Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng Đoàn thanh niên

Nội dung của báo cáo là gì? thuật ngữ tiếng anh? Mẫu giấy đề nghị khen thưởng báo cáo thành tích tập thể mới nhất? Làm thế nào để viết một báo cáo?

Trong công tác Đoàn, hoạt động của mỗi tập thể đều có những đóng góp to lớn. Phong trào do tập thể phát động để truyền đạt tư tưởng đến từng cá nhân. Vì vậy, cá nhân và tập thể là hai đối tượng được khen thưởng trong Đoàn. Báo cáo thành tích tập thể do đại diện đơn vị lập để liệt kê, xác định thành tích trên thực tế nhiệm vụ và căn cứ khen thưởng. Qua đó phản ánh tính hiệu quả trong hoạt động Đoàn, cũng như thể hiện sức mạnh đoàn kết trong tập thể. Có thể sử dụng mẫu báo cáo thành tích tập thể theo nội dung bên dưới.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Nội dung báo cáo là gì?

Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng được lập và áp dụng cho tập thể. Từ đó phản ánh các báo cáo trong các hoạt động, dựa trên hiệu quả chung của những đóng góp cho công tác Đoàn. Đây là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về những thành tích mà tập thể đã đạt được trong thời gian vừa qua. Từ đó thể hiện những giá trị đóng góp thực tế cho từng giai đoạn hoạt động và phát triển.

Báo cáo không chỉ cung cấp thông tin hiệu suất chất lượng. Nó cũng đề nghị khen thưởng cho tập thể, trong nhóm quyền được khen thưởng. Mẫu nêu rõ thành tích của đội, thông tin về đội,… cũng như nội dung dựa trên nhiệm vụ, vai trò chung. Khác với báo cáo do cá nhân lập, báo cáo này xác định kết quả hoạt động chung của đơn vị, trong tổng thể nhiệm vụ chung.

Đề nghị khen thưởng trên cơ sở quy chế quản lý, lãnh đạo của đoàn. Từ đó, tập thể xác định hiệu quả đóng góp chất lượng của mình trong hoạt động của tập thể. Các thành viên đã thống nhất và phân chia công việc hiệu quả. Đảm bảo ở tính chất phối hợp, đoàn kết của lớp trẻ.

Ý nghĩa của việc báo cáo thành tích và đề nghị khen thưởng:

Báo cáo thành tích tập thể do đại diện đơn vị lập. Trong đó ĐVTN đang thực hiện công tác học tập, phát triển cũng như thực hiện lý tưởng của Đoàn thanh niên. Qua đó ghi nhận những thành tích và đóng góp trong hoạt động chung của tổ chức. Đó cũng là thành quả của tập thể đóng góp cho hoạt động của nhóm.

Mẫu báo cáo ghi lại những nhiệm vụ đã hoàn thành và những đóng góp trong công việc của nhóm. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, quyền và lợi ích được tiếp cận cụ thể. Từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp lớn vào chất lượng hoạt động của tổ. Cũng như tham gia và phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Thất nghiệp tự nhiên là gì? Tác động của thất nghiệp tự nhiên?

Các đơn vị, tập thể khác nhau cũng phấn đấu để được khen thưởng, để đạt được thành tích. Do đó, những khuyến nghị này mang lại những thành tựu đáng kể cho nội dung. Từ đó, đề nghị khen thưởng mới được xem xét và đánh giá cao.

Nội dung báo cáo thể hiện hai khía cạnh chính:

Mẫu báo cáo thành tích tập thể được lập trong mục tiêu phấn đấu trong tổ chức. Các tập thể thi đua, cạnh tranh với nhau, giúp các thành viên rèn luyện, phấn đấu không ngừng. Mỗi thành viên đều đóng góp vào sứ mệnh của nhóm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung.

Nội dung báo cáo cũng theo tên báo cáo. Đó là:

– Báo cáo kết quả công việc: Dựa trên nhiệm vụ được giao, mục tiêu thực hiện. Đặc biệt là thông qua đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của tổ chức. Tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách trong công tác nhóm so với nhu cầu và nguyện vọng. Qua đó, cần cho các tập thể khác thấy chất lượng, để học tập và làm theo.

– Đề nghị khen thưởng Đoàn TN. Đề nghị đưa ra để tập thể đánh giá đúng tính chất, mức độ khen thưởng. Đó có thể là nhu cầu về phần thưởng vật chất, giấy khen,… mang tính chất khen thưởng của Đoàn thanh niên. Nhờ đó, những cống hiến và đóng góp được ghi nhận và phát huy trong tương lai.

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng Chi đoàn Anh là: Báo cáo thành tích của tập thể và đề nghị khen thưởng Chi đoàn.

xem thêm: Báo cáo thành tích cá nhân và đề nghị chi đoàn khen thưởng

3. Mẫu báo cáo thành tích tập thể khen thưởng mới nhất:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Ban ĐOÀN…
***

……, ngày…tháng…năm 20….

CHỈ BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Lời khen gợi ý…

Tên tập thể được đề xuất

(Viết hoàn toàn bằng chữ thường, không viết tắt)

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đầu tiên. tình hình tính năng

– Địa điểm trụ sở chính: ….

– Điện thoại: …..

– Số fax: …..

– Địa chỉ: ……

– Đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), tổ chức Đảng, đoàn thể:……

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:…….

II. THÀNH TỰU

Đầu tiên. Báo cáo kết quả thực hiện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 11 của Chính phủ.

(Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích nổi bật trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về hiệu quả, chất lượng công tác của đơn vị so với những năm trước, việc đổi mới công tác quản lý, cải tiến lề lối, giải pháp công tác, sáng kiến ​​kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao cho địa phương và xã hội.)

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật người mẹ trong đoạn trích Trong lòng mẹ

2. Các biện pháp hoặc nguyên nhân thành tích, phong trào thi đua đã được vận dụng trong thực tiễn tổ chức các hoạt động.

3. Việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

III. CÁC LOẠI THƯỞNG

Đầu tiên. tiêu đề cuộc thi

Năm tiêu đề cuộc thi Số, ngày, tháng, năm Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định 20…. 20….

2. hình thức khen thưởng

Năm hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm Quyết định, cơ quan ban hành Quyết định 20…. 20….

IV. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

XÁC NHẬN CỦA CẤP ĐOÀN, ĐẢNG BỘ

(Đã được ký và đóng dấu)

TM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

4. Hướng dẫn cách viết báo cáo:

Về hình thức báo cáo:

Tài liệu chuẩn bị là báo cáo của tập thể với Đoàn thanh niên. Trong đó phải cung cấp thông tin để cung cấp về nội dung báo cáo. Vì vậy, việc xây dựng biểu mẫu tuân theo quy định, cũng như bố cục phù hợp là rất cần thiết.

Mẫu báo cáo được thực hiện như hình trên. Thể hiện tính đại diện của tập thể để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cũng như những thành tích đáng được biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, các thành viên cần cung cấp thông tin về tập thể. Bao gồm các thông tin xác định tên đơn vị, địa chỉ, tính chất hoạt động. Từ đó, xác định nhiệm vụ hoạt động gắn với tính chất quản lý của tổ chức đoàn. Báo cáo được chia thành các phần cụ thể. Trong đó trình bày các mục chính trong nhu cầu báo cáo thành tích và cung cấp phần thưởng. Vì đây là phóng sự do tập thể tự biên soạn nên bắt buộc phải cung cấp thông tin chính xác bằng tài liệu, hình ảnh đã được kiểm chứng.

Các hồ sơ đề xuất sẽ được xem xét, đánh giá xét chọn trong các hoạt động khen thưởng do Đoàn thanh niên tổ chức. Qua đó cung cấp đầy đủ nội dung xác định hoạt động đoàn, đồng thời là cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên. Các thông tin của đơn vị báo cáo và đơn vị công tác phải được ghi chính xác tuyệt đối.

Về nội dung báo cáo:

Nội dung cũng được xác định trên cơ sở mẫu báo cáo. Đầu tiên, bạn phải thể hiện thông tin địa điểm, ngày lập báo cáo. Cung cấp thông tin về tập thể, đơn vị lập báo cáo.

Xem thêm bài viết hay:  Sông Trường Giang, sông Hoàng Hà chảy trên đồng bằng nào?

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và thành tích đạt được trong hoạt động của tổ chức.

Phải dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc. Từ đó ĐVTN thấy được những đóng góp của mình trong hoạt động chung của Chi đoàn. Ví dụ:

– Đối với nhà trường: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,… Qua đó thấy được thành tích thi đua, phấn đấu và những ý kiến ​​chủ đạo. Những thành tích đó làm nổi bật các phong trào học tập, thi đua. Mang lại chất lượng đóng góp trong hoạt động quản lý của chi đoàn.

Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; các hoạt động xã hội, từ thiện…

Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và phân loại tổ chức đảng, đoàn thể. Kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận. Qua đó thấy được chất lượng và hiệu quả thực tế. Cũng như đem lại những thành quả chung trong hoạt động của Đoàn, có bước tiến mới.

Nêu rõ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phong tặng hoặc phong tặng. Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định. Đây là những cơ sở hợp lệ được cung cấp để hỗ trợ thành tích được công nhận. Từ đó cho thấy chất lượng công việc của tổ chức trong hoạt động quản lý, lãnh đạo chung.

+ Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị. Để thấy được những bước tiến và thành quả vượt bậc trong sự nỗ lực của cả tập thể. Đây là những thành tựu mới đáng tự hào và tuyên dương.

Cần điền đầy đủ các thông tin liên quan vào các phần nội dung của báo cáo. Qua đó cung cấp đúng và đủ thông tin cần cung cấp. cũng là cơ sở để tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá và quyết định khen thưởng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng Đoàn thanh niên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận