Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng Đoàn thanh niên

Mục đích báo cáo – Đề nghị khen thưởng? Phần thưởng Đề xuất Báo cáo Hiệu suất Cá nhân là gì? Mẫu báo cáo mới nhất? Làm thế nào để viết một báo cáo?

Cá nhân thực hiện nhiệm vụ được phân công trong đoàn thanh niên. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh niên. Qua đó đóng góp trong học tập, làm việc, tham gia và phát huy những tiềm năng mới. Đối với những cá nhân xuất sắc được đánh giá theo tiêu chí hoạt động của nhóm thì cần tuyên dương. Đây là những thành tích cá nhân, cũng là sự ghi nhận trong ý nghĩa hoạt động của tổ chức. Báo cáo thành tích do đoàn viên lập qua mẫu dưới đây.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Mục đích báo cáo – Đề nghị khen thưởng:

Báo cáo thành tích cá nhân của đoàn viên do đoàn viên lập. Qua đó ghi nhận những thành tích và đóng góp trong hoạt động chung của tổ chức. Dùng để mỗi đoàn viên gửi sinh hoạt đoàn báo cáo thành tích đoàn viên xuất sắc. Thành tích được công nhận và ghi nhận trong các hoạt động chung. Lập báo cáo thành tích, kết quả thực hiện của cá nhân đoàn viên trong công tác nhóm.

Mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của mỗi thành viên. Ở đó, các nhiệm vụ đã hoàn thành và những đóng góp trong công việc của nhóm được ghi lại. Cũng như tham gia và phấn đấu trở thành những tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn. Nội dung mẫu báo cáo phải thể hiện được thành tích nổi bật. Từ đó, đề nghị khen thưởng mới được xem xét và đánh giá cao.

Mẫu báo cáo cung cấp đầy đủ hình thức và nội dung theo yêu cầu. Ghi rõ thông tin đoàn viên báo cáo và kết quả hoạt động của chi đoàn trong năm qua. Triển khai mạch lạc, đầy đủ thông tin để tiếp cận và đánh giá thành tích.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân được lập trong mục tiêu phấn đấu trong tổ chức. Đó cũng là căn cứ để đoàn viên đề nghị, tặng thưởng các danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen,… cho bản thân qua quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Đoàn viên được đánh giá cao trong công việc chung. Từ đó, khẳng định giá trị tư tưởng và phấn đấu của thanh niên trong thời kỳ mới. Đặc biệt, đây còn là cơ sở để xây dựng các cơ sở kết nạp Đảng sau này.

xem thêm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân mới và chuẩn nhất 2023

2. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng tiếng anh là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân được đề xuất bằng tiếng Anh là Báo cáo thành tích cá nhân và đề nghị khen thưởng.

xem thêm: Báo cáo thành tích tập thể và đề nghị khen thưởng Đoàn Thanh niên

Xem thêm bài viết hay:  Em hãy nêu 1 số biểu hiện về tự lập và trái tự lập trong học tập

3. Mẫu báo cáo mới nhất:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Nhóm trường ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN HUYỆN…….ĐỀ NGHỊ NĂM HỌC…………..

Kính thưa: – Ban thi đua khen thưởng Huyện đoàn ………….

I – Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên:…….

Ngày sinh:…….

Hộ khẩu:………..

Chỗ ở hiện nay:………

Quốc gia:…………

Nơi làm việc:……….

Chức vụ:…….

Chuyên môn:………..

Trình độ đào tạo:…………..

Ngày vào Đảng: …………

Năm vào ngành giáo dục và đào tạo: ………….

Số năm trực tiếp giảng dạy: ………….

– Quá trình công tác: Từ …. Hiện là giáo viên trường ………….

Năm học………. – ………….. là năm học xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Và đây là năm thứ sáu thực hiện cuộc vận động “hai không” trong ngành giáo dục và cuộc vận động “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được phát động rộng khắp trong cả nước. Với trách nhiệm là người thầy của nhân dân, người Đoàn viên thời đại mới; Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi luôn xác định cho mình mục tiêu lý tưởng đúng đắn là tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và luôn tâm huyết với nghề mà mình đã chọn. Vì giáo dục là sự nghiệp vẻ vang nên Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chính vì vậy, tôi luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham gia nhiệt tình các phong trào Đoàn và rèn luyện thế hệ trẻ thực sự trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu. “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước.

Sau một năm phấn đấu thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học ………….- ………….. Tôi tự báo cáo thành tích trong quá trình công tác của mình như sau:

II. Nội dung:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

a) Nhận thức tư tưởng, chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, không nao núng trước khó khăn, thử thách, luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực, chủ động thực hiện đường lối đổi mới, giữ vững vai trò lãnh đạo vai trò của tổ chức Đoàn và Đảng cộng sản.

b) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

c) Việc chấp hành quy định của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ làm việc:

Xem thêm bài viết hay:  Kiểm toán viên là gì? Mô tả công việc của 1 kiểm toán viên?

– Chấp hành quy định của ngành, quy định của cơ quan.

– Đảm bảo chất lượng, số lượng ngày giờ làm việc.

d) Giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống giản dị, trong sáng, lành mạnh của nhà giáo nhân dân; Có ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Là tấm gương sáng để học sinh noi theo, tạo niềm tin trong nhân dân.

e) Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trung thực trong công việc. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, hãy luôn lịch sự. Luôn giúp đỡ học sinh và hết lòng phục vụ nhân dân.

2. Công tác Đoàn, Đảng:

– Là Phó Bí thư Đoàn – Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, tôi luôn tích cực trong công tác Đoàn, luôn lắng nghe sự góp ý của đồng nghiệp để hoàn thiện mình hơn trong công việc.

– Chịu sự phân công trực tiếp và chịu trách nhiệm mọi mặt trước Bí thư Chi đoàn và BGH.

– Luôn gần gũi, gương mẫu, đi đầu trong công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

– Là một nhà giáo mẫu mực, đồng thời cũng là một Đoàn viên được đồng chí, đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.

– Bản thân luôn quan tâm chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và của Cơ quan.

– Luôn quan tâm đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của Đoàn viên. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc với mong muốn 100% Đoàn viên có phẩm chất chính trị tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Trường rất mạnh.

– Với vai trò là Phó Bí thư Đoàn trường – Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đoàn, bản thân tôi luôn quan tâm đến đội ngũ Đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên. Họ là những người giúp đỡ và giới thiệu tốt cho Đảng.

– Được phân công phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Chi đoàn, công tác Đoàn khối lớp 11, em luôn giữ nề nếp học sinh theo quy định của nhà trường, luôn động viên và phát huy các phong trào do Đoàn trường tổ chức. trường phóng

3. Về chuyên môn nghiệp vụ:

– Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn: Soạn và dạy theo đúng chương trình, kế hoạch dạy học, không gộp, cắt xén chương trình. Nhiệt tình giảng dạy trên lớp, không vào muộn, về sớm. Thực hiện chế độ kiểm tra, chấm điểm, sửa bài và trả bài cho học sinh theo đúng thông tư, đảm bảo công bằng, khách quan, trung thực.

– Công tác giảng dạy: Nhận thức rõ việc giảng dạy và giáo dục học sinh là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nên chúng tôi luôn đẩy mạnh công tác, tích cực rèn luyện, phấn đấu nâng cao hiệu quả giờ dạy.

Xem thêm bài viết hay:  Lãi suất OMO là gì? Lãi suất trên thị trường mở OMO?

4. Làm việc nhóm:

a) Công tác công đoàn:

– Là một đoàn viên Công đoàn, tôi luôn đóng góp ý kiến, giúp đỡ Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Luôn tham gia nhiệt tình và đạt kết quả cao trong các phong trào do Công đoàn phát động.

– Thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

III – Đề nghị khen thưởng.

Đây là thành tích cá nhân của tôi trong năm…………. – ………….. với thành tích của em trong năm…………. – ………….

Mong huyện duyệt và khen thưởng cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….ngày tháng năm 20…

XÁC NHẬN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
BẢO VỆ

VIẾT

XÁC NHẬN CỦA BGH nhà trường

xem thêm: Mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất cho năm 2023

4. Hướng dẫn viết báo cáo:

Mẫu báo cáo được thực hiện như hình trên. Trong đó, đoàn viên cần cung cấp thông tin cá nhân, thông tin về hoạt động đoàn theo mẫu trên. Qua đó cung cấp đầy đủ nội dung xác định hoạt động đoàn, đồng thời là cơ sở trực tiếp quản lý đoàn viên. Các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần được ghi chính xác tuyệt đối.

Trình bày và cung cấp thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn. Qua đó cho thấy kết quả của quá trình phấn đấu, những thành tích cá nhân đã đạt được. Đó có thể là những thành tích khác nhau trong hoạt động quản lý, tổ chức chung của đoàn. Qua đó góp phần phản ánh tốt tư tưởng, nhận thức của đoàn viên. Cũng như trở thành tấm gương trong học tập, làm việc hay rèn luyện tinh thần. Bạn có thể so sánh kết quả của mình với những năm trước để thấy được sự tiến bộ của mình.

Cung cấp phần thưởng. Dựa trên cơ sở kết quả hoạt động của tổ chức để đề nghị khen thưởng. Phải thể hiện ý nghĩa và giá trị của thành tích cá nhân trong nhóm. Căn cứ vào hoạt động của tổ để tuyên dương khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Người viết báo cáo phải căn cứ vào thực tế nhiệm vụ đoàn giao. Qua đó cho thấy việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đạt xuất sắc, hiệu quả. Đưa kết quả hoàn thành nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá năng lực và thành tích của mình.

Mẫu báo cáo được nộp cho đơn vị trực tiếp quản lý thành viên. Sau quá trình bình xét sẽ chuyển lên đơn vị cấp trên khen thưởng. Điều này giúp cho việc quản lý, phối hợp giữa các tổ chức có thẩm quyền và trách nhiệm quản lý đoàn viên. Thực hiện khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng Đoàn thanh niên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận