thấp nhất hiện hành làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn bằng 700.000 đồng/tháng, tương ứng với 154.000 đồng/tháng. . Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ 10%, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 30% đối với người thuộc hộ nghèo, tính trên mức đóng 154.000 đồng/tháng. Như vậy, một người chỉ cần có số tiền tiết kiệm dưới 5.000 đồng/ngày để tham gia BHXH tự nguyện thì sau 20 năm đóng BHXH tự nguyện và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ thì sẽ được hưởng. hưởng lương hưu với mức 400 nghìn đồng/tháng (nếu đóng theo chuẩn hộ nghèo ở nông thôn là 700 nghìn đồng thì trong 20 năm phải đóng 36.960 nghìn đồng chưa kể hỗ trợ của Nhà nước; đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, ông đủ điều kiện về hưu, nhận lương hưu bằng 400 nghìn đồng/tháng và giả sử tuổi thọ bình quân là 20 năm thì số tiền lương hưu sẽ là 96 triệu đồng, mặc dù có tăng do Nhà nước điều chỉnh lương hưu do trượt giá và tăng trưởng kinh tế.mang lại). Điều này có thể thấy rõ tính ưu việt của BHXH tự nguyện là được Nhà nước bảo hộ.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có vai trò quan trọng như vậy, dẫn đến vấn đề đặt ra là cần phải có giải pháp thúc đẩy chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển. Theo đó, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sâu rộng, cụ thể quyền và nghĩa vụ của chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội phải làm chuyển biến để thành viên của mình tham gia BHXH trước rồi mới vận động được người khác tham gia. Làm như vậy là thể hiện trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống của người dân… để người dân hiểu rõ tính ưu việt, tính nhân văn của chính sách này, hiểu rõ thủ tục tham gia và quyền lợi.

Cần đề cao hơn nữa vai trò chủ động của ngành BHXH trong việc phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tập huấn, tọa đàm, theo dõi. sát cơ sở “đến tận ngõ, gõ cửa” để tránh hình thức. Khẩn trương tổ chức thực hiện đề án tăng cường hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện thông qua tuyên truyền, các cơ quan nhà nước có liên quan cần nghiên cứu, dành kinh phí hàng năm để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH. tự nguyện để người dân biết tham gia.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bảo hiểm tự nguyện là gì? Các chế độ của BHXH tự nguyện? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận